4017
ບົດ‌ທີ 17ມັດ­ທາຍ ບົດ‌ທີ 17Matthew 17
ຊົງ​ປ່ຽນ​ລັກ‌ສະ‌ນະ​ພຣະ‌ກາຍ-
(ມຣກ. 9:2-13; ລກ. 9:28-33)-
1 แล้วพออยู่มาอีกหกมื้อ พระเยซูได้พาเปโตร ยากอบ กับยอห์น น้องซายของยากอบฮั้น ขึ้นภูเขาสูงๆ ไปหม่องบ่มีคนอยู่ຄັນ​ລ່ວງ‌ໄປ​ໄດ້​ຫົກ​ວັນ​ແລ້ວ ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ພາ​ເປ­ໂຕ, ຢາ­ໂກ­ໂບ, ແລະ​ໂຢ­ຮັນ​ນ້ອງ‌ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ­ໂກ­ໂບ ຂຶ້ນ​ພູ​ສູງ​ຢູ່​ຕ່າງຫາກ.ແລ້ວ​ພໍ​ຢູ່​ມາ​ອີກ​ຫົກ​ມື້ ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ພາ​ເປ­ໂຕ ຢາ­ໂກ­ໂບ ກັບ​ໂຢ­ຮັນ ນ້ອງ‌ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ­ໂກ­ໂບ​ນັ້ນ ຂຶ້ນ​ພູ‌ເຂົາ​ສູງ​ໆ ໄປ​ໝ້ອງ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຢູ່After six days Jesus took with Him Peter, James, and John the brother of James, and led them up a high mountain by themselves.
2 พอฮอดแล้ว โตของเพิ่นกะเปลี่ยนสภาพต่อหน้าต่อตาเขา หน้าของเพิ่นกะออกแสงจ้าคือปานตะเว็น แล้วเสื้อคลุมของเพิ่นกะขาวจั๊วะคือปานแสงสว่างແລ້ວ​ລັກ‌ສະ‌ນະ​ພຣະ‌ກາຍ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ​ກໍ​ປ່ຽນ​ໄປ​ຕໍ່‌ໜ້າ​ເຂົາ ພຣະ‌ພັກ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ​ກໍ​ເໝືອນ​ແສງ​ອາ‌ທິດ​ສ່ອງ​ແລະ​ເຄື່ອງ​ທົງ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ​ກໍ​ຂາວ​ຜ່ອງ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ແສງສະຫວ່າງ.ພໍ​ຮອດ​ແລ້ວ ໂຕ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ກໍ​ປ່ຽນ​ສະ‌ພາບ​ຕໍ່ໜ້າ‌ຕໍ່‌ຕາ​ເຂົາ ໜ້າ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ກໍ​ອອກ​ແສງ‌ຈ້າ​ຄື​ຕະເວັນ ແລ້ວ​ເສື້ອ​ຄຸມ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ກໍ​ຂາວ‌ແທ້​ຄື​ແສງ‌ສະຫວ່າງThere He was transfigured before them. His face shone like the sun, and His clothes became as white as the light.
3 แล้วนี่แน่ะ โมเสสกับเอลียาห์กะมาปรากฎอยู่ต่อหน้าเขา พวมเว้าอยู่กับเพิ่นແລະ​ເບິ່ງ​ແມ, ໂມ­ເຊ​ແລະ​ເອ­ລີ­ຢາ​ກໍ​ມາ​ປະ‌ກົດ​ແກ່​ສາ‌ວົກ​ເຫລົ່າ‌ນັ້ນ ເຝົ້າ​ສົນ‌ທະ‌ນາ​ຢູ່​ກັບ​ພຣະອົງ.ແລ້ວ​ນີ້‌ແຫລະ ໂມ­ເຊ​ກັບ​ເອ­ລີ­ຢາ​ກໍ​ມາ​ປາ‌ກົດ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ເຂົາ ພວມ​ເວົ້າ​ຢູ່​ກັບ​ເພິ່ນSuddenly Moses and Elijah appeared before them, talking with Jesus.
