4019
ບົດ‌ທີ 19ມັດ­ທາຍ ບົດ‌ທີ 19Matthew 19
ຊົງ​ສອນ​ເລື່ອງ​ລັກ‌ສະ‌ນະ​ຜົວ‌ເມຍ-
(ມຣກ. 10:1-12; ລກ. 16:18)-
1 แล้วต่อมา บัดพระเยซูเว้าถ้อยคำพวกนี้เมิ้ดแล้ว เพิ่นได้ออกจากแคว้นกาลิลี เข้าไปในเขตแดนแคว้นยูเดียฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างพู้นເມື່ອ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫລົ່າ‌ນີ້​ຈົບ‌ລົງ​ແລ້ວ ພຣະ‌ອົງ​ໄດ້​ສະ‌ເດັດ​ຈາກ​ແຂ‌ວງ​ຄາ­ລີ­ເລ ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ເຂດ‌ແດນ​ແຂ‌ວງ​ຢູ­ດາຍ​ຟາກ​ແມ່‌ນ້ຳ​ຈໍ­ແດນ​ເບື້ອງ​ນັ້ນ.ແລ້ວ​ຕໍ່‌ມາ ບັດ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ເວົ້າ​ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ພວກ​ນີ້​ໝົດ​ແລ້ວ ເພິ່ນ​ໄດ້​ອອກ‌ຈາກ​ແຄ‌ວ້ນ​ຄາ­ລີ­ເລ ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ເຂດ‌ແດນ​ແຄ‌ວ້ນ​ຢູ­ດາຍ​ຟາກ​ແມ່‌ນ້ຳ​ຈໍ­ແດນ​ຂ້າງ​ພູ້ນWhen Jesus had finished saying these things, He left Galilee and went into the region of Judea beyond the Jordan.
2 แล้วมีหมู่คนหลายขนาดได้ตามพระเยซูไป แล้วเพิ่นได้ปัวโรคภัยไข้เจ็บของพวกเขาให้เซาเป็นดีเมิ้ดคู่คนอยู่หม่องฮั้นມີ​ປະຊາ‌ຊົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ຕິດ‌ຕາມ​ພຣະ‌ອົງ​ໄປ ແລ້ວ​ພຣະ‌ອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ໂຜດ‌ໃຫ້​ເຂົາ​ດີ​ພະ­ຍາດ​ໃນ​ທີ່​ນັ້ນ.ແລ້ວ​ມີ​ໝູ່​ຄົນ​ຫລາຍ​ຂະ‌ໜາດ​ໄດ້​ຕາມ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄປ ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ປົວ​ໂລກໄພ‌ໄຂ້‌ເຈັບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ເຊົາ​ເປັນ​ດີ​ໝົດ‌ຄູ່​ຄົນ​ຢູ່​ໝ້ອງ​ນັ້ນLarge crowds followed Him, and He healed them there.
3 แล้วพวกฟาริสี๏มาลองใจพระเยซูจั่งถามเพิ่นเป็นปัญหาว่า "ผู้ซายสิหย่าเมียของโตย้อนสาเหตุหยังกะตาม มันสิถืกตามกฎบัญญัติสั่นบ้อ"ຝ່າຍ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ທົດ‌ລອງ​ພຣະ‌ອົງ​ທູນ​ວ່າ, “ທີ່​ຜູ້­ຊາຍ​ຈະ​ຢ່າ­ຮ້າງ​ກັບ​ເມຍ​ເພາະ​ເຫດ‌ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຈະ​ຖືກ‌ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ບັດ​ຍັດ​ຫລື.”ແລ້ວ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ​ມາ​ລອງ​ໃຈ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ​ຖາມ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ບັນ‌ຫາ​ວ່າ “ຜູ້­ຊາຍ​ຊິ​ປະ‌ກັນ​ເມຍ​ຂອງ​ໂຕ​ຍ້ອນ​ສາ‌ເຫ‌ຕຸ​ຫຍັງ​ກໍ​ຕາມ ມັນ​ຊິ​ຖືກ​ຕາມ​ກົດ­ບັນ­ຍັດ​ສັ່ນ​ບໍ້”Then some Pharisees came and tested Him by asking, “Is it lawful for a man to divorce his wife for any reason?”
