4020
ບົດ‌ທີ 20ມັດ­ທາຍ ບົດ‌ທີ 20Matthew 20
ຄົນ​ທຳ‌ງານ​ໃນ​ສວນ‌ອະງຸ່ນ-
1 "คือว่า แผ่นดินสวรรค์เปรียบคือเจ้าของเฮือนคนหนึ่งออกไปจ้างคนงานแต่เซ้ามืดเฮ็ดเวียกในสวนองุ่นของลาว“ເພາະ​ວ່າ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ປຽບ‌ເໝືອນ​ພໍ່​ເຮືອນ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ທີ່​ອອກ​ໄປ​ແຕ່​ເຊົ້າໆ ເພື່ອ​ຈ້າງ​ຄົນ​ມາ​ທຳ‌ງານ​ໃນ​ສວນ‌ອະງຸ່ນ​ຂອງຕົນ.“ຄື​ວ່າ ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ປຽບ​ຄື​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮືອນ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຈ້າງ​ຄົນ‌ງານ​ແຕ່​ເຊົ້າ​ມືດ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ສວນ‌ອະງຸ່ນ​ຂອງ​ລາວFor the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard.
2 บัดลาวตกลงกับลูกจ้าง ว่าสิให้ค่าจ้างเป็นหนึ่งเดนาริอันต่อมื้อ ตกลงแล้ว๏กะใซ้พวกเขาออกไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในสวนองุ่นของลาวຄັນ​ຕົກ‌ລົງ​ກັບ​ລູກ‌ຈ້າງ​ວັນ​ລະ​ໜຶ່ງ​ເດ‌ນາ‌ຣິອົນ​ແລ້ວ ຈິ່ງ​ໃຊ້​ໃຫ້​ໄປ​ທຳ‌ງານ​ໃນ​ສວນ​ຂອງຕົນ.ບັດ​ລາວ​ຕົກ‌ລົງ​ກັບ​ລູກ​ຈ້າງ ວ່າ​ຊິ​ໃຫ້​ຄ່າ​ຈ້າງ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ເດ‌ນາ‌ຣິອົນ​ຕໍ່​ມື້ ຕົກ‌ລົງ​ແລ້ວ​ກໍ​ໃຊ້​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ເຮັດ‌ງານ​ໃນ​ສວນ‌ອະງຸ່ນ​ຂອງ​ລາວHe agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard.
3 พอฮอดประมาณสามโมงเซ้า เจ้าของเฮือนกะออกไปทางตลาด เห็นคนอื่นยืนอยู่กลางตลาด บ่ได้เฮ็ดหยังພໍ​ສາມ​ໂມງ​ເຊົ້າ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ສວນ​ກໍ​ອອກ​ໄປ​ອີກ ແລະ​ພົບ​ຄົນ​ອື່ນ​ຢືນ‌ຢູ່​ລ້າໆ ກາງ​ຕະຫລາດ.ພໍ​ຮອດ​ປະ‌ມານ​ສາມ​ໂມງ​ເຊົ້າ ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮືອນ​ກໍ​ອອກ​ໄປ​ທາງ​ຕະຫລາດ ເຫັນ​ຄົນ​ອື່ນ​ຢືນ‌ຢູ່​ກາງ​ຕະຫລາດ ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງAbout the third hour he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing.
4 แล้วลาวจั่งเว้ากับพวกเขาว่า 'ให้พวกเจ้าไปเฮ็ดงานในสวนองุ่นของเฮานำเขาเด้อ แล้วเฮาสิให้ค่าจ้างพวกเจ้าตามสมควร' พวกเขากะเลยพากันไปເພິ່ນ​ຈິ່ງ​ເວົ້າ​ກັບ​ເຂົາ​ວ່າ ‘ພວກ​ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ໄປ​ທຳ‌ງານ​ໃນ​ສວນ‌ອະງຸ່ນ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ເໝືອນ​ກັນ ແລະ​ຂ້ອຍ​ຈະ‌ໃຫ້​ຄ່າ‌ຈ້າງ​ແກ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ຕາມ​ສົມ‌ຄວນ’ ແລ້ວ​ເຂົາ​ກໍ‌ພາກັນ​ໄປ.ແລ້ວ​ລາວ​ຈັ່ງ​ເວົ້າ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ‘ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄປ​ເຮັດ‌ງານ​ໃນ​ສວນ‌ອະງຸ່ນ​ຂອງ​ເຮົາ​ນຳ​ເຂົາ​ເດີ້ ແລ້ວ​ເຮົາ​ຊິ​ໃຫ້​ຄ່າ​ຈ້າງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຕາມ​ສົມ‌ຄວນ’ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ເລີຍ​ພາ‌ກັນ​ໄປ‘You also go into my vineyard,’ he said, ‘and I will pay you whatever is right.’
ສະ‌ໄໝ​ປະຈຸ‌ບັນ​ນີ້​ກໍ​ຄື​ເວ‌ລາ​ທ່ຽງ​ຄືນ ເກົ້າ​ໂມງ​ກໍ​ຄື​ບ່າຍ​ສາມ​ໂມງ ແລະ ສິບ‌ເອັດ​ໂມງ​ກໍ​ຄື ຫ້າ​ໂມງ​ແລງ-
5 แล้วเจ้าของเฮือนกะออกไปอีกสองรอบ เป็นเวลาเที่ยง กับบ่ายสามโมง ไปหาคนงานคือเก่าພໍ​ເວ‌ລາ​ຫົກ​ໂມງ ແລະ​ເວ‌ລາ​ເກົ້າ​ໂມງ ເພິ່ນ​ກໍ​ອອກ​ໄປ​ອີກ​ເຮັດ​ເໝືອນ​ແຕ່ກ່ອນ.ແລ້ວ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮືອນ​ກໍ​ອອກ​ໄປ​ອີກ​ສອງ​ອ້ອມ ເປັນ​ເວ‌ລາ​ທ່ຽງ ກັບ​ບ່າຍ​ສາມ​ໂມງ ໄປ​ຫາ​ຄົນ‌ງານ​ຄື​ເກົ່າSo they went. He went out again about the sixth hour and the ninth hour and did the same thing.
