4028
ບົດ‌ທີ 28ມັດ­ທາຍ ບົດ‌ທີ 28Matthew 28
ການ​ຊົງ​ຄືນ​ພຣະ‌ຊົນ-
(ມຣກ. 16:1-8; ລກ. 24:1-12; ຢຮ. 20:1-20)-
1 หลังจากมื้อพักงานของซาวยิวจบลง อยู่มาใกล้สิฮอดแจ้งเป็นมื้อตำอิดของอาทิตย์ มารีย์ ซาวมักดาลา กับมารีย์ อีกคนหนึ่ง พวมสิย่างมาเบิ่งอุโมงค์ພາຍ‌ຫລັງ​ວັນ​ຊະ­ບາ­ໂຕ​ນັ້ນ​ເວ‌ລາ​ໃກ້​ຮຸ່ງ​ເຊົ້າ​ວັນ​ຕົ້ນ​ສັບ‌ປະດາ ມາ­ຣິ­ອາ​ໄທ​ມັກ­ດາ­ລາ ກັບ​ມາ­ຣິ­ອາ​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ນັ້ນ ໄດ້​ພາ‌ກັນ​ໄປ​ເບິ່ງ​ອຸບໂມງ.ຫລັງ​ຈາກ​ມື້­ພັກ­ງານ​ຂອງ​ຊາວ‌ຢິວ​ຈົບ‌ລົງ ຢູ່​ມາ​ໃກ້​ຊິ​ຮອດ​ແຈ້ງ​ເປັນ​ມື້​ທຳ‌ອິດ​ຂອງ​ອາ‌ທິດ ມາ­ຣິ­ອາ ຊາວ​ມັກ­ດາ­ລາ ກັບ​ມາ­ຣິ­ອາ ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ ພວມ​ຊິ​ຍ່າງ​ມາ​ເບິ່ງ​ອຸບ‌ໂມງAfter the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb.
2 แล้วนี่แน่ะ ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดแฮง เป็นย้อนเทวทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์ มากลิ้งก้อนหินฮั้นออกจากปากอุโมงค์ไป เฮ็ดแล้วกะนั่งอยู่เทิงก้อนหินฮั้นເບິ່ງ​ແມ, ເກີດ​ແຜ່ນ‌ດິນ​ຫວັ່ນ‌ໄຫວ​ຢ່າງ​ໜັກ ເພາະ​ເທ­ວະ­ດາ​ຕົນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ອົງ​ພຣະຜູ້‌ເປັນ‌ເຈົ້າ​ລົງ‌ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ​ໄດ້​ກື່ງ​ກ້ອນ‌ຫີນ​ອອກ‌ຈາກ​ອຸບ‌ໂມງ​ແລ້ວ​ກໍ​ນັ່ງ​ເທິງ​ຫີນ​ນັ້ນ.ແລ້ວ​ນີ້‌ແຫລະ ໄດ້​ເກີດ​ແຜ່ນດິນ‌ໄຫວ​ຂະ‌ໜາດ​ແຮງ ເປັນ​ຍ້ອນ​ເທວະ‌ທູດ​ຂອງ​ອົງ​ພຣະຜູ້‌ເປັນ‌ເຈົ້າ​ໄດ້​ລົງ‌ມາ​ຈາກ​ສະ­ຫວັນ ມາ​ກິ້ງ​ກ້ອນ‌ຫີນ​ນັ້ນ​ອອກ‌ຈາກ​ປາກ​ອຸບ‌ໂມງ​ໄປ ເຮັດ​ແລ້ວ​ກໍ​ນັ່ງ​ຢູ່​ເທິງ​ກ້ອນ‌ຫີນ​ນັ້ນSuddenly there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, rolled away the stone, and sat on it.
