406
ບົດ‌ທີ 6ມັດ­ທາຍ ບົດ‌ທີ 6Matthew 6
ເລື່ອງ​ການ​ທານ-
1 "ระวังให้ดีเด้อ พวกเจ้าอย่าเฮ็ดทานของเจ้าต่อหน้าต่อตาผู้คนเพื่อให้เขาเห็น บ่ซั้นเจ้าสิบ่มีการตอบแทนอีหยังจากพระเจ้าเป็นรางวัล ผู้เป็นพ่อของเจ้าผู้เพิ่นสถิตในสวรรค์“ຈົ່ງ​ລະ‌ວັງ​ໃຫ້​ດີ ຢ່າ​ຖື​ສິນ​ກິນ​ທານ​ເພື່ອ​ອວດ​ຄົນ​ອື່ນ ເພາະ​ຖ້າ​ເຮັດ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ບຳເໜັດ​ຈາກ​ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ທ່ານ​ຜູ້​ຊົງ​ສະ‌ຖິດ​ຢູ່‌ໃນ​ສະຫວັນ.“ລະ‌ວັງ​ໃຫ້​ດີ​ເດີ້ ພວກ​ເຈົ້າ​ຢ່າ​ເຮັດ​ທານ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຕໍ່ໜ້າ‌ຕໍ່‌ຕາ​ຜູ້​ຄົນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຫັນ ບໍ່​ຊັ້ນ​ເຈົ້າ​ຊິ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຕອບ‌ແທນ​ອີ‌ຫຍັງ​ຈາກ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ເປັນ​ລາງ‌ວັນ ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ເພິ່ນ​ສະ‌ຖິດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນBe careful not to perform your righteous acts before men to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven.
2 จั่งซั้น บัดเจ้าเฮ็ดทานของเจ้า อย่าเป่าแตรล่วงหน้าไว้คือจั่งพวกคนหน้าซื่อใจคดเฮ็ดในศาลาธรรมกับตามหนทาง เพื่อสิเอาหน้าเอาตาฮับการซมเซยจากหมู่คน เฮาสิบอกความจริงให้พวกเจ้าโลด ว่า พวกเขาฮั้นได้ฮับการตอบแทนเป็นรางวัลของเขาอยู่แล้ว“ເຫດ‌ສັນນັ້ນ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ໃຫ້​ທານ ຢ່າ​ເປົ່າ​ແກ​ໄປ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ທ່ານ ເໝືອນ​ດັ່ງ​ຄົນ​ໜ້າ­ຊື່­ໃຈ­ຄົດ​ເຄີຍ​ເຮັດ​ໃນ​ໂຮງ‌ທຳ​ມະ​ເທດ​ສະ‌ໜາ​ແລະ​ຕາມ​ຖະໜົນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ສັນ­ລະ­ເສີນ ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ຕາມ​ຄວາມ‌ຈິງ​ວ່າ, ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ບຳເໜັດ​ແລ້ວ.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ບັດ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ທານ​ຂອງ​ເຈົ້າ ຢ່າ​ເປົ່າ​ແກ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ໄວ້​ຄື‌ກັນກັບ​ພວກ​ຄົນ​ໜ້າ­ຊື່­ໃຈ­ຄົດ​ເຮັດ​ໃນ​ສາລາ‌ທຳ​ກັບ​ຕາມ​ຫົນ‌ທາງ ເພື່ອ‌ຊິ​ເອົາ​ໜ້າ​ເອົາ​ຕາ​ຮັບ​ການ​ຊົມ‌ເຊີຍ​ຈາກ​ໝູ່​ຄົນ ເຮົາ​ຊິ‌ບອກ​ຄວາມ‌ຈິງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໂລດ ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕອບ‌ແທນ​ເປັນ​ລາງ‌ວັນ​ຂອງ​ເຂົາ​ຢູ່​ແລ້ວSo when you give to the needy, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be praised by men. Truly I tell you, they already have their full reward.
3 แต่พวกเจ้าหนิ บัดเฮ็ดทานของเจ้า อย่าให้มือซ้ายฮู้จักแนวที่มือขวาได้เฮ็ดเด้อຝ່າຍ​ພວກ​ທ່ານ, ເມື່ອ​ໃຫ້​ທານ​ຢ່າ​ໃຫ້​ມື​ຊ້າຍ​ຮູ້​ການ​ທີ່​ມື​ຂວາ​ກຳ‌ລັງ​ເຮັດ​ນັ້ນ.ແຕ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ນີ້ ບັດ​ເຮັດ​ທານ​ຂອງ​ເຈົ້າ ຢ່າ​ໃຫ້​ມື​ຊ້າຍ​ຮູ້‌ຈັກ​ແນວ​ທີ່​ມື​ຂວາ​ໄດ້​ເຮັດ​ເດີ້But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing,
4 เพื่อการเฮ็ดทานของเจ้าฮั้นสิอยู่ในที่ลับ แล้วพระเจ้าผู้เป็นพ่อของเจ้า ผู้สามารถเห็นในที่ลี้ลับ เพิ่นสิตอบแทนเจ้าเป็นรางวัลอย่างเปิดเผยເພື່ອ​ທານ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ເປັນ‌ການ‌ລັບ ແລະ​ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຜູ້​ຊົງ​ເຫັນ​ໃນ​ທີ່​ລັບ‌ລີ້​ຈະ​ຊົງ​ໂຜດ‌ປະທານ​ບຳເໜັດ​ແກ່​ທ່ານ.ເພື່ອ​ການ​ເຮັດ​ທານ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ຊິ​ຢູ່‌ໃນ​ທີ່​ລັບ ແລ້ວ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ເຈົ້າ ຜູ້​ສາ‌ມາດ​ເຫັນ​ໃນ​ທີ່​ລີ້‌ລັບ ເພິ່ນ​ຊິ​ຕອບ‌ແທນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ລາງ‌ວັນ​ຢ່າງ​ເປີດ‌ເຜີຍso that your giving may be in secret. And your Father, who sees what is done in secret, will reward you.
