404
ບົດ‌ທີ 4ມັດ­ທາຍ ບົດ‌ທີ 4Matthew 4
ມານ​ທົດ‌ລອງ​ພຣະ‌ເຢຊູ-
(ມຣກ. 1:12-13; ລກ. 4:1-13)-
1 หว่างฮั้นพระวิญญาณได้นำพระเยซูเข้าไปในถิ่นแห้งแล้ง เพื่อสิถืกผีมารซาตานทดลองຕໍ່‌ມາ​ພຣະ‌ວິນຍານ​ໄດ້​ຊົງ​ພາ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ປ່າ ເພື່ອ​ພະຍາ‌ມານ​ຈະ​ໄດ້​ທົດ‌ລອງ​ພຣະອົງ.ຫວ່າງ‌ນັ້ນ​ພຣະ‌ວິນຍານ​ໄດ້​ນຳ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ຖິ່ນ‌ແຫ້ງແລ້ງ ເພື່ອ‌ຊິ​ຖືກ​ຜີ​ພະຍາ‌ມານ​ຊາ­ຕານ​ທົດ‌ລອງThen Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.
2 กับบัดเพิ่นได้อดข้าวปลาอาหารสี่สิบมื้อสี่สิบคืนแล้ว เพิ่นกะหิวอยากกินເມື່ອ​ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ອົດ‌ອາຫານ​ເປັນ​ເວ‌ລາ​ສີ່​ສິບ​ວັນ​ສີ່​ສິບ​ຄືນ​ແລ້ວ​ຫລັງ‌ຈາກນັ້ນ​ພຣະ‌ອົງ​ກໍ​ຊົງ​ຢາກ​ອາຫານ.ກັບ​ບັດ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ອົດເຂົ້າ‌ປາ‌ອາຫານ​ສີ່​ສິບ​ມື້​ສີ່​ສິບ​ຄືນ​ແລ້ວ ເພິ່ນ​ກໍ​ຫິວ​ຢາກ​ກິນAfter fasting forty days and forty nights, He was hungry.
3 ผีมารซาตาน ผู้ทดลองฮั้น เลยมาหาเพิ่น เสนอว่า "คั่นเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าอีหลี กะให้สั่งก้อนหินแนวหมู่นี้ให้เป็นก้อนขนมปังถะแม่ะ"ສ່ວນ​ຜູ້​ທົດ‌ລອງ​ມາ​ຫາ​ພຣະ‌ອົງ​ທູນ​ວ່າ, “ຖ້າ​ທ່ານ​ເປັນ​ພຣະ‌ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຈົ່ງ​ສັ່ງ​ກ້ອນ‌ຫີນ​ເຫລົ່າ‌ນີ້​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ອາຫານ.”ຜີ​ພະຍາ‌ມານ​ຊາ­ຕານ ຜູ້​ທົດ‌ລອງ​ນັ້ນ ເລີຍ​ມາ​ຫາ​ເພິ່ນ ສະເໜີ‌ວ່າ “ຄັ່ນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ພຣະ‌ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ອີ່‌ຫລີ ກໍ​ໃຫ້​ສັ່ງ​ກ້ອນ‌ຫີນ​ແນວ​ໝູ່​ນີ້​ໃຫ້‌ເປັນ​ກ້ອນ‌ເຂົ້າຈີ່​ແມະ”The tempter came to Him and said, “If You are the Son of God, tell these stones to become bread.”