3 สี๏หน้าของเทวทูตฮั้นเจิดจ้าคือปานแสงฟ้าเลื่อ แล้วเสื้อของลาวกะขาวปานหิมะລັກ‌ສະ‌ນະ​ຂອງ​ເທ­ວະ­ດາ​ຕົນ​ນັ້ນ​ເໝືອນ​ແສງ‌ຟ້າແມບ ເຄື່ອງ‌ນຸ່ງ​ກໍ​ຂາວ​ເໝືອນ​ຫິມະ.ສີ​ໜ້າ​ຂອງ​ເທວະ‌ທູດ​ນັ້ນ​ເຫ‌ລື້‌ອມ​ຄື​ແສງ‌ຟ້າແມບ​ເຮື່ອ‌ຮຸ່ງ ແລ້ວ​ເສື້ອ​ຂອງ​ລາວ​ກໍ​ຂາວ​ຄື​ຫິມະHis appearance was like lightning, and his clothes were white as snow.
4 บัดนี้ กองทหารหน่วยกล้าตาย อยู่เวรฮั้นได้เกิดหย้านอย่างแฮงย้อนทูตองค์ฮั้น จนโตสั่นหน้าซีดคือปานคนตายພວກ​ຄົນ​ຍາມ​ທີ່​ເຝົ້າ​ຢູ່​ກໍ​ຢ້ານ​ເທ­ວະ­ດາ​ນັ້ນ ແລະ​ກາຍ​ເປັນ​ເໝືອນ​ຄົນ​ຕາຍ.ບັດ‌ນີ້ ກອງ‌ທະຫານໜ່ວຍ​ກ້າ​ຕາຍ ຢູ່​ເວນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເກີດ​ຢ້ານ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຍ້ອນ​ທູດ​ອົງ​ນັ້ນ ຈົນ​ໂຕ​ສັ່ນ​ໜ້າ​ຊີດ​ຄື​ຄົນ​ຕາຍThe guards trembled in fear of him and became like dead men.
5 เทวทูตจั่งบอกญิงสองคนอยู่ฮั้นว่า "อย่าสู่หย้านเลย ย้อนเฮาฮู้ว่าพวกเจ้ามาหาพระเยซูซึ่งถืกขึงประหารฮั้นຝ່າຍ​ເທ­ວະ­ດາ​ຕົນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ແກ່​ພວກ​ຜູ້­ຍິງ​ວ່າ, “ພວກ​ເຈົ້າ​ຢ່າຊູ່‌ຢ້ານ ເຮົາ​ກໍ​ຮູ້​ແລ້ວ​ວ່າ​ພວກ​ເຈົ້າ​ມາ​ຊອກ‌ຫາ​ພຣະ‌ເຢຊູ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຄຶງ‌ໄວ້​ທີ່​ໄມ້ກາງແຂນ.ເທວະ‌ທູດ​ຈັ່ງ​ບອກ​ຍິງ​ສອງ​ຄົນ​ຢູ່‌ຫັ້ນ​ວ່າ “ຢ່າ​ສູ່‌ຢ້ານ​ເລີຍ ຍ້ອນ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ​ພວກ​ເຈົ້າ​ມາ​ຫາ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊຶ່ງ​ຖືກ​ຄຶງ​ປະ‌ຫານ​ນັ້ນBut the angel said to the women, “Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified.
6 พระองค์ท่านบ่ได้อยู่พี่เด้อ คือว่าพระองค์ท่านได้เป็นขึ้นมาจากตายแล้ว ตามที่เพิ่นเคยบอกไว้ฮั้น เซิญมาเบิ่งหม่องที่ศพขององค์พระผู้เป็นเจ้าเคยวางนอนอยู่ພຣະ‌ອົງ​ບໍ່​ປະ‌ທັບ​ທີ່​ນີ້ ເພາະ​ຖືກ​ຊົງ​ບັນ‌ດານ​ໃຫ້‌ເປັນ​ຄືນ​ມາ ຕາມ​ທີ່​ພຣະ‌ອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ກ່າວ​ແລ້ວ ຈົ່ງ​ມາ​ເບິ່ງ​ບ່ອນ​ທີ່​ພຣະ‌ອົງ​ໄດ້​ບັນ‌ທົມ​ຢູ່​ນັ້ນ.ພຣະ‌ອົງ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ພີ່​ເດີ້ ຄື​ວ່າ​ພຣະ‌ອົງ​ທ່ານ​ໄດ້​ເປັນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ​ຕາຍ​ແລ້ວ ຕາມ​ທີ່​ເພິ່ນ​ເຄີຍ​ບອກ​ໄວ້​ນັ້ນ ເຊີນ​ມາ​ເບິ່ງ​ໝ້ອງ​ທີ່​ສົບ​ຂອງ​ອົງ​ພຣະຜູ້‌ເປັນ‌ເຈົ້າ​ເຄີຍ​ວາງ​ນອນ​ຢູ່He is not here; He has risen, just as He said! Come, see the place where He lay.