ເລື່ອງ​ການ​ອ້ອນວອນ-
(ລກ. 11:2-4)-
5 แล้วบัดพวกเจ้าอธิษฐานเว้านำพระเจ้า อย่าเฮ็ดคือคนหน้าซื่อใจคด ย้อนเขามักยืนอธิษฐานเว้านำพระเจ้าในศาลาธรรมกับตามหัวมุมหนทาง เพื่อสิให้ผู้คนเห็น เฮาสิบอกความจริงให้พวกเจ้าโลด ว่า พวกเขาฮั้นได้ฮับการตอบแทนเป็นรางวัลของเขาอยู่แล้ว“ເມື່ອ​ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ອ້ອນວອນ​ຢ່າ​ເປັນ​ເໝືອນ​ຄົນ​ໜ້າ­ຊື່­ໃຈ­ຄົດ ເພາະ​ເຂົາ​ຊອບ​ຢືນ​ອ້ອນວອນ​ໃນ​ໂຮງ‌ທຳ​ມະ​ເທດ​ສະ‌ໜາ​ແລະ​ຕາມ​ແຈ​ຖະໜົນ ເພື່ອ‌ຈະ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ເຫັນ ເຮົາ​ບອກ​ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ຕາມ​ຄວາມ‌ຈິງ​ວ່າ ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ບຳເໜັດ​ແລ້ວ.ແລ້ວ​ບັດ​ພວກ​ເຈົ້າ​ອະ­ທິ­ຖານ​ເວົ້າ​ນຳ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຢ່າ​ເຮັດ​ຄື​ຄົນ​ໜ້າ­ຊື່­ໃຈ­ຄົດ ຍ້ອນ​ເຂົາ​ມັກ​ຢືນ​ອະ­ທິ­ຖານ​ເວົ້າ​ນຳ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ໃນ​ສາລາ‌ທຳ​ກັບ​ຕາມ​ຫົວ​ມຸມ​ຫົນ‌ທາງ ເພື່ອ‌ຊິ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ​ເຫັນ ເຮົາ​ຊິ‌ບອກ​ຄວາມ‌ຈິງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໂລດ ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕອບ‌ແທນ​ເປັນ​ລາງ‌ວັນ​ຂອງ​ເຂົາ​ຢູ່​ແລ້ວAnd when you pray, do not be like the hypocrites. For they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. Truly I tell you, they already have their full reward.
6 แต่พวกเจ้า บัดสิอธิษฐานเว้านำพระเจ้า กะให้เข้าห้องส่วนโต บัดอัดประตูแล้ว ให้อธิษฐานเว้านำพระเจ้าผู้เป็นพ่อของเจ้า ผู้เพิ่นสถิตในที่ลี้ลับ แล้วพระเจ้าผู้เป็นพ่อของเจ้า ผู้ซึ่งเห็นในที่ลี้ลับฮั้น เพิ่นสิตอบแทนเจ้าเป็นรางวัลอย่างเปิดเผยແຕ່​ຝ່າຍ​ທ່ານ, ເມື່ອ​ຈະ​ອ້ອນວອນ​ຈົ່ງ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ຫ້ອງ ຄັນ​ອັດ​ປະ‌ຕູ​ແລ້ວ ຈົ່ງ​ອ້ອນວອນ​ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ທ່ານ​ຜູ້​ຊົງ​ສະ‌ຖິດ​ໃນ​ທີ່​ລັບ‌ລີ້ ແລ້ວ​ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ທ່ານ​ຜູ້​ຊົງ​ເຫັນ​ໃນ​ທີ່​ລັບ‌ລີ້ ຈະ​ຊົງ​ໂຜດ‌ປະທານ​ບຳເໜັດ​ແກ່​ທ່ານ.ແຕ່​ພວກ​ເຈົ້າ ບັດ​ຊິ​ອະ­ທິ­ຖານ​ເວົ້າ​ນຳ​ພຣະ­ເຈົ້າ ກໍ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ສ່ວນ​ໂຕ ບັດ​ອັດ​ປະ‌ຕູ​ແລ້ວ ໃຫ້​ອະ­ທິ­ຖານ​ເວົ້າ​ນຳ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ເຈົ້າ ຜູ້​ເພິ່ນ​ສະ‌ຖິດ​ໃນ​ທີ່​ລີ້‌ລັບ ແລ້ວ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ເຈົ້າ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ເຫັນ​ໃນ​ທີ່​ລີ້‌ລັບ​ນັ້ນ ເພິ່ນ​ຊິ​ຕອບ‌ແທນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ລາງ‌ວັນ​ຢ່າງ​ເປີດ‌ເຜີຍBut when you pray, go into your inner room, shut your door, and pray to your Father, who is unseen. And your Father, who sees what is done in secret, will reward you.
7 แต่บัดเจ้าอธิษฐานเว้านำพระเจ้า อย่าใซ้คำซ้ำซากอันบ่เป็นประโยชน์คือจั่งคนต่างซาติมักเฮ็ด ย้อนเขาคึดว่าเว้าหลายๆ คำ พระเจ้าจั่งสิฮับฟัง“ແຕ່​ເມື່ອ​ທ່ານ​ອ້ອນວອນ​ຢູ່ ຢ່າ​ເວົ້າ​ຊ້ຳ​ຄຳ​ເກົ່າ​ເໝືອນ​ຄົນ‌ຕ່າງຊາດ​ເຄີຍ​ເຮັດ​ເພາະ​ເຂົາ​ຄຶດ​ວ່າ ຖ້າ​ເວົ້າ​ຫລາຍ​ຄຳ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຈະ​ຊົງ​ໂຜດ​ຮັບ​ຟັງ.ແຕ່​ບັດ​ເຈົ້າ​ອະ­ທິ­ຖານ​ເວົ້າ​ນຳ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຢ່າ​ໃຊ້​ຄຳ​ຊ້ຳ‌ຊາກ​ອັນ​ບໍ່​ເປັນ​ປະ‌ໂຫຍດ​ຄື‌ກັນກັບ​ຄົນ​ຕ່າງ‌ຊາດ​ມັກ​ເຮັດ ຍ້ອນ​ເຂົາ​ຄຶດ​ວ່າ​ເວົ້າ​ຫລາຍ​ໆ ຄຳ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຈັ່ງ​ຊິ​ຮັບ​ຟັງAnd when you pray, do not babble on like pagans, for they think that by their many words they will be heard.