6 แล้วประมาณห้าโมงแลงลาวกะออกไปอีก ได้พ้อคนอื่นๆ อีก ยืนอยู่บ่ได้เฮ็ดหยัง จั่งถามพวกเขาว่า 'เป็นหยังพวกเจ้าจั่งยืนอยู่นี้เมิ้ดมื้อซื่อๆ'ປະ‌ມານ​ສິບ‌ເອັດ​ໂມງ ເພິ່ນ​ກໍ​ອອກ​ໄປ​ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ ພົບ​ອີກ​ພວກ‌ໜຶ່ງ​ຢືນ‌ຢູ່​ຈິ່ງ​ຖາມ​ເຂົາ​ວ່າ ‘ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈິ່ງ​ຢືນ‌ຢູ່​ນີ້​ໝົດ‌ມື້​ລ້າໆ’.ແລ້ວ​ປະ‌ມານ​ຫ້າ​ໂມງ​ແລງ​ລາວ​ກໍ​ອອກ​ໄປ​ອີກ ໄດ້​ຮັບ​ຄົນ‌ອື່ນໆ ອີກ ຢືນ‌ຢູ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງ ຈັ່ງ​ຖາມ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ‘ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈັ່ງ​ຢືນ‌ຢູ່​ນີ້​ໝົດ​ມື້​ຊື່​ໆ’About the eleventh hour he went out and found still others standing around. ‘Why have you been standing here all day long doing nothing?’ he asked.
7 พวกเขาตอบลาวว่า 'ย้อนบ่มีใผมาจ้างพวกข้อย' เจ้าของเฮือนเลยบอกเขาว่า 'ให้พวกเจ้าไปเฮ็ดงานในสวนองุ่นของเฮานำเขาเด้อ แล้วเฮาสิให้ค่าจ้างตามสมควร'ເຂົາ​ຕອບ​ວ່າ ‘ເພາະ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້‌ໃດ​ຈ້າງ’ ເພິ່ນ​ຈິ່ງ​ບອກ​ເຂົາ​ວ່າ ‘ພວກ​ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ໄປ​ທຳ‌ງານ​ໃນ​ສວນ‌ອະງຸ່ນ​ເໝືອນ​ກັນ’.ພວກ​ເຂົາ​ຕອບ​ລາວ​ວ່າ ‘ຍ້ອນ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ມາ​ຈ້າງ​ພວກ‌ຂ້ອຍ’ ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮືອນ​ເລີຍ​ບອກ​ເຂົາ​ວ່າ ‘ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄປ​ເຮັດ‌ງານ​ໃນ​ສວນ‌ອະງຸ່ນ​ຂອງ​ເຮົາ​ນຳ​ເຂົາ​ເດີ້ ແລ້ວ​ເຮົາ​ຊິ​ໃຫ້​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຕາມ​ສົມ‌ຄວນ’‘Because no one has hired us,’ they answered. So he told them, ‘You also go into my vineyard.’
8 บัดใกล้สิฮอดค่ำ เจ้าของสวนองุ่นจั่งสั่งคนเบิ่งแยงงานว่า 'ให้เอิ้นคนงานมา แล้วจ่ายค่าจ้างให้เขา ให้พวกคนงานที่มาตามหลังก่อน จนไปฮอดพวกคนงานที่มาแต่ตำอิด'ຄັນ​ເຖິງ​ເວ‌ລາ​ຄ່ຳ​ແລ້ວ ເຈົ້າ​ຂອງ​ສວນ​ຈິ່ງ​ບອກ​ເຈົ້າ​ພະນັກ‌ງານ​ວ່າ ‘ຈົ່ງ​ເອີ້ນ​ພວກ​ຄົນ‌ງານ​ມາ ແລ້ວ​ໃຫ້​ຄ່າ‌ຈ້າງ​ແກ່​ເຂົາ​ຕັ້ງ‌ແຕ່​ຜູ້​ທຳ‌ງານ​ສຸດ‌ທ້າຍ​ຈົນ​ເຖິງ​ຜູ້​ມາ​ກ່ອນ’.ບັດ​ໃກ້​ຊິ​ຮອດ​ຄ່ຳ ເຈົ້າ​ຂອງ​ສວນ‌ອະງຸ່ນ​ຈັ່ງ​ສັ່ງ​ຄົນ​ເບິ່ງ‌ແຍງ​ງານ​ວ່າ ‘ໃຫ້​ເອີ້ນ​ຄົນ‌ງານ​ມາ ແລ້ວ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ໃຫ້​ເຂົາ ໃຫ້​ພວກ​ຄົນ‌ງານ​ທີ່​ມາ​ຕາມ​ຫລັງ​ກ່ອນ ຈົນ​ໄປ​ຮອດ​ພວກ​ຄົນ‌ງານ​ທີ່​ມາ​ແຕ່​ທຳ‌ອິດ’When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, ‘Call the workers and pay them their wages, starting with the last ones hired and moving on to the first.’
9 แล้วบัดพวกคนที่ฮับจ้างประมาณห้าโมงแลงฮั้นได้มาฮับค่าจ้าง เขาคู่คนได้คนละหนึ่งเดนาริอันເມື່ອ​ພວກ​ທີ່​ເຂົ້າ​ການ​ແຕ່​ສິບ‌ເອັດ​ໂມງ​ນັ້ນ​ໄດ້​ມາ​ແລ້ວ ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄົນ‌ລະ​ໜຶ່ງ​ເດນາຣິອົນ.ແລ້ວ​ບັດ​ພວກ​ຄົນ‌ທີ່​ຮັບ​ຈ້າງ​ປະ‌ມານ​ຫ້າ​ໂມງ​ແລງ​ນັ້ນ​ໄດ້​ມາ​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ ເຂົາ​ຄູ່​ຄົນ​ໄດ້​ຄົນ‌ລະ​ໜຶ່ງ​ເດ‌ນາ‌ຣິອົນThe workers who were hired about the eleventh hour came and each received a denarius.