7 แล้วให้ฟ้าวไปบอกพวกลูกศิษย์ของพระองค์ท่านเด้อ ว่าเพิ่นเป็นขึ้นมาจากตายแล้วๆ นี่แน่ะ เพิ่นได้ออกไปเข้าแคว้นกาลิลีก่อนพวกเจ้าแล้ว แล้วพวกเจ้าสิได้พ้อได้เห็นเพิ่นอยู่ฮั้น นี่แน่ะ เฮาได้บอกเจ้าแล้ว"ແລ້ວ​ຈົ່ງ​ຮີບ​ໄປ​ບອກ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ ‘ພຣະ‌ອົງ​ຖືກ​ຊົງ​ບັນ‌ດານ​ໃຫ້​ເປັນ‌ຄືນມາຈາກຕາຍ​ແລ້ວ ແລະ​ເບິ່ງ​ແມ, ພຣະ‌ອົງ​ສະ‌ເດັດ​ໄປ​ຍັງ​ແຂ‌ວງ​ຄາ­ລີ­ເລ​ກ່ອນ​ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະ‌ອົງ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ’ ນີ້‌ແຫລະ, ເຮົາ​ໄດ້​ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ.”ແລ້ວ​ໃຫ້​ຟ້າວ​ໄປ​ບອກ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ​ທ່ານ​ເດີ້ ວ່າ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ​ຕາຍ​ແລ້ວ​ໆ ນີ້‌ແຫລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ເຂົ້າ​ແຄ‌ວ້ນ​ຄາ­ລີ­ເລ​ກ່ອນ​ພວກ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ ແລ້ວ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຊິ​ໄດ້​ຮັບ​ໄດ້​ເຫັນ​ເພິ່ນ​ຢູ່‌ຫັ້ນ ນີ້‌ແຫລະ ເຮົາ​ໄດ້​ບອກ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ”Then go quickly and tell His disciples, ‘He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see Him.’ See, I have told you.”
8 พอได้ยินแล้ว ญิงสองคนฮั้นกะออกจากอุโมงค์ ฟ้าวไปโดยมีใจทั้งหย้านทั้งยินดีหลาย แล่นนำเอาข่าวดีไปบอกพวกลูกศิษย์ของเพิ่นຍິງ​ເຫລົ່າ‌ນັ້ນ​ກໍ​ຮີບ​ໄປ​ຈາກ​ອຸບ‌ໂມງ​ທັງ​ຢ້ານ​ທັງ​ຍິນ‌ດີ​ຫລາຍ ແລ່ນ​ໄປ​ບອກ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ,ພໍ​ໄດ້‌ຍິນ​ແລ້ວ ຍິງ​ສອງ​ຄົນ​ນັ້ນ​ກໍ​ອອກ‌ຈາກ​ອຸບ‌ໂມງ ຟ້າວ​ໄປ​ໂດຍ​ມີ​ໃຈ​ທັງ​ຢ້ານ​ທັງ​ຍິນ‌ດີ​ຫລາຍ ແລ່ນ​ນຳ​ເອົາ​ຂ່າວ​ດີ​ໄປ​ບອກ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ຂອງ​ເພິ່ນSo they hurried away from the tomb in fear and great joy, and ran to tell His disciples.
