404
ບົດ­ທີ 4ມັດ­ທາຍ ບົດ­ທີ 4Matthew 4
ມານ​ທົດ­ລອງ​ພຣະ­ເຢ­ຊູ
(ມຣກ. 1:12-13; ລກ. 4:1-13)
1 หว่างฮั้นพระวิญญาณได้นำพระเยซูเข้าไปในถิ่นแห้งแล้ง เพื่อสิถืกผีมารซาตานทดลองຕໍ່­ມາ​ພຣະ­ວິນ­ຍານ​ໄດ້​ຊົງ​ພາ​ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ເຂົ້າ­ໄປ​ໃນ​ປ່າ ເພື່ອ​ພະ­ຍາ­ມານ​ຈະ​ໄດ້​ທົດ­ລອງ​ພຣະ­ອົງ.ຫວ່າງ­ນັ້ນ​ພຣະ­ວິນ­ຍານ​ໄດ້​ນຳ​ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ເຂົ້າ­ໄປ​ໃນ​ຖິ່ນ­ແຫ້ງ­ແລ້ງ ເພື່ອ­ຊິ​ຖືກ​ຜີ​ພະ­ຍາ­ມານ​ຊາ­ຕານ​ທົດ­ລອງThen Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.
2 กับบัดเพิ่นได้อดข้าวปลาอาหารสี่สิบมื้อสี่สิบคืนแล้ว เพิ่นกะหิวอยากกินເມື່ອ​ພຣະ­ອົງ​ຊົງ​ອົດ­ອາ­ຫານ​ເປັນ​ເວ­ລາ​ສີ່​ສິບ​ວັນ​ສີ່​ສິບ​ຄືນ​ແລ້ວ​ຫລັງ­ຈາກ­ນັ້ນ​ພຣະ­ອົງ​ກໍ​ຊົງ​ຢາກ​ອາ­ຫານ.ກັບ​ບັດ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ອົດ­ເຂົ້າ­ປາ­ອາ­ຫານ​ສີ່​ສິບ​ມື້​ສີ່​ສິບ​ຄືນ​ແລ້ວ ເພິ່ນ​ກໍ​ຫິວ​ຢາກ​ກິນAfter fasting forty days and forty nights, He was hungry.
3 ผีมารซาตาน ผู้ทดลองฮั้น เลยมาหาเพิ่น เสนอว่า "คั่นเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าอีหลี กะให้สั่งก้อนหินแนวหมู่นี้ให้เป็นก้อนขนมปังถะแม่ะ"ສ່ວນ​ຜູ້​ທົດ­ລອງ​ມາ​ຫາ​ພຣະ­ອົງ​ທູນ​ວ່າ, “ຖ້າ​ທ່ານ​ເປັນ​ພຣະ­ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຈົ່ງ​ສັ່ງ​ກ້ອນ­ຫີນ​ເຫລົ່າ­ນີ້​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ອາ­ຫານ.”ຜີ​ພະ­ຍາ­ມານ​ຊາ­ຕານ ຜູ້​ທົດ­ລອງ​ນັ້ນ ເລີຍ​ມາ​ຫາ​ເພິ່ນ ສະ­ເໜີ­ວ່າ “ຄັ່ນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ພຣະ­ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ອີ່ຫ­ລີ ກໍ​ໃຫ້​ສັ່ງ​ກ້ອນ­ຫີນ​ແນວ​ໝູ່​ນີ້​ໃຫ້­ເປັນ​ກ້ອນ­ເຂົ້າ­ຈີ່​ແມະ”The tempter came to Him and said, “If You are the Son of God, tell these stones to become bread.”