8 จั่งซั้น เจ้าอย่าเป็นคือพวกเขาเลย ย้อนว่าแนวใดที่เจ้าต้องการฮั้น พระเจ้าผู้เป็นพ่อของเจ้ากะฮู้จักก่อนเจ้าสิขอแล้วສັນ‌ນັ້ນ​ຢ່າ​ເຮັດ​ຄື​ເຂົາ ເພາະ​ວ່າ​ສິ່ງ‌ໃດ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ‌ການ ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ທ່ານ​ກໍ​ຊົງ​ຊາບ​ກ່ອນ​ພວກ​ທ່ານ​ທູນ​ຂໍ.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ເຈົ້າ​ຢ່າ​ເປັນ​ຄື​ພວກ​ເຂົາ​ເລີຍ ຍ້ອນ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ‌ການ​ນັ້ນ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຮູ້‌ຈັກ​ກ່ອນ​ເຈົ້າ​ຊິ​ຂໍ​ແລ້ວDo not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him.
9 กะให้พวกเจ้าให้อธิษฐานเว้านำพระเจ้าแนวนี้ ว่า ข้าแต่พระเจ้า ผู้เป็นพ่อของผู้ข้าทั้งหลาย ผู้เพิ่นสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพ่อเป็นที่เคารพบูซาເຫດ​ສັນ​ນີ້​ພວກ​ທ່ານ​ຈົ່ງ​ອ້ອນວອນ​ຕາມ​ຢ່າງ​ນີ້​ວ່າ, ‘ຂ້າ​ແດ່​ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ຂ້າ​ພຣະ‌ອົງ​ທັງ‌ຫລາຍ ຜູ້​ຊົງ​ສະ‌ຖິດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ‌ນາມ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ​ເປັນ​ທີ່​ໂຄລົບ​ບູຊາ.ກໍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ອະ­ທິ­ຖານ​ເວົ້າ​ນຳ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ແນວ​ນີ້ ວ່າ ຂ້າ‌ແຕ່‌ພຣະເຈົ້າ ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ຜູ້‌ຂ້າ​ທັງ‌ຫລາຍ ຜູ້​ເພິ່ນ​ສະ‌ຖິດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ‌ນາມ​ຂອງ​ພໍ່​ເປັນ​ທີ່​ເຄົາ‌ລົບ​ບູຊາSo then, this is how you should pray: ‘Our Father in heaven, hallowed be Your name,
10 ขอให้แผ่นดินของพ่อมาตั้งอยู่ คือขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพ่อตามแผ่นดินโลก คือจั่งอยู่ในสวรรค์ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ‌ລາຊະອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ​ມາ​ຕັ້ງ​ຢູ່ ຂໍ​ໃຫ້‌ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ນ້ຳ​ພຣະ‌ໄທ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ເປັນ​ຢ່າງ‌ໃດ ກໍ​ໃຫ້‌ເປັນ​ໄປ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ທີ່​ແຜ່ນດິນໂລກ.ຂໍ​ໃຫ້​ລາຊະ‌ອານາຈັກ​ຂອງ​ພໍ່​ມາ​ຕັ້ງ​ຢູ່ ຄື​ຂໍ​ໃຫ້‌ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ພຣະ‌ປະສົງ​ຂອງ​ພໍ່​ຕາມ​ແຜ່ນດິນ‌ໂລກ ຄື‌ກັນກັບ​ຢູ່‌ໃນ​ສະ­ຫວັນYour kingdom come, Your will be done, on earth as it is in heaven.
11 แล้วขอประทานข้าวปลาอาหารประจำมื้อให้พวกผู้ข้านำຂໍ​ຊົງ​ໂຜດ‌ປະທານ​ອາ­ຫານ​ປະຈຳ‌ວັນ ໃຫ້​ແກ່​ຂ້າ​ພຣະ‌ອົງ​ທັງ‌ຫລາຍ​ໃນ​ກາ‌ລະ​ວັນ​ນີ້.ແລ້ວ​ຂໍ​ປະ‌ທານ​ເຂົ້າ​ປາ​ອາ­ຫານ​ປະ‌ຈຳ​ມື້​ໃຫ້​ພວກ​ຜູ້‌ຂ້າ​ນຳGive us this day our daily bread.
12 กับขอให้อภัยการล่วงละเมิดของผู้ข้า คือจั่งผู้ข้าให้อภัยการล่วงละเมิดของผู้อื่นๆຂໍ​ຊົງ​ໂຜດ​ຍົກ­ໂທດ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພຣະ‌ອົງ ເໝືອນ​ຂ້າ​ພຣະ‌ອົງ​ຍົກ­ໂທດ ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ຜິດ​ຕໍ່​ຂ້າ​ພຣະ‌ອົງ​ນັ້ນ.ກັບ​ຂໍ​ໃຫ້​ອະ‌ໄພ​ການ​ລ່ວງ​ລະ‌ເມີດ​ຂອງ​ຜູ້‌ຂ້າ ຄື‌ກັນກັບ​ຜູ້‌ຂ້າ​ໃຫ້​ອະ‌ໄພ​ການ​ລ່ວງ​ລະ‌ເມີດ​ຂອງ​ຜູ້​ອື່ນ​ໆAnd forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.
ຫລື​ວ່າ “ຈາກ​ມານຮ້າຍ.”-
13 แล้วขออย่านำผู้ข้าเข้าไปสู่การทดลอง แต่ขอซ่อยกอบกู้ผู้ข้าให้พ้นจากความซั่วฮ้ายต่างหาก ย้อนว่าแผ่นดินกับฤทธิ์เดชกับพระสิริเป็นของพ่อสืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมนແລະ​ຂໍ​ຢ່າ​ພາ​ຂ້າ​ພຣະ‌ອົງ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ການ­ທົດ­ລອງ ແຕ່​ຂໍ​ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ການ​ຊົ່ວ‌ຮ້າຍ [ເຫດ​ວ່າ​ລາຊະ‌ອານາຈັກ, ລິດ​ອຳ‌ນາດ, ແລະ​ພຣະ‌ລັດສະໝີ ກໍ​ເປັນ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ​ສືບໆ ໄປ​ເປັນນິດ. ອາ‌ແມນ’.]ແລ້ວ​ຂໍ​ຢ່າ​ນຳ​ຜູ້‌ຂ້າ​ເຂົ້າໄປ‌ສູ່​ການ​ທົດ‌ລອງ ແຕ່​ຂໍ​ຊ່ອຍ​ກອບ‌ກູ້​ຜູ້‌ຂ້າ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຕ່າງ‌ຫາກ ຍ້ອນ​ວ່າ​ລາຊະ‌ອານາຈັກ​ກັບ​ລິດ‌ເດດ​ກັບ​ສະ­ຫງ່າ­ລາ­ສີ​ເປັນ​ຂອງ​ພໍ່​ສືບໆ‌ໄປ‌ເປັນນິດ ອາ‌ເມນAnd lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.’