4 พระเยซูจั่งตอบเขาว่า "พวกเจ้าบ่ได้อ่านบ้อ ว่าพระเจ้าผู้เพิ่นสร้างโตคนแต่ตำอิดฮั้น 'ได้สร้างเขาให้เป็นซายกับญิง'ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່‌ໄດ້​ອ່ານ​ຫລື​ວ່າ ‘ພຣະ‌ຜູ້​ຊົງ​ສ້າງ​ມະ­ນຸດ​ແຕ່​ເດີມ​ໄດ້​ຊົງ​ສ້າງ​ໃຫ້‌ເປັນ​ຊາຍ​ແລະ​ຍິງ’.ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ “ພວກ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ອ່ານ​ບໍ້ ວ່າ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຜູ້​ເພິ່ນ​ສ້າງ​ໂຕ​ຄົນ​ແຕ່​ທຳ‌ອິດ​ນັ້ນ ‘ໄດ້​ສ້າງ​ເຂົາ​ໃຫ້‌ເປັນ​ຜູ້­ຊາຍ​ກັບ​ຍິງ’Jesus answered, “Have you not read that from the beginning the Creator ‘made them male and female’
5 กับเพิ่นได้เว้าว่า 'ย้อนเหตุนี้ล่ะ ผู้ซายสิออกจากพ่อแม่ของเขา แล้วสิไปผูกพันอยู่กับเมียเขา แล้วเขาทั้งสองสิกลายเป็นเนื้อหนังอันหนึ่งอันเดียวกัน'ໂດຍ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ ‘ດ້ວຍ​ເຫດ​ນັ້ນ​ຜູ້­ຊາຍ​ຈິ່ງ​ລະ​ພໍ່​ແມ່ນ​ຂອງ‌ຕົນ​ໄປ​ຜູກ​ພັນ​ຢູ່​ກັບ​ເມຍ ແລະ​ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ຈະ​ເປັນ​ກາຍ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ.ກັບ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ‘ຍ້ອນ​ເຫດ​ນີ້​ເນາະ ຜູ້­ຊາຍ​ຊິ​ອອກ‌ຈາກ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ເຂົາ ແລ້ວ​ຊິ​ໄປ​ຜູກ​ພັນ​ຢູ່​ກັບ​ເມຍ​ເຂົາ ແລ້ວ​ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ຊິ​ກາຍ​ເປັນ​ເນື້ອ­ໜັງ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ’and said, ‘For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh’?
6 เขาจั่งบ่เป็นสองอีกต่อไป แต่สิเป็นเนื้อหนังอันหนึ่งอันเดียวกัน จั่งซั้นผู้ที่พระเจ้าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฮั้นแล้ว อย่าให้ผู้ใดเฮ็ดให้เขาแตกแยกกันเลย"ເຂົາ​ຈິ່ງ​ບໍ່​ເປັນ​ສອງ​ຕໍ່‌ໄປ​ແຕ່​ເປັນ​ກາຍ​ອັນ​ດຽວ’ ເຫດ‌ສັນນັ້ນ​ຊຶ່ງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ແອກ​ກັນ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ຢ່າ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ເຮັດ‌ໃຫ້​ພາກ​ຈາກ​ກັນ.”ເຂົາ​ຈັ່ງ​ບໍ່​ເປັນ​ສອງ​ອີກ​ຕໍ່‌ໄປ ແຕ່​ຊິ​ເປັນ​ເນື້ອ­ໜັງ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ​ຜູ້​ທີ່​ພຣະ­ເຈົ້າ​ໃຫ້‌ເປັນ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ​ແລ້ວ ຢ່າ​ໃຫ້​ຜູ້‌ໃດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ແຕກ‌ແຍກ​ກັນ​ເລີຍ”So they are no longer two, but one flesh. Therefore what God has joined together, let man not separate.”
7 แล้วพวกฟาริสีจั่งถามเพิ่นซ้ำอีกว่า "คั่นจั่งซั้น เป็นหยังโมเสสได้สั่งให้ยื่นหนังสือหย่ากันเป็นทางการ ให้หย่าเมียได้"ເຂົາ​ຈິ່ງ​ຢ້ອນ​ຖາມ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ຖ້າ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຫຍັງ​ໂມ­ເຊ​ຈິ່ງ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ເຮັດ​ໜັງ­ສື​ຢ່າ­ຮ້າງ ແລ້ວ​ໃຫ້​ປະ​ໄດ້”.ແລ້ວ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ​ຈັ່ງ​ຖາມ​ເພິ່ນ​ຊ້ຳ​ອີກ​ວ່າ “ຄັ່ນ​ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ເປັນ​ຫຍັງ​ໂມ­ເຊ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຍື່ນ​ໜັງ­ສື​ປະ‌ກັນ​ກັນ​ເປັນ‌ທາງ‌ການ ໃຫ້​ປະ‌ກັນ​ເມຍ​ໄດ້”“Why then,” they asked, “did Moses order a man to give his wife a certificate of divorce and send her away?”
8 พระเยซูโต้ตอบเขาว่า "โมเสสได้ยอมให้พวกเจ้าหย่าเมียของโต ย้อนเหตุว่าจิตใจของพวกเจ้าแข็งกระด้าง แต่ตำอิดมามันบ่ได้เป็นจั่งซั้นພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ທີ່​ໂມ­ເຊ​ໄດ້​ອະນຸ‌ຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ປະ​ເມຍ​ຂອງ‌ຕົນ​ໄດ້ ກໍ​ເພາະ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ແຂງ‌ກະດ້າງ ແຕ່​ເມື່ອ​ເດີມ​ບໍ່​ເປັນ​ຢ່າງ​ນັ້ນ.ພຣະ‌ເຢຊູ​ໂຕ້‌ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ “ໂມ­ເຊ​ໄດ້​ຍອມ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ປະ‌ກັນ​ເມຍ​ຂອງ​ໂຕ ຍ້ອນ​ເຫດ​ວ່າ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ແຂງ​ກະ‌ດ້າງ ແຕ່​ທຳ‌ອິດ​ມາ​ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ຈັ່ງ‌ຊັ້ນJesus replied, “It was because of your hardness of heart that Moses permitted you to divorce your wives; but it was not this way from the beginning.