4 ส่วนพระเยซูกะตอบว่า "มีข้อเขียนไว้ในพระคำ แล้วว่า 'คนสิบ่ได้เลี้ยงซีวิตด้วยอาหารการกินแนวเดียว แต่ด้วยเมิ้ดคู่คำที่ออกมาจากปากของพระเจ้า'"ຝ່າຍ​ພຣະ­ອົງ​ຊົງ​ຕອບ​ວ່າ, “ມີ​ຄຳ​ຂຽນ­ໄວ້​ໃນ​ພຣະ­ຄຳ­ພີ​ວ່າ ‘ມະ­ນຸດ​ຈະ​ບໍ່​ລ້ຽງ­ຊີ­ວິດ​ດ້ວຍ​ອາ­ຫານ​ສິ່ງ​ດຽວ ແຕ່​ລ້ຽງ​ດ້ວຍ​ພຣະ­ທຳ​ທຸກ​ຂໍ້​ທີ່​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ­ໂອດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ’.”ສ່ວນ​ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ກໍ​ຕອບ​ວ່າ “ມີ​ຂໍ້​ຂຽນ­ໄວ້ໃນ​ພຣະ­ຄຳ ແລ້ວ​ວ່າ ‘ຄົນ​ຊິ​ບໍ່​ໄດ້​ລ້ຽງ­ຊີ­ວິດ​ດ້ວຍ​ອາ­ຫານ​ການ​ກິນ​ແນວ​ດຽວ ແຕ່​ດ້ວຍ​ໝົດ­ຄູ່​ຄຳ​ທີ່​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ປາກ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ’”But Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’”
5 แล้วผีมารซาตานได้นำพระเยซูขึ้นไปยังนครบริสุทธิ์(คือเมืองเยรูซาเล็ม) แล้ว ตั้งให้เพิ่นอยู่เทิงยอดแหลมหลังคาพระวิหารແລ້ວ​ພະ­ຍາ­ມານ​ກໍ​ພາ​ພຣະ­ອົງ​ໄປ​ຍັງ​ນະ­ຄອນ​ອັນ​ສັກ­ສິດ ແລະ​ໃຫ້​ພຣະ­ອົງ​ປະ­ທັບ​ຢູ່​ເທິງ​ຫລັງ­ຄາ​ພຣະ­ວິ­ຫານ.ແລ້ວ​ຜີ​ພະ­ຍາ­ມານ​ຊາ­ຕານ​ໄດ້​ນຳ​ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຍັງ​ນະ­ຄອນ​ບໍ­ລິ­ສຸດ(ຄື​ເມືອງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ) ແລ້ວ ຕັ້ງ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ຢູ່​ເທິງ​ຍອດ​ແຫລມ​ຫຼັງ­ຄາ​ພຣະ­ວິ­ຫານThen the devil took Him to the holy city and set Him on the pinnacle of the temple.
6 แล้วเสนอต่อเพิ่นอีกว่า "คั่นเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าอีหลี ให้เจ้าโดดลงไปถะแม่ะ ย้อนมีข้อเขียนไว้ในพระคำ แล้วว่า 'พระเจ้าสิสั่งพวกเทวทูตของเพิ่นให้เบิ่งแยง ยกซูเจ้าไว้ในมือ เพื่อบ่ให้เท้าของเจ้าตำก้อนหินจักเทื่อ'"ແລ້ວ​ທູນ​ພຣະ­ອົງ​ວ່າ, “ຖ້າ​ທ່ານ​ເປັນ​ພຣະ­ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຈົ່ງ​ໂຕນ​ລົງ​ເບິ່ງ­ດູ ເພາະ​ມີ​ຄຳ​ຂຽນ­ໄວ້​ໃນ​ພຣະ­ຄຳ­ພີ​ວ່າ, ‘ພຣະ­ເຈົ້າ​ຈະ​ຊົງ​ຮັບ​ສັ່ງ​ພວກ​ເທ­ວະ­ດາ​ຂອງ​ພຣະ­ອົງ​ກ່ຽວ­ກັບ​ເລື່ອງ​ທ່ານ​ແລະ‘ມື​ຂອງ​ເທ­ວະ­ດາ​ເຫລົ່າ­ນັ້ນ​ຈະ​ຮັບ​ທ່ານ​ໄວ້​ຢ້ານ­ວ່າ​ຕີນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຕຳ​ຫີນ’.”ແລ້ວ​ສະ­ເໜີ​ຕໍ່​ເພິ່ນ​ອີກ­ວ່າ “ຄັ່ນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ພຣະ­ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ອີ່ຫ­ລີ ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໂດດ­ລົງ​ໄປ​ແມະ ຍ້ອນ​ມີ​ຂໍ້​ຂຽນ­ໄວ້ໃນ​ພຣະ­ຄຳ ແລ້ວ​ວ່າ ‘ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊິ​ສັ່ງ​ພວກ​ເທ­ວະ­ທູດ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໃຫ້​ເບິ່ງ­ແຍງ ຍົກ­ຊູ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ໃນ​ມື ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ຕີນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຕຳ​ກ້ອນ­ຫີນ​ຈັກ­ເທື່ອ’”“If You are the Son of God,” he said, “throw Yourself down. For it is written: ‘He will command His angels concerning You, and they will lift You up in their hands, so that You will not strike Your foot against a stone.’”