4 ส่วนพระเยซูกะตอบว่า "มีข้อเขียนไว้ในพระคำ แล้วว่า 'คนสิบ่ได้เลี้ยงซีวิตด้วยอาหารการกินแนวเดียว แต่ด้วยเมิ้ดคู่คำที่ออกมาจากปากของพระเจ้า'"ຝ່າຍ​ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ຕອບ​ວ່າ, “ມີ​ຄຳ​ຂຽນ‌ໄວ້​ໃນ​ພຣະ­ຄຳ­ພີ​ວ່າ ‘ມະ­ນຸດ​ຈະ​ບໍ່​ລ້ຽງ‌ຊີວິດ​ດ້ວຍ​ອາ­ຫານ​ສິ່ງ​ດຽວ ແຕ່​ລ້ຽງ​ດ້ວຍ​ພຣະ­ທຳ​ທຸກ​ຂໍ້​ທີ່​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ‌ໂອດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ’.”ສ່ວນ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ກໍ​ຕອບ​ວ່າ “ມີ​ຂໍ້​ຂຽນ‌ໄວ້ໃນ​ພຣະ‌ຄຳ ແລ້ວ​ວ່າ ‘ຄົນ​ຊິ​ບໍ່​ໄດ້​ລ້ຽງ‌ຊີວິດ​ດ້ວຍ​ອາ­ຫານ​ການ​ກິນ​ແນວ​ດຽວ ແຕ່​ດ້ວຍ​ໝົດ‌ຄູ່​ຄຳ​ທີ່​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ປາກ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ’”But Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’”
5 แล้วผีมารซาตานได้นำพระเยซูขึ้นไปยังนครบริสุทธิ์(คือเมืองเยรูซาเล็ม) แล้ว ตั้งให้เพิ่นอยู่เทิงยอดแหลมหลังคาพระวิหารແລ້ວ​ພະຍາ‌ມານ​ກໍ​ພາ​ພຣະ‌ອົງ​ໄປ​ຍັງ​ນະ‌ຄອນ​ອັນ​ສັກ‌ສິດ ແລະ​ໃຫ້​ພຣະ‌ອົງ​ປະ‌ທັບ​ຢູ່​ເທິງ​ຫລັງ‌ຄາ​ພຣະວິຫານ.ແລ້ວ​ຜີ​ພະຍາ‌ມານ​ຊາ­ຕານ​ໄດ້​ນຳ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຍັງ​ນະ‌ຄອນ​ບໍ­ລິ­ສຸດ(ຄື​ເມືອງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ) ແລ້ວ ຕັ້ງ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ຢູ່​ເທິງ​ຍອດ​ແຫ‌ລມ​ຫຼັງ‌ຄາ​ພຣະ‌ວິຫານThen the devil took Him to the holy city and set Him on the pinnacle of the temple.
6 แล้วเสนอต่อเพิ่นอีกว่า "คั่นเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าอีหลี ให้เจ้าโดดลงไปถะแม่ะ ย้อนมีข้อเขียนไว้ในพระคำ แล้วว่า 'พระเจ้าสิสั่งพวกเทวทูตของเพิ่นให้เบิ่งแยง ยกซูเจ้าไว้ในมือ เพื่อบ่ให้เท้าของเจ้าตำก้อนหินจักเทื่อ'"ແລ້ວ​ທູນ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ຖ້າ​ທ່ານ​ເປັນ​ພຣະ‌ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຈົ່ງ​ໂຕນ​ລົງ​ເບິ່ງ‌ດູ ເພາະ​ມີ​ຄຳ​ຂຽນ‌ໄວ້​ໃນ​ພຣະ­ຄຳ­ພີ​ວ່າ, ‘ພຣະ­ເຈົ້າ​ຈະ​ຊົງ​ຮັບ​ສັ່ງ​ພວກ​ເທ­ວະ­ດາ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ​ກ່ຽວ‌ກັບ​ເລື່ອງ​ທ່ານ​ແລະ‘ມື​ຂອງ​ເທ­ວະ­ດາ​ເຫລົ່າ‌ນັ້ນ​ຈະ​ຮັບ​ທ່ານ​ໄວ້​ຢ້ານ‌ວ່າ​ຕີນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຕຳ​ຫີນ’.”ແລ້ວ​ສະ‌ເໜີ​ຕໍ່​ເພິ່ນ​ອີກ​ວ່າ “ຄັ່ນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ພຣະ‌ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ອີ່‌ຫລີ ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໂດດ‌ລົງ​ໄປ​ແມະ ຍ້ອນ​ມີ​ຂໍ້​ຂຽນ‌ໄວ້ໃນ​ພຣະ‌ຄຳ ແລ້ວ​ວ່າ ‘ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊິ​ສັ່ງ​ພວກ​ເທວະ‌ທູດ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໃຫ້​ເບິ່ງ‌ແຍງ ຍົກ‌ຊູ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ໃນ​ມື ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ຕີນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຕຳ​ກ້ອນ‌ຫີນ​ຈັກ‌ເທື່ອ’”“If You are the Son of God,” he said, “throw Yourself down. For it is written: ‘He will command His angels concerning You, and they will lift You up in their hands, so that You will not strike Your foot against a stone.’”