10 แต่ฝ่ายพวกคนที่ฮับจ้างแต่ตำอิดฮั้น บัดมาฮับค่าจ้าง เขาคึดว่าคงสิได้หลายกว่า แต่ได้คนละหนึ่งเดนาริอันคือกันສ່ວນ​ພວກ​ທີ່​ເຂົ້າ​ການ​ກ່ອນ ເມື່ອ​ມາ​ແລ້ວ​ກໍ​ນຶກ​ວ່າ​ຄົງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຫລາຍ‌ກວ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄົນ‌ລະ​ໜຶ່ງ​ເດ‌ນາ‌ຣິອົນ​ເໝືອນ​ກັນ.ແຕ່​ຝ່າຍ​ພວກ​ຄົນ‌ທີ່​ຮັບ​ຈ້າງ​ແຕ່​ທຳ‌ອິດ​ນັ້ນ ບັດ​ມາ​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ ເຂົາ​ຄຶດ​ວ່າ​ຄົງ​ຊິ​ໄດ້​ຫລາຍ‌ກວ່າ ແຕ່​ໄດ້​ຄົນ‌ລະ​ໜຶ່ງ​ເດ‌ນາ‌ຣິອົນ​ຄື​ກັນSo when the original workers came, they assumed they would receive more. But each of them also received a denarius.
11 แล้วบัดได้ฮับเงินแล้ว พวกเขาได้จ่มต่อว่าเจ้าของเฮือนເມື່ອ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ແລ້ວ​ເຂົາ​ກໍ​ຈົ່ມ​ຕໍ່​ພໍ່​ເຮືອນ.ແລ້ວ​ບັດ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຈົ່ມ​ຕໍ່‌ວ່າ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮືອນOn receiving their pay, they began to grumble against the landowner.
12 ว่า 'พวกที่มาตามหลัง เฮ็ดงานแต่ซั่วโมงเดียว แล้วนายจ่ายค่าจ้างพวกเขาท่อกันกับพวกเฮาที่เฮ็ดงานหนัก ตากแดดเมิ้ดมื้อ'ວ່າ ‘ພວກ​ທີ່​ເຂົ້າ​ການ​ສຸດ‌ທ້າຍ​ໄດ້​ເຮັດ‌ວຽກ​ແຕ່​ຊົ່ວ‌ໂມງ​ດຽວ ແລະ​ທ່ານ​ໄດ້​ໃຫ້​ເຂົາ​ທໍ່​ກັນ‌ກັບ​ພວກ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ ທີ່​ອົດ​ທຳ‌ງານ​ໜັກ​ຕາກ‌ແດດ​ຮ້ອນ​ຕະຫລອດ​ວັນ’.ວ່າ ‘ພວກ​ທີ່​ມາ​ຕາມ​ຫລັງ ເຮັດ‌ງານ​ແຕ່​ຊົ່ວ​ໂມງ​ດຽວ ແລ້ວ​ນາຍ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ພວກ​ເຂົາ​ທໍ່​ກັນ‌ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ເຮັດ‌ງານ​ໜັກ ຕາກ‌ແດດ​ໝົດ​ມື້’‘These men who were hired last worked only one hour,’ they said, ‘and you have made them equal to us who have borne the burden and the scorching heat of the day.’
13 แต่นายงานกะตอบคนหนึ่งในพวกฮั้นว่า 'หมู่พวกเอ้ย เฮาบ่ได้โกงพวกเจ้าดอก เจ้าได้ตกลงกับเฮาแล้วสิเอามื้อละหนึ่งเหรียญเดนาริอัน บ่แม่นบ้อເພິ່ນ​ຈິ່ງ​ຕອບ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໃນ​ໝູ່​ນັ້ນ​ວ່າ ‘ສະ‌ຫາຍ​ເອີຍ, ຂ້ອຍ​ບໍ່‌ໄດ້​ເຮັດ​ຜິດ​ຕໍ່​ເຈົ້າ​ດອກ ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕົກ‌ລົງ​ກັນ​ແລ້ວ​ກັບ​ຂ້ອຍ​ວັນ​ລະ​ໜຶ່ງ​ເດ‌ນາ‌ຣິອົນ ບໍ່‌ແມ່ນ​ຫລື.ແຕ່​ນາຍ​ງານ​ກໍ​ຕອບ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ພວກ​ນັ້ນ​ວ່າ ‘ໝູ່​ພວກ​ເອີຍ ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ໂກງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ດອກ ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕົກ‌ລົງ​ກັບ​ເຮົາ​ແລ້ວ​ຊິ​ເອົາ​ມື້​ລະ​ໜຶ່ງ​ຫລຽນເດ‌ນາ‌ຣິອົນ ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ້But he answered one of them, ‘Friend, I am not being unfair to you. Did you not agree with me on one denarius?
14 ให้เอาค่าจ้างของเจ้าไปซะ คั่นเฮาพอใจที่สิให้ค่าจ้างพวกคนที่มาเฮ็ดงานตามหลังฮั้น ท่อกันกับที่ให้เจ้ามันสิเป็นหยังສ່ວນ​ທີ່​ຕົກ​ເປັນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ເອົາ​ໄປ​ເສຍ ຂ້ອຍ​ພໍ‌ໃຈ​ຈະ‌ໃຫ້​ຄົນ‌ທີ່​ເຂົ້າ​ການ​ສຸດ‌ທ້າຍ​ນີ້​ທໍ່​ກັນ‌ກັບ​ເຈົ້າ.ໃຫ້​ເອົາ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໄປ​ຊະ ຄັ່ນ​ເຮົາ​ພໍ‌ໃຈ​ທີ່​ຊິ​ໃຫ້​ຄ່າ​ຈ້າງ​ພວກ​ຄົນ‌ທີ່​ມາ​ເຮັດ‌ງານ​ຕາມ​ຫລັງ​ນັ້ນ ທໍ່​ກັນ‌ກັບ​ທີ່​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ມັນ​ຊິ​ເປັນ​ຫຍັງTake your pay and go. I want to give this last man the same as I gave you.