14 ย้อนว่าคั่นเจ้าให้อภัยความผิดของคนอื่น พระเจ้าผู้เป็นพ่อของเจ้า ผู้อยู่ในสวรรค์ เพิ่นสิให้อภัยความผิดของเจ้านำເພາະ​ວ່າ​ຖ້າ​ທ່ານ​ຍົກ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ເພື່ອນ​ມະ­ນຸດ ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ທ່ານ​ຜູ້​ຊົງ​ສະ‌ຖິດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ຈະ​ຊົງ​ໂຜດ​ຍົກ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ດ້ວຍ.ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄັ່ນ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ອະ‌ໄພ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ຄົນ​ອື່ນ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ເຈົ້າ ຜູ້​ຢູ່‌ໃນ​ສະ­ຫວັນ ເພິ່ນ​ຊິ​ໃຫ້​ອະ‌ໄພ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ນຳFor if you forgive men their trespasses, your Heavenly Father will also forgive you.
15 แต่คั่นเจ้าบ่ยอมให้อภัยความผิดของคนอื่น พระเจ้าผู้เป็นพ่อของเจ้า ผู้อยู่ในสวรรค์ เพิ่นสิบ่ยอมให้อภัยความผิดของเจ้าคือกันແຕ່​ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ຍົກ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ເພື່ອນ​ມະ­ນຸດ ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ທ່ານ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ຊົງ​ໂຜດ​ຍົກ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ເໝືອນ​ກັນ.ແຕ່​ຄັ່ນ​ເຈົ້າ​ບໍ່‌ຍອມ​ໃຫ້​ອະ‌ໄພ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ຄົນ​ອື່ນ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ເຈົ້າ ຜູ້​ຢູ່‌ໃນ​ສະ­ຫວັນ ເພິ່ນ​ຊິ​ບໍ່‌ຍອມ​ໃຫ້​ອະ‌ໄພ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຄື​ກັນBut if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive yours.
ເລື່ອງ​ສິນ­ອົດ­ອາ­ຫານ-
16 หลายกว่าฮั้นอีก บัดเจ้าถือการอดอาหาร อย่าเฮ็ดหน้าเศร้าหมองคือคนหน้าซื่อใจคดฮั้น คือพวกเขามักเฮ็ดหน้าฮุบหน้าเหี่ยว เพื่อสิให้คนเห็นว่าเขาพวมถือศีลอดอาหาร เฮาสิบอกความจริงให้พวกเจ้าโลด ว่า พวกเขาฮั้นได้ฮับการตอบแทนเป็นรางวัลของเขาอยู่แล้ว“ເມື່ອ​ທ່ານ​ຖື​ສິນ­ອົດ­ອາ­ຫານ ຢ່າ​ເຮັດ​ໜ້າ​ເສົ້າ‌ໝອງ​ເໝືອນ​ຄົນ​ໜ້າ­ຊື່­ໃຈ­ຄົດ ດ້ວຍ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຮັດ​ໜ້າ​ໝອງ​ເພື່ອ‌ຈະ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ເຫັນ​ວ່າ​ເຂົາ​ຖື​ສິນ­ອົດ­ອາ­ຫານ ເຮົາ​ບອກ​ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ຕາມ​ຄວາມ‌ຈິງ​ວ່າ ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ບຳເໜັດ​ແລ້ວ.ຫລາຍ‌ກວ່າ​ນັ້ນ​ອີກ ບັດ​ເຈົ້າ​ຖື​ການ​ອົດ‌ອາຫານ ຢ່າ​ເຮັດ​ໜ້າ​ເສົ້າ‌ໝອງ​ຄື​ຄົນ​ໜ້າ­ຊື່­ໃຈ­ຄົດ​ນັ້ນ ຄື​ພວກ​ເຂົາ​ມັກ​ເຮັດ​ໜ້າ​ຮຸບ​ໜ້າ​ຫ່ຽວ ເພື່ອ‌ຊິ​ໃຫ້​ຄົນ​ເຫັນ​ວ່າ​ເຂົາ​ພວມ​ຖື​ສິນ​ອົດ‌ອາຫານ ເຮົາ​ຊິ‌ບອກ​ຄວາມ‌ຈິງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໂລດ ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕອບ‌ແທນ​ເປັນ​ລາງ‌ວັນ​ຂອງ​ເຂົາ​ຢູ່​ແລ້ວWhen you fast, do not be somber like the hypocrites, for they disfigure their faces to show men they are fasting. Truly I tell you, they already have their full reward.
17 แต่ฝ่ายพวกเจ้า บัดถือการอดอาหาร ให้เอาน้ำมันลูบหัวกับส่วยหน้าไว้ແຕ່​ຝ່າຍ​ທ່ານ, ເມື່ອ​ຖື​ສິນ­ອົດ­ອາ­ຫານ ຈົ່ງ​ລ້າງ​ໜ້າ​ແລະ​ເອົາ​ນ້ຳ­ມັນ​ທາ​ຫົວ.ແຕ່​ຝ່າຍ​ພວກ​ເຈົ້າ ບັດ​ຖື​ການ​ອົດ‌ອາຫານ ໃຫ້​ເອົາ​ນ້ຳ­ມັນ​ລູບ‌ຫົວ​ກັບ​ສ່ວຍ​ໜ້າ​ໄວ້But when you fast, anoint your head and wash your face,
18 เพื่อเจ้าสิบ่ให้คนเห็นว่าพวมถือศีลอดอาหาร แต่ให้เฮ็ดต่อหน้าต่อตาพระเจ้า ผู้เป็นพ่อของเจ้า ผู้สถิตในที่ลี้ลับ แล้วพ่อของเจ้าผู้ซึ่งเห็นในที่ลี้ลับฮั้น เพิ่นกะสิตอบแทนเจ้าเป็นรางวัลอย่างเปิดเผยເພື່ອ‌ຈະ​ບໍ່‌ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ເຫັນ​ວ່າ​ທ່ານ​ຖື​ສິນ­ອົດ­ອາ­ຫານ ແຕ່​ໃຫ້​ປະ‌ກົດ​ແກ່​ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ທ່ານ​ຜູ້​ຊົງ​ສະ‌ຖິດ​ໃນ​ທີ່​ລັບ‌ລີ້ ແລະ​ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ທ່ານ​ຜູ້​ຊົງ​ເຫັນ​ໃນ​ທີ່​ລັບ‌ລີ້ ກໍ​ຈະ​ຊົງ​ໂຜດ‌ປະທານ​ບຳເໜັດ​ແກ່​ທ່ານ.ເພື່ອ​ເຈົ້າ​ຊິ​ບໍ່​ໃຫ້​ຄົນ​ເຫັນ​ວ່າ​ພວມ​ຖື​ສິນ​ອົດ‌ອາຫານ ແຕ່​ໃຫ້​ເຮັດ​ຕໍ່ໜ້າ‌ຕໍ່‌ຕາ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ເຈົ້າ ຜູ້​ສະ‌ຖິດ​ໃນ​ທີ່​ລີ້‌ລັບ ແລ້ວ​ພໍ່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ຊຶ່ງ​ເຫັນ​ໃນ​ທີ່​ລີ້‌ລັບ​ນັ້ນ ເພິ່ນ​ກໍ​ຊິ​ຕອບ‌ແທນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ລາງ‌ວັນ​ຢ່າງ​ເປີດ‌ເຜີຍso that your fasting will not be obvious to men, but only to your Father, who is unseen. And your Father, who sees what is done in secret, will reward you.