7พระเยซูจั่งตอบมันซ้ำอีกว่า "มีข้อเขียนไว้ในพระคำอีกว่า 'อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าเด้อ'"ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ວ່າ, “ມີ​ຄຳ​ຂຽນ‌ໄວ້​ໃນ​ພຣະ­ຄຳ­ພີ​ອີກ​ວ່າ, ‘ຢ່າ​ທົດ‌ລອງ​ພຣະ‌ອົງ​ຜູ້​ເປັນ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ’.”ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ​ຕອບ​ມັນ​ຊ້ຳ​ອີກ​ວ່າ “ມີ​ຂໍ້​ຂຽນ‌ໄວ້​ໃນ​ພຣະ‌ຄຳ​ອີກ​ວ່າ ‘ຢ່າ​ທົດ‌ລອງ​ອົງ​ພຣະຜູ້‌ເປັນ‌ເຈົ້າ ຜູ້​ເປັນ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເດີ້’”Jesus replied, “It is also written: ‘Do not put the Lord your God to the test.’”
8 ต่อมา ผีมารซาตานได้นำพระเยซูขึ้นไปเทิงหลังภูเขาสูงๆ แล้วจั่งซี้ให้เบิ่งอาณาจักรเมิ้ดคู่หม่องอยู่ทั่วแผ่นดินโลก ทั้งศักดิ์ศรีของมันให้เพิ่นได้เห็นອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ​ພະຍາ‌ມານ​ໄດ້​ພາ​ພຣະ‌ອົງ​ຂຶ້ນ​ເມືອ​ເທິງ​ພູ​ສູງໆ ແລະ​ໄດ້​ສະ‌ແດງ​ບັນ‌ດາ​ລາ‌ຊະ​ແຜ່ນ‌ດິນ​ໃນ​ໂລກ ທັງ​ສະ­ຫງ່າ­ລາ­ສີ​ຂອງ​ລາ‌ຊະ​ແຜ່ນ‌ດິນ​ເຫລົ່າ‌ນັ້ນ​ຊີ້​ໃຫ້​ພຣະ‌ອົງ​ເຫັນ.ຕໍ່‌ມາ ຜີ​ພະຍາ‌ມານ​ຊາ­ຕານ​ໄດ້​ນຳ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເທິງ​ຫລັງ​ພູ‌ເຂົາ​ສູງ​ໆ ແລ້ວ​ຈັ່ງ‌ຊີ້​ໃຫ້​ເບິ່ງ​ອານາ‌ຈັກ​ໝົດ‌ຄູ່​ໝ້ອງ​ຢູ່​ທົ່ວ​ແຜ່ນດິນ‌ໂລກ ທັງ​ສັກ‌ສີ​ຂອງ​ມັນ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເຫັນAgain, the devil took Him to a very high mountain and showed Him all the kingdoms of the world and their glory.
9 แล้วมันจั่งเสนอต่อเพิ่นอีกว่า "คั่นเจ้าสิกราบลงเคารพบูซาเฮา เฮากะสิมอบเมิ้ดคู่อันคู่แนวทั้งปวงแนวหมู่นี้ให้เจ้าโลด"ແລ້ວ​ໄດ້​ທູນ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ຖ້າ​ທ່ານ​ຈະ​ຂາບ‌ລົງ​ໄຫ‌ວ້​ເຮົາ ເຮົາ​ຈະ​ເອົາ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ‌ນີ້​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ.”ແລ້ວ​ມັນ​ຈັ່ງ​ສະ‌ເໜີ​ຕໍ່​ເພິ່ນ​ອີກ​ວ່າ “ຄັ່ນ​ເຈົ້າ​ຊິ​ຂາບ‌ລົງ​ເຄົາ‌ລົບ​ບູຊາ​ເຮົາ ເຮົາ​ກໍ​ຊິ‌ມອບ​ໝົດ‌ຄູ່​ອັນ​ຄູ່​ແນວ​ທັງ‌ປວງ​ແນວ​ໝູ່​ນີ້​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໂລດ”“All this I will give You,” he said, “if You will fall down and worship me.”