ຫລື​ວ່າ “ຕາ​ເຈົ້າ​ຊົ່ວ ເມື່ອ​ເຫັນ​ຂ້ອຍ​ໃຈ‌ດີ​ຫລື.”-
15 มันสิบ่ถืกตามกฎบัญญัติบ้อ คั่นเฮาเฮ็ดตามใจปรารถนากับสิ่งของของเฮาเอง บ่แม่นนัยน์ตาของเจ้ามองเฮาในทางซั่ว ย้อนความดีของเฮาสั่นบ้อ'ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ເງິນ​ຄຳ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຕາມ‌ໃຈ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ບໍ່​ຄວນ​ຫລື ເປັນ​ຫຍັງ​ເຈົ້າ​ອິດ­ສາ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ຂ້ອຍ​ໃຈ‌ດີ’.ມັນ​ຊິ​ບໍ່​ຖືກ​ຕາມ​ກົດ­ບັນ­ຍັດ​ບໍ້ ຄັ່ນ​ເຮົາ​ເຮັດ​ຕາມ​ໃຈ​ປາດ‌ຖະໜາ​ກັບ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຂອງ​ເຮົາ​ເອງ ບໍ່​ແມ່ນ​ໃນ‌ຕາ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ມອງ​ເຮົາ​ໃນ​ທາງ​ຊົ່ວ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ດີ​ຂອງ​ເຮົາ​ສັ່ນ​ບໍ້’Do I not have the right to do as I please with what is mine? Or are you envious because I am generous?’
16 แนวฮั้นล่ะ ผู้ที่อยู่อันดับหลังกะสิอยู่อันดับหน้า แล้วผู้ที่อยู่อันดับหน้ากะสิอยู่อันดับหลัง คือได้เอิ้นได้เชิญคนหลวงหลาย แต่ผู้ที่เลือกฮั้นกะมีน้อย"ຢ່າງ​ນັ້ນ​ແຫ‌ລະ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ປາຍ​ຈະ​ກັບ​ເປັນ‌ຕົ້ນ ແລະ​ຜູ້​ເປັນ‌ຕົ້ນ​ຈະ​ກັບ​ເປັນ​ປາຍ.”ແນວ​ນັ້ນ​ເນາະ ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ອັນ‌ດັບ​ຫລັງ​ກໍ​ຊິ​ຢູ່​ອັນ‌ດັບ​ໜ້າ ແລ້ວ​ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ອັນ‌ດັບ​ໜ້າ​ກໍ​ຊິ​ຢູ່​ອັນ‌ດັບ​ຫລັງ ຄື​ໄດ້​ເອີ້ນ​ໄດ້​ເຊີນ​ຄົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ເລືອກ​ນັ້ນ​ກໍ​ມີ​ນ້ອຍ”So the last will be first, and the first will be last.”
ຊົງ​ທຳ‌ນວາຍ​ເຖິງ​ມໍ‌ລະນະ​ພາບ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ່​ສາມ-
(ມຣກ. 10:32-34; ລກ. 18:31-34)-
17 แล้วพระเยซู บัดพวมขึ้นไปเมืองเยรูซาเล็ม พออยู่ระหว่างทางกะได้พาพวกลูกศิษย์สิบสองคนฮั้นออกไปจั่งเว้ากับเขาว่าເມື່ອ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ກຳ‌ລັງ​ສະ‌ເດັດ​ຂຶ້ນ​ເມືອ​ກຸງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ ກໍ​ຊົງ​ພາ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ສິບ​ສອງ​ຄົນ​ໄປ​ເປັນ​ໝູ່​ຕ່າງ‌ຫາກ ຕາມ​ທາງ​ນັ້ນ​ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ບອກ​ເຂົາ​ວ່າ.ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ ບັດ​ພວມ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເມືອງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ ພໍ​ຢູ່​ລະ‌ຫວ່າງ​ທາງ​ກໍ‌ໄດ້​ພາ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ສິບ​ສອງ​ຄົນ​ນັ້ນ​ອອກ​ໄປ​ຈັ່ງ​ເວົ້າ​ກັບ​ເຂົາ​ວ່າAs Jesus was going up to Jerusalem, He took the twelve disciples aside and said,
18 "นี่แน่ะ บัดนี้พวกเฮาพวมสิขึ้นไปเมืองเยรูซาเล็ม แล้วเฮาผู้เป็นบุตรมนุษย์สิถืกทรยศอยู่ฮั้น มอบไว้อยู่กับพวกหัวหน้าผู้นำเครื่องถวาย กับเสมียนฯ แล้วพวกเขาสิกล่าวหาโทษเฮาเถิงฮอดตาย“ເບິ່ງ​ແມ, ພວກ‌ເຮົາ​ກຳ‌ລັງ​ຂຶ້ນ​ເມືອ​ກຸງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ ແລະ​ເຂົາ​ຈະ​ມອບ​ບຸດ­ມະ­ນຸດ​ໄວ້​ກັບ​ພວກ​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ຕົນ​ໃຫຍ່​ແລະ​ພວກ‌ນັກທຳ ພວກ​ເຫລົ່າ‌ນີ້​ຈະ​ລົງ­ໂທດ​ປະຫານ‌ຊີວິດ​ເພິ່ນ.“ນີ້‌ແຫລະ ບັດ‌ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ພວມ​ຊິ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເມືອງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ ແລ້ວ​ເຮົາ​ຜູ້​ເປັນ​ບຸດ​ມະ­ນຸດ​ຊິ​ຖືກ​ທໍລະ‌ຍົດ​ຢູ່‌ຫັ້ນ ມອບ​ໄວ້​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ຫົວໜ້າ‌ປະໂລຫິດ ກັບ​ນັກ‌ທຳ​ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ຊິ​ກ່າວ​ຫາ​ໂທດ​ເຮົາ​ເຖິງ​ຮອດ​ຕາຍ“Look, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and scribes. They will condemn Him to death
19 แล้วสิมอบเฮาไว้กับคนต่างซาติให้เยาะเย้ยเฆี่ยนตี แล้วในที่สุดสิให้ขึงไว้เทิงหลักประหาร แล้วในมื้อที่สามเฮากะสิเป็นขึ้นมาใหม่"ແລ້ວ​ຈະ​ມອບ​ໄວ້​ກັບ​ຄົນ‌ຕ່າງຊາດ ໃຫ້​ເຍາະ‌ເຍີ້ຍ​ຂ້ຽນ​ຕີ​ແລະ​ຕອກ​ຕິດ​ແຂນ​ໄວ້​ທີ່​ໄມ້­ກາງ­ແຂນ ແລ້ວ​ໃນ​ວັນ​ຖ້ວນ​ສາມ​ເພິ່ນ​ຈະ​ຖືກ​ຊົງ​ບັນ‌ດານ​ໃຫ້‌ເປັນ​ຄືນ​ມາ​ໃໝ່.”ແລ້ວ​ຊິ‌ມອບ​ເຮົາ​ໄວ້​ກັບ​ຄົນ​ຕ່າງ‌ຊາດ​ໃຫ້​ເຍາະ‌ເຍີ້ຍ​ຄ້ຽນຕີ ແລ້ວ​ໃນ​ທີ່‌ສຸດ​ຊິ​ໃຫ້​ຄຶງ​ເທິງ​ໄມ້­ກາງ­ແຂນ ແລ້ວ​ໃນ​ມື້​ທີ່​ສາມ​ເຮົາ​ກໍ​ຊິ​ເປັນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໃໝ່”and will deliver Him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. And on the third day He will be raised to life.”