9 แล้วในตอนที่ญิงสองคนฮั้นพวมไปบอกลูกศิษย์ของเพิ่น นี่แน่ะ พระเยซูได้พ้อเขาอยู่กลางทางเว้าว่า "ให้ซื่นซมยินดีเด้อ" แล้วญิงสองคนฮั้นกะเลยก้มกอดแข้งขาเพิ่น กับเคารพบูซาเพิ่นແລະ​ເບິ່ງ​ແມ, ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ສະ‌ເດັດ​ມາ​ພົບ​ເຂົາ​ແລະ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ, “ຈົ່ງ​ຈະ‌ເລີນ​ເທີນ” ຍິງ​ເຫລົ່າ‌ນັ້ນ​ກໍ​ເຂົ້າ​ມາ​ຈັບ​ພຣະ‌ບາດ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ພຣະອົງ.ແລ້ວ​ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ຍິງ​ສອງ​ຄົນ​ນັ້ນ​ພວມ​ໄປ​ບອກ​ລູກ‌ສິດ​ຂອງ​ເພິ່ນ ນີ້‌ແຫລະ ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ຮັບ​ເຂົາ​ຢູ່​ກາງ​ທາງ​ເວົ້າ​ວ່າ “ໃຫ້​ຊົມຊື່ນ‌ຍິນດີ​ເດີ້” ແລ້ວ​ຍິງ​ສອງ​ຄົນ​ນັ້ນ​ກໍ​ເລີຍ​ກົ້ມ​ກອດ​ແຄ່ງ‌ຂາ​ເພິ່ນ ກັບ​ເຄົາ‌ລົບ​ບູຊາ​ເພິ່ນSuddenly Jesus met them and said, “Greetings!” They came to Him, grasped His feet, and worshiped Him.
10 แล้วพระเยซูจั่งบอกเขาว่า "อย่าสู่หย้านเลยเด้อ ให้ไปบอกพวกพี่น้องของเฮา ให้เขาไปแคว้นกาลิลี แล้วเขาสิได้พ้อได้เห็นเฮาอยู่ฮั้น"ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ, “ຢ່າຊູ່‌ຢ້ານ ຈົ່ງ​ໄປ​ບອກ​ພວກ​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ເຮົາ ໃຫ້​ໄປ​ຍັງ​ແຂ‌ວງ​ຄາ­ລີ­ເລ ເຂົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ເຮົາ​ທີ່​ນັ້ນ.”ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ​ບອກ​ເຂົາ​ວ່າ “ຢ່າ​ສູ່‌ຢ້ານ​ເລີຍ​ເດີ້ ໃຫ້​ໄປ​ບອກ​ພວກ​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ເຮົາ ໃຫ້​ເຂົາ​ໄປ​ແຄ‌ວ້ນ​ຄາ­ລີ­ເລ ແລ້ວ​ເຂົາ​ຊິ​ໄດ້​ຮັບ​ໄດ້​ເຫັນ​ເຮົາ​ຢູ່‌ຫັ້ນ”“Do not be afraid,” said Jesus. “Go, tell My brothers to go to Galilee. There they will see Me.”
ລາຍ‌ງານ​ຂອງ​ທະ‌ຫານ​ຍາມ-
11 บัดพอญิงสองคนฮั้นพวมไปอยู่ นี่แน่ะ มีทหารผู้ลางคนในพวกยามได้เข้าไปในเมือง เล่าเรื่องเหตุการณ์คู่แนวที่เป็นไปอยู่ที่อุโมงค์ ฮั้น ให้พวกหัวหน้าผู้นำเครื่องถวายฟังເມື່ອ​ຍິງ​ເຫລົ່າ‌ນັ້ນ​ກຳ‌ລັງ​ໄປ ມີ​ຜູ້​ເຝົ້າ‌ຍາມ​ລາງ​ຄົນ​ໄດ້​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ເມືອງ ເລົ່າ​ເຫດ‌ການ​ທັງ‌ປວງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນັ້ນ ໃຫ້​ພວກ​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ຕົນ​ໃຫຍ່​ຟັງ.ບັດ​ພໍ​ຍິງ​ສອງ​ຄົນ​ນັ້ນ​ພວມ​ໄປ​ຢູ່ ນີ້‌ແຫລະ ມີ​ທະ‌ຫານ​ຜູ້​ລາງ​ຄົນ​ໃນ​ພວກ​ຍາມ​ໄດ້​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ເມືອງ ເລົ່າ‌ເລື່ອງ​ເຫດ‌ການ​ຄູ່​ແນວ​ທີ່​ເປັນ​ໄປຢູ່​ທີ່​ອຸບ‌ໂມງ ນັ້ນ ໃຫ້​ພວກ​ຫົວໜ້າ‌ປະໂລຫິດ​ຟັງWhile the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priests all that had happened.