10 พระเยซูจั่งตอบมันว่า "อ้ายผีมารซาตาน ให้มึงออกไปให้พ้นเด้อ ย้อนมีข้อเขียนไว้ในพระคำ แล้วว่า 'ให้เคารพบูซาองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า กับปรนนิบัติฮับใซ้เพิ่นแต่ผู้เดียว'"ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ມັນ​ວ່າ, “ອ້າຍ​ຊາ­ຕານ​ເຮີຍ, ຈົ່ງ​ໜີ​ໄປ​ເສຍ ເພາະ​ມີ​ຄຳ​ຂຽນ‌ໄວ້​ໃນ​ພຣະ­ຄຳ­ພີ​ວ່າ, ‘ຈົ່ງ​ຂາບ‌ໄຫວ້​ພຣະ‌ອົງ​ຜູ້​ເປັນ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ແລະ​ປະຕິ‌ບັດ​ພຣະ‌ອົງ​ແຕ່​ຜູ້​ດຽວ’.”ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ​ຕອບ​ມັນ​ວ່າ “ອ້າຍ‌ຜີ‌ພະຍາມານ​ຊາ­ຕານ ໃຫ້​ມຶງ​ອອກ​ໄປ‌ໃຫ້‌ພົ້ນ​ເດີ້ ຍ້ອນ​ມີ​ຂໍ້​ຂຽນ‌ໄວ້ໃນ​ພຣະ‌ຄຳ ແລ້ວ​ວ່າ ‘ໃຫ້​ເຄົາ‌ລົບ​ບູຊາ​ອົງ​ພຣະຜູ້‌ເປັນ‌ເຈົ້າ ຜູ້​ເປັນ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ ກັບ​ຮັບ‌ໃຊ້​ເພິ່ນ​ແຕ່​ຜູ້​ດຽວ’”“Away from me, Satan!” Jesus declared. “For it is written: ‘Worship the Lord your God and serve Him only.’”
11 แล้วผีมารซาตานจั่งออกจากพระเยซูไป แล้วนี่แน่ะ มีหมู่เทวทูตมาปรนนิบัติฮับใซ้เพิ่นແລ້ວ​ພະຍາ‌ມານ​ຈິ່ງ​ໜີ​ຈາກ​ພຣະ‌ອົງ​ໄປ ແລະ​ເບິ່ງ​ແມ, ມີ​ພວກ​ເທ­ວະ­ດາ​ມາ​ປະຕິ‌ບັດ​ຮັບ‌ໃຊ້​ພຣະອົງ.ແລ້ວ​ຜີ​ພະຍາ‌ມານ​ຊາ­ຕານ​ຈັ່ງ​ອອກ‌ຈາກ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄປ ແລ້ວ​ນີ້‌ແຫລະ ມີ​ໝູ່​ເທວະ‌ທູດ​ມາ​ຮັບ‌ໃຊ້​ເພິ່ນThen the devil left Him, and angels came and ministered to Him.
ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຕັ້ງ‌ຕົ້ນ​ປ່າວ​ປະ­ກາດ​ໃນ​ແຂ‌ວງ​ຄາ­ລີ­ເລ-
(ມຣກ. 1:14-15; ລກ. 4:14-15)-
12 บัดพอพระเยซูได้ยินว่าโยฮันผู้ให้ฮับพิธีจุ่มน้ำ ได้ถืกขังไว้อยู่ในคุก เพิ่นกะได้ออกไปยังแคว้นกาลิลีຄັນ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຊາບ​ຂ່າວ​ວ່າ​ໂຢ­ຮັນ​ຖືກ​ຈັບ​ໄວ້​ແລ້ວ ພຣະ‌ອົງ​ກໍ​ສະ‌ເດັດ​ອອກ​ໄປ​ຍັງ​ແຂ‌ວງ​ຄາ­ລີ­ເລ.ບັດ​ພໍ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້‌ຍິນ​ວ່າ​ໂຢ­ຮັນ​ຜູ້​ໃຫ້​ຮັບ​ພິທີ‌ຈຸ່ມນ້ຳ ໄດ້​ຖືກ​ຂັງ‌ໄວ້​ຢູ່‌ໃນ​ຄຸກ ເພິ່ນ​ກໍ‌ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ຍັງ​ແຄ‌ວ້ນ​ຄາ­ລີ­ເລWhen Jesus heard that John had been imprisoned, He withdrew to Galilee.