ຄຳ​ທູນ​ຂໍ​ຕຳ‌ແໜ່ງ​ຂອງ​ມານ‌ດາ ຢາ­ໂກ­ໂບ​ແລະ​ໂຢ­ຮັນ-
(ມຣກ. 10:35-45)-
20 ยามฮั้น เมียของเศเบดี ผู้เป็นแม่ของลูกซายลาวฮั่น (คือยากอบ กับ ยอห์น) ได้พาลูกซายลาวมาเคารพพระเยซู ย้อนอยากขอแนวหนึ่งจากเพิ่นຂະ‌ນະ​ນັ້ນ​ມານ‌ດາ​ຂອງ​ລູກ‌ຊາຍ​ເຊ­ເບ­ດາຍ​ພາ​ລູກ​ທັງ​ສອງ​ຂອງ‌ຕົນ​ມາ​ຫາ​ພຣະ‌ອົງ​ຂາບ‌ໄຫວ້​ທູນ​ຂໍ​ສິ່ງ​ໜຶ່ງ​ຈາກ​ພຣະອົງ.ຍາມ​ນັ້ນ ເມຍ​ຂອງ​ເຊ­ເບ­ດາຍ ຜູ້​ເປັນ​ແມ່​ຂອງ​ລູກ‌ຊາຍ​ລາວ​ນັ້ນ (ຄື​ຢາ­ໂກ­ໂບ ກັບ ໂຢ­ຮັນ) ໄດ້​ພາ​ລູກ‌ຊາຍ​ລາວ​ມາ​ເຄົາ‌ລົບ​ພຣະ‌ເຢຊູ ຍ້ອນ​ຢາກ​ຂໍ​ແນວ​ໜຶ່ງ​ຈາກ​ເພິ່ນThen the mother of Zebedee’s sons came to Jesus with her sons and knelt down to make a request of Him.
21 พระเยซูเลยถามนางฮั้นว่า "เจ้าต้องการหยัง" นางได้ตอบเพิ่นว่า "ขอโปรดอนุญาตให้ลูกซายของผู้ข้าสองคนนี้นั่งในแผ่นดินของท่านแหน่ เบื้องขวาผู้หนึ่ง เบื้องซ้ายผู้หนึ่ง"ພຣະ‌ອົງ​ຈິ່ງ​ຊົງ​ຖາມ​ນາງ​ວ່າ, “ນາງ​ປາດ‌ຖະໜາ​ສິ່ງ‌ໃດ” ນາງ​ທູນ​ຕອບ​ວ່າ, “ຂໍ​ທ່ານ​ຮັບ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ສອງ​ຄົນ​ນີ້​ນັ່ງ​ໃນ​ອານາ‌ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານ ເບື້ອງ​ຂວາ​ຜູ້​ໜຶ່ງ ເບື້ອງ​ຊ້າຍ​ຜູ້​ໜຶ່ງ.”ພຣະ‌ເຢຊູ​ເລີຍ​ຖາມ​ນາງ​ນັ້ນ​ວ່າ “ເຈົ້າ​ຕ້ອງ‌ການ​ຫຍັງ” ນາງ​ໄດ້​ຕອບ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ຂໍ​ກະ‌ລຸ‌ນາ​ອະນຸ‌ຍາດ​ໃຫ້​ລູກ‌ຊາຍ​ຂອງ​ຜູ້‌ຂ້າ​ສອງ​ຄົນ​ນີ້​ນັ່ງ​ໃນ​ລາຊະ‌ອານາຈັກ​ຂອງ​ທ່ານ​ແໜ່ ເບື້ອງ​ຂວາ​ຜູ້​ໜຶ່ງ ເບື້ອງ​ຊ້າຍ​ຜູ້​ໜຶ່ງ”“What do you want?” He inquired. She answered, “Declare that in Your kingdom one of these two sons of mine may sit at Your right hand, and the other at Your left.”