4 ส่วนเปโตรได้เว้ากับพระเยซูว่า "ท่านเจ้าข้า มันกะดีหลายที่พวกผู้ข้าอยู่นี่นำ คั่นท่านต้องการ พวกผู้ข้าสิเฮ็ดเพิงสามหลังไว้อยู่พี่ สำหรับท่านหลังหนึ่ง สำหรับโมเสสหลังหนึ่ง สำหรับเอลียาห์หลังหนึ่ง"ຝ່າຍ​ເປ­ໂຕ​ທູນ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ວ່າ, “ນາຍ​ເອີຍ, ຊຶ່ງ​ພວກ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ກໍ‌ດີ​ຢູ່ ຖ້າ​ທ່ານ​ປະ‌ສົງ, ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ຈະ​ປຸກ​ຕູບ​ສາມ​ຫລັງ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ນີ້ ສຳ‌ລັບ​ທ່ານ​ຫລັງ​ໜຶ່ງ ສຳ‌ລັບ​ໂມ­ເຊ​ຫລັງ​ໜຶ່ງ ແລະ​ຫລັງ​ໜຶ່ງ​ສຳ‌ລັບ​ເອລີຢາ.”ສ່ວນ​ເປ­ໂຕ​ໄດ້​ເວົ້າ​ກັບ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ວ່າ “ທ່ານ‌ເຈົ້າຂ້າ ມັນ​ກໍ‌ດີ​ຫລາຍ​ທີ່​ພວກ​ຜູ້‌ຂ້າ​ຢູ່​ນີ້​ນຳ ຄັ່ນ​ທ່ານ​ຕ້ອງ‌ການ ພວກ​ຜູ້‌ຂ້າ​ຊິ​ເຮັດ​ຕູບ​ສາມ​ຫລັງ​ໄວ້​ຢູ່​ພີ່ ສຳ‌ລັບ​ທ່ານ​ຫລັງ​ໜຶ່ງ ສຳ‌ລັບ​ໂມ­ເຊ​ຫລັງ​ໜຶ່ງ ສຳ‌ລັບ​ເອ­ລີ­ຢາ​ຫລັງ​ໜຶ່ງ”Peter said to Jesus, “Lord, it is good for us to be here. If You wish, I will put up three shelters: one for You, one for Moses, and one for Elijah.”
5 พอเปโตรเว้ายังบ่ทันขาดคำ นี่แน่ะ มีเมฆซึ่งสว่างจ้ามาปกพวกเขาไว้ แล้วนี่แน่ะ มีเสียงของผู้มีอํานาจเว้าออกมาจากเมฆฮั้นว่า "ผู้นี้เป็นลูกที่ฮักแพงของเฮา เฮาพอใจในผู้นี้หลาย ให้ฟังเพิ่นเอาเด้อ"ເມື່ອ​ເປ­ໂຕ​ທູນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຂາດ​ຄຳ​ເບິ່ງ​ແມ, ມີ​ເມກ​ສຸກ‌ໃສ​ມາ​ປົກ​ຫຸ້ມ​ເຂົາ​ໄວ້ ແລະ​ເບິ່ງ​ແມ, ມີ​ພຣະ‌ສຸລະສຽງ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ເມກ​ນັ້ນ​ວ່າ, “ທ່ານ​ຜູ້​ນີ້‌ແຫລະ, ເປັນ​ບຸດ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ເຮົາ ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ຊອບ​ໃຈ​ຫລາຍ ພວກ​ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ເພິ່ນ.”ພໍ​ເປ­ໂຕ​ເວົ້າ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຂາດ​ຄຳ ນີ້‌ແຫລະ ມີ​ເມກ​ຊຶ່ງ​ສະຫວ່າງ‌ຈ້າ​ມາ​ປົກ​ພວກ​ເຂົາ​ໄວ້ ແລ້ວ​ນີ້‌ແຫລະ ມີ​ສຽງ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ອຳ‌ນາດ​ເວົ້າ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ເມກ​ນັ້ນ​ວ່າ “ຜູ້​ນີ້​ເປັນ​ລູກ​ທີ່​ຮັກ‌ແພງ​ຂອງ​ເຮົາ ເຮົາ​ພໍ‌ໃຈ​ໃນ​ຜູ້​ນີ້​ຫລາຍ ໃຫ້​ຟັງ​ເພິ່ນ​ເອົາ​ເດີ້”While Peter was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, “This is My beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him!”
6 ฝ่ายพวกลูกศิษย์ บัดได้ยินจั่งซี้กะเกิดหย้านหลายจั่งกราบลงจำดินຝ່າຍ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ເມື່ອ​ໄດ້‌ຍິນ​ດັ່ງ‌ນັ້ນ​ກໍ​ກົ້ມ​ໜ້າ​ຂາບ‌ລົງ​ແລະ​ຢ້ານ​ຫລາຍ.ຝ່າຍ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ ບັດ​ໄດ້‌ຍິນ​ຈັ່ງ‌ຊີ້​ກໍ​ເກີດ​ຢ້ານ​ຫລາຍ​ຈັ່ງ​ຂາບ‌ລົງ​ຈຳ‌ດິນWhen the disciples heard this, they fell facedown in terror.
7 แล้วพระเยซูมาเอามือแตะพวกเขา แล้วเว้าว่า "ให้ลุกขึ้นซะ อย่าสู่หย้านเลย"ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈິ່ງ​ສະ‌ເດັດ​ມາ​ຖືກ‌ຕ້ອງ​ເຂົາ​ໂດຍ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ, “ຈົ່ງ​ລຸກ‌ຂຶ້ນ ຢ່າຊູ່ຢ້ານ.”ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ມາ​ເອົາ​ມື​ແຕະ​ພວກ​ເຂົາ ແລ້ວ​ເວົ້າ​ວ່າ “ໃຫ້​ລຸກ‌ຂຶ້ນ​ຊະ ຢ່າ​ສູ່‌ຢ້ານ​ເລີຍ”Then Jesus came over and touched them. “Get up,” He said. “Do not be afraid.”
