403
ບົດ‌ທີ 3ມັດ­ທາຍ ບົດ‌ທີ 3Matthew 3
ການ​ປະ­ກາດ​ຂອງ​ໂຢ­ຮັນ​ບັບຕິສະໂຕ-
(ມຣກ. 1:1-8; ລກ. 3:1-9, 15-17; ຢຮ. 1:19-28)-
1 ในยามฮั้น โยฮันผู้ให้ฮับพิธีจุ่มน้ำ มาประกาศในถิ่นแห้งแล้งของแคว้นยูเดียຄາວ​ນັ້ນ​ໂຢ­ຮັນ​ບັບຕິສະໂຕ​ມາ​ປະ­ກາດ​ໃນ​ປ່າ​ແຂ‌ວງ​ຢູ­ດາຍ​ວ່າ,ໃນ​ຍາມ​ນັ້ນ ໂຢ­ຮັນ​ຜູ້​ໃຫ້​ຮັບ​ພິທີ‌ຈຸ່ມນ້ຳ ມາ​ປະ­ກາດ​ໃນ​ຖິ່ນ‌ແຫ້ງແລ້ງ​ຂອງ​ແຄ‌ວ້ນ​ຢູ­ດາຍIn those days John the Baptist came, preaching in the wilderness of Judea
2 เว้าว่า "ให้พวกเจ้ากลับใจใหม่เด้อ ย้อนว่าแผ่นดินสวรรค์ใกล้สิมาฮอดแล้ว"“ຈົ່ງ​ຖິ້ມ​ໃຈ​ເກົ່າ​ເອົາ‌ໃຈ​ໃໝ່ ເພາະ​ວ່າ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ໄດ້​ມາ​ໃກ້​ແລ້ວ.”ເວົ້າ​ວ່າ “ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ກັບ‌ໃຈ​ໃໝ່​ເດີ້ ຍ້ອນ​ວ່າ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ໃກ້​ຊິ​ມາ​ຮອດ​ແລ້ວ”and saying, “Repent, for the kingdom of heaven is near.”
3 คือโยฮันผู้นี้ล่ะ ซึ่ง อิสยาห์ ผู้เป็นปากเป็นเสียงของพระเจ้าเว้าเถิงว่า 'มีเสียงของผู้หนึ่งฮ้องในถิ่นแห้งแล้ง บอกว่า ให้เตรียมหนทางไว้ให้พระผู้เป็นเจ้าเด้อ แล้วเฮ็ดให้หนทางของเพิ่นฮั้นให้มันซื่อตรงเด้อ'ແມ່ນ​ໂຢ­ຮັນ​ຜູ້​ນີ້‌ແຫລະ​ທີ່​ເອ­ຊາ­ຢາ​ຜູ້ປະກາດ‌ພຣະທຳ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ, “ສຽງ​ຂອງ​ຜູ້​ຮ້ອງ​ໃນ​ປ່າ​ວ່າ ‘ຈົ່ງ​ຈັດ‌ແຈງ​ທາງ​ແຫ່ງ​ພຣະຜູ້‌ເປັນ‌ເຈົ້າ ຈົ່ງ​ເຮັດ​ຫົນ‌ທາງ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ​ໃຫ້​ຊື່​ໄປ’.”ຄື​ໂຢ­ຮັນ​ຜູ້​ນີ້​ເນາະ ຊຶ່ງ ເອ­ຊາ­ຢາ ຜູ້‌ເປັນ‌ປາກ‌ເປັນ‌ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ວ່າ “ມີ​ສຽງ​ຂອງ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຮ້ອງ​ໃນ​ຖິ່ນ‌ແຫ້ງແລ້ງ ບອກ‌ວ່າ ໃຫ້​ກຽມ​ຫົນ‌ທາງ​ໄວ້​ໃຫ້​ພຣະຜູ້‌ເປັນ‌ເຈົ້າ​ເດີ້ ແລ້ວ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫົນ‌ທາງ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ມັນ​ຊື່​ກົງ​ເດີ້”This is he who was spoken of through the prophet Isaiah: “A voice of one calling in the wilderness, ‘Prepare the way for the Lord, make straight paths for Him.’”