7พระเยซูจั่งตอบมันซ้ำอีกว่า "มีข้อเขียนไว้ในพระคำอีกว่า 'อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าเด้อ'"ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ວ່າ, “ມີ​ຄຳ​ຂຽນ­ໄວ້​ໃນ​ພຣະ­ຄຳ­ພີ​ອີກ­ວ່າ, ‘ຢ່າ​ທົດ­ລອງ​ພຣະ­ອົງ​ຜູ້​ເປັນ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ’.”ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ຈັ່ງ​ຕອບ​ມັນ​ຊ້ຳ​ອີກ­ວ່າ “ມີ​ຂໍ້​ຂຽນ­ໄວ້​ໃນ​ພຣະ­ຄຳ​ອີກ­ວ່າ ‘ຢ່າ​ທົດ­ລອງ​ອົງ­ພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າ ຜູ້​ເປັນ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເດີ້’”Jesus replied, “It is also written: ‘Do not put the Lord your God to the test.’”
8 ต่อมา ผีมารซาตานได้นำพระเยซูขึ้นไปเทิงหลังภูเขาสูงๆ แล้วจั่งซี้ให้เบิ่งอาณาจักรเมิ้ดคู่หม่องอยู่ทั่วแผ่นดินโลก ทั้งศักดิ์ศรีของมันให้เพิ่นได้เห็นອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ​ພະ­ຍາ­ມານ​ໄດ້​ພາ​ພຣະ­ອົງ​ຂຶ້ນ​ເມືອ​ເທິງ​ພູ​ສູງໆ ແລະ​ໄດ້​ສະ­ແດງ​ບັນ­ດາ​ລາ­ຊະ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໃນ​ໂລກ ທັງ​ສະ­ຫງ່າ­ລາ­ສີ​ຂອງ​ລາ­ຊະ​ແຜ່ນ­ດິນ​ເຫລົ່າ­ນັ້ນ​ຊີ້​ໃຫ້​ພຣະ­ອົງ​ເຫັນ.ຕໍ່­ມາ ຜີ​ພະ­ຍາ­ມານ​ຊາ­ຕານ​ໄດ້​ນຳ​ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເທິງ​ຫລັງ​ພູ­ເຂົາ​ສູງໆ ແລ້ວ​ຈັ່ງ­ຊີ້​ໃຫ້​ເບິ່ງ​ອາ­ນາ­ຈັກ​ໝົດ­ຄູ່​ໝ້ອງ​ຢູ່​ທົ່ວ​ແຜ່ນ­ດິນ­ໂລກ ທັງ​ສັກ­ສີ​ຂອງ​ມັນ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເຫັນAgain, the devil took Him to a very high mountain and showed Him all the kingdoms of the world and their glory.
9 แล้วมันจั่งเสนอต่อเพิ่นอีกว่า "คั่นเจ้าสิกราบลงเคารพบูซาเฮา เฮากะสิมอบเมิ้ดคู่อันคู่แนวทั้งปวงแนวหมู่นี้ให้เจ้าโลด"ແລ້ວ​ໄດ້​ທູນ​ພຣະ­ອົງ​ວ່າ, “ຖ້າ​ທ່ານ​ຈະ​ຂາບ­ລົງ​ໄຫວ້​ເຮົາ ເຮົາ​ຈະ​ເອົາ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ­ນີ້​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ.”ແລ້ວ​ມັນ​ຈັ່ງ​ສະ­ເໜີ​ຕໍ່​ເພິ່ນ​ອີກ­ວ່າ “ຄັ່ນ​ເຈົ້າ​ຊິ​ຂາບ­ລົງ​ເຄົາ­ລົບ​ບູ­ຊາ​ເຮົາ ເຮົາ​ກໍ​ຊິ­ມອບ​ໝົດ­ຄູ່​ອັນ​ຄູ່​ແນວ​ທັງ­ປວງ​ແນວ​ໝູ່​ນີ້​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໂລດ”“All this I will give You,” he said, “if You will fall down and worship me.”