8 แล้วบัดพวกเขาเงยหน้าขึ้นเบิ่ง กะบ่ได้เห็นใผ เห็นแต่พระเยซูท่อฮั้นເມື່ອ​ເງີຍ​ໜ້າ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ​ເຂົາ​ກໍ​ບໍ່​ເຫັນ​ຜູ້‌ໃດ ເຫັນ​ແຕ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຜູ້​ດຽວ.ແລ້ວ​ບັດ​ພວກ​ເຂົາ​ເງີຍ​ໜ້າ​ຂຶ້ນ​ເບິ່ງ ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ​ໃຜ ເຫັນ​ແຕ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ເທົາ‌ນັ້ນAnd when they looked up, they saw no one except Jesus.
9 แล้วบัดพวมลงมาจากภูเขาฮั้น พระเยซูบอกพวกลูกศิษย์ไว้ว่า "นิมิตที่พวกเจ้าได้เห็นหนิ อย่าสู่บอกผู้ใดเลย จนกว่าเฮาผู้เป็นบุตรมนุษย์สิเป็นขึ้นมาจากตาย"ເມື່ອ​ເຂົາ​ກຳ‌ລັງ​ລົງ‌ມາ​ຈາກ​ພູ​ນັ້ນ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ສັ່ງ​ເຂົາ​ໄວ້​ວ່າ, “ນິ­ມິດ​ຊຶ່ງ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຫັນ​ນັ້ນ ຢ່າ​ໄດ້​ບອກ​ແກ່​ຜູ້‌ໃດ ຈົນ​ກວ່າ​ບຸດ­ມະ­ນຸດ​ຈະ​ໄດ້​ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ.”ແລ້ວ​ບັດ​ພວມ​ລົງ‌ມາ​ຈາກ​ພູ‌ເຂົາ​ນັ້ນ ພຣະ‌ເຢຊູ​ບອກ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ໄວ້​ວ່າ “ນິ­ມິດ​ທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ນີ້ ຢ່າ‌ສູ່​ບອກ​ຜູ້‌ໃດ​ເລີຍ ຈົນ​ກວ່າ​ເຮົາ​ຜູ້​ເປັນ​ບຸດ​ມະ­ນຸດ​ຊິ​ເປັນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ​ຕາຍ”As they were coming down the mountain, Jesus instructed them, “Do not tell anyone about this vision until the Son of Man has been raised from the dead.”
10 พวกลูกศิษย์กะเลยถามเพิ่นว่า "เป็นหยังพวกเสมียนฯ จั่งเห็นว่า จำเป็นเอลียาห์สิต้องมาก่อน"ພວກ​ສາ‌ວົກ​ກໍ​ທູນ​ຖາມ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ຖ້າ​ຢ່າງ​ນັ້ນ ເຫດ​ສັນ‌ໃດ​ພວກ‌ນັກທຳ​ເຄີຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ເອ­ລີ­ຢາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມາ​ກ່ອນ?”.ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ກໍ​ເລີຍ​ຖາມ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ນັກ‌ທຳ​ຈັ່ງ​ເຫັນ​ວ່າ ຈຳ‌ເປັນ​ເອ­ລີ­ຢາ​ຊິ​ຕ້ອງ​ມາ​ກ່ອນ”The disciples asked Him, “Why then do the scribes say that Elijah must come first?”
11 พระเยซูตอบเขาว่า "เอลียาห์ต้องมาก่อนกะแม่นอยู่ แล้วลาวสิเฮ็ดให้เมิ้ดคู่อันคู่แนวกลับคืนสู่สภาพเดิมພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ຕອບ​ວ່າ, “ຈິງ​ຢູ່ ເອ­ລີ­ຢາ​ຈະ​ມາ​ກ່ອນ ແລະ​ເຮັດ‌ໃຫ້​ສິ່ງ​ທັງ‌ປວງ​ຄືນ​ສູ່​ສະ‌ພາບ​ເດີມ.ພຣະ‌ເຢຊູ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ “ເອ­ລີ­ຢາ​ຕ້ອງ​ມາ​ກ່ອນ​ກໍ​ແມ່ນ​ຢູ່ ແລ້ວ​ລາວ​ຊິ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໝົດ‌ຄູ່​ອັນ​ຄູ່​ແນວ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສະ‌ພາບ​ເດີມJesus replied, “Elijah does indeed come, and he will restore all things.