4 แล้วโยฮันผู้นี้นุ่งเสื้อผ้าเฮ็ดด้วยขนอูฐ คาดแอวด้วยหนังสัตว์ กับแนวกินของลาวคือตั๊กแตนกับน้ำผึ้งป่าໂຢ­ຮັນ​ຜູ້​ນີ້​ນຸ່ງ​ເສື້ອ­ຜ້າ​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ຂົນ​ໂອດ​ໂອ, ໃຊ້​ສາຍ​ໜັງ​ຮັດ​ແອວ, ອາ­ຫານ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຄື​ຕັກ‌ແຕນ​ແລະ​ນ້ຳ‌ເຜີ້ງ​ປ່າ.ແລ້ວ​ໂຢ­ຮັນ​ຜູ້​ນີ້​ນຸ່ງ​ເສື້ອ­ຜ້າ​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ຂົນ​ອູດ ຄາດ‌ແອວ​ດ້ວຍ​ໜັງ​ສັດ ກັບ​ແນວ​ກິນ​ຂອງ​ລາວ​ຄື​ຕັກ‌ແຕນ​ກັບ​ນ້ຳຜຶ້ງ‌ປ່າJohn wore a garment of camel’s hair, with a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey.
5 ยามฮั้น ซาวเมืองเยรูซาเล็ม กับคนทั่วแคว้นยูเดีย พร้อมทั้งคนทั่วบริเวณล้อมรอบแม่น้ำจอร์แดน กะออกไปหาโยฮันຂະ‌ນະ​ນັ້ນ​ໄທ​ກຸງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ​ແລະ​ຄົນ​ທົ່ວ​ແຂ‌ວງ​ຢູ­ດາຍ ແລະ​ຄົນ​ທັງ‌ປວງ​ທີ່‌ຢູ່​ຕາມ​ລຳ​ນ້ຳ​ຈໍ­ແດນ​ກໍ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ໂຢຮັນ.ຍາມ​ນັ້ນ ຊາວ‌ເມືອງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ ກັບ​ຄົນ​ທົ່ວ​ແຄ‌ວ້ນ​ຢູ­ດາຍ ພ້ອມ​ທັງ​ຄົນ​ທົ່ວ​ບໍ‌ລິ‌ເວນ​ລ້ອມ‌ຮອບ​ແມ່‌ນ້ຳ​ຈໍ­ແດນ ກໍ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ໂຢ­ຮັນPeople went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region around the Jordan.
6 แล้วต่างคนต่างได้ฮับพิธีจุ่มน้ำจากโยฮันในแม่น้ำจอร์แดน ด้วยการสารภาพความผิดบาปของโตພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ສາ­ລະ­ພາບ​ຄວາມ​ຜິດ‌ບາບ​ຂອງ‌ຕົນ ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ບັບ­ຕິ­ສະ­ມາ​ຈາກ​ໂຢ­ຮັນ​ໃນ​ແມ່‌ນ້ຳ​ຈໍແດນ.ແລ້ວ​ຕ່າງ‌ຄົນ‌ຕ່າງ‌ໄດ້​ຮັບ​ພິທີ‌ຈຸ່ມນ້ຳ​ຈາກ​ໂຢ­ຮັນ​ໃນ​ແມ່‌ນ້ຳ​ຈໍ­ແດນ ດ້ວຍ​ການ​ສາ­ລະ­ພາບ​ຄວາມ​ຜິດ‌ບາບ​ຂອງ​ໂຕConfessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River.