22 แต่พระเยซูตอบเขาว่า "เจ้าบ่ฮู้จักดอก แนวที่เจ้าขอฮั้น จอกที่เฮาสิต้องฮับดื่มจากฮั้นเจ้าสิดื่มได้บ้อ กับการที่เฮาสิต้องถืกจุ่มลงฮั้น เจ้าสิฮับจุ่มลงได้บ้อ" พวกเขาตอบเพิ่นว่า "พวกผู้ข้าเฮ็ดได้เลย"ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ວ່າ, “ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ຂໍ​ນັ້ນ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເຂົ້າ‌ໃຈ ຈອກ​ທີ່​ເຮົາ​ຈວນ​ຈະ​ດື່ມ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຈະ​ດື່ມ​ໄດ້​ຫລື” ເຂົາ​ທູນ​ຕອບ​ວ່າ, ‘ໄດ້​ຢູ່​ຂ້ານ້ອຍ.”ແຕ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ “ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້‌ຈັກ​ດອກ ແນວ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຂໍ​ນັ້ນ ຈອກ​ທີ່​ເຮົາ​ຊິ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ດື່ມ​ຈາກ‌ຫັ້ນ​ເຈົ້າ​ຊິ​ດື່ມ​ໄດ້​ບໍ້ ກັບ​ການ​ທີ່​ເຮົາ​ຊິ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ຈຸ່ມ​ລົງ‌ຫັ້ນ ເຈົ້າ​ຊິ​ຮັບ​ຈຸ່ມ​ລົງ​ໄດ້​ບໍ້” ພວກ​ເຂົາ​ຕອບ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ພວກ​ຜູ້‌ຂ້າ​ເຮັດ​ໄດ້​ເລີຍ”“You do not know what you are asking,” Jesus replied. “Can you drink the cup I am going to drink?” “We can,” the brothers answered.
23 แล้วเพิ่นเว้ากับเขาต่ออีกว่า "เจ้าสิดื่มจากจอกของเฮา กับสิถืกจุ่มลงนำเฮากะแม่นอยู่ แต่ซึ่งสินั่งข้างขวากับข้างซ้ายของเฮาฮั้น บ่แม่นสิทธิ์ของเฮาที่สิมอบให้ แต่พระเจ้าผู้เป็นพ่อของเฮาได้เตรียมไว้สำหรับผู้ใด กะสิมอบให้ผู้ฮั้น"ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ກັບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ດື່ມ​ຈອກ​ຂອງ​ເຮົາ​ກໍ​ຈິງ​ຢູ່ ແຕ່​ທີ່​ຈະ​ນັ່ງ​ເບື້ອງ​ຂວາ​ແລະ​ເບື້ອງ​ຊ້າຍ​ຂອງ​ເຮົາ​ນັ້ນ ບໍ່‌ແມ່ນ​ໜ້າ‌ທີ່​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ຈັດ​ໃຫ້ ແຕ່​ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ເຮົາ​ຊົງ​ຈັດ‌ແຈງ​ໄວ້​ສຳ‌ລັບ​ຜູ້‌ໃດ​ກໍ​ເປັນ​ຂອງ​ຜູ້ນັ້ນ.”ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ເວົ້າ​ກັບ​ເຂົາ​ຕໍ່​ອີກ​ວ່າ “ເຈົ້າ​ຊິ​ດື່ມ​ຈາກ​ຈອກ​ຂອງ​ເຮົາ ກັບ​ຊິ​ຖືກ​ຈຸ່ມ​ລົງ​ນຳ​ເຮົາ​ກໍ​ແມ່ນ​ຢູ່ ແຕ່​ຊຶ່ງ​ຊິ​ນັ່ງ​ຂ້າງ​ຂວາ​ກັບ​ຂ້າງ​ຊ້າຍ​ຂອງ​ເຮົາ​ນັ້ນ ບໍ່​ແມ່ນ​ສິດ​ຂອງ​ເຮົາ​ທີ່​ຊິ‌ມອບ​ໃຫ້ ແຕ່​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ເຮົາ​ໄດ້​ກຽມ​ໄວ້​ສຳ‌ລັບ​ຜູ້‌ໃດ ກໍ​ຊິ‌ມອບ​ໃຫ້​ຜູ້‌ນັ້ນ”“You will indeed drink My cup,” Jesus said. “But to sit at My right or left is not Mine to grant. These seats belong to those for whom My Father has prepared them.”
24 บัดลูกศิษย์สิบคนฮั้นได้ยินแล้ว พวกเขากะขุ่นเคืองใจในพี่น้องสองคนฮั้นເມື່ອ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ສິບ​ຄົນ​ໄດ້‌ຍິນ​ດັ່ງ​ນັ້ນ‌ແລ້ວ ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ເຄືອງ​ໃຈ​ເພາະ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ສອງ​ຄົນ​ນັ້ນ.ບັດ​ລູກ‌ສິດ​ສິບ​ຄົນ​ນັ້ນ​ໄດ້‌ຍິນ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຂຸ່ນ‌ເຄືອງ​ໃຈ​ໃນ​ພີ່­ນ້ອງ​ສອງ​ຄົນ​ນັ້ນWhen the ten heard about this, they were indignant with the two brothers.
25 แต่พระเยซูได้เอิ้นพวกเขามาเว้าว่า "พวกเจ้าฮู้อยู่ว่า ผู้ที่ปกครองคนต่างซาติเป็นเจ้านายเหนือเขา กับพวกเจ้านายฮั้นกะใซ้อำนาจบังคับเขาພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ເຂົາ​ມາ​ແລ້ວ​ກ່າວ​ວ່າ, “ພວກ​ທ່ານ​ຮູ້​ຢູ່​ວ່າ​ພວກ​ຜູ້​ຄຸ້ມ‌ຄອງ​ຄົນ‌ຕ່າງຊາດ​ກໍ​ບັງ‌ຄັບ​ບັນ‌ຊາ​ເຂົາ ແລະ​ພວກ​ຜູ້‌ໃຫຍ່​ກໍ​ໃຊ້​ອຳ‌ນາດ​ເໜືອ​ເຂົາ.ແຕ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ພວກ​ເຂົາ​ມາ​ເວົ້າ​ວ່າ “ພວກ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ຢູ່​ວ່າ ຜູ້​ທີ່​ປົກ‌ຄອງ​ຄົນ​ຕ່າງ‌ຊາດ​ເປັນ​ຫົວ‌ໜ້າ​ເໜືອ​ເຂົາ ກັບ​ພວກ​ຫົວ‌ໜ້າ​ນັ້ນ​ກໍ​ໃຊ້​ອຳ‌ນາດ​ບັງ‌ຄັບ​ເຂົາBut Jesus called them aside and said, “You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their superiors exercise authority over them.