12 แต่เฮาบอกพวกเจ้าว่า เอลียาห์ฮั้นได้มาฮอดแล้ว แล้วพวกเขาบ่ฮู้จักลาว แต่เขาได้เฮ็ดใส่ลาวตามใจมักของเขา แล้วพวกเขากะสิเฮ็ดใส่เฮาผู้เป็นบุตรมนุษย์ตามใจมักคือกัน"ແຕ່​ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ເອ­ລີ­ຢາ​ນັ້ນ​ໄດ້​ມາ​ແລ້ວ ແລະ​ເຂົາ​ບໍ່​ຮູ້‌ຈັກ​ເພິ່ນ ແຕ່​ເຂົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ແກ່​ເພິ່ນ​ຕາມ​ໃຈ‌ຊອບ ສ່ວນ​ບຸດ­ມະ­ນຸດ​ກໍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ທົນ​ທຸກ­ທໍ­ລະ­ມານ​ດ້ວຍ​ມື​ຂອງ​ເຂົາ​ເໝືອນ​ກັນ’.”ແຕ່​ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ວ່າ ເອ­ລີ­ຢາ​ນັ້ນ​ໄດ້​ມາ​ຮອດ​ແລ້ວ ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຮູ້‌ຈັກ​ລາວ ແຕ່​ເຂົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃສ່​ລາວ​ຕາມ​ໃຈ​ມັກ​ຂອງ​ເຂົາ ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຊິ​ເຮັດ​ໃສ່​ເຮົາ​ຜູ້​ເປັນ​ບຸດ​ມະ­ນຸດ​ຕາມ​ໃຈ​ມັກ​ຄື​ກັນ”But I tell you that Elijah has already come, and they did not recognize him, but have done to him whatever they wished. In the same way, the Son of Man will suffer at their hands.”
13 บัดนี้พวกลูกศิษย์เข้าใจว่าพระเยซูได้เว้ากับเขาเล็งเถิงโยฮันผู้ให้ฮับพิธีจุ่มน้ำฮั้นແລ້ວ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ຈິ່ງ​ເຂົ້າ‌ໃຈ​ວ່າ ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ກັບ​ເຂົາ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ໂຢ­ຮັນ​ບັບຕິສະໂຕ.ບັດ‌ນີ້​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ເຂົ້າ‌ໃຈ​ວ່າ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ເວົ້າ​ກັບ​ເຂົາ​ເວົ້າ‌ເຖິງ​ໂຢ­ຮັນ​ຜູ້​ໃຫ້​ຮັບ​ພິທີ‌ຈຸ່ມນ້ຳ​ນັ້ນThen the disciples understood that He was speaking to them about John the Baptist.
ຊົງ​ໂຜດ​ເດັກ‌ນ້ອຍ​ຜູ້​ມີ​ຜີ​ສິງ-
(ມຣກ. 9:14-29; ລກ. 9:37-43)-
14 แล้วบัดพระเยซูกับพวกลูกศิษย์มาเถิงหมู่คนหลวงหลายแล้ว มีซายคนหนึ่งมาหาเพิ่น คุกเข่าลงเว้านำเพิ่นว่าເມື່ອ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ສະ‌ເດັດ​ພ້ອມ‌ກັບ​ສາ‌ວົກ​ສາມ​ຄົນ​ມາ​ເຖິງ​ປະຊາ‌ຊົນ​ທັງ‌ຫລາຍ​ແລ້ວ​ມີ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ມາ​ຫາ​ພຣະ‌ອົງ​ຄຸ‌ເຂົ່າ​ລົງ.ແລ້ວ​ບັດ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ກັບ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ມາ​ເຖິງ​ໝູ່​ຄົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ແລ້ວ ມີ​ຜູ້­ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ມາ​ຫາ​ເພິ່ນ ຄຸກ‌ເຂົ່າ​ລົງ​ເວົ້າ​ນຳ​ເພິ່ນ​ວ່າWhen they came to the crowd, a man came up to Jesus and knelt before Him.
15 "ท่านเจ้าข้า ขอเมตตาลูกซายของผู้ข้าท้อน คือเขาเสียจริตเป็นบ้าแล้ว เป็นทุกข์เป็นยากหลายขนาด ลางเทื่อกะตกใส่ไฟ ลางเทื่อกะตกน้ำທູນ​ວ່າ, “ນາຍ​ເອີຍ, ຂໍ​ໂຜດ​ເມດ­ຕາ​ລູກ‌ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ແດ່‌ທ້ອນ ດ້ວຍ​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ບ້າ‌ໝູ ມີ​ຄວາມ‌ທຸກ​ລຳ‌ບາກ​ຫລາຍ​ເພາະ​ມັນ​ຕົກ​ໃສ່​ໄຟ​ໃສ່​ນ້ຳ​ຫລາຍເທື່ອ.“ທ່ານ‌ເຈົ້າຂ້າ ຂໍ​ເມດ­ຕາ​ລູກ‌ຊາຍ​ຂອງ​ຜູ້‌ຂ້າ​ທ້ອນ ຄື​ເຂົາ​ເສຍ​ຈະ‌ລິດ​ເປັນ​ບ້າ​ແລ້ວ ເປັນ​ທຸກ​ເປັນ​ຍາກ​ຫລາຍ​ຂະ‌ໜາດ ລາງ‌ເທື່ອ​ກໍ​ຕົກ​ໃສ່​ໄຟ ລາງ‌ເທື່ອ​ກໍ​ຕົກ​ນ້ຳ“Lord, have mercy on my son,” he said. “He has seizures and is suffering terribly. He often falls into the fire or into the water.