9 แล้วเฮาบอกพวกเจ้าว่า ผู้ใดหย่าเมียของโต (เว้นแต่เมียเป็นซู้) แล้วไปเอาเมียใหม่กะผิดประเวณี กับว่าซายผู้ใดที่ฮับเอาเมียเดิมที่ถืกหย่าแล้วฮั้น มาเป็นเมียของโต มันกะผิดประเวณีคือกัน"ຝ່າຍ​ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຜູ້‌ໃດ​ຈະ​ປະ​ເມຍ​ຂອງ‌ຕົນ​ໂດຍ​ເມຍ​ບໍ່​ເປັນ​ຊູ້​ກັບ​ຊາຍ​ອື່ນ​ແລ້ວ‌ໄປ​ເອົາ​ເມຍ​ໃໝ່ ຜູ້‌ນັ້ນ​ມີ​ຜິດ​ໃນ​ຖານ​ຫລິ້ນ­ຊູ້ ແລະ​ຜູ້‌ໃດ​ຈະ​ເອົາ​ແມ່‌ຮ້າງ​ນັ້ນ​ມາ​ເປັນ​ເມຍ ກໍ​ຜິດ​ໃນ​ຖານ​ຫລິ້ນ­ຊູ້​ເໝືອນ​ກັນ.”ແລ້ວ​ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ວ່າ ຜູ້‌ໃດ​ປະ‌ກັນ​ເມຍ​ຂອງ​ໂຕ (ເວັ້ນ​ແຕ່​ເມຍ​ເປັນ​ຊູ້) ແລ້ວ​ໄປ​ເອົາ​ເມຍ​ໃໝ່​ກໍ​ຜິດ​ປະ‌ເວ‌ນີ ກັບ​ວ່າ​ຜູ້­ຊາຍ​ຜູ້‌ໃດ​ທີ່​ຮັບ​ເອົາ​ເມຍ​ເດີມ​ທີ່​ຖືກ​ປະ‌ກັນ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ມາ​ເປັນ​ເມຍ​ຂອງ​ໂຕ ມັນ​ກໍ​ຜິດ​ປະ‌ເວ‌ນີ​ຄື​ກັນ”Now I tell you that whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another woman, commits adultery.”
10 บัดนี้ พวกลูกศิษย์ของพระเยซูจั่งบอกเพิ่นว่า "คั่นเป็นจั่งซั้น เถิงเรื่องซายกับเมียของเขา บ่เอาเมียกะสิดีกว่าเนาะ"ພວກ​ສາ‌ວົກ​ຈິ່ງ​ທູນ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ຖ້າ​ລັກ‌ສະ‌ນະ​ຜົວ‌ເມຍ​ເປັນ​ຢ່າງ​ນັ້ນ ການ​ເອົາ​ຜົວ‌ເມຍ​ກໍ​ບໍ່​ເປັນ​ປະໂຫຍດ.”ບັດ‌ນີ້ ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ຂອງ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ​ບອກ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ຄັ່ນ​ເປັນ​ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ເຖິງ​ເລື່ອງ​ຜູ້­ຊາຍ​ກັບ​ເມຍ​ຂອງ​ເຂົາ ບໍ່​ເອົາ​ເມຍ​ກໍ​ຊິ​ດີ​ກວ່າ​ເນາະ”His disciples said to Him, “If this is the case between a man and his wife, it is better not to marry.”
11 แต่เพิ่นตอบเขาว่า "บ่แม่นคู่คนที่สามารถฮับตามถ้อยคำเรื่องการเป็นโสดนี้ได้ มีแต่ผู้ที่พระเจ้าโปรดให้ความสามารถกะสิฮับได้ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ບໍ່‌ແມ່ນ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ‌ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ປະຕິ‌ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ນີ້​ໄດ້ ເວັ້ນ​ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ຊົງ​ໂຜດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.ແຕ່​ເພິ່ນ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ “ບໍ່​ແມ່ນ​ຄູ່​ຄົນ‌ທີ່​ສາ‌ມາດ​ຮັບ​ຕາມ​ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ເລື່ອງ​ການ​ເປັນ​ໂສດ​ນີ້​ໄດ້ ມີ​ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ພຣະ­ເຈົ້າ​ໂຜດ‌ໃຫ້​ຄວາມ​ສາ‌ມາດ​ກໍ​ຊິ​ຮັບ​ໄດ້“Not everyone can accept this word,” He replied, “but only those to whom it has been given.