ເລື່ອງ​ຊັບ‌ສົມບັດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ-
(ລກ. 12:33-34)-
19 แล้วอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้ให้โตเองในโลกนี้เด้อ แนวที่โตมอดกับขี้สนิมสิกัดกินได้ กับที่พวกขี้ขโมยสิเจาะเอาลักไปได้“ຢ່າ​ຮິບ​ໂຮມ​ຊັບ‌ສົມບັດ​ໄວ້​ສຳ‌ລັບ​ຕົນ​ໃນ​ໂລກ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ມອດ​ແລະ​ຂີ້‌ໝ້ຽງ​ກັດ​ກິນ​ແລະ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ໂຈນ​ເຈາະ​ເຂົ້າ​ລັກ‌ເອົາ​ໄດ້.ແລ້ວ​ຢ່າ​ສະ‌ສົມ​ຊັບ‌ສົມບັດ​ໄວ້​ໃຫ້​ໂຕ​ເອງ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້​ເດີ້ ແນວ​ທີ່​ມອດ​ກັບ​ຂີ້‌ໝ້ຽງ​ຊິ​ກາດ​ກິນ​ໄດ້ ກັບ​ທີ່​ພວກ​ຂີ້‌ລັກ​ຊິ​ເຈາະ​ເອົາ​ລັກ​ໄປ​ໄດ້Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal.
20 แต่ให้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ให้โตเองในสวรรค์เด้อ ที่โตมอดกับขี้สนิมสิบ่สามารถกัดกินได้ กับที่พวกขี้ขโมยสิบ่สามารถเจาะเอาลักไปได้ແຕ່​ຈົ່ງ​ຮິບ​ໂຮມ​ຊັບ‌ສົມບັດ​ສຳ‌ລັບ​ຕົນ​ໄວ້​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ບ່ອນ​ມອດ​ແລະ​ຂີ້‌ໝ້ຽງ​ກັດ​ກິນ​ບໍ່‌ໄດ້ ແລະ​ທັງ​ໂຈນ​ເຈາະ​ແລະ​ລັກ‌ເອົາ​ບໍ່ໄດ້.ແຕ່​ໃຫ້​ສະ‌ສົມ​ຊັບ‌ສົມບັດ​ໄວ້​ໃຫ້​ໂຕ​ເອງ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ເດີ້ ທີ່​ມອດ​ກັບ​ຂີ້‌ໝ້ຽງ​ຊິ​ບໍ່​ສາ‌ມາດ​ກາດ​ກິນ​ໄດ້ ກັບ​ທີ່​ພວກ​ຂີ້‌ລັກ​ຊິ​ບໍ່​ສາ‌ມາດ​ເຈາະ​ເອົາ​ລັກ​ໄປ​ໄດ້But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal.
21 ย้อนว่าทรัพย์สมบัติของเจ้าอยู่หม่องใด ใจของเจ้าสิอยู่หม่องฮั้นนำເພາະ​ວ່າ​ຊັບ‌ສົມບັດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ທີ່​ໃດ ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ​ກໍ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ດ້ວຍ.ຍ້ອນ​ວ່າ​ຊັບ‌ສົມບັດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໝ້ອງ​ໃດ ໃຈ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຊິ​ຢູ່​ໝ້ອງ​ນັ້ນ​ນຳFor where your treasure is, there your heart will be also.
ເລື່ອງ​ຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ​ຂອງ​ຮ່າງ‌ກາຍ-
(ລກ. 11:34-36)-
22 ตาเป็นความสว่างของร่างกาย จั่งซั้นคั่นตาของเจ้าดี เมิ้ดทั้งโตกะสิเต็มไปด้วยความสว่างนำ“ຕາ​ເປັນ​ດວງ​ສະ­ຫວ່າງ​ຂອງ​ຮ່າງ‌ກາຍ ຖ້າ​ຕາ​ຂອງ​ທ່ານ​ປົກ‌ກະຕິ​ດີ ຮ່າງ‌ກາຍ​ທຸກ​ສ່ວນ​ກໍ​ສະ­ຫວ່າງ​ດີ.ຕາ​ເປັນ​ຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ​ຂອງ​ຮ່າງ‌ກາຍ ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ​ຄັ່ນ​ຕາ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ດີ ໝົດ​ທັງ​ໂຕ​ກໍ​ຊິ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ​ນຳThe eye is the lamp of the body. If your vision is clear, your whole body will be full of light.
23 แต่ คั่นตาของเจ้าซั่ว ทั้งโตของเจ้ากะสิเต็มไปด้วยความมืด จั่งซั้นคั่นความสว่างในโตเจ้ามืดไป ความมืดฮั้นสิหนาทึบส่ำใดແຕ່​ຖ້າ​ຕາ​ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ່​ປົກ‌ກະຕິ​ດີ ຮ່າງ‌ກາຍ​ທຸກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ທ່ານ​ກໍ​ມືດ​ໄປ ເຫດ‌ສັນນັ້ນ, ຖ້າ​ຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ​ທີ່‌ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ມືດ​ໄປ ຄວາມ‌ມືດ​ນັ້ນ​ຈະ​ໜາ‌ທຶບ​ພຽງ​ໃດ​ໜໍ.ແຕ່ ຄັ່ນ​ຕາ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຊົ່ວ ທັງ​ໂຕ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຊິ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ມືດ ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ​ຄັ່ນ​ຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ​ໃນ​ໂຕ​ເຈົ້າ​ມືດ​ໄປ ຄວາມ​ມືດ​ນັ້ນ​ຊິ​ໜາ‌ທຶບ​ສ່ຳ​ໃດBut if your vision is poor, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness!