16 ผู้ข้าได้พาเขามาหาพวกลูกศิษย์ของท่าน แต่ลูกศิษย์ปัวบ่ได้"ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ໄດ້​ພາ​ລູກ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ສິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລ້ວ ແຕ່​ເຂົາ​ເຮັດ‌ໃຫ້​ມັນ‌ດີ​ບໍ່ໄດ້.”ຜູ້‌ຂ້າ​ໄດ້​ພາ​ເຂົາ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ຂອງ​ທ່ານ ແຕ່​ລູກ‌ສິດ​ປົວ​ບໍ່​ໄດ້”I brought him to Your disciples, but they could not heal him.”
17 พระเยซูตอบว่า "โอ้ คนเลวทรามในยุคที่ขาดความเซื่อแท้ เฮาสิต้องอยู่กับพวกเจ้าโดนนานอีกส่ำใด แล้วสิต้องทนเอาพวกเจ้าหนิไปฮอดใส ให้นำเด็กฮั้นมาหาเฮาเด้อ"ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ວ່າ, “ໂອ​ຄົນ​ໃນ​ສະ‌ໄໝ​ທີ່​ຂາດ​ຄວາມ­ເຊື່ອ​ແລະ​ຊົ່ວ‌ຊ້າ​ເຮີຍ ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ​ເຫິງ​ປານ‌ໃດ ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ອົດ‌ທົນ​ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ​ນານ​ປານ‌ໃດ ຈົ່ງ​ພາ​ມັນ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ​ທີ່​ນີ້​ສາ.”ພຣະ‌ເຢຊູ​ຕອບ​ວ່າ “ໂອ້ ຄົນ​ຊົ່ວຊ້າ‌ເລວ‌ຊາມ​ໃນ​ຍຸກ​ທີ່​ຂາດ​ຄວາມ­ເຊື່ອ​ແທ້ ເຮົາ​ຊິ​ຕ້ອງ​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ​ດົນ‌ນານ​ອີກ​ສ່ຳ​ໃດ ແລ້ວ​ຊິ​ຕ້ອງ​ທົນ​ເອົາ​ພວກ​ເຈົ້າ​ນີ້​ໄປ​ຮອດ​ໃສ ໃຫ້​ນຳ​ເດັກ​ນັ້ນ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ​ເດີ້”“O unbelieving and perverse generation!” Jesus replied. “How long must I remain with you? How long must I put up with you? Bring the boy here to Me.”
18 แล้วพระเยซูได้สั่งผีฮั้นให้ออกจากเขาไป มันกะออกโลด แล้วเด็กกะเซาเป็นดีในยามฮั้นเลยພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ຊຳ‌ລະ​ຜີ‌ຮ້າຍ​ນັ້ນ ແລ້ວ​ມັນ​ໄດ້​ອອກ​ໜີ​ໄປ ຕັ້ງ‌ແຕ່​ໂມງ​ນັ້ນ​ໄປ​ເດັກ‌ນ້ອຍ​ນັ້ນ​ກໍ‌ດີ​ປົກກະຕິ.ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ສັ່ງ​ຜີ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ອອກ‌ຈາກ​ເຂົາ​ໄປ ມັນ​ກໍ​ອອກ​ໂລດ ແລ້ວ​ເດັກ​ກໍ​ເຊົາ​ເປັນ​ດີ​ໃນ​ຍາມ​ນັ້ນ​ເລີຍThen Jesus rebuked the demon, and it came out of the boy, and he was healed from that moment.
19 หลังจากฮั้น พวกลูกศิษย์มาหาพระเยซูถามเป็นส่วนโตว่า "เป็นหยังพวกผู้ข้าขับไล่ผีฮั้นออกบ่ได้"ຕໍ່‌ມາ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຕ່າງ‌ຫາກ​ທູນ​ຖາມ‌ວ່າ, “ເພາະ​ເຫດ‌ໃດ​ພວກ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ຈິ່ງ​ຂັບ‌ໄລ່​ຜີ​ນັ້ນ​ອອກ​ບໍ່‌ໄດ້?”.ຫລັງ‌ຈາກນັ້ນ ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ມາ​ຫາ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຖາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໂຕ​ວ່າ “ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ຜູ້‌ຂ້າ​ຂັບ‌ໄລ່​ຜີ​ນັ້ນ​ອອກ​ບໍ່​ໄດ້”Afterward the disciples came to Jesus privately and asked, “Why couldn’t we drive it out?”