10 พระเยซูจั่งตอบมันว่า "อ้ายผีมารซาตาน ให้มึงออกไปให้พ้นเด้อ ย้อนมีข้อเขียนไว้ในพระคำ แล้วว่า 'ให้เคารพบูซาองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า กับปรนนิบัติฮับใซ้เพิ่นแต่ผู้เดียว'"ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ມັນ​ວ່າ, “ອ້າຍ​ຊາ­ຕານ​ເຮີຍ, ຈົ່ງ​ໜີ​ໄປ​ເສຍ ເພາະ​ມີ​ຄຳ​ຂຽນ­ໄວ້​ໃນ​ພຣະ­ຄຳ­ພີ​ວ່າ, ‘ຈົ່ງ​ຂາບ­ໄຫວ້​ພຣະ­ອົງ​ຜູ້​ເປັນ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ແລະ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ພຣະ­ອົງ​ແຕ່​ຜູ້​ດຽວ’.”ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ຈັ່ງ​ຕອບ​ມັນ​ວ່າ “ອ້າຍ­ຜີ­ພະ­ຍາ­ມານ​ຊາ­ຕານ ໃຫ້​ມຶງ​ອອກ​ໄປ­ໃຫ້­ພົ້ນ​ເດີ້ ຍ້ອນ​ມີ​ຂໍ້​ຂຽນ­ໄວ້ໃນ​ພຣະ­ຄຳ ແລ້ວ​ວ່າ ‘ໃຫ້​ເຄົາ­ລົບ​ບູ­ຊາ​ອົງ­ພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າ ຜູ້​ເປັນ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ ກັບ​ຮັບ­ໃຊ້​ເພິ່ນ​ແຕ່​ຜູ້​ດຽວ’”“Away from me, Satan!” Jesus declared. “For it is written: ‘Worship the Lord your God and serve Him only.’”
11 แล้วผีมารซาตานจั่งออกจากพระเยซูไป แล้วนี่แน่ะ มีหมู่เทวทูตมาปรนนิบัติฮับใซ้เพิ่นແລ້ວ​ພະ­ຍາ­ມານ​ຈິ່ງ​ໜີ​ຈາກ​ພຣະ­ອົງ​ໄປ ແລະ​ເບິ່ງ​ແມ, ມີ​ພວກ​ເທ­ວະ­ດາ​ມາ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ຮັບ­ໃຊ້​ພຣະ­ອົງ.ແລ້ວ​ຜີ​ພະ­ຍາ­ມານ​ຊາ­ຕານ​ຈັ່ງ​ອອກ­ຈາກ​ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ໄປ ແລ້ວ​ນີ້­ແຫລະ ມີ​ໝູ່​ເທ­ວະ­ທູດ​ມາ​ຮັບ­ໃຊ້​ເພິ່ນThen the devil left Him, and angels came and ministered to Him.
ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ຊົງ​ຕັ້ງ­ຕົ້ນ​ປ່າວ​ປະ­ກາດ​ໃນ​ແຂວງ​ຄາ­ລີ­ເລ
(ມຣກ. 1:14-15; ລກ. 4:14-15)
12 บัดพอพระเยซูได้ยินว่าโยฮันผู้ให้ฮับพิธีจุ่มน้ำ ได้ถืกขังไว้อยู่ในคุก เพิ่นกะได้ออกไปยังแคว้นกาลิลีຄັນ​ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ຊົງ​ຊາບ​ຂ່າວ​ວ່າ​ໂຢ­ຮັນ​ຖືກ​ຈັບ​ໄວ້​ແລ້ວ ພຣະ­ອົງ​ກໍ​ສະ­ເດັດ​ອອກ​ໄປ​ຍັງ​ແຂວງ​ຄາ­ລີ­ເລ.ບັດ​ພໍ​ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ໄດ້­ຍິນ​ວ່າ​ໂຢ­ຮັນ​ຜູ້​ໃຫ້​ຮັບ​ພິ­ທີ­ຈຸ່ມ­ນ້ຳ ໄດ້​ຖືກ​ຂັງ­ໄວ້​ຢູ່­ໃນ​ຄຸກ ເພິ່ນ​ກໍ­ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ຍັງ​ແຄວ້ນ​ກາ­ລີ­ເລWhen Jesus heard that John had been imprisoned, He withdrew to Galilee.