7 แต่บัดพอโยฮันเห็นพวกฟาริสีกับพวกสะดูสีพากันออกมาหลาย เพื่อฮับพิธีจุ่มน้ำแสดงการกลับใจใหม่นำลาว ลาวจั่งบอกพวกเขาว่า "โอ้ เจ้าซาติงูฮ้าย ใผเตือนเจ้าให้หนีจากโทษอันฮ้ายแฮงที่สิมาฮอดมาเถิงฮั้นຄັນ​ໂຢ­ຮັນ​ເຫັນ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ​ແລະ​ພວກ​ຊາ­ດູ­ກາຍ ພາ‌ກັນ​ມາ​ຈຳ‌ນວນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ເພື່ອ‌ຈະ​ຮັບ​ບັບ­ຕິ­ສະ­ມາ ເພິ່ນ​ຈິ່ງ​ກ່າວ​ແກ່​ເຂົາ​ວ່າ, “ອ້າຍ​ຊາດ​ງູ‌ຮ້າຍ​ເຮີຍ, ໃຜ​ໄດ້​ບອກ​ສູ​ໃຫ້​ປົບ​ໜີ​ຈາກ​ພຣະ­ພິ­ໂລດ​ທີ່​ຈວນ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນັ້ນ.ແຕ່​ບັດ​ພໍ​ໂຢ­ຮັນ​ເຫັນ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ​ກັບ​ພວກ​ຊາ­ດູ­ກາຍ​ພາ‌ກັນ​ອອກ​ມາ​ຫລາຍ ເພື່ອ​ຮັບ​ພິທີ‌ຈຸ່ມນ້ຳ​ສະ‌ແດງ​ການ​ກັບ‌ໃຈ​ໃໝ່​ນຳ​ລາວ ລາວ​ຈັ່ງ​ບອກ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ “ໂອ້ ເຈົ້າ​ຊາດ​ງູ‌ຮ້າຍ ໃຜ​ເຕືອນ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ໜີ​ຈາກ​ໂທດ​ອັນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ຊິ​ມາ​ຮອດ​ມາ​ເຖິງ​ນັ້ນBut when John saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his place of baptism, he said to them, “You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath?
8 จั่งซั้น ให้แสดงผลของการกลับใจเด้อ ซึ่งพิสูจน์ว่าได้กลับใจใหม่อีหลีເຫດ‌ສັນນັ້ນ​ຈົ່ງ​ປະຕິ‌ບັດ​ໃຫ້​ໄດ້‌ຜົນ​ສົມ​ກັບ‌ການ​ຖິ້ມ​ໃຈ​ເກົ່າ​ເອົາ‌ໃຈ​ໃໝ່.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ໃຫ້​ສະ‌ແດງ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ກັບ‌ໃຈ​ເດີ້ ຊຶ່ງ​ພິສູດ​ວ່າ​ໄດ້​ກັບ‌ໃຈ​ໃໝ່​ອີ່‌ຫລີProduce fruit worthy of repentance.
9 แต่อย่านึกในใจว่า อับราฮัมเป็นพ่อของพวกเฮา คือเฮาสิบอกพวกเจ้าว่า พระเจ้าสามารถที่สิเฮ็ดให้ก้อนหินแนวหมู่นี้ ขึ้นมาเป็นลูกๆ ของอับราฮัมได้โลดແລະ​ຢ່າ​ຕັ້ງ​ນຶກ​ໃນ​ໃຈ​ວ່າ ‘ພວກ‌ເຮົາ​ມີ​ອັບ­ຣາ­ຮາມ​ເປັນ​ພໍ່​ເຄົ້າ’ ເພາະ​ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ສູ​ວ່າ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊົງ​ລິດ​ອາດ‌ຈະ​ບັນ‌ດານ​ໃຫ້​ລູກ‌ຫລານ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ແກ່​ອັບ­ຣາ­ຮາມ​ຈາກ​ກ້ອນ‌ຫີນ​ເຫລົ່າ‌ນີ້​ກໍໄດ້.ແຕ່​ຢ່າ​ນຶກ​ໃນ​ໃຈ​ວ່າ ອັບ­ຣາ­ຮາມ​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຄື​ເຮົາ​ຊິ‌ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ວ່າ ພຣະ­ເຈົ້າ​ສາ‌ມາດ​ທີ່​ຊິ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກ້ອນ‌ຫີນ​ແນວ​ໝູ່​ນີ້ ຂຶ້ນ​ມາ​ເປັນ​ລູກໆ ຂອງ​ອັບ­ຣາ­ຮາມ​ໄດ້​ໂລດAnd do not presume to say to yourselves, ‘We have Abraham as our father.’ For I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham.