20 แล้วพระเยซูตอบเขาว่า "เป็นย้อนความบ่เซื่อของพวกเจ้า เฮากะสิบอกความจริงให้พวกเจ้าโลด ว่าคั่นพวกเจ้ามีความเซื่อเพียงส่ำเม็ดมัสตาร์ดเม็ดเดียว เจ้าสิสั่งภูเขานี้ 'ให้โยกย้ายจากหม่องนี้ไปหม่องพู้นเด้อ' แล้วมันกะสิต้องโยกย้ายไปโลด แล้วสิบ่มีอีหยังที่สิเป็นไปบ่ได้สำหรับพวกเจ้าเลยພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ເພາະ​ເຫດ​ພວກ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ­ເຊື່ອ​ນ້ອຍ ດ້ວຍ​ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ຕາມ​ຄວາມ‌ຈິງ​ວ່າ ຖ້າ​ພວກ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ­ເຊື່ອ​ທໍ່‌ກັບ​ເມັດ​ຜັກ‌ກາດ​ເມັດ​ໜຶ່ງ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ສັ່ງ​ພູ​ໜ່ວຍ​ນີ້​ວ່າ ‘ຈົ່ງ​ເຄື່ອນ​ຈາກ​ບ່ອນ‌ນີ້​ໄປ​ຢູ່​ບ່ອນ‌ນັ້ນ’ ມັນ​ກໍ​ຈະ​ເຄື່ອນ​ໄປ ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ‌ໃດ​ທີ່​ທ່ານ​ເຮັດ​ບໍ່ໄດ້.ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ “ເປັນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ‌ບໍ່‌ເຊື່ອ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ ເຮົາ​ກໍ​ຊິ‌ບອກ​ຄວາມ‌ຈິງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໂລດ ວ່າ​ຄັ່ນ​ພວກ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ­ເຊື່ອ​ພຽງ​ສ່ຳ​ເມັດ​ຜັກ‌ກາດ​ເມັດ​ດຽວ ເຈົ້າ​ຊິ​ສັ່ງ​ພູ‌ເຂົາ​ນີ້ ‘ໃຫ້​ຍົກ‌ຍ້າຍ​ຈາກ​ໝ້ອງ​ນີ້​ໄປ​ໝ້ອງ​ພູ້ນ​ເດີ້’ ແລ້ວ​ມັນ​ກໍ​ຊິ​ຕ້ອງ​ຍົກ‌ຍ້າຍ​ໄປ​ໂລດ ແລ້ວ​ຊິ​ບໍ່​ມີ​ອີ‌ຫຍັງ​ທີ່​ຊິ​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ສຳ‌ລັບ​ພວກ​ເຈົ້າ​ເລີຍ“Because you have so little faith,” He answered. “For truly I tell you, if you have faith the size of a mustard seed, you can say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move. Nothing will be impossible for you.”
21 แต่ผีแบบนี้สิบ่ออก เว้นแต่โดยการอธิษฐานเว้านำพระเจ้า กับการอดข้าวปลาอาหาร"[ແຕ່​ຜີ​ແນວ​ນີ້​ບໍ່​ເຄີຍ​ຖືກ​ຂັບ​ອອກ ເວັ້ນ​ແຕ່​ດ້ວຍ​ການ​ອ້ອນວອນ​ແລະ​ການ​ຖື​ສິນອົດອາຫານ.]ແຕ່​ຜີ​ແບບ​ນີ້​ຊິ​ບໍ່‌ອອກ ເວັ້ນ​ແຕ່​ໂດຍ​ການ​ອະ­ທິ­ຖານ​ເວົ້າ​ນຳ​ພຣະ­ເຈົ້າ ກັບ​ການ​ອົດເຂົ້າ‌ປາ‌ອາຫານ”
ຊົງ​ທຳ‌ນວາຍ​ເຖິງ​ມໍ‌ລະ‌ນາ​ພາບ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ-
(ມຣກ. 9:30-32; ລກ. 9:43-45)-
22 แล้วยามที่พระเยซูกับพวกลูกศิษย์อยู่ในแคว้นกาลิลี เพิ่นได้บอกเขาว่า "เฮาผู้เป็นบุตรมนุษย์สิต้องถืกทรยศมอบไว้ในเงื้อมมือของคนຄັນ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ປະ‌ຊຸມ​ກັບ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ໃນ​ແຂ‌ວງ​ຄາ­ລີ­ເລ ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ບອກ​ເຂົາ​ວ່າ, “ບຸດ­ມະ­ນຸດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ມອບ​ໄວ້​ໃນ​ມື​ມະນຸດ.ແລ້ວ​ຍາມ​ທີ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ກັບ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ຢູ່‌ໃນ​ແຄ‌ວ້ນ​ຄາ­ລີ­ເລ ເພິ່ນ​ໄດ້​ບອກ​ເຂົາ​ວ່າ “ເຮົາ​ຜູ້​ເປັນ​ບຸດ​ມະ­ນຸດ​ຊິ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ທໍລະ‌ຍົດ​ມອບ​ໄວ້​ໃນ​ເນື້ອ‌ມື​ຂອງ​ຄົນWhen they gathered together in Galilee, Jesus told them, “The Son of Man is about to be delivered into the hands of men.