12 คือมีผู้ลางคนเป็นขันทีเกิดมาแต่ท้องแม่ กับผู้ลางคนที่ถืกคนอื่นเฮ็ดเขาให้เป็นขันทีกะมี แล้วกะมีผู้ลางคนที่บ่แต่ง ซึ่งยกเว้นไว้ย้อนเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า ใผที่สามารถฮับเอาการยกเว้นแนวนี้ได้ กะให้เขาฮับเอาซะ"ດ້ວຍ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ຕອນ​ແຕ່​ກຳ‌ເນີດ​ກໍ​ມີ ຜູ້​ທີ່​ມະ­ນຸດ​ເຮັດ​ໃຫ້‌ເປັນ​ຕອນ​ກໍ​ມີ ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ‌ໃຫ້​ຕົນ‌ເອງ​ເປັນ​ຕອນ​ເພາະ​ເຫັນ‌ແກ່​ລາຊະ‌ອານາຈັກ​ກໍ​ມີ ໃຜ​ຮັບ​ປະຕິ‌ບັດ​ໄດ້​ກໍ​ໃຫ້​ຮັບ​ເອົາ.”ຄື​ມີ​ຜູ້​ລາງ​ຄົນ​ເປັນ​ບັນ‌ເດາະ​ເກີດ​ມາ​ແຕ່​ທ້ອງ​ແມ່ ກັບ​ຜູ້​ລາງ​ຄົນ‌ທີ່​ຖືກ​ຄົນ​ອື່ນ​ເຮັດ​ເຂົາ​ໃຫ້‌ເປັນ​ບັນ‌ເດາະ​ກໍ​ມີ ແລ້ວ​ກໍ​ມີ​ຜູ້​ລາງ​ຄົນ‌ທີ່​ບໍ່​ແຕ່ງ ຊຶ່ງ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ໄວ້​ຍ້ອນ​ເຫັນ​ແກ່​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ໃຜ​ທີ່​ສາ‌ມາດ​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ແນວ​ນີ້​ໄດ້ ກໍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ຮັບ​ເອົາ​ຊະ”For there are eunuchs who were born that way; others were made that way by men; and still others live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it.”
ຊົງ​ອວຍ‌ພອນ​ເດັກ‌ນ້ອຍ-
(ມຣກ. 10:13-16; ລກ. 18:15-17)-
13 ยามฮั้น มีการพาเด็กน้อยมาหาพระเยซู เพื่อสิให้เพิ่นวางมืออธิษฐานเว้านำพระเจ้าเพื่อเขา แต่พวกลูกศิษย์กะเลยเว้าให้เขาຂະ‌ນະ​ນັ້ນ​ເຂົາ​ໄດ້​ພາ​ພວກ​ເດັກ‌ນ້ອຍ​ມາ​ຫາ​ພຣະ‌ອົງ ເພື່ອ‌ຈະ​ໃຫ້​ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ວາງ​ພຣະ‌ຫັດ​ແລະ​ອ້ອນວອນ​ເພື່ອ​ເຂົາ ແຕ່​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ໄດ້​ຫ້າມ​ປາມ​ໄວ້.ຍາມ​ນັ້ນ ມີ​ການ​ພາ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ມາ​ຫາ​ພຣະ‌ເຢຊູ ເພື່ອ‌ຊິ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ວາງ​ມື​ອະ­ທິ­ຖານ​ເວົ້າ​ນຳ​ພຣະ­ເຈົ້າເພື່ອ​ເຂົາ ແຕ່​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ກໍ​ເລີຍ​ເວົ້າ​ໃຫ້​ເຂົາThen the little children were brought to Jesus for Him to place His hands on them and pray for them. And the disciples rebuked those who brought them.
ພາ‌ສາ​ເດີມ​ອາດ‌ຈະ​ໝາຍ‌ຄວາມ‌ວ່າ “ເປັນ​ກຳມະ‌ສິດ​ຂອງ” ຫລື​ວ່າ “ເປັນ​ທີ່​ປະ‌ກອບ​ດ້ວຍ”-
14 แต่พระเยซูบอกว่า "ปล่อยให้๏เด็กน้อยเข้ามาหาเฮาโลดเด้อ อย่าห้ามเขาไว้เลยเด้อ ย้อนว่าแผ่นดินสวรรค์๏เป็นของคนอย่างเด็กน้อยพวกนี้อยู่แล้ว"ຝ່າຍ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ, “ຈົ່ງ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເດັກ‌ນ້ອຍ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ ຢ່າ‌ຊູ່​ຫ້າມ​ເຂົາ ເພາະ​ວ່າ​ລາ‌ຊະ​ແຜ່ນ‌ດິນ​ເປັນ​ຂອງ ຄົນ‌ທີ່​ເໝືອນ​ເດັກ‌ນ້ອຍ​ເຫລົ່າ‌ນີ້​ແຫລະ.”ແຕ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ບອກ‌ວ່າ “ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ​ໂລດ​ເດີ້ ຢ່າ​ຫ້າມ​ເຂົາ​ໄວ້​ເລີຍ​ເດີ້ ຍ້ອນ​ວ່າ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ເປັນ​ຂອງ​ຄົນ​ຢ່າງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ພວກ​ນີ້​ຢູ່​ແລ້ວ”But Jesus said, “Let the little children come to Me, and do not hinder them! For the kingdom of heaven belongs to such as these.”
15 เว้าแล้วเพิ่นได้วางมือของเพิ่นเทิงเด็กน้อยพวกฮั้น แล้วกะออกจากหม่องฮั้นไปເມື່ອ​ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ວາງ​ພຣະ‌ຫັດ​ໃສ່​ພວກ​ເດັກ‌ນ້ອຍ​ແລ້ວ ກໍ‌ໄດ້​ສະ‌ເດັດ​ໄປ​ຈາກ​ບ່ອນນັ້ນ.ເວົ້າ​ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ວາງ​ມື​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເທິງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ພວກ​ນັ້ນ ແລ້ວ​ກໍ​ອອກ‌ຈາກ​ໝ້ອງ​ນັ້ນ​ໄປAnd after He had placed His hands on them, He went on from there.