13 บัดออกจากเมืองนาซาเร็ธแล้ว เพิ่นกะเข้าเมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งอยู่ฮิมทะเล ในเขตแดนเศบูลุนกับนัฟทาลีແລ້ວ​ຍ້າຍ​ທີ່​ປະ‌ທັບ​ຈາກ​ເມືອງ​ນາ­ຊາ­ເຣັດ​ໄປ​ຢູ່​ເມືອງ​ກາ­ເປ­ນາ­ອູມ ຊຶ່ງ​ຢູ່​ຮິມ​ທະເລ‌ສາບ​ໃນ​ເຂດ‌ແດນ​ເຊ­ບູ­ລູນ​ແລະ​ນັບ­ທາ­ລີ.ບັດ​ອອກ‌ຈາກ​ເມືອງ​ນາ­ຊາ­ເຣັດ​ແລ້ວ ເພິ່ນ​ກໍ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ກາ­ເປ­ນາ­ອູມ ຊຶ່ງ​ຢູ່​ຮິມ​ທະ‌ເລ ໃນ​ເຂດ‌ແດນ​ເຊ­ບູ­ລູນ​ກັບ​ນັບ­ທາ­ລີLeaving Nazareth, He went and lived in Capernaum, which is by the sea in the region of Zebulun and Naphtali,
14 อันนี้กะเพื่อสิเป็นไปตามพระคำของพระเจ้า ซึ่งเว้าไว้โดยอิสยาห์ ผู้เป็นปากเป็นเสียงของพระเจ้าເພື່ອ​ພຣະ­ທຳ​ທີ່​ຊົງ​ກ່າວ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ເອ­ຊາ­ຢາ​ຜູ້ປະກາດ‌ພຣະທຳ​ຈະ​ໄດ້​ສຳ‌ເລັດ​ຄື.ອັນ​ນີ້​ກໍ​ເພື່ອ‌ຊິ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ພຣະ‌ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຊຶ່ງ​ເວົ້າ​ໄວ້​ໂດຍ​ເອ­ຊາ­ຢາ ຜູ້‌ເປັນ‌ປາກ‌ເປັນ‌ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າto fulfill what was spoken through the prophet Isaiah:
15 ว่า 'ฝ่าย แคว้นเศบูลุน กับ แคว้นนัฟทาลี ทางข้างทะเลฟากแม่น้ำจอร์แดนฝั่งพู้น คือกาลิลีของพวกคนต่างซาติ“ແຂ‌ວງ​ເຊ­ບູ­ລູນ​ແລະ​ແຂ‌ວງ​ນັບ­ທາ­ລີ ຕາມ​ທາງ​ທະ‌ເລ​ຟາກ​ແມ່‌ນ້ຳ​ຈໍ­ແດນ​ພຸ້ນ ຄື​ແຂ‌ວງ​ຄາ­ລີ­ເລ​ແຫ່ງ​ບັນ‌ດາ​ປະຊາຊາດ.ວ່າ “ຝ່າຍ ແຄ‌ວ້ນ​ເຊ­ບູ­ລູນ ກັບ ແຄ‌ວ້ນ​ນັບ­ທາ­ລີ ທາງ​ຂ້າງ​ທະ‌ເລ​ຟາກ​ແມ່‌ນ້ຳ​ຈໍ­ແດນ​ຝັ່ງ​ພູ້ນ ຄື​ຄາ­ລີ­ເລ​ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ຕ່າງ‌ຊາດ“Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles—
16 คือหมู่พวกคนที่นั่งอยู่ในความมืดฮั้น เขาได้เห็นความสว่างใหญ่อันแสนสำคัญแล้ว แล้วฝ่ายพวกคนผู้ที่นั่งอยู่ในแดนเงาของความตายฮั้น กะมีแสงสว่างเกิดขึ้นส่องให้เขาแล้ว'ພົນ‌ລະ‌ເມືອງ​ຜູ້​ນັ່ງ​ຢູ່‌ໃນ​ຄວາມ‌ມືດ ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ​ອັນ​ໃຫຍ່ ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ນັ່ງ​ຢູ່‌ໃນ​ແດນ​ແລະ​ເງົາ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຕາຍ ແສງ‌ສະຫວ່າງ​ກໍ​ສ່ອງ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ເຂົາ​ແລ້ວ.”ຄື​ໝູ່​ພວກ​ຄົນ‌ທີ່​ນັ່ງ​ຢູ່‌ໃນ​ຄວາມ​ມືດ​ນັ້ນ ເຂົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ​ອັນ‌ຍິ່ງໃຫຍ່​ແລ້ວ ແລ້ວ​ຝ່າຍ​ພວກ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ນັ່ງ​ຢູ່‌ໃນ​ແດນ‌ເງົາ​ຂອງ​ຄວາມ​ຕາຍ​ນັ້ນ ກໍ​ມີ​ແສງ‌ສະຫວ່າງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ສ່ອງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ແລ້ວ”the people living in darkness have seen a great light; on those living in the land of the shadow of death, a light has dawned.”