23 แล้วพวกเขาสิขึงไว้ประหารซีวิตของเฮา แต่ในมื้อที่สามเฮาสิเป็นขึ้นมาใหม่" พอฟังแล้วพวกลูกศิษย์กะเศร้าใจหลายເຂົາ​ຈະ​ຂ້າ​ເພິ່ນ​ເສຍ ໃນ​ວັນ​ຖ້ວນ​ສາມ​ເພິ່ນ​ຈະ​ຖືກ​ຊົງ​ບັນ‌ດານ​ໃຫ້‌ເປັນ​ຄືນ​ມາ” ພວກ​ສາ‌ວົກ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ‌ທຸກ​ໜັກ​ໃຈ.ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ຊິ​ປະ‌ຫານ​ຊີ­ວິດ​ຂອງ​ເຮົາ ແຕ່​ໃນ​ມື້​ທີ່​ສາມ​ເຮົາ​ຊິ​ເປັນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໃໝ່” ພໍ​ຟັງ​ແລ້ວ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ກໍ​ເສົ້າ‌ໃຈ​ຫລາຍThey will kill Him, and on the third day He will be raised to life.” And the disciples were deeply grieved.
ການ​ເສຍ​ຄ່າ​ບຳລຸງ​ພຣະ‌ວິຫານ-
24 แล้วบัดพระเยซูกับพวกลูกศิษย์มาเถิงเมืองคาเปอรนาอุม พวกคนเก็บเงินซ่อยบำรุงพระวิหาร ได้มาหาเปโตรถามว่า "อาจารย์ของเจ้าสิบ่เสียค่าบำรุงพระวิหารซ่อยสั่นบ้อ"ເມື່ອ​ມາ​ເຖິງ​ເມືອງ​ກາ­ເປ­ນາ­ອູມ​ແລ້ວ ມີ​ພວກ​ເກັບ​ຄ່າ​ບຳລຸງ​ພຣະ‌ວິຫານ​ມາ​ຫາ​ເປ­ໂຕ​ຖາມ‌ວ່າ, “ອາ­ຈານ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເສຍ‌ເງິນ​ບຳລຸງ​ພຣະ‌ວິຫານ​ຫລື”.ແລ້ວ​ບັດ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ກັບ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ມາ​ເຖິງ​ເມືອງ​ກາ­ເປ­ນາ­ອູມ ພວກ​ຄົນ​ເກັບ​ເງິນ​ຊ່ອຍ​ບຳລຸງ​ພຣະ‌ວິຫານ ໄດ້​ມາ​ຫາ​ເປ­ໂຕ​ຖາມ‌ວ່າ “ອາ­ຈານ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຊິ​ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ​ບຳລຸງ​ພຣະ‌ວິຫານ​ຊ່ອຍ​ສັ່ນ​ບໍ້”After they had arrived in Capernaum, the collectors of the two-drachma tax came to Peter and asked, “Does your Teacher pay the two drachmas?”