26 แต่ในพวกเจ้าหนิ มันสิบ่เป็นจั่งซั้นเด้อ คั่นผู้ใดอยากสิเป็นใหญ่ในพวกเจ้า ผู้ฮั้นสิต้องเป็นผู้ปรนนิบัติฮับใซ้หมู่ແຕ່​ໃນ​ລະ‌ຫວ່າງ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເປັນ​ຢ່າງ​ນັ້ນ ຖ້າ​ຜູ້‌ໃດ​ຢາກ​ເກີດ​ເປັນ​ໃຫຍ່​ໃນ​ພວກ​ທ່ານ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຜູ້­ຮັບ­ໃຊ້​ທ່ານ​ທັງຫລາຍ.ແຕ່​ໃນ​ພວກ​ເຈົ້າ​ນີ້ ມັນ​ຊິ​ບໍ່​ເປັນ​ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ​ເດີ້ ຄັ່ນ​ຜູ້‌ໃດ​ຢາກ​ຊິ​ເປັນ​ໃຫຍ່​ໃນ​ພວກ​ເຈົ້າ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຊິ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ‌ໃຊ້​ໝູ່It shall not be this way among you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant,
27 แล้วคั่นผู้ใดอยากสิเป็นเอกเป็นใหญ่ในพวกเจ้า กะให้ผู้ฮั้นเป็นผู้ฮับใซ้ของพวกเจ้าเอาโลดແລະ​ຖ້າ​ຜູ້‌ໃດ​ຢາກ​ເປັນ​ເອກ​ເປັນ‌ຕົ້ນ​ໃນ​ພວກ​ທ່ານ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຂ້ອຍ​ໃຊ້​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ.ແລ້ວ​ຄັ່ນ​ຜູ້‌ໃດ​ຢາກ​ຊິ​ເປັນ​ເອກ​ເປັນ​ໃຫຍ່​ໃນ​ພວກ​ເຈົ້າ ກໍ​ໃຫ້​ຜູ້‌ນັ້ນ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ‌ໃຊ້​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ເອົາ​ໂລດand whoever wants to be first among you must be your slave—
28 คือจั่งที่เฮาผู้เป็นบุตรมนุษย์บ่ได้มาเพื่อให้คนอื่นปรนนิบัติฮับใซ้เฮา แต่มาเพื่อสิปรนนิบัติฮับใซ้คนอื่นต่างหาก กับเพื่อมอบถวายซีวิตของเฮา ให้เป็นค่าไถ่สำหรับผู้คนทั้งหลาย"ເໝືອນ​ຢ່າງ​ບຸດ­ມະ­ນຸດ​ບໍ່‌ໄດ້​ມາ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ບົວ‌ລະ‌ບັດ​ຕົນ ແຕ່​ໄດ້​ມາ​ເພື່ອ‌ຈະ​ບົວ‌ລະ‌ບັດ​ເຂົາ ແລະ​ປະ‌ທານ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ‌ຕົນ​ໃຫ້‌ເປັນ​ຄ່າ‌ໄຖ່​ຄົນ​ຈຳນວນຫລາຍ.”ຄື‌ກັນກັບ​ທີ່​ເຮົາ​ຜູ້​ເປັນ​ບຸດ​ມະ­ນຸດ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ຮັບ‌ໃຊ້​ເຮົາ ແຕ່​ມາ​ເພື່ອ‌ຊິ​ຮັບ‌ໃຊ້​ຄົນ​ອື່ນ​ຕ່າງ‌ຫາກ ກັບ​ເພື່ອ​ມອບ​ຖວາຍ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ເຮົາ ໃຫ້‌ເປັນ​ຄ່າ‌ໄຖ່​ສຳ‌ລັບ​ຜູ້​ຄົນ​ທັງ‌ຫລາຍ”just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many.”
ຊົງ​ໂຜດ​ສອງ​ຄົນ​ຕາ‌ບອດ-
(ມຣກ. 10:46-52; ລກ. 18:35-43)-
29 แล้วบัดพอพระเยซูกับพวกลูกศิษย์ออกไปจากเมืองเยรีโค มีหมู่คนหลวงหลายได้ตามเพิ่นไปເມື່ອ​ພຣະ‌ອົງ​ກຳ‌ລັງ​ສະ‌ເດັດ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເມືອງ​ເຢ­ຣິ­ໂກ ມີ​ປະຊາ‌ຊົນ​ຈຳນວນ‌ຫລາຍ​ໄດ້​ຕາມ​ພຣະ‌ອົງ​ໄປແລ້ວ​ບັດ​ພໍ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ກັບ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເມືອງ​ເຢ­ຣິ­ໂກ ມີ​ໝູ່​ຄົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ໄດ້​ຕາມ​ເພິ່ນ​ໄປAs they were leaving Jericho, a large crowd followed Him.