17 ตั้งแต่ฮั้นมา พระเยซูได้ตั้งต้นประกาศว่า "ให้กลับใจใหม่เด้อ ย้อนว่าแผ่นดินสวรรค์ใกล้สิมาฮอดแล้ว"ຕັ້ງ‌ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຕັ້ງ‌ຕົ້ນ​ປ່າວ​ປະ­ກາດ​ວ່າ, “ຈົ່ງ​ຖິ້ມ​ໃຈ​ເກົ່າ​ເອົາ‌ໃຈ​ໃໝ່​ເພາະ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ໄດ້​ມາ​ໃກ້​ແລ້ວ.”ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ຕັ້ງ‌ຕົ້ນ​ປະ­ກາດ​ວ່າ “ໃຫ້​ກັບ‌ໃຈ​ໃໝ່​ເດີ້ ຍ້ອນ​ວ່າ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ໃກ້​ຊິ​ມາ​ຮອດ​ແລ້ວ”From that time on Jesus began to preach, “Repent, for the kingdom of heaven is near.”
ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ເອົາ​ສາ‌ວົກ​ສີ່​ຄົນ-
(ມຣກ. 1:16-20; ລກ. 5:1-11)-
18 แล้วบัดพระเยซูพวมย่างตามซายทะเลกาลิลี กะเหลียวเบิ่งเห็นสองพี่น้อง คือซีโมนที่เอิ้นว่าเปโตร กับอันดรูว์น้องซายของเขา พวมขว้างแหอยู่ในทะเล ย้อนว่าเขามีอาซีพหาปลาຂະ‌ນະ​ທີ່​ພຣະ‌ອົງ​ສະ‌ເດັດ​ລຽບ​ຕາມ​ແຄມ​ທະເລ‌ສາບ​ຄາ­ລີ­ເລ ກໍ​ຊົງ​ທອດ​ພຣະ‌ເນດ​ເຫັນ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ສອງ​ຄົນ ຄື​ຊີ­ໂມນ​ທີ່​ເອີ້ນ‌ວ່າ​ເປ­ໂຕ​ກັບ​ອັນ­ເດ­ອາ​ນ້ອງ‌ຊາຍ​ຂອງ‌ຕົນ ກຳ‌ລັງ​ຖິ້ມ​ມອງ​ລົງ​ນ້ຳ​ທະ‌ເລ​ເພາະ​ວ່າ​ເຂົາ​ເປັນ​ຊາວ​ຫາປາ.ແລ້ວ​ບັດ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ພວມ​ຍ່າງ​ຕາມ​ຊາຍ‌ທະເລ​ຄາ­ລີ­ເລ ກໍ​ຫລຽວ​ເບິ່ງ​ເຫັນ​ສອງ​ພີ່­ນ້ອງ ຄື​ຊີ­ໂມນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ​ເປ­ໂຕ ກັບ​ອັນ­ເດ­ອາ​ນ້ອງ‌ຊາຍ​ຂອງ​ເຂົາ ພວມ‌ຂວ້າງ‌ແຫ​ຢູ່‌ໃນ​ທະ‌ເລ ຍ້ອນ​ວ່າ​ເຂົາ​ມີ​ອາ‌ຊີບ​ຫາ​ປາAs Jesus was walking beside the Sea of Galilee, He saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the sea, for they were fishermen.
19 พระเยซูจั่งเว้ากับเขาว่า "ให้ตามเฮามาเด้อ แล้วเฮาสิให้เป็นผู้หาคนแทนหาปลา"ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ກັບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ຈົ່ງ​ຕາມ​ເຮົາ​ມາ​ແລະ​ເຮົາ​ຈະ​ບັນ‌ດານ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຜູ້​ຫາ​ຄົນ.”ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ​ເວົ້າ​ກັບ​ເຂົາ​ວ່າ “ໃຫ້​ຕາມ​ເຮົາ​ມາ​ເດີ້ ແລ້ວ​ເຮົາ​ຊິ​ໃຫ້‌ເປັນ​ຜູ້​ຫາ​ຄົນ​ແທນ​ຫາ​ປາ”“Come, follow Me,” Jesus said, “and I will make you fishers of men.”
20 เขาทั้งสองได้ปะอวนไว้ แล้วตามพระเยซูไปโลดໃນ​ທັນ‌ໃດ​ນັ້ນ​ເຂົາ​ກໍ‌ປະ​ມອງ​ແລ້ວ​ຕາມ​ພຣະ‌ອົງ​ໄປ.ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ໄດ້​ປະ​ອວນ​ໄວ້ ແລ້ວ​ຕາມ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄປ​ໂລດAnd at once they left their nets and followed Him.