ເລື່ອງ​ເສດ‌ຖີ​ໜຸ່ມ-
(ມຣກ. 10:17-31; ລກ. 18:18-30)-
16 แล้วนี่แน่ะ มีซายคนหนึ่งมาเว้ากับพระเยซูว่า "อาจารย์ผู้ดีเอ้ย ผู้ข้าสิต้องเฮ็ดแนวดีอีหยังจั่งสิได้ซีวิตนิรันดร์"ແລະ​ເບິ່ງ​ແມ, ມີ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ​ທູນ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ອາຈານ‌ເອີຍ, ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ດີ​ປະ‌ການ​ໃດ ຈິ່ງ​ຈະ​ໄດ້​ຊີ­ວິດ​ອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ.”ແລ້ວ​ນີ້‌ແຫລະ ມີ​ຜູ້­ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ມາ​ເວົ້າ​ກັບ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ວ່າ “ອາ­ຈານ​ຜູ້​ດີ​ເອີຍ ຜູ້‌ຂ້າ​ຊິ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ແນວ‌ດີ​ອີ‌ຫຍັງ​ຈັ່ງ​ຊິ​ໄດ້​ຊີ­ວິດ​ອັນ­ຕະ­ຫລອດ­ໄປ­ເປັນ­ນິດ”Just then, a man came up to Jesus and inquired, “Teacher, what good thing must I do to obtain eternal life?”
17 พระเยซูตอบเขาว่า "เจ้าเอิ้นเฮาว่าเป็นผู้ดีย้อนหยัง บ่มีใผเป็นผู้ดีอีหลีนอกจากพระเจ้าแต่ผู้เดียวเพิ่นท่อฮั้น แต่คั่นเจ้าอยากสิเข้าสู่ซีวิตนิรันดร์ กะให้ฮักษากฎบัญญัติไว้เด้อ"ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ຕອບ​ວ່າ, “ເປັນ​ຫຍັງ​ທ່ານ​ຖາມ​ເຮົາ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ ຜູ້‌ດີ​ມີ​ແຕ່​ຜູ້​ດຽວ ຖ້າ​ທ່ານ​ປາດ‌ຖະໜາ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຊີ­ວິດ ໃຫ້​ຖື‌ຮັກສາ​ຂໍ້​ບັນ‌ຍັດ​ທັງ‌ຫລາຍ​ໄວ້.”ພຣະ‌ເຢຊູ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ “ເຈົ້າ​ເອີ້ນ​ເຮົາ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ດີ​ຍ້ອນ​ຫຍັງ ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ເປັນ​ຜູ້​ດີ​ອີ່‌ຫລີ​ນອກ​ຈາກ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ແຕ່​ຜູ້​ດຽວ​ເພິ່ນ​ເທົາ‌ນັ້ນ ແຕ່​ຄັ່ນ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ຊິ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຊີ­ວິດ​ອັນ­ຕະ­ຫລອດ­ໄປ­ເປັນ­ນິດ ກໍ​ໃຫ້​ຮັກ‌ສາ​ກົດ­ບັນ­ຍັດ​ໄວ້​ເດີ້”“Why do you ask Me about what is good?” Jesus replied, “There is only One who is good. If you want to enter life, keep the commandments.”
18 ซายคนฮั้นถามพระเยซูว่า "กฎบัญญัติข้อใดแหน่" พระเยซูตอบว่า "อย่าฆ่าคน อย่าเล่นซู้ล่วงประเวณี อย่าลักทรัพย์ของเพิ่น อย่าเป็นพยานเท็จตัวะเขาຜູ້‌ນັ້ນ​ທູນ​ຖາມ‌ວ່າ, “ພຣະ‌ບັນຍັດ​ຂໍ້​ໃດ?” ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ວ່າ, “ຄື​ຂໍ້​ທີ່​ວ່າ ‘ຢ່າ​ຂ້າ​ຄົນ, ຢ່າ​ມິດ‌ສາ‌ຈານ​ຈາກ​ຜົວ​ຈາກ​ເມຍ, ຢ່າ​ລັກ​ຊັບ, ຢ່າ​ເປັນ​ພະຍານບໍ່ຈິງ.ຜູ້­ຊາຍ​ຄົນ​ນັ້ນ​ຖາມ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ວ່າ “ກົດ­ບັນ­ຍັດ​ຂໍ້​ໃດ​ແໜ່” ພຣະ‌ເຢຊູ​ຕອບ​ວ່າ “ຢ່າ​ຂ້າ​ຄົນ ຢ່າ​ຫລິ້ນ­ຊູ້ ຢ່າ​ລັກ​ຊັບ​ຂອງ​ເພິ່ນ ຢ່າ​ເປັນ​ພະຍານ‌ບໍ່ຈິງ“Which ones?” the man asked. Jesus answered, “‘Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness,
19 ให้เกียรติพ่อแม่ของโต กับให้ฮักแพงเพื่อนบ้านคือจั่งฮักโตเอง"ຈົ່ງ​ນັບ‌ຖື​ບິດາ‌ມານດາ​ຂອງ‌ຕົນ ແລະ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ເພື່ອນ‌ບ້ານ​ເໝືອນ​ຮັກ​ຕົວ​ເອງ’.”ໃຫ້​ກຽດ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ໂຕ ກັບ​ໃຫ້​ຮັກ‌ແພງ​ເພື່ອນ‌ບ້ານ​ຄື‌ກັນກັບ​ຮັກ​ໂຕ​ເອງ”honor your father and mother, and love your neighbor as yourself.’”