13 บัดออกจากเมืองนาซาเร็ธแล้ว เพิ่นกะเข้าเมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งอยู่ฮิมทะเล ในเขตแดนเศบูลุนกับนัฟทาลีແລ້ວ​ຍ້າຍ​ທີ່​ປະ­ທັບ​ຈາກ​ເມືອງ​ນາ­ຊາ­ເຣັດ​ໄປ​ຢູ່​ເມືອງ​ກາ­ເປ­ນາ­ອູມ ຊຶ່ງ​ຢູ່​ຮິມ​ທະ­ເລ­ສາບ​ໃນ​ເຂດ­ແດນ​ເຊ­ບູ­ລູນ​ແລະ​ນັບ­ທາ­ລີ.ບັດ​ອອກ­ຈາກ​ເມືອງ​ນາ­ຊາ­ເຣັດ​ແລ້ວ ເພິ່ນ​ກໍ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ກາ­ເປ­ນາ­ອູມ ຊຶ່ງ​ຢູ່​ຮິມ​ທະ­ເລ ໃນ​ເຂດ­ແດນ​ເຊ­ບູ­ໂລນ​ກັບ​ເນບ­ທາ­ລີLeaving Nazareth, He went and lived in Capernaum, which is by the sea in the region of Zebulun and Naphtali,
14 อันนี้กะเพื่อสิเป็นไปตามพระคำของพระเจ้า ซึ่งเว้าไว้โดยอิสยาห์ ผู้เป็นปากเป็นเสียงของพระเจ้าເພື່ອ​ພຣະ­ທຳ​ທີ່​ຊົງ​ກ່າວ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ເອ­ຊາ­ຢາ​ຜູ້­ປະ­ກາດ­ພຣະ­ທຳ​ຈະ​ໄດ້​ສຳ­ເລັດ​ຄື.ອັນ​ນີ້​ກໍ​ເພື່ອ­ຊິ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ພຣະ­ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຊຶ່ງ​ເວົ້າ​ໄວ້​ໂດຍ​ເອ­ຊາ­ຢາ ຜູ້­ເປັນ­ປາກ­ເປັນ­ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າto fulfill what was spoken through the prophet Isaiah:
15 ว่า 'ฝ่าย แคว้นเศบูลุน กับ แคว้นนัฟทาลี ทางข้างทะเลฟากแม่น้ำจอร์แดนฝั่งพู้น คือกาลิลีของพวกคนต่างซาติ“ແຂວງ​ເຊ­ບູ­ລູນ​ແລະ​ແຂວງ​ນັບ­ທາ­ລີ ຕາມ​ທາງ​ທະ­ເລ​ຟາກ​ແມ່­ນ້ຳ​ຢໍ­ແດນ​ພຸ້ນ ຄື​ແຂວງ​ຄາ­ລີ­ເລ​ແຫ່ງ​ບັນ­ດາ​ປະ­ຊາ­ຊາດ.ວ່າ “ຝ່າຍ ແຄວ້ນ​ເຊ­ບູ­ໂລນ ກັບ ແຄວ້ນ​ເນບ­ທາ­ລີ ທາງ​ຂ້າງ​ທະ­ເລ​ຟາກ​ແມ່­ນ້ຳ​ຢໍ­ດາ­ເນ​ຝັ່ງ​ພູ້ນ ຄື​ກາ­ລີ­ເລ​ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ຕ່າງ­ຊາດ“Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles—
16 คือหมู่พวกคนที่นั่งอยู่ในความมืดฮั้น เขาได้เห็นความสว่างใหญ่อันแสนสำคัญแล้ว แล้วฝ่ายพวกคนผู้ที่นั่งอยู่ในแดนเงาของความตายฮั้น กะมีแสงสว่างเกิดขึ้นส่องให้เขาแล้ว'ພົນ­ລະ­ເມືອງ​ຜູ້​ນັ່ງ​ຢູ່­ໃນ​ຄວາມ​ມືດ ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ​ອັນ​ໃຫຍ່ ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ນັ່ງ​ຢູ່­ໃນ​ແດນ​ແລະ​ເງົາ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຕາຍ ແສງ­ສະ­ຫວ່າງ​ກໍ​ສ່ອງ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ເຂົາ​ແລ້ວ.”ຄື​ໝູ່​ພວກ​ຄົນ­ທີ່​ນັ່ງ​ຢູ່­ໃນ​ຄວາມ​ມືດ​ນັ້ນ ເຂົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສະ­ຫວ່າງ​ອັນ­ຍິ່ງ­ໃຫຍ່​ແລ້ວ ແລ້ວ​ຝ່າຍ​ພວກ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ນັ່ງ​ຢູ່­ໃນ​ແດນ­ເງົາ​ຂອງ​ຄວາມ​ຕາຍ​ນັ້ນ ກໍ​ມີ​ແສງ­ສະ­ຫວ່າງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ສ່ອງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ແລ້ວ”the people living in darkness have seen a great light; on those living in the land of the shadow of death, a light has dawned.”
17 ตั้งแต่ฮั้นมา พระเยซูได้ตั้งต้นประกาศว่า "ให้กลับใจใหม่เด้อ ย้อนว่าแผ่นดินสวรรค์ใกล้สิมาฮอดแล้ว"ຕັ້ງ­ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ​ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ຊົງ​ຕັ້ງ­ຕົ້ນ​ປ່າວ​ປະ­ກາດ​ວ່າ, “ຈົ່ງ​ຖິ້ມ​ໃຈ​ເກົ່າ​ເອົາ­ໃຈ​ໃໝ່​ເພາະ​ລາ­ຊະ­ອາ­ນາ­ຈັກ­ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ມາ​ໃກ້​ແລ້ວ.”ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ໄດ້​ຕັ້ງ­ຕົ້ນ​ປະ­ກາດ​ວ່າ “ໃຫ້​ກັບ­ໃຈ​ໃໝ່​ເດີ້ ຍ້ອນ​ວ່າ​ລາ­ຊະ­ອາ­ນາ­ຈັກ­ສະ­ຫວັນ​ໃກ້​ຊິ​ມາ​ຮອດ​ແລ້ວ”From that time on Jesus began to preach, “Repent, for the kingdom of heaven is near.”
ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ເອົາ​ສາ­ວົກ​ສີ່​ຄົນ
(ມຣກ. 1:16-20; ລກ. 5:1-11)
18 แล้วบัดพระเยซูพวมย่างตามซายทะเลกาลิลี กะเหลียวเบิ่งเห็นสองพี่น้อง คือซีโมนที่เอิ้นว่าเปโตร กับอันดรูว์น้องซายของเขา พวมขว้างแหอยู่ในทะเล ย้อนว่าเขามีอาซีพหาปลาຂະ­ນະ​ທີ່​ພຣະ­ອົງ​ສະ­ເດັດ​ລຽບ​ຕາມ​ແຄມ​ທະ­ເລ­ສາບ​ຄາ­ລີ­ເລ ກໍ​ຊົງ​ທອດ​ພຣະ­ເນດ​ເຫັນ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ສອງ​ຄົນ ຄື​ຊີ­ໂມນ​ທີ່​ເອີ້ນ­ວ່າ​ເປ­ໂຕ​ກັບ​ອັນ­ເດ­ອາ​ນ້ອງ­ຊາຍ​ຂອງ­ຕົນ ກຳ­ລັງ​ຖິ້ມ​ມອງ​ລົງ​ນ້ຳ​ທະ­ເລ​ເພາະ­ວ່າ​ເຂົາ​ເປັນ​ຊາວ​ຫາ­ປາ.ແລ້ວ​ບັດ​ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ພວມ​ຍ່າງ​ຕາມ​ຊາຍ­ທະ­ເລ​ກາ­ລີ­ເລ ກໍ​ຫລຽວ​ເບິ່ງ​ເຫັນ​ສອງ​ພີ່­ນ້ອງ ຄື​ຊີ­ໂມນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ​ເປ­ໂຕ ກັບ​ອັນ­ເດ­ອາ​ນ້ອງ­ຊາຍ​ຂອງ​ເຂົາ ພວມ­ຂວ້າງ­ແຫ​ຢູ່­ໃນ​ທະ­ເລ ຍ້ອນ​ວ່າ​ເຂົາ​ມີ​ອາ­ຊີບ​ຫາ​ປາAs Jesus was walking beside the Sea of Galilee, He saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the sea, for they were fishermen.
19 พระเยซูจั่งเว้ากับเขาว่า "ให้ตามเฮามาเด้อ แล้วเฮาสิให้เป็นผู้หาคนแทนหาปลา"ພຣະ­ອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ກັບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ຈົ່ງ​ຕາມ​ເຮົາ​ມາ​ແລະ​ເຮົາ​ຈະ​ບັນ­ດານ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຜູ້​ຫາ​ຄົນ.”ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ຈັ່ງ​ເວົ້າ​ກັບ​ເຂົາ​ວ່າ “ໃຫ້​ຕາມ​ເຮົາ​ມາ​ເດີ້ ແລ້ວ​ເຮົາ​ຊິ​ໃຫ້­ເປັນ​ຜູ້​ຫາ​ຄົນ​ແທນ​ຫາ​ປາ”“Come, follow Me,” Jesus said, “and I will make you fishers of men.”
20 เขาทั้งสองได้ปะอวนไว้ แล้วตามพระเยซูไปโลดໃນ​ທັນ­ໃດ​ນັ້ນ​ເຂົາ​ກໍ­ປະ​ມອງ​ແລ້ວ​ຕາມ​ພຣະ­ອົງ​ໄປ.ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ໄດ້​ປະ​ອວນ​ໄວ້ ແລ້ວ​ຕາມ​ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ໄປ​ໂລດAnd at once they left their nets and followed Him.