21 แล้วพอเพิ่นย่างไปต่อ กะเหลียวเบิ่งเห็นสองพี่น้องอีกพวกหนึ่ง คือยากอบ ลูกซายเศเบดี กับ ยอห์น น้องซายของเขา พวมชุนอวนอยู่ในเฮือกับเศเบดีพ่อของเขา พระเยซูจั่งได้เอิ้นเขาให้ตามเพิ่นไปนำເມື່ອ​ພຣະ‌ອົງ​ສະ‌ເດັດ​ຕໍ່‌ໄປ​ກໍ​ທອດ​ພຣະ‌ເນດ​ເຫັນ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ອີກ​ສອງ​ຄົນ ຄື​ຢາ­ໂກ­ໂບ​ລູກ​ເຊ­ເບ­ດາຍ​ກັບ​ໂຢ­ຮັນ​ນ້ອງ‌ຊາຍ​ຂອງ‌ຕົນ ກຳ‌ລັງ​ຝູງ​ມອງ​ຢູ່‌ໃນ​ເຮືອ​ກັບ​ເຊ­ເບ­ດາຍ​ພໍ່​ຂອງ​ເຂົາ​ພຣະ‌ອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ເອີ້ນ​ເອົາ​ເຂົາ.ແລ້ວ​ພໍ​ເພິ່ນ​ຍ່າງ​ໄປ​ຕໍ່ ກໍ​ຫລຽວ​ເບິ່ງ​ເຫັນ​ສອງ​ພີ່­ນ້ອງ​ອີກ​ພວກ‌ໜຶ່ງ ຄື​ຢາ­ໂກ­ໂບ ລູກ‌ຊາຍ​ເຊ­ເບ­ດາຍ ກັບ ໂຢ­ຮັນ ນ້ອງ‌ຊາຍ​ຂອງ​ເຂົາ ພວມ​ຊຸນ‌ອວນ​ຢູ່‌ໃນ​ເຮືອ​ກັບ​ເຊ­ເບ­ດາຍ​ພໍ່​ຂອງ​ເຂົາ ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ‌ໄດ້​ເອີ້ນ​ເຂົາ​ໃຫ້​ຕາມ​ເພິ່ນ​ໄປ​ນຳGoing on from there, He saw two other brothers, James son of Zebedee and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, mending their nets. Jesus called them,
22 แล้วในยามฮั้นพอดี เขาทั้งสองกะปะเฮือกับลาพ่อ ตามพระเยซูไปคือกันໃນ​ທັນ‌ໃດ​ນັ້ນ​ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ກໍ‌ປະ​ເຮືອ​ແລະ​ລາ​ພໍ່​ຂອງ​ເຂົາ​ຕາມ​ພຣະ‌ອົງ​ໄປ.ແລ້ວ​ໃນ​ຍາມ​ນັ້ນ​ພໍ‌ດີ ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ກໍ‌ປະ​ເຮືອ​ກັບ​ລາ​ພໍ່ ຕາມ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄປ​ຄື​ກັນand immediately they left the boat and their father and followed Him.
ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ໂຜດ​ປວງ‌ຊົນ​ໃຫ້​ດີ​ພະ­ຍາດ-
(ລກ. 6:17-19)-
23 แล้วพระเยซูได้ไปล้อมรอบทั่วแคว้นกาลิลี สอนในศาลาธรรมของเขาอยู่ฮั้น จั่งได้ประกาศข่าวดีอันประเสริฐ๏เรื่องแผ่นดินของพระเจ้า กับได้ปัวโรคภัยไข้เจ็บเมิ้ดคู่แนวของซาวเมืองให้ดีให้เซาພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ສະ‌ເດັດ​ໄປ​ທົ່ວ​ແຂ‌ວງ​ຄາ­ລີ­ເລ ຊົງ​ສັ່ງ‌ສອນ​ໃນ​ໂຮງ‌ທຳ​ມະ​ເທດ​ສະ‌ໜາ​ຂອງ​ເຂົາ ຊົງ​ປະ­ກາດ​ຂ່າວ​ປະເສີດ‌ເລື່ອງ‌ລາຊະອານາຈັກ​ນັ້ນ ແລະ​ຊົງ​ໂຜດ​ພົນ‌ລະ‌ເມືອງ​ທີ່​ເຈັບ‌ໄຂ້​ໄດ້​ພະ­ຍາດ​ທຸກ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ດີ​ໝົດ.ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ໄປ​ລ້ອມ‌ຮອບ​ທົ່ວ​ແຄ‌ວ້ນ​ຄາ­ລີ­ເລ ສອນ​ໃນ​ສາລາ‌ທຳ​ຂອງ​ເຂົາ​ຢູ່‌ຫັ້ນ ຈັ່ງ‌ໄດ້​ປະ­ກາດ​ຂ່າວ​ດີ​ອັນ​ປະເສີດ‌ເລື່ອງ‌ລາຊະອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ກັບ​ໄດ້​ປົວ​ໂລກໄພ‌ໄຂ້‌ເຈັບ​ໝົດ‌ຄູ່​ແນວ​ຂອງ​ຊາວ‌ເມືອງ​ໃຫ້​ດີ​ໃຫ້​ເຊົາJesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people.