ເລື່ອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ແລະ​ເງິນ​ຄຳ-
(ລກ. 16:13)-
24 บ่มีใผสามารถฮับใซ้นายสองนายได้ ย้อนว่าเขาสิซังนายฝ่ายหนึ่งกับสิฮักแพงนายอีกฝ่ายหนึ่ง หรือสิเข้าข้างนายฝ่ายหนึ่งกับสิดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง สรุปแล้วเจ้าสิฮับใซ้พระเจ้ากับฮับใซ้ข้าวของเงินทองพร้อมกันบ่ได้เลย“ບໍ່​ມີ​ຜູ້‌ໃດ​ສາ‌ມາດ​ເປັນ​ຂ້າ​ສອງ​ເຈົ້າ‌ບ່າວ​ສອງ​ນາຍ​ໄດ້ ເພາະ​ຈະ​ຊັງ​ນາຍ​ຜູ້​ນີ້​ແລະ​ໄປ​ຮັກ​ນາຍ​ຜູ້‌ນັ້ນ ຫລື​ຈະ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ນາຍ​ຜູ້​ນີ້​ແລະ​ປະ‌ໝາດ​ຜູ້‌ນັ້ນ ທ່ານ​ຈະ​ເປັນ​ຂ້ອຍ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ແລະ​ເປັນ​ຂ້ອຍ​ໃຊ້​ຂອງ​ເງິນ​ຄຳ​ພ້ອມ​ກັນ​ບໍ່ໄດ້.ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ສາ‌ມາດ​ຮັບ‌ໃຊ້​ນາຍ​ສອງ​ນາຍ​ໄດ້ ຍ້ອນ​ວ່າ​ເຂົາ​ຊິ​ຊັງ​ນາຍ​ຝ່າຍ​ໜຶ່ງ​ກັບ​ຊິ​ຮັກ‌ແພງ​ນາຍ​ອີກ​ຝ່າຍ​ໜຶ່ງ ຫລື​ຊິ​ເຂົ້າ​ຂ້າງ​ນາຍ​ຝ່າຍ​ໜຶ່ງ​ກັບ​ຊິ​ດູ‌ໝິ່ນ​ນາຍ​ອີກ​ຝ່າຍ​ໜຶ່ງ ສະ‌ຫລຸບ​ແລ້ວ​ເຈົ້າ​ຊິ​ຮັບ‌ໃຊ້​ພຣະ­ເຈົ້າ​ກັບ​ຮັບ‌ໃຊ້​ເຂົ້າ​ຂອງ​ເງິນ‌ທອງ​ພ້ອມ​ກັນ​ບໍ່​ໄດ້​ເລີຍNo one can serve two masters: Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money.
ເລື່ອງ​ຄວາມ​ກະ‌ວົນ‌ກະ‌ວາຍ-
(ລກ. 12:22-34)-
25 จั่งซั้น เฮาบอกพวกเจ้าว่า อย่าวุ่นวายเถิงซีวิตของโตว่า สิเอาอีหยังกิน หรือสิเอาอีหยังดื่ม กับอย่าวุ่นวายเถิงร่างกายของโตว่า สิเอาอีหยังมานุ่งห่ม คือซีวิตสำคัญหลายกว่าข้าวปลาอาหารบ่แม่นบ้อ กับร่างกายสำคัญหลายกว่าเครื่องนุ่งห่มบ่แม่นบ้อ“ດ້ວຍ​ເຫດ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ຈິ່ງ​ບອກ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ‌ວ່າ ຢ່າ​ກະ‌ວົນ‌ກະ‌ວາຍ​ເຖິງ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ‌ຕົນ​ວ່າ ຈະ​ກິນ​ຫຍັງ ຈະ​ດື່ມ​ຫຍັງ ແລະ​ຢ່າ​ກະ‌ວົນ‌ກະ‌ວາຍ​ເຖິງ​ຮ່າງ‌ກາຍ​ຂອງ‌ຕົນ​ວ່າ ຈະ​ນຸ່ງ​ຫຍັງ ຊີ­ວິດ​ກໍ​ລື່ນ​ກວ່າ​ອາ­ຫານ​ບໍ່‌ແມ່ນ​ຫລື ແລະ​ຮ່າງ‌ກາຍ​ກໍ​ລື່ນ​ກວ່າ​ເຄື່ອງ‌ນຸ່ງ​ຫົ່ມ​ບໍ່‌ແມ່ນ​ຫລື.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ວ່າ ຢ່າ​ວຸ້ນ‌ວາຍ​ເຖິງ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ໂຕ​ວ່າ ຊິ​ເອົາ​ອີ‌ຫຍັງ​ກິນ ຫລື​ຊິ​ເອົາ​ອີ‌ຫຍັງ​ດື່ມ ກັບ​ຢ່າ​ວຸ້ນ‌ວາຍ​ເຖິງ​ຮ່າງ‌ກາຍ​ຂອງ​ໂຕ​ວ່າ ຊິ​ເອົາ​ອີ‌ຫຍັງ​ມາ​ນຸ່ງ‌ຫົ່ມ ຄື​ຊີ­ວິດ​ສຳ‌ຄັນ​ຫລາຍ‌ກວ່າ​ເຂົ້າ​ປາ​ອາ­ຫານ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ້ ກັບ​ຮ່າງ‌ກາຍ​ສຳ‌ຄັນ​ຫລາຍ‌ກວ່າ​ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ‌ຫົ່ມ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ້Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes?