30 แล้วนี่แน่ะ มีซายตาบอดสองคนนั่งอยู่แคมทาง บัดเขาได้ยินว่าพระเยซูผ่านมา จั่งฮ้องว่า "โอ้ พระเยซูผู้เป็นลูกดาวิดเจ้าข้า ขอเมตตาผู้ข้าแหน่ท้อน"ແລະ​ເບິ່ງ​ແມ, ມີ​ຄົນ​ຕາ‌ບອດ​ສອງ​ຄົນ​ນັ່ງ​ຢູ່​ແຄມ​ທາງ ເມື່ອ​ໄດ້‌ຍິນ​ວ່າ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ສະ‌ເດັດ​ກາຍ​ມາ​ເຂົາ​ຈິ່ງ​ຮ້ອງ​ຂຶ້ນ​ວ່າ “ທ່ານ​ຜູ້​ເປັນ​ບຸດ​ດາ­ວິດ​ເອີຍ, ຂໍ​ຈົ່ງ​ເມດ­ຕາ​ພວກ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ແດ່ທ້ອນ.”ແລ້ວ​ນີ້‌ແຫລະ ມີ​ຜູ້­ຊາຍ​ຕາ‌ບອດ​ສອງ​ຄົນ​ນັ່ງ​ຢູ່​ແຄມ​ທາງ ບັດ​ເຂົາ​ໄດ້‌ຍິນ​ວ່າ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຜ່ານ‌ມາ ຈັ່ງ​ຮ້ອງ​ວ່າ “ໂອ້ ພຣະ‌ເຢຊູ​ຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ດາ­ວິດ​ເຈົ້າ‌ຂ້າ ຂໍ​ເມດ­ຕາ​ຜູ້‌ຂ້າ​ແໜ່​ທ້ອນ”And there were two blind men sitting beside the road. When they heard that Jesus was passing by, they cried out, “Lord, Son of David, have mercy on us!”
31 ฝ่ายพวกคนหลวงหลายอยู่ฮั้นกะเว้าห้ามเขา ว่าเขาบ่ควรสิเว้า แต่แฮงห้ามเขากะแฮงฮ้องขึ้นอีกว่า "โอ้ พระเยซูผู้เป็นลูกดาวิดเจ้าข้า ขอเมตตาผู้ข้าแหน่ท้อน"ຝ່າຍ​ປະຊາ‌ຊົນ​ກໍ​ຫ້າມ​ເຂົາ​ໃຫ້​ມິດ​ຢູ່ ແຕ່​ເຂົາ​ແຮ່ງ​ຊ້ຳ​ຮ້ອງ​ດັງ​ຂຶ້ນ​ວ່າ, “ທ່ານ​ຜູ້​ເປັນ​ບຸດ​ດາ­ວິດ​ເອີຍ, ຂໍ​ຈົ່ງ​ເມດ­ຕາ​ພວກ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ແດ່ທ້ອນ.”ຝ່າຍ​ພວກ​ຄົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ຢູ່‌ຫັ້ນ​ກໍ​ເວົ້າ​ຫ້າມ​ເຂົາ ວ່າ​ເຂົາ​ບໍ່​ຄວນ​ຊິ​ເວົ້າ ແຕ່​ແຮງ​ຫ້າມ​ເຂົາ​ກໍ​ແຮງ​ຮ້ອງ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ວ່າ “ໂອ້ ພຣະ‌ເຢຊູ​ຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ດາ­ວິດ​ເຈົ້າ‌ຂ້າ ຂໍ​ເມດ­ຕາ​ຜູ້‌ຂ້າ​ແໜ່​ທ້ອນ”The crowd admonished them to be silent, but they cried out all the louder, “Lord, Son of David, have mercy on us!”
32 แล้วพระเยซูกะยืนนิ่งอยู่ เอิ้นเขามา เว้าว่า "พวกเจ้าอยากให้เฮาเฮ็ดหยังให้เจ้า"ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຢຸດ​ຢູ່​ແລະ​ເອີ້ນ​ເຂົາ​ມາ​ແລ້ວ​ຊົງ​ຖາມ​ເຂົາ​ວ່າ, “ພວກ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຮັດ‌ຫຍັງ​ເພື່ອ​ເຈົ້າ.”ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ກໍ​ຢືນ​ນິ່ງ​ຢູ່ ເອີ້ນ​ເຂົາ​ມາ ເວົ້າ​ວ່າ “ພວກ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ”Jesus stopped and called them. “What do you want Me to do for you?” He asked.
33 พวกเขาเว้ากับเพิ่นว่า "ท่านเจ้าข้า ขอให้ตาของผู้ข้ามองเห็นได้ท้อน"ເຂົາ​ຈິ່ງ​ທູນ​ຕອບ​ວ່າ, “ທ່ານ​ເອີຍ, ຂໍ​ໂຜດ​ເຮັດ‌ໃຫ້​ຕາ​ຂອງ​ພວກ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ມືນ​ເຫັນ‌ຮຸ່ງ​ແດ່ທ້ອນ.”ພວກ​ເຂົາ​ເວົ້າ​ກັບ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ທ່ານ‌ເຈົ້າຂ້າ ຂໍ​ໃຫ້​ຕາ​ຂອງ​ຜູ້‌ຂ້າ​ເບິ່ງ‌ເຫັນ​ໄດ້​ທ້ອນ”“Lord,” they answered, “let our eyes be opened.”
34 จั่งซั้น พระเยซูจั่งมีใจอิตนเมตตาเขา กะเลยเอามือแตะตาของเขา แล้วในยามฮั้นพอดี ตาของเขาทั้งสองคนกะเห็นฮุ่งโลด เขาเลยติดตามเพิ่นไปພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ມີ​ພຣະ‌ໄທ​ຄຶດ​ສົງ‌ສານ ຈິ່ງ​ຊົງ​ບາຍ​ຕາ​ຂອງ​ເຂົາ ໃນ​ທັນ‌ໃດ​ນັ້ນ​ເຂົາ​ກໍ​ເຫັນ‌ຮຸ່ງ ຈິ່ງ​ໄດ້​ຕິດ‌ຕາມ​ພຣະ‌ອົງ​ໄປ.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ​ມີ​ໃຈ​ອິຕົນ​ເມດ­ຕາ​ເຂົາ ກໍ​ເລີຍ​ເອົາ​ມື​ແຕະ​ຕາ​ຂອງ​ເຂົາ ແລ້ວ​ໃນ​ຍາມ​ນັ້ນ​ພໍ‌ດີ ຕາ​ຂອງ​ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ກໍ​ເຫັນ‌ຮຸ່ງ​ໂລດ ເຂົາ​ເລີຍ​ຕິດ​ຕາມ​ເພິ່ນ​ໄປMoved with compassion, Jesus touched their eyes, and at once they received their sight and followed Him.