10 คือ บัดนี้ขวานของพระเจ้า ได้วางใส่เหง้าของหมู่กกไม้ฮั้นแล้ว จั่งซั้นคู่กกที่บ่เกิดหมากเกิดผลอันดีสิต้องถืกบักลง โยนถิ้มใส่กองไฟโลดບັດ‌ນີ້​ຂວານ​ວາງ​ໄວ້​ທີ່​ເຫ‌ງົ້າ​ຕົ້ນ­ໄມ້​ແລ້ວ ສັນ‌ນັ້ນ​ໄມ້​ທຸກ​ຕົ້ນ​ທີ່​ບໍ່‌ເກີດ​ຜົນ‌ດີ​ຈະ​ຖືກ​ປ້ຳ​ແລ້ວ​ໂຍນ​ຖິ້ມ​ໃສ່​ໄຟ​ເສຍ.ຄື ບັດ‌ນີ້​ຂວານຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ໄດ້​ວາງ​ໃສ່​ເຫ‌ງົ້າ​ຂອງ​ໝູ່​ກົກ‌ໄມ້​ນັ້ນ​ແລ້ວ ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ​ຄູ່​ກົກ​ທີ່​ບໍ່​ເກີດ​ໝາກ​ເກີດ​ຜົນ​ອັນ​ດີ​ຊິ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ບັກ‌ລົງ ໂຍນ​ຖິ້ມ​ໃສ່​ກອງ‌ໄຟ​ໂລດThe ax lies ready at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire.
11 แม่นอยู่ เฮาหนิให้พวกเจ้าฮับจุ่มน้ำให้แสดงการกลับใจใหม่ แต่เพิ่นผู้ฮั้นที่สิมาตามหลังเฮา เพิ่นมีอำนาจหลายกว่าเฮาอีก ซึ่งเฮาเองบ่สมควรแม้นแต่สิถือเกิบให้เพิ่น แล้วเพิ่นกะสิให้การจุ่มโดยพระวิญญาณ กับโดยไฟ“ຝ່າຍ​ເຮົາ, ເຮົາ​ໃຫ້​ພວກ​ສູ​ຮັບ​ບັບ­ຕິ­ສະ­ມາ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ຖິ້ມ​ໃຈ​ເກົ່າ​ເອົາ‌ໃຈ​ໃໝ່​ກໍ​ແມ່ນ ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ມາ​ພາຍ‌ຫລັງ​ເຮົາ​ກໍ​ມີ​ລິດ​ກວ່າ​ເຮົາ​ອີກ, ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ບໍ່​ສົມ‌ຄວນ​ຈະ​ຈັບ​ເກີບ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໄປ ຝ່າຍ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ຈະ‌ໃຫ້​ພວກ​ສູ​ຮັບ​ບັບ­ຕິ­ສະ­ມາ­ດ້ວຍ­ພຣະ­ວິນ­ຍານ­ບໍ­ລິ­ສຸດ ແລະ​ດ້ວຍ​ໄຟ.ແມ່ນ​ຢູ່ ເຮົາ​ນີ້​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ຮັບ​ຈຸ່ມ‌ນ້ຳ​ໃຫ້​ສະ‌ແດງ​ການ​ກັບ‌ໃຈ​ໃໝ່ ແຕ່​ເພິ່ນ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ທີ່​ຊິ​ມາ​ຕາມ​ຫລັງ​ເຮົາ ເພິ່ນ​ມີ​ອຳ‌ນາດ​ຫລາຍ‌ກວ່າ​ເຮົາ​ອີກ ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ເອງ​ບໍ່​ສົມ‌ຄວນ​ແມ່ນ​ແຕ່​ຊິ​ຖື​ເກີບ​ໃຫ້​ເພິ່ນ ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ກໍ​ຊິ​ໃຫ້​ການ​ຈຸ່ມ​ໂດຍ​ພຣະ‌ວິນຍານ ກັບ​ໂດຍ​ໄຟI baptize you with water for repentance, but after me will come One more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.