21 แล้วพอเพิ่นย่างไปต่อ กะเหลียวเบิ่งเห็นสองพี่น้องอีกพวกหนึ่ง คือยากอบ ลูกซายเศเบดี กับ ยอห์น น้องซายของเขา พวมชุนอวนอยู่ในเฮือกับเศเบดีพ่อของเขา พระเยซูจั่งได้เอิ้นเขาให้ตามเพิ่นไปนำເມື່ອ​ພຣະ­ອົງ​ສະ­ເດັດ​ຕໍ່­ໄປ​ກໍ​ທອດ​ພຣະ­ເນດ​ເຫັນ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ອີກ​ສອງ​ຄົນ ຄື​ຢາ­ໂກ­ໂບ​ລູກ​ເຊ­ເບ­ດາຍ​ກັບ​ໂຢ­ຮັນ​ນ້ອງ­ຊາຍ​ຂອງ­ຕົນ ກຳ­ລັງ​ຝູງ​ມອງ​ຢູ່­ໃນ​ເຮືອ​ກັບ​ເຊ­ເບ­ດາຍ​ພໍ່​ຂອງ​ເຂົາ​ພຣະ­ອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ເອີ້ນ​ເອົາ​ເຂົາ.ແລ້ວ​ພໍ​ເພິ່ນ​ຍ່າງ​ໄປ​ຕໍ່ ກໍ​ຫລຽວ​ເບິ່ງ​ເຫັນ​ສອງ​ພີ່­ນ້ອງ​ອີກ​ພວກ­ໜຶ່ງ ຄື​ຢາ­ໂກ­ໂບ ລູກ­ຊາຍ​ເຊ­ເບ­ດາຍ ກັບ ໂຢ­ຮັນ ນ້ອງ­ຊາຍ​ຂອງ​ເຂົາ ພວມ​ຊຸນ­ອວນ​ຢູ່­ໃນ​ເຮືອ​ກັບ​ເຊ­ເບ­ດາຍ​ພໍ່​ຂອງ​ເຂົາ ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ຈັ່ງ­ໄດ້​ເອີ້ນ​ເຂົາ​ໃຫ້​ຕາມ​ເພິ່ນ​ໄປ​ນຳGoing on from there, He saw two other brothers, James son of Zebedee and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, mending their nets. Jesus called them,
22 แล้วในยามฮั้นพอดี เขาทั้งสองกะปะเฮือกับลาพ่อ ตามพระเยซูไปคือกันໃນ​ທັນ­ໃດ​ນັ້ນ​ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ກໍ­ປະ​ເຮືອ​ແລະ​ລາ​ພໍ່​ຂອງ​ເຂົາ​ຕາມ​ພຣະ­ອົງ​ໄປ.ແລ້ວ​ໃນ​ຍາມ​ນັ້ນ​ພໍ­ດີ ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ກໍ­ປະ​ເຮືອ​ກັບ​ລາ​ພໍ່ ຕາມ​ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ໄປ​ຄື​ກັນand immediately they left the boat and their father and followed Him.
ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ຊົງ​ໂຜດ​ປວງ­ຊົນ​ໃຫ້​ດີ​ພະ­ຍາດ
(ລກ. 6:17-19)
23 แล้วพระเยซูได้ไปล้อมรอบทั่วแคว้นกาลิลี สอนในศาลาธรรมของเขาอยู่ฮั้น จั่งได้ประกาศข่าวดีอันประเสริฐ๏เรื่องแผ่นดินของพระเจ้า กับได้ปัวโรคภัยไข้เจ็บเมิ้ดคู่แนวของซาวเมืองให้ดีให้เซาພຣະ­ເຢ­ຊູ​ໄດ້​ສະ­ເດັດ​ໄປ​ທົ່ວ​ແຂວງ​ຄາ­ລີ­ເລ ຊົງ​ສັ່ງ­ສອນ​ໃນ​ໂຮງ­ທຳ​ມະ​ເທດ​ສະ­ໜາ​ຂອງ​ເຂົາ ຊົງ​ປະ­ກາດ​ຂ່າວ​ປະ­ເສີດ­ເລື່ອງ­ລາ­ຊະ­ອາ­ນາ­ຈັກ​ນັ້ນ ແລະ​ຊົງ​ໂຜດ​ພົນ­ລະ­ເມືອງ​ທີ່​ເຈັບ­ໄຂ້​ໄດ້​ພະ­ຍາດ​ທຸກ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ດີ​ໝົດ.ແລ້ວ​ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ໄດ້​ໄປ​ລ້ອມ­ຮອບ​ທົ່ວ​ແຄວ້ນ​ກາ­ລີ­ເລ ສອນ​ໃນ​ສາ­ລາ­ທຳ​ຂອງ​ເຂົາ​ຢູ່­ຫັ້ນ ຈັ່ງ­ໄດ້​ປະ­ກາດ​ຂ່າວ­ດີ​ອັນ​ປະ­ເສີດ­ເລື່ອງ­ລາ­ຊະ­ອາ­ນາ­ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ກັບ​ໄດ້​ປົວ​ໂລກ­ໄພ­ໄຂ້­ເຈັບ​ໝົດ­ຄູ່​ແນວ​ຂອງ​ຊາວ­ເມືອງ​ໃຫ້​ດີ​ໃຫ້​ເຊົາJesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people.