26 ให้ เบิ่งนกในอากาศดู้ มันบ่ได้หว่าน บ่ได้เกี่ยว บ่ได้สะสมไว้ในเล้า แต่พระเจ้าผู้เป็นพ่อของพวกเจ้า ผู้เพิ่นสถิตในสวรรค์ ได้เลี้ยงนกไว้อยู่ พวกเจ้ามีคุณค่าแฮงหลายกว่าพวกนกบ่แม่นบ้อຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ນົກ​ປ່າ ມັນ​ບໍ່‌ໄດ້​ຫວ່ານ, ບໍ່‌ໄດ້​ກ່ຽວ ບໍ່‌ໄດ້​ເກັບ​ໂຮມ​ໃສ່​ເລົ້າ​ໄວ້​ແຕ່​ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ທ່ານ​ຜູ້​ຊົງ​ສະ‌ຖິດ​ຢູ່‌ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ກໍ​ຍັງ​ຊົງ​ລ້ຽງ​ນົກ​ນັ້ນ ພວກ​ທ່ານ​ປະ‌ເສີດ​ຫລາຍ‌ກວ່າ​ນົກ​ບໍ່‌ແມ່ນ​ຫລື.ໃຫ້ ເບິ່ງ​ນົກ​ໃນ​ອາ­ກາດ ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ຫວ່ານ ບໍ່​ໄດ້​ກ່ຽວ ບໍ່​ໄດ້​ສະ‌ສົມ​ໄວ້​ໃນ​ເລົ້າ ແຕ່​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ ຜູ້​ເພິ່ນ​ສະ‌ຖິດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ໄດ້​ລ້ຽງ​ນົກ​ໄວ້​ຢູ່ ພວກ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄຸນ‌ຄ່າ​ແຮງ​ຫລາຍ‌ກວ່າ​ພວກ​ນົກ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ້Look at the birds of the air: They do not sow or reap or gather into barns—and yet your Heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?
27 มีใผในพวกเจ้าแหน่ อาจต่อความสูงโตเองขึ้นอีกศอกเดียวโดยความวุ่นวายได้บ้อ (บ่มีดอก)ມີ​ໃຜ​ໃນ​ພວກ​ທ່ານ​ໂດຍ​ຄວາມ​ກະ‌ວົນ‌ກະ‌ວາຍ​ອາດ​ຕໍ່​ຊີ­ວິດ​ຂອງ‌ຕົນ​ໃຫ້​ຍາວ​ອອກ​ໄປ​ອີກ​ຈັກ​ສອກ​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ຫລື.ມີ​ໃຜ​ໃນ​ພວກ​ເຈົ້າ​ແໜ່ ອາດ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສູງ​ໂຕ​ເອງ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ສອກ​ດຽວ​ໂດຍ​ຄວາມ​ວຸ້ນ‌ວາຍ​ໄດ້​ບໍ້ (ບໍ່​ມີ​ດອກ)Who of you by worrying can add a single hour to his life?
28 คั่นจั่งซั้น พวกเจ้าวุ่นวายแนวนุ่งห่มย้อนหยัง ให้พิจารณาเบิ่งดูดอกไม้ลิลลี่อันขาวงามในท่งนา ว่ามันงอกงามเจริญขึ้นได้จั่งใด มันบ่เฮ็ดงาน บ่ปั่นด้ายทอผ้าเลยເປັນ​ສັນ‌ໃດ ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ຈິ່ງ​ກະ‌ວົນ‌ກະ‌ວາຍ​ເຖິງ​ເຄື່ອງ‌ນຸ່ງ​ຫົ່ມ ຈົ່ງ​ສັງ‌ເກດ​ເບິ່ງ​ດອກ­ໄມ້​ໃນ​ທົ່ງ​ວ່າ ມັນ​ຈະ‌ເລີນ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ‌ໃດ ມັນ​ບໍ່‌ໄດ້​ເຮັດ‌ການ, ບໍ່‌ໄດ້​ເຂັນຝ້າຍ.ຄັ່ນ​ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ພວກ​ເຈົ້າ​ວຸ້ນ‌ວາຍ​ແນວ​ນຸ່ງ‌ຫົ່ມ​ຍ້ອນ​ຫຍັງ ໃຫ້​ພິຈາລະນາ​ເບິ່ງ​ດອກໄມ້‌ປ່າ​ອັນ​ຂາວ​ງາມ​ໃນ​ທົ່ງ‌ນາ ວ່າ​ມັນ​ງອກ​ງາມ​ຈະ‌ເລີນ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ຈັ່ງ​ໃດ ມັນ​ບໍ່​ເຮັດ‌ງານ ບໍ່​ປັ່ນ​ດ້າຍ​ຕຳ‌ແຜ່ນ​ເລີຍAnd why do you worry about clothes? Consider how the lilies of the field grow: They do not labor or spin.
29 แต่เฮาบอกพวกเจ้าว่า ขนาดกษัตริย์ซาโลมอนบัดแต่งโตเต็มด้วยสง่าราศีของเพิ่น กะบ่ได้งดงามท่อดอกไม้แนวหมู่นี้จักดอกเลยແຕ່​ເຮົາ​ບອກ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ‌ວ່າ ເຖິງ‌ແມ່ນ​ກະ­ສັດ​ໂຊ­ໂລ­ໂມນ, ເມື່ອ​ບໍ‌ລິ‌ບູນ​ດ້ວຍ​ສະ­ຫງ່າ­ລາ­ສີ ກໍ​ບໍ່‌ໄດ້​ຊົງ​ເຄື່ອງ​ງາມ​ທໍ່​ດອກ­ໄມ້​ເຫລົ່າ‌ນີ້​ດອກ​ໜຶ່ງ.ແຕ່​ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ວ່າ ຂະ‌ໜາດ​ກະ­ສັດ​ໂຊ­ໂລ­ໂມນ​ບັດ​ແຕ່ງ​ໂຕ​ເຕັມ​ດ້ວຍ​ຄວາມ‌ສະຫງ່າ​ຂອງ​ເພິ່ນ ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ງົດ‌ງາມ​ທໍ່​ດອກ­ໄມ້​ແນວ​ໝູ່​ນີ້​ຈັກ​ດອກ​ເລີຍYet I tell you that not even Solomon in all his glory was adorned like one of these.