12 ซึ่งมือของเพิ่นถือด้งฝัดข้าว พร้อมแล้วที่สิกวาดล้างลานข้าวของเพิ่นให้เมิ้ด แล้วสิเก็บข้าวของเพิ่นเมี้ยนไว้ในเล้าข้าว แต่เพิ่นกะสิเผาขี้แกลบด้วยไฟที่บ่ฮู้จักมอด"ມື​ຂອງ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ຖື​ດົ້ງ​ຟັດ​ເຂົ້າ ເພິ່ນ​ຈະ​ເຮັດ​ລານ‌ເຂົ້າ​ຂອງ‌ຕົນ​ໃຫ້​ກ້ຽງ​ດີ ແລະ​ຈະ​ຮວບ‌ຮວມ​ເຂົ້າ​ເມັດ​ດີ​ຂອງ‌ຕົນ​ມາ​ໃສ່​ໄວ້​ໃນ​ເລົ້າ ແຕ່​ເຂົ້າ‌ລີບ​ນັ້ນ ເພິ່ນ​ຈະ​ເຜົາ​ເສຍ​ດ້ວຍ​ໄຟ​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້​ມອດ.”ຊຶ່ງ​ມື​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຖື​ດົ້ງ‌ຝັດ‌ເຂົ້າ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຊິ​ກວາດ‌ລ້າງ​ລານ‌ເຂົ້າ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໃຫ້​ໝົດ ແລ້ວ​ຊິ​ເກັບ‌ເຂົ້າ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ມ້ຽນ‌ໄວ້​ໃນ​ເລົ້າ​ເຂົ້າ ແຕ່​ເພິ່ນ​ກໍ​ຊິ​ເຜົາ​ຂີ້‌ແກບ​ດ້ວຍ​ໄຟ​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້‌ຈັກ​ມອດ”His winnowing fork is in His hand to clear His threshing floor and to gather His wheat into the barn; but He will burn up the chaff with unquenchable fire.”
ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຮັບ​ບັບ­ຕິ­ສະ­ມາ-
(ມຣກ. 1:9-11; ລກ. 3:21-22)-
13 โยฮันเว้าแล้ว พระเยซูออกจากแคว้นกาลิลีมาหาลาวอยู่แม่น้ำจอร์แดน เพื่อสิฮับพิธีจุ่มน้ำนำลาวແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ສະ‌ເດັດ​ຈາກ​ແຂ‌ວງ​ຄາ­ລີ­ເລ​ມາ​ຫາ​ໂຢ­ຮັນ​ທີ່​ແມ່‌ນ້ຳ​ຈໍ­ແດນ ເພື່ອ‌ຈະ​ຮັບ​ບັບ­ຕິ­ສະ­ມາ​ຈາກ​ເພິ່ນ.ໂຢ­ຮັນ​ເວົ້າ​ແລ້ວ ພຣະ‌ເຢຊູ​ອອກ‌ຈາກ​ແຄ‌ວ້ນ​ຄາ­ລີ­ເລ​ມາ​ຫາ​ລາວ​ຢູ່​ແມ່‌ນ້ຳ​ຈໍ­ແດນ ເພື່ອ‌ຊິ​ຮັບ​ພິທີ‌ຈຸ່ມນ້ຳ​ນຳ​ລາວAt that time Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John.
14 แต่โยฮันบอกเพิ่นว่า "อย่าเลย ผู้ข้าต้องการสิฮับการจุ่มจากท่านต่างหาก แล้วเป็นหยังท่านออกมาหาผู้ข้าหนิ"ແຕ່​ໂຢ­ຮັນ​ທູນ​ຫ້າມ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ຕ້ອງ‌ການ​ຈະ​ຮັບ​ບັບ­ຕິ­ສະ­ມາ​ຈາກ​ທ່ານ ແລ້ວ​ທ່ານ​ຈະ​ມາ​ຫາ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ຫລື.”ແຕ່​ໂຢ­ຮັນ​ບອກ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ຢ່າ​ເລີຍ ຜູ້‌ຂ້າ​ຕ້ອງ‌ການ​ຊິ​ຮັບ​ການ​ຈຸ່ມ​ຈາກ​ທ່ານ​ຕ່າງ‌ຫາກ ແລ້ວ​ເປັນ​ຫຍັງ​ທ່ານ​ອອກ​ມາ​ຫາ​ຜູ້‌ຂ້າ​ນີ້”But John tried to prevent Him, saying, “I need to be baptized by You, and do You come to me?”