24 แล้วซื่อเสียงของพระเยซูกะเลื่องลือไปฮอดทั่วประเทศซีเรีย ซาวบ้านซาวเมือง๏จั่งพาพวกคนป่วยเป็นโรคต่างๆ กับคนที่ทนทุกข์ทนยาก กับคนที่ถืกวิญญาณซั่วครอบงำ กับคนบ้าที่บ่มีสติ กับคนเป็นอัมพาต มาหาพระเยซู เพิ่นกะได้ปัวเขาให้ดีให้เซาກິດ​ຕິ​ສັບ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ​ກໍ​ຊ່າ‌ລື​ໄປ​ທົ່ວ​ປະ‌ເທດ​ຊີ­ເຣຍ ເຂົາ​ຈິ່ງ​ພາ​ຄົນ​ປ່ວຍ‌ໄຂ້​ໄດ້​ພະ­ຍາດ​ຕ່າງໆ, ຄົນ‌ທີ່​ທົນ​ທຸກ­ທໍ­ລະ­ມານ, ຄົນ‌ທີ່​ຜີ​ເຂົ້າ​ສິງ, ຄົນ​ບ້າ‌ໝູ​ແລະ​ຄົນ​ເປັນ​ເປ້ຍ​ມາ​ຫາ​ພຣະ‌ອົງ ພຣະ‌ອົງ​ກໍ​ຊົງ​ໂຜດ‌ໃຫ້​ເຂົາ​ດີ​ທຸກ​ຄົນ.ແລ້ວ​ຊື່​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ກໍ​ເລື່ອງ‌ລື​ໄປ​ຮອດ​ທົ່ວ​ປະ‌ເທດ​ຊີ­ເຣຍ ຊາວບ້ານ‌ຊາວເມືອງ​ຈັ່ງ​ພາ​ພວກ​ຄົນ‌ເຈັບ​ເປັນ​ພະ­ຍາດ​ຕ່າງໆ ກັບ​ຄົນ‌ທີ່​ທົນ​ທຸກ​ທົນ​ຍາກ ກັບ​ຄົນ‌ທີ່​ຖືກ​ວິນ­ຍານ​ຊົ່ວ​ຄອບ‌ງຳ ກັບ​ຄົນ​ບ້າ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ສະ‌ຕິ ກັບ​ຄົນ​ເປັນ​ອຳ‌ມະ‌ພາດ ມາ​ຫາ​ພຣະ‌ເຢຊູ ເພິ່ນ​ກໍ‌ໄດ້​ປົວ​ເຂົາ​ໃຫ້​ດີ​ໃຫ້​ເຊົາNews about Him spread all over Syria, and people brought to Him all who were ill with various diseases, those suffering acute pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed—and He healed them.
25 แล้วมีคนกลุ่มใหญ่มาจากแคว้นกาลิลี กับแคว้นทศบุรี กับเมืองเยรูซาเล็ม กับแคว้นยูเดีย กับแม่น้ำจอร์แดนฟากพู้น ได้ติดตามเพิ่นไปແລະ​ມີ​ຄົນ​ໝູ່​ໃຫຍ່​ມາ​ຈາກ​ແຂ‌ວງ​ຄາ­ລີ­ເລ, ຈາກ​ແຂ‌ວງ​ເດ­ກາ­ໂປ­ລີ, ຈາກ​ກຸງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ ແລະ​ຈາກ​ແມ່‌ນ້ຳ​ຈໍ­ແດນ​ຟາກ​ນັ້ນ​ຕິດ‌ຕາມ​ພຣະ‌ອົງ​ໄປ.ແລ້ວ​ມີ​ຄົນ​ກຸ່ມ​ໃຫຍ່​ມາ​ຈາກ​ແຄ‌ວ້ນ​ຄາ­ລີ­ເລ ກັບ​ແຄ‌ວ້ນ​ເດ­ກາ­ໂປ­ລີ ກັບ​ເມືອງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ ກັບ​ແຄ‌ວ້ນ​ຢູ­ດາຍ ກັບ​ແມ່‌ນ້ຳ​ຈໍ­ແດນ​ຟາກ​ພູ້ນ ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ​ເພິ່ນ​ໄປThe large crowds that followed Him came from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond the Jordan.