20 คนหนุ่มฮั้นเลยบอกพระเยซูว่า "ข้อแนวหมู่นี้ผู้ข้าได้ถือฮักษาไว้คู่แนวตั้งแต่เป็นเด็กมาอยู่แล้ว ผู้ข้ายังขาดอีหยังบ้อ"ຄົນ‌ໜຸ່ມ​ນັ້ນ​ທູນ​ຖາມ​ພຣະ‌ອົງ​ອີກ​ວ່າ, “ຂໍ້​ເຫລົ່າ‌ນັ້ນ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ໄດ້​ຖື‌ຮັກສາ​ມາ​ແລ້ວ ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ຍັງ​ຂາດ​ສິ່ງ‌ໃດ​ອີກ.”ຄົນ‌ໜຸ່ມ​ນັ້ນ​ເລີຍ​ບອກ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ວ່າ “ຂໍ້​ແນວ​ໝູ່​ນີ້​ຜູ້‌ຂ້າ​ໄດ້​ຖື​ຮັກ‌ສາ​ໄວ້​ຄູ່​ແນວ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເປັນ​ເດັກ​ມາ​ຢູ່​ແລ້ວ ຜູ້‌ຂ້າ​ຍັງ​ຂາດ​ອີ‌ຫຍັງ​ບໍ້”“All these I have kept,” said the young man. “What do I still lack?”
21 พระเยซูจั่งบอกเขาว่า "คั่นเจ้าอยากเป็นผู้ดีครบถ้วน กะให้ไปขายพวกทรัพย์สิ่งของๆ เจ้าเด้อ แล้วแจกจ่ายให้คนยากจนซะ จั่งสิมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วให้ตามเฮามาเด้อ"ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ວ່າ, “ຖ້າ​ທ່ານ​ປາດ‌ຖະໜາ​ຢາກ​ເປັນ​ຜູ້‌ດີ​ຄົບ‌ຖ້ວນ ຈົ່ງ​ໄປ​ຂາຍ​ບັນ‌ດາ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ມີ​ຢູ່ ແຈກ​ທານ​ແກ່​ຄົນ​ອະ‌ນາ‌ຖາ ແລ້ວ​ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ຊັບ‌ສົມບັດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ​ແລະ​ຈົ່ງ​ຕາມ​ເຮົາ​ມາ​ເສຍ.”ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ​ບອກ​ເຂົາ​ວ່າ “ຄັ່ນ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ເປັນ​ຜູ້​ດີ​ຄົບ‌ຖ້ວນ ກໍ​ໃຫ້​ໄປ​ຂາຍ​ພວກ​ຊັບ​ສິ່ງ​ຂອງ​ໆ ເຈົ້າ​ເດີ້ ແລ້ວ​ແຈກ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຄົນ​ຍາກ​ຈົນ​ຊະ ຈັ່ງ​ຊິ​ມີ​ຊັບ‌ສົມບັດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ແລ້ວ​ໃຫ້​ຕາມ​ເຮົາ​ມາ​ເດີ້”Jesus told him, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow Me.”
22 บัดคนหนุ่มได้ยินถ้อยคำฮั้น เขากะออกไปอย่างทุกข์ใจหลาย ย้อนเขามีทรัพย์สมบัติหลายขนาดເມື່ອ​ຄົນ‌ໜຸ່ມ​ໄດ້‌ຍິນ​ດັ່ງ‌ນັ້ນ​ກໍ​ອອກ​ໄປ​ເປັນ​ທຸກ​ໜັກ​ໃຈ​ເພາະ​ຕົນ​ມີ​ຊັບ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຈຳນວນຫລາຍ.ບັດ​ຄົນ‌ໜຸ່ມ​ໄດ້‌ຍິນ​ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ນັ້ນ ເຂົາ​ກໍ​ອອກ​ໄປ​ຢ່າງ​ທຸກ​ໃຈ​ຫລາຍ ຍ້ອນ​ເຂົາ​ມີ​ຊັບ‌ສົມບັດ​ຫລາຍ​ຂະ‌ໜາດWhen the young man heard this, he went away in sorrow, because he had great wealth.
23 บัดนี้ พระเยซูเว้ากับพวกลูกศิษย์ของเพิ่นว่า "เฮาสิบอกความจริงให้พวกเจ้าโลด ว่า คนมั่งมีสิเข้าในแผ่นดินสวรรค์กะสิเป็นการยากພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ຂອງ‌ຕົນ​ວ່າ, “ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ຕາມ​ຄວາມ‌ຈິງ​ວ່າ ຄົນ‌ຮັ່ງມີ​ຈະ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ລາ‌ຊະ​ແຜ່ນ‌ດິນ​ສະ­ຫວັນ​ກໍ​ຍາກ.ບັດ‌ນີ້ ພຣະ‌ເຢຊູ​ເວົ້າ​ກັບ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ເຮົາ​ຊິ‌ບອກ​ຄວາມ‌ຈິງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໂລດ ວ່າ ຄົນ​ຮັ່ງ‌ມີ​ຊິ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ກໍ​ຊິ​ເປັນ​ການ​ຍາກThen Jesus said to His disciples, “Truly I tell you, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven.