15 แล้วพระเยซูตอบโยฮันว่า "บัดนี้ให้ยอมเฮ็ดให้ซะ ย้อนสมควรที่เฮาสิเฮ็ดตามคู่แนวให้มันถืกต้อง" แล้วลาวกะยอมเฮ็ดตามที่เพิ่นต้องการແຕ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ໂຢ­ຮັນ​ວ່າ, “ບັດ‌ນີ້​ຈົ່ງ​ຍອມ​ເທີນ ເພາະ​ສົມ‌ຄວນ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ຢ່າງ​ນີ້​ໃຫ້​ຖືກ​ກັບ​ຄວາມ​ຊອບ­ທຳ​ທຸກ​ປະ‌ການ” ແລ້ວ​ໂຢ­ຮັນ​ກໍ​ຍອມ.ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຕອບ​ໂຢ­ຮັນ​ວ່າ “ບັດ‌ນີ້​ໃຫ້​ຍອມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊະ ຍ້ອນ​ສົມ‌ຄວນ​ທີ່​ເຮົາ​ຊິ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄູ່​ແນວ​ໃຫ້​ມັນ​ຖືກ​ຕ້ອງ” ແລ້ວ​ລາວ​ກໍ​ຍອມ​ເຮັດ​ຕາມ​ທີ່​ເພິ່ນ​ຕ້ອງ‌ການ“Let it be so now,” Jesus replied. “It is fitting for us to fulfill all righteousness in this way.” Then John permitted Him.
16 แล้วพอพระเยซูได้ฮับพิธีจุ่มน้ำแล้ว พอขึ้นจากน้ำมาพอดี นี่แน่ะ ท้องฟ้ากะแหวกออก แล้วเพิ่นเหลียวเบิ่งเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าลงมาคือจั่งนกพิราบ มาอยู่นำเพิ่นຄັນ​ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ຮັບ​ບັບ­ຕິ­ສະ­ມາ ແລ້ວ​ກໍ​ສະ‌ເດັດ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ນ້ຳ​ທັນ‌ທີ ແລ້ວ​ເບິ່ງ​ແມ, ທ້ອງ‌ຟ້າ​ກໍ​ໄຂ​ອອກ [ແກ່​ພຣະ‌ອົງ] ແລະ​ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ເຫັນ​ພຣະ‌ວິນຍານ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ນົກ‌ເຂົາ​ສະ‌ເດັດ​ລົງ‌ມາ​ສະ‌ຖິດ​ຢູ່​ເທິງ​ພຣະອົງ.ແລ້ວ​ພໍ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ຮັບ​ພິທີ‌ຈຸ່ມນ້ຳ​ແລ້ວ ພໍ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ນ້ຳ​ມາ​ພໍ‌ດີ ນີ້‌ແຫລະ ທ້ອງ​ຟ້າ​ກໍ​ແຫວກ‌ອອກ ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ຫລຽວ​ເບິ່ງ​ເຫັນ​ພຣະ‌ວິນຍານ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ລົງ‌ມາ​ຄື‌ກັນກັບ​ນົກ‌ເຂົາ ມາ​ຢູ່​ນຳ​ເພິ່ນAs soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. Suddenly the heavens were opened, and He saw the Spirit of God descending like a dove and resting on Him.
17 แล้วนี่แน่ะ มีเสียงของผู้มีอำนาจเว้าจากฟ้าสวรรค์ว่า "เจ้าผู้นี้เป็นลูกที่ฮักของเฮา ซึ่งเฮาพอใจหลาย"ແລະ​ເບິ່ງ​ແມ, ມີ​ພຣະ‌ສຸລະສຽງ​ຈາກ​ຟ້າ‌ສະຫວັນ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ, “ທ່ານ​ຜູ້​ນີ້​ເປັນ​ບຸດ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ເຮົາ, ເຮົາ​ຊອບ​ໃຈ​ຫລາຍ​ໃນ​ທ່ານ.”ແລ້ວ​ນີ້‌ແຫລະ ມີ​ສຽງ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ອຳ‌ນາດ​ເວົ້າ​ຈາກ​ຟ້າ‌ສະຫວັນ​ວ່າ “ເຈົ້າ​ຜູ້​ນີ້​ເປັນ​ລູກ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ເຮົາ ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ພໍ‌ໃຈ​ຫລາຍ”And a voice from heaven said, “This is My beloved Son, in whom I am well pleased!”