12 แล้วบัดพวกหัวหน้าผู้นำเครื่องถวาย มาตุ้มโฮมปรึกษากันกับพวกผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว กะตกลงเอาเงินจำนวนหลายให้พวกทหารເມື່ອ​ພວກ​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ຕົນ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ປະ‌ຊຸມ​ປຶກ‌ສາ​ກັນ‌ກັບ​ພວກ​ເຖົ້າ​ແກ່​ແລ້ວ ກໍ​ເອົາ​ເງິນ​ຈຳນວນ‌ຫລາຍ​ແຈກ​ໃຫ້​ພວກ​ທະ‌ຫານ,ແລ້ວ​ບັດ​ພວກ​ຫົວໜ້າ‌ປະໂລຫິດ ມາ​ຕຸ້ມ‌ໂຮມ​ປຶກ‌ສາ​ກັນ‌ກັບ​ພວກ​ຜູ້‌ຫລັກ‌ຜູ້ໃຫຍ່​ແລ້ວ ກໍ​ຕົກ‌ລົງ​ເອົາ​ເງິນ​ຈຳ‌ນວນ​ຫລາຍ​ໃຫ້​ພວກ​ທະ‌ຫານAnd after the chief priests had met with the elders and formed a plan, they gave the soldiers a large sum of money
13 สั่งว่า "ให้พวกเจ้าเว้าว่า 'พวกลูกศิษย์ของเขามาลักเอาศพไปในยามกลางคืน ตอนพวกเฮาพวมนอนหลับอยู่'ສັ່ງ​ວ່າ, “ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ ‘ພວກ​ສາ‌ວົກ​ຂອງ​ມັນ​ໄດ້​ມາ​ໃນ​ເວ‌ລາ​ກາງ‌ຄືນ ລັກ‌ເອົາ​ສົບ​ໄປ​ເວ‌ລາ​ໝູ່​ເຮົາ​ນອນ‌ຫລັບ​ຢູ່.ສັ່ງ​ວ່າ “ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ ‘ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ມາ​ລັກ​ເອົາ​ສົບ​ໄປ​ໃນ​ຍາມ​ກາງ‌ຄືນ ຕອນ​ພວກ​ເຮົາ​ພວມ​ນອນ‌ຫລັບ​ຢູ່’and instructed them: “You are to say, ‘His disciples came by night and stole Him away while we were asleep.’
14 แล้วคั่นความนี้ซอดหูเจ้าเมืองปีลาต เฮาสิแก้ไขนำลาว ให้พวกเจ้าปลอดภัยอยู่ดอก"ຖ້າ​ຄວາມ​ນີ້​ຊາບ​ເຖິງ​ຜູ້‌ປົກຄອງ ພວກ‌ເຮົາ​ຈະ​ຊັກ‌ຊວນ​ເອົາ‌ໃຈ​ເພິ່ນ ຈິ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ພົ້ນ​ຄວາມ​ຮ້ອນໃຈ.”ແລ້ວ​ຄັ່ນ​ຄວາມ​ນີ້​ຊອດ​ຫູ​ເຈົ້າ​ເມືອງ​ປີ­ລາດ ເຮົາ​ຊິ​ແກ້‌ໄຂ​ນຳ​ລາວ ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ປອດ‌ໄພ​ຢູ່​ດອກ”If this report reaches the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble.”