24 แล้วเฮาสิบอกพวกเจ้าอีกว่า โตอูฐสิลอดฮูเข็มกะง่ายกว่าคนมั่งมีสิเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าได้"ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ອີກ​ວ່າ ໂຕ​ໂອດ​ໂອ​ຈະ​ລອດ​ຮູ​ເຂັມ​ກໍ​ງ່າຍ​ກວ່າ​ຄົນ‌ຮັ່ງມີ​ຈະ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ແຜ່ນ‌ດິນ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ.”ແລ້ວ​ເຮົາ​ຊິ‌ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ອີກ​ວ່າ ໂຕ​ອູດ​ຊິ​ລອດ​ຮູ​ເຂັມ​ກໍ​ງ່າຍ​ກວ່າ​ຄົນ​ຮັ່ງ‌ມີ​ຊິ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລາຊະ‌ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ໄດ້”Again I tell you, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.”
25 บัดพวกลูกศิษย์ของเพิ่น พอได้ยินแล้ว๏กะแปลกใจเป็นตางึดหลาย จั่งเว้าว่า "คั่นจั่งซั้นใผสิรอดพ้นได้"ເມື່ອ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ໄດ້‌ຍິນ​ດັ່ງ‌ນັ້ນ​ກໍ​ປະ‌ຫລາດ​ໃຈ​ຫລາຍ ຈິ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ, “ຖ້າ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ໃຜ​ຈະ​ພົ້ນ​ໄດ້.”ບັດ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ຂອງ​ເພິ່ນ ພໍ​ໄດ້‌ຍິນ​ແລ້ວ​ກໍ​ແປກ‌ໃຈ​ເປັນຕາ‌ງຶດ​ຫລາຍ ຈັ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ “ຄັ່ນ​ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ​ໃຜ​ຊິ​ລອດ‌ພົ້ນ​ໄດ້”When the disciples heard this they were greatly astonished and asked, “Who then can be saved?”
26 แต่พระเยซูเหลียวเบิ่งพวกลูกศิษย์ จั่งเว้ากับเขาว่า "สำหรับคน มันกะเป็นไปบ่ได้เลย แต่สำหรับพระเจ้า เมิ้ดคู่แนวกะเป็นไปได้โลด"ພຣະ‌ເຢຊູ​ທອດ​ພຣະ‌ເນດ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ແລ້ວ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ, “ຝ່າຍ​ມະ­ນຸດ​ກໍ​ເຫ‌ລືອ​ກຳ‌ລັງ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໄດ້ ແຕ່​ຝ່າຍ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊົງ​ເຮັດ​ໄດ້​ທຸກ​ສິ່ງ.”ແຕ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຫລຽວ​ເບິ່ງ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ ຈັ່ງ​ເວົ້າ​ກັບ​ເຂົາ​ວ່າ “ສຳ‌ລັບ​ຄົນ ມັນ​ກໍ​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ເລີຍ ແຕ່​ສຳ‌ລັບ​ພຣະ­ເຈົ້າ ໝົດ‌ຄູ່​ແນວ​ກໍ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໂລດ”But Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”
27 แล้วเปโตรได้เว้าขึ้นมาว่า "นี่แน่ะ พวกผู้ข้าได้สละเมิ้ดคู่แนว แล้วได้ติดตามมาแล้ว (ต่างกับซายหนุ่มผู้ฮั้น) พวกผู้ข้าสิได้อีหยังตอบแทนแหน่"ແລ້ວ​ເປ­ໂຕ​ທູນ​ຕອບ​ວ່າ, “ເບິ່ງ​ແມ, ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ທັງ‌ຫລາຍ​ໄດ້​ສະ‌ຫລະ​ໝົດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ແລ້ວ ແລະ​ໄດ້​ຕິດ‌ຕາມ​ທ່ານ​ມາ ພວກ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ຈະ​ໄດ້​ຫຍັງ​ແດ່?”.ແລ້ວ​ເປ­ໂຕ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ມາ​ວ່າ “ນີ້‌ແຫລະ ພວກ​ຜູ້‌ຂ້າ​ໄດ້​ສະ‌ລະ​ໝົດ‌ຄູ່​ແນວ ແລ້ວ​ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ​ມາ​ແລ້ວ (ຕ່າງ​ກັບ​ຜູ້­ຊາຍ​ໜຸ່ມ​ຜູ້‌ນັ້ນ) ພວກ​ຜູ້‌ຂ້າ​ຊິ​ໄດ້​ອີ‌ຫຍັງ​ຕອບ‌ແທນ​ແໜ່”“Look,” Peter replied, “we have left everything to follow You. What then will there be for us?”