24 แล้วซื่อเสียงของพระเยซูกะเลื่องลือไปฮอดทั่วประเทศซีเรีย ซาวบ้านซาวเมือง๏จั่งพาพวกคนป่วยเป็นโรคต่างๆ กับคนที่ทนทุกข์ทนยาก กับคนที่ถืกวิญญาณซั่วครอบงำ กับคนบ้าที่บ่มีสติ กับคนเป็นอัมพาต มาหาพระเยซู เพิ่นกะได้ปัวเขาให้ดีให้เซาກິດ​ຕິ​ສັບ​ຂອງ​ພຣະ­ອົງ​ກໍ​ຊ່າ­ລື​ໄປ​ທົ່ວ​ປະ­ເທດ​ຊີ­ເຣຍ ເຂົາ​ຈິ່ງ​ພາ​ຄົນ​ປ່ວຍ­ໄຂ້​ໄດ້​ພະ­ຍາດ​ຕ່າງໆ, ຄົນ­ທີ່​ທົນ​ທຸກ­ທໍ­ລະ­ມານ, ຄົນ­ທີ່​ຜີ​ເຂົ້າ​ສິງ, ຄົນ​ບ້າ­ໝູ​ແລະ​ຄົນ​ເປັນ​ເປ້ຍ​ມາ​ຫາ​ພຣະ­ອົງ ພຣະ­ອົງ​ກໍ​ຊົງ​ໂຜດ­ໃຫ້​ເຂົາ​ດີ​ທຸກ​ຄົນ.ແລ້ວ​ຊື່​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ­ເຢ­ຊູ​ກໍ​ເລື່ອງ­ລື​ໄປ​ຮອດ​ທົ່ວ​ປະ­ເທດ​ຊີ­ເຣຍ ຊາວ­ບ້ານ­ຊາວ­ເມືອງ​ຈັ່ງ​ພາ​ພວກ​ຄົນ­ເຈັບ​ເປັນ​ພະ­ຍາດ​ຕ່າງໆ ກັບ​ຄົນ­ທີ່​ທົນ​ທຸກ​ທົນ​ຍາກ ກັບ​ຄົນ­ທີ່​ຖືກ​ວິນ­ຍານ​ຊົ່ວ​ຄອບ­ງຳ ກັບ​ຄົນ​ບ້າ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ສະ­ຕິ ກັບ​ຄົນ​ເປັນ​ອຳ­ມະ­ພາດ ມາ​ຫາ​ພຣະ­ເຢ­ຊູ ເພິ່ນ​ກໍ­ໄດ້​ປົວ​ເຂົາ​ໃຫ້​ດີ​ໃຫ້​ເຊົາNews about Him spread all over Syria, and people brought to Him all who were ill with various diseases, those suffering acute pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed—and He healed them.
25 แล้วมีคนกลุ่มใหญ่มาจากแคว้นกาลิลี กับแคว้นทศบุรี กับเมืองเยรูซาเล็ม กับแคว้นยูเดีย กับแม่น้ำจอร์แดนฟากพู้น ได้ติดตามเพิ่นไปແລະ​ມີ­ຄົນ​ໝູ່​ໃຫຍ່​ມາ​ຈາກ​ແຂວງ​ຄາ­ລີ­ເລ, ຈາກ​ແຂວງ​ເດ­ກາ­ໂປ­ລີ, ຈາກ​ກຸງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ ແລະ​ຈາກ​ແມ່­ນ້ຳ​ຢໍ­ແດນ​ຟາກ​ນັ້ນ​ຕິດ­ຕາມ​ພຣະ­ອົງ​ໄປ.ແລ້ວ​ມີ­ຄົນ​ກຸ່ມ​ໃຫຍ່​ມາ​ຈາກ​ແຄວ້ນ​ກາ­ລີ­ເລ ກັບ​ແຄວ້ນ​ສິບ­ເມືອງ ກັບ​ເມືອງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ ກັບ​ແຄວ້ນ​ຢູ­ດາຍ ກັບ​ແມ່­ນ້ຳ​ຢໍ­ດາ­ເນ​ຟາກ​ພູ້ນ ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ​ເພິ່ນ​ໄປThe large crowds that followed Him came from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond the Jordan.