15 บัดนี้ พวกทหารจั่งฮับเอาเงินฮั้น กับได้เฮ็ดตามที่เขาบอกมา แล้วเรื่องนี้กะได้เลื่องลือไปในพวกยิวจนฮอดคู่มื้อนี้ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ແລ້ວ​ກໍ‌ພາກັນ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະ‌ນຳ​ນັ້ນ​ຄວາມ​ນີ້​ໄດ້​ຊ່າ‌ລື​ໄປ​ໃນ​ບັນ‌ດາ​ພວກ‌ຢິວ​ຈົນ​ເຖິງ​ທຸກ​ວັນ​ນີ້.ບັດ‌ນີ້ ພວກ​ທະ‌ຫານ​ຈັ່ງ​ຮັບ​ເອົາ​ເງິນ​ນັ້ນ ກັບ​ໄດ້​ເຮັດ​ຕາມ​ທີ່​ເຂົາ​ບອກ​ມາ ແລ້ວ​ເລື່ອງ​ນີ້​ກໍ‌ໄດ້​ເລື່ອງ‌ລື​ໄປ​ໃນ​ພວກ‌ຢິວ​ຈົນ​ຮອດ​ຄູ່​ມື້‌ນີ້So the guards took the money and did as they were instructed. And this account has been circulated among the Jews to this very day.
ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ສັ່ງ​ສາ‌ວົກ-
(ມຣກ. 16:14-18; ລກ. 24:36-49; ຢຮ. 20:19-26; ກຈກ. 1:9-11)-
16 แล้วลูกศิษย์สิบเอ็ดคนฮั้นกะได้ไปแคว้นกาลิลี ไปภูเขาที่พระเยซูได้บอกเขาไว้ฮั้นແຕ່​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ສິບ‌ເອັດ​ຄົນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ໄປ​ຍັງ​ແຂ‌ວງ​ຄາ­ລີ­ເລ ເຖິງ​ພູ​ທີ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ຊົງ​ກຳ‌ນົດ​ໄວ້​ກັບ​ເຂົາ.ແລ້ວ​ລູກ‌ສິດ​ສິບ‌ເອັດ​ຄົນ​ນັ້ນ​ກໍ‌ໄດ້​ໄປ​ແຄ‌ວ້ນ​ຄາ­ລີ­ເລ ໄປ​ພູ‌ເຂົາ​ທີ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ບອກ​ເຂົາ​ໄວ້​ນັ້ນMeanwhile, the eleven disciples went to Galilee, to the mountain Jesus had designated.
17 แล้วบัดพวกเขาเห็นพระเยซู เขาจั่งกราบลงเคารพบูซาเพิ่น แต่ผู้ลางคนยังสงสัยอยู่ເມື່ອ​ເຂົາ​ເຫັນ​ພຣະ‌ອົງ​ແລ້ວ​ຈິ່ງ​ຂາບ‌ໄຫວ້​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ ແຕ່​ລາງ​ຄົນ​ຍັງ​ສົງ​ໃສ​ຢູ່.ແລ້ວ​ບັດ​ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນ​ພຣະ‌ເຢຊູ ເຂົາ​ຈັ່ງ​ຂາບ‌ລົງ​ເຄົາ‌ລົບ​ບູຊາ​ເພິ່ນ ແຕ່​ຜູ້​ລາງ​ຄົນ​ຍັງ​ສົງ‌ໄສ​ຢູ່When they saw Him, they worshiped Him, but some doubted.