28 พระเยซูเลยเว้ากับเขาว่า "เฮาสิบอกความจริงให้พวกเจ้าโลด คือพวกเจ้าผู้ที่ติดตามเฮามาหนิ ในยุคที่สิมาบัดเฮาผู้เป็นบุตรมนุษย์ สินั่งบัลลังก์ของเฮา ที่ประกอบด้วยพระสิริอันรุ่งเรืองฮั้น ฝ่ายพวกเจ้ากะสินั่งบัลลังก์สิบสองบัลลังก์ กับสิพิพากษาซนซาติอิสราเอลสิบสองตระกูลฮั้นเลยພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ກັບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ຕາມ​ຄວາມ‌ຈິງ​ວ່າ ໃນ​ໂລກ​ໃໝ່ ຄາວ​ເມື່ອ​ບຸດ­ມະ­ນຸດ​ຈະ​ນັ່ງ​ເທິງ​ພຣະ‌ທີ່‌ນັ່ງ​ອັນ​ຮຸ່ງ‌ເຮືອງ​ຂອງ‌ຕົນ​ນັ້ນ ຝ່າຍ​ພວກ​ທ່ານ​ທີ່​ຕິດ‌ຕາມ​ເຮົາ​ມາ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ນັ່ງ​ເທິງ​ບັນ‌ລັງ​ສິບ​ສອງ​ບ່ອນ ພິ­ພາກ­ສາ​ພວກ​ອິດ­ສະ­ຣາ­ເອນ ສິບ​ສອງ​ຕະກຸນ​ເໝືອນ​ກັນ.ພຣະ‌ເຢຊູ​ເລີຍ​ເວົ້າ​ກັບ​ເຂົາ​ວ່າ “ເຮົາ​ຊິ‌ບອກ​ຄວາມ‌ຈິງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໂລດ ຄື​ພວກ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ເຮົາ​ມາ​ນີ້ ໃນ​ຍຸກ​ທີ່​ຊິ​ມາ​ບັດ​ເຮົາ​ຜູ້​ເປັນ​ບຸດ​ມະ­ນຸດ ຊິ​ນັ່ງ​ບັນ‌ລັງ​ຂອງ​ເຮົາ ທີ່​ປະ‌ກອບ​ດ້ວຍ​ສະ­ຫງ່າ­ລາ­ສີ​ອັນ​ຮຸ່ງ‌ເຮືອງ​ນັ້ນ ຝ່າຍ​ພວກ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຊິ​ນັ່ງ​ບັນ‌ລັງ​ສິບ​ສອງ​ບັນ‌ລັງ ກັບ​ຊິ​ພິ­ພາກ­ສາ​ຊົນ‌ຊາດ​ອິດ­ສະ­ຣາ­ເອນ​ສິບ​ສອງ​ຕະກູນ​ນັ້ນ​ເລີຍJesus said to them, “Truly I tell you, in the renewal of all things, when the Son of Man sits on His glorious throne, you who have followed Me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.
29 แล้วคู่คนที่สละเฮือน พี่น้องซายญิง พ่อแม่ เมีย ลูก ที่ดิน ย้อนเห็นแก่นามของเฮา ผู้ฮั้นสิได้ผลตอบแทนร้อยเท่า กับสิได้ซีวิตนิรันดร์เป็นมรดกนำຜູ້‌ໃດ​ສະ‌ຫລະ​ເຮືອນ, ຫລື​ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ, ຫລື​ບິດາ‌ມານດາ, ຫລື​ລູກ ຫລື​ໄຮ່‌ນາ​ເພາະ​ເຫັນ‌ແກ່​ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ຕອບ‌ແທນ​ຮ້ອຍ​ທໍ່ ແລະ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ມໍ­ລະ­ດົກ​ຄື​ຊີ­ວິດ​ອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ.ແລ້ວ​ຄູ່​ຄົນ‌ທີ່​ສະ‌ລະ​ເຮືອນ ພີ່ນ້ອງ‌ຊາຍຍິງ ພໍ່​ແມ່ ເມຍ ລູກ ທີ່​ດິນ ຍ້ອນ​ເຫັນ​ແກ່​ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຊິ​ໄດ້​ຜົນ​ຕອບ‌ແທນ​ຮ້ອຍ​ເທົ່າ ກັບ​ຊິ​ໄດ້​ຊີ­ວິດ​ອັນ­ຕະ­ຫລອດ­ໄປ­ເປັນ­ນິດ​ເປັນ​ມໍ­ລະ­ດົກ​ນຳAnd everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for the sake of My name will receive a hundredfold and will inherit eternal life.
30 แต่มีหลายคนที่มีอันดับสูงกะสิกลายเป็นอันดับต่ำ แล้วผู้ที่มีอันดับต่ำกะสิกลายเป็นอันดับสูง"ແຕ່​ມີ​ຫລາຍ​ຄົນ‌ທີ່​ເປັນ‌ຕົ້ນ​ຈະ​ກັບ​ເປັນ​ປາຍ ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ປາຍ​ຈະ​ກັບ​ເປັນຕົ້ນ.”ແຕ່​ມີ​ຫລາຍ​ຄົນ‌ທີ່​ມີ​ອັນ‌ດັບ​ສູງ​ກໍ​ຊິ​ກາຍ​ເປັນ​ອັນ‌ດັບ​ຕ່ຳ ແລ້ວ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ອັນ‌ດັບ​ຕ່ຳ​ກໍ​ຊິ​ກາຍ​ເປັນ​ອັນ‌ດັບ​ສູງ”But many who are first will be last, and the last will be first.