30 จั่งซั้น คั่นพระเจ้าได้ตกแต่งหญ้าดอกไม้ที่ท่งนาให้งดงาม ซึ่งเป็นอยู่มื้อนี้ แต่พอมื้ออื่นสิถืกลกโยนเข้าไปในเตาไฟ เพิ่นสิบ่สามารถตกแต่งเจ้าให้งามหลายกว่าดอกไม้ฮั้นบ่แม่นบ้อ โอ้ ผู้มีความเซื่อน้อยเอ้ยຖ້າ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊົງ​ຕົກ‌ແຕ່ງ​ຫຍ້າ​ທີ່​ທົ່ງ​ຢ່າງ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຢູ່​ມື້‌ນີ້​ແລະ​ມື້​ໜ້າ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ຖິ້ມ​ໃສ່​ເຕົາ‌ໄຟ ໂອ​ຜູ້​ມີ​ຄວາມ­ເຊື່ອ​ນ້ອຍ​ເອີຍ, ພຣະ‌ອົງ​ຈະ​ບໍ່​ຊົງ​ຕົກ‌ແຕ່ງ​ທ່ານ​ຫລາຍ‌ກວ່າ​ນັ້ນ​ອີກ​ຫລື.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ຄັ່ນ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕົກ‌ແຕ່ງ​ຫຍ້າ​ດອກ­ໄມ້​ທີ່​ທົ່ງ‌ນາ​ໃຫ້​ງົດ‌ງາມ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຢູ່​ມື້‌ນີ້ ແຕ່​ພໍ​ມື້​ອື່ນ​ຊິ​ຖືກ​ຫລົກ​ໂຍນ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ເຕົາ​ໄຟ ເພິ່ນ​ຊິ​ບໍ່​ສາ‌ມາດ​ຕົກ‌ແຕ່ງ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ງາມ​ຫລາຍ‌ກວ່າ​ດອກ­ໄມ້​ນັ້ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ້ ໂອ້ ຜູ້​ມີ​ຄວາມ­ເຊື່ອ​ນ້ອຍ​ເອີຍIf that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the furnace, will He not much more clothe you, O you of little faith?
31 จั่งซั้น อย่าวุ่นวายเลย ว่าสิเอาอีหยังกิน หรือสิเอาอีหยังดื่ม หรือสิเอาอีหยังนุ่งห่มເຫດ‌ສັນນັ້ນ​ຢ່າ​ກະ‌ວົນ‌ກະ‌ວາຍ​ວ່າ ‘ພວກ‌ເຮົາ​ຈະ​ກິນ​ຫຍັງ, ຈະ​ດື່ມ​ຫຍັງ ຫລື​ຈະ​ນຸ່ງ‌ຫົ່ມ​ຫຍັງ’.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ຢ່າ​ວຸ້ນ‌ວາຍ​ເລີຍ ວ່າ​ຊິ​ເອົາ​ອີ‌ຫຍັງ​ກິນ ຫລື​ຊິ​ເອົາ​ອີ‌ຫຍັງ​ດື່ມ ຫລື​ຊິ​ເອົາ​ອີ‌ຫຍັງ​ນຸ່ງ‌ຫົ່ມTherefore do not worry, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘What shall we wear?’
32 ย้อนว่าพวกคนต่างซาติที่บ่ฮู้จักพระเจ้ากะยังซอกแต่แนวหมู่นี้ แต่พระเจ้าผู้เป็นพ่อของเจ้า ผู้เพิ่นสถิตในสวรรค์ได้ฮู้จักแล้วว่า เจ้าต้องการแนวหมู่นี้อยู่แล้วເພາະ​ວ່າ​ພວກ​ຕ່າງ‌ຊາດ​ສະແຫວງ‌ຫາ​ສິ່ງ​ຂອງ​ທັງ‌ປວງ​ນີ້ ແຕ່‌ວ່າ​ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ຜູ້​ຊົງ​ສະ‌ຖິດ​ຢູ່‌ໃນ​ສະ­ຫວັນ ຊົງ​ຊາບ​ແລ້ວ​ວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ຕ້ອງ‌ການ​ສິ່ງ​ທັງ‌ປວງ​ເຫລົ່ານີ້.ຍ້ອນ​ວ່າ​ພວກ​ຄົນ​ຕ່າງ‌ຊາດ​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້‌ຈັກ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ກໍ​ຍັງ​ຊອກ​ແຕ່​ແນວ​ໝູ່​ນີ້ ແຕ່​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ເຈົ້າ ຜູ້​ເພິ່ນ​ສະ‌ຖິດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ຮູ້‌ຈັກ​ແລ້ວ​ວ່າ ເຈົ້າ​ຕ້ອງ‌ການ​ແນວ​ໝູ່​ນີ້​ຢູ່​ແລ້ວFor the pagans strive after all these things, and your Heavenly Father knows that you need them.
33 แต่ให้พวกเจ้าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า กับความเที่ยงธรรมของเพิ่นก่อน แล้วเพิ่นสิได้เพิ่มเติมเมิ้ดคู่อันคู่แนวให้เจ้าແຕ່‌ກ່ອນ​ອື່ນ, ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ຈົ່ງ​ສະແຫວງ‌ຫາ​ລາ­ຊະ­ອາ­ນາ­ຈັກ­ຂອງ­ພຣະ­ເຈົ້າ ແລະ​ຄວາມ​ຊອບ­ທຳ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ ແລະ​ພຣະ‌ອົງ​ຈະ​ຊົງ​ເພີ່ມ‌ເຕີມ​ສິ່ງ​ທັງ‌ປວງ​ເຫລົ່າ‌ນີ້​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ.ແຕ່​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ສະແຫວງ‌ຫາ​ລາຊະ‌ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ກັບ​ຄວາມ‌ທ່ຽງທຳ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ກ່ອນ ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ຊິ​ໄດ້​ເພີ່ມ‌ເຕີມ​ໝົດ‌ຄູ່​ອັນ​ຄູ່​ແນວ​ໃຫ້​ເຈົ້າBut seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you.
34 จั่งซั้น อย่าคึดแต่มื้ออื่นเลย ย้อนว่ามื้ออื่นกะสิมีการวุ่นวายของมันเอง แต่ละมื้อกะมีความยุ่งยากพออยู่แล้ว"ເຫດ‌ສັນນັ້ນ​ຢ່າ​ກະ‌ວົນ‌ກະ‌ວາຍ​ເຖິງ​ມື້‌ອື່ນ ເພາະ​ວ່າ​ມື້‌ອື່ນ​ຄົງ​ມີ​ການ​ກະ‌ວົນ‌ກະ‌ວາຍ​ສຳ‌ລັບ​ມັນ​ເອງ ຄວາມ‌ທຸກ​ໃນ​ວັນ​ໃດ​ກໍ​ພໍ‌ແລ້ວ​ໃນ​ວັນ​ນັ້ນ.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ຢ່າ​ຄຶດ​ແຕ່​ມື້​ອື່ນ​ເລີຍ ຍ້ອນ​ວ່າ​ມື້​ອື່ນ​ກໍ​ຊິ​ມີ​ການ​ວຸ້ນ‌ວາຍ​ຂອງ​ມັນ​ເອງ ແຕ່‌ລະ​ມື້​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ‌ຍາກ​ພໍ​ຢູ່​ແລ້ວ”Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Today has enough trouble of its own.