18 แล้วพระเยซูจั่งเข้ามาหา เว้ากับพวกเขาว่า "ฤทธานุภาพทั้งเมิ้ดในสวรรค์กะดี ในแผ่นดินโลกกะดี ได้มอบไว้กับเฮาทั้งเมิ้ดอยู่แล้วພຣະ‌ເຢຊູ​ຈຶ່ງ​ສະ‌ເດັດ​ມາ​ໃກ້​ແລ້ວ​ຊົງ​ກ່າວ​ກັບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ອຳ‌ນາດ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ແລະ​ທີ່​ແຜ່ນດິນ‌ໂລກ​ກໍ‌ດີ ຊົງ​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ເຮົາ​ແລ້ວ.ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ ເວົ້າ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ “ລິດ‌ທານຸພາບ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ກໍ‌ດີ ໃນ​ແຜ່ນດິນ‌ໂລກ​ກໍ‌ດີ ໄດ້​ມອບ​ໄວ້​ກັບ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ​ຢູ່​ແລ້ວThen Jesus came to them and said, “All authority in heaven and on earth has been given to Me.
ສຳເນົາ‌ຕົ້ນສະບັບ​ບາງ​ສະ‌ບັບ ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າ​ວ່າ “ເຫດ‌ສັນນັ້ນ​ພວກ​ທ່ານ​ຈົ່ງ​ໄປ” ກໍ​ມີ​ຄຳ​ວ່າ “ເຫດ‌ສັນນັ້ນ​ໃນ​ຂະ‌ນະ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ໄປນັ້ນ...”-
19 จั่งซั้น ให้ออกไปบอกสอนคนคู่ซนซาติเด้อ แล้วจั่งให้เขาฮับจุ่มน้ำโดยพระนามของพระเจ้าผู้เป็นพ่อ กับพระบุตร พร้อมกับพระวิญญาณເຫດ‌ສັນນັ້ນ​ພວກ​ທ່ານ​ຈົ່ງ​ໄປ ຈົ່ງ​ເຮັດ‌ໃຫ້​ຄົນ​ທຸກ​ຊາດ​ເປັນ​ລູກ‌ສິດ ໃຫ້​ເຂົາ​ຮັບ​ບັບ­ຕິ­ສະ­ມາ​ໃນ​ພຣະ‌ນາມ​ແຫ່ງ​ພຣະ­ບິ­ດາ, ພຣະ‌ບຸດ, ແລະ​ພຣະ‌ວິນຍານ​ອັນ​ບໍລິສຸດ.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ໃຫ້​ອອກ​ໄປ​ບອກ​ສອນ​ຄົນ​ຄູ່​ຊົນ‌ຊາດ​ເດີ້ ແລ້ວ​ຈັ່ງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ຮັບ​ຈຸ່ມ‌ນ້ຳ​ໂດຍ​ພຣະ‌ນາມ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່ ກັບ​ພຣະ‌ບຸດ ພ້ອມ​ກັບ​ພຣະ‌ວິນຍານTherefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit,
20 สอนเขาทั้งหลายให้ถือฮักษาเมิ้ดคู่อันคู่แนวที่เฮาได้บอกได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แน่ะ เฮาสิอยู่นำพวกเจ้าเสมอไป จนกว่าสิสิ้นโลก อาเมน"ສັ່ງ‌ສອນ​ເຂົາ​ໃຫ້​ຖືກ​ຮັກ‌ສາ​ສາລະ‌ພັດ​ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ໄດ້​ສັ່ງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ແລ້ວ​ນັ້ນ ນີ້‌ແຫລະ, ເຮົາ​ຢູ່​ກັບ​ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ທຸກໆ ວັນ​ຈົນ​ໝົດ​ກັບ.ສອນ​ເຂົາ​ທັງ‌ຫລາຍ​ໃຫ້​ຖື​ຮັກ‌ສາ​ໝົດ‌ຄູ່​ອັນ​ຄູ່​ແນວ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ບອກ​ໄດ້​ສັ່ງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄວ້ ນີ້‌ແຫລະ ເຮົາ​ຊິ​ຢູ່​ນຳ​ພວກ​ເຈົ້າ​ສະ‌ເໝີ​ໄປ ຈົນ​ກວ່າ​ຊິ​ສິ້ນ‌ສຸດ​ໂລກ ອາ‌ເມນ”and teaching them to obey all that I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.”