25 เปโตรตอบพวกเขาว่า "เสียอยู่" แล้วพอเปโตรเข้าไปในเฮือน พระเยซูกะเว้าขึ้นก่อนโดยถามลาวว่า "ซีโมนเอ้ย เจ้าคึดเห็นจั่งใด พวกกษัตริย์ทางแผ่นดินโลกนี้เคยเก็บภาษีกับค่าส่วยจากใผ เขาเก็บจากราษฎรในแผ่นดินของพวกเขาเองหรือจากคนอยู่ภายนอก"ເປ­ໂຕ​ຕອບ​ວ່າ, “ເສຍ” ເມື່ອ​ເປ­ໂຕ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ເຮືອນ ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ຖາມ‌ວ່າ, “ຊີ­ໂມນ​ເອີຍ, ທ່ານ​ຄຶດ​ຢ່າງ‌ໃດ ພວກ​ເຈົ້າ​ແຜ່ນ‌ດິນ​ເຄີຍ​ເກັບ‌ພາສີ​ແລະ​ເງິນ​ສ່ວຍ​ຈາກ​ຜູ້‌ໃດ ຈາກ​ໂອ‌ລົດ​ຫລື​ຈາກ​ຜູ້​ອື່ນ?”.ເປ­ໂຕ​ຕອບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ “ເສຍ​ຢູ່” ແລ້ວ​ພໍ​ເປ­ໂຕ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ເຮືອນ ພຣະ‌ເຢຊູ​ກໍ​ເວົ້າ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ໂດຍ​ຖາມ‌ລາວ‌ວ່າ “ຊີ­ໂມນ​ເອີຍ ເຈົ້າ​ຄຶດ​ເຫັນ​ຈັ່ງ​ໃດ ພວກ​ກະ­ສັດ​ທາງ​ແຜ່ນດິນ‌ໂລກ​ນີ້​ເຄີຍ​ເກັບ‌ພາສີ​ກັບ​ຄ່າ​ສ່ວຍ​ຈາກ​ໃຜ ເຂົາ​ເກັບ​ຈາກ​ລາດ‌ຊະ‌ດອນ​ໃນ​ລາຊະ‌ອານາຈັກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ​ຫລື​ຈາກ​ຄົນ​ຢູ່​ພາຍ‌ນອກ”“Yes,” he answered. When Peter entered the house, Jesus preempted him. “What do you think, Simon?” He asked. “From whom do the kings of the earth collect customs and taxes: from their own sons, or from others?”
26 เปโตรตอบพระเยซูว่า "เก็บจากคนอยู่ภายนอก" พระเยซูจั่งบอกเขาว่า "คั่นจั่งซั้นลูกๆ ของกษัตริย์กะอิสระบ่ต้องเสียເປ­ໂຕ​ທູນ​ຕອບ​ວ່າ, “ເຄີຍ​ເກັບ​ຈາກ​ຜູ້​ອື່ນ” ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ, “ຖ້າ​ຢ່າງ​ນັ້ນ ໂອ‌ລົດ​ກໍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ເສຍ.ເປ­ໂຕ​ຕອບ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ວ່າ “ເກັບ​ຈາກ​ຄົນ​ຢູ່​ພາຍ‌ນອກ” ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ​ບອກ​ເຂົາ​ວ່າ “ຄັ່ນ​ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ​ລູກໆ ຂອງ​ກະ­ສັດ​ກໍ​ອິດ‌ສະຫລະ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ເສຍ“From others,” Peter answered. “Then the sons are exempt,” Jesus declared.
ເງິນ​ຫລຽນ​ນີ້​ພໍ​ສອງ​ທໍ່‌ກັບ​ເງິນ​ສ່ວຍ​ປະ‌ຈຳປີ​ທີ່​ຊາຍ​ທຸກ​ຄົນ​ຕ້ອງ​ເສຍ​ເປັນ​ຄ່າ​ບຳລຸງ​ການ‌ນະມັດສະການ​ໃນ​ພຣະວິຫານ.-
27 จั่งใดก็ตาม เพื่อหมู่เฮาสิบ่เป็นอุปสรรคให้พวกเขาสะดุดใจ ให้เจ้าไปตกเบ็ดอยู่ทะเล บัดได้ปลาโตตำอิดกะให้เปิดปากของมัน แล้วสิเห็นเงินเหรียญหนึ่ง ให้เอาเงินฮั้นไปจ่ายพวกเขา บอกว่ามาจากเจ้ากับเฮากะเพื่อซ่อยบำรุงวิหารเด้อ"ແຕ່​ເພື່ອ​ບໍ່‌ໃຫ້​ເຂົາ​ເສຍ‌ໃຈ ທ່ານ​ຈົ່ງ​ໄປ​ຕຶກ‌ເບັດ​ທີ່​ທະ‌ເລ ເມື່ອ​ໄດ້​ປາ​ໂຕ​ແຮກ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໃຫ້​ງະ​ປາກ​ມັນ ແລ້ວ​ທ່ານ​ຈະ​ພົບ​ເງິນ​ຫລຽນ​ໜຶ່ງ ຈົ່ງ​ເອົາ​ເງິນ​ນັ້ນ​ໄປ​ເສຍ​ຄ່າ​ບຳລຸງ​ພຣະ‌ວິຫານ​ສຳ‌ລັບ​ເຮົາ​ກັບ​ທ່ານ.”ຈັ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ເພື່ອ​ໝູ່​ເຮົາ​ຊິ​ບໍ່​ເປັນ​ອຸປະ‌ສັກ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ສະດຸດ‌ໃຈ ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໄປ​ຕົກ‌ເບັດ​ຢູ່​ທະ‌ເລ ບັດ​ໄດ້​ປາ​ໂຕ​ທຳ‌ອິດ​ກໍ​ໃຫ້​ເປີດ​ປາກ​ຂອງ​ມັນ ແລ້ວ​ຊິ​ເຫັນ​ເງິນ​ຫລຽນ​ໜຶ່ງ ໃຫ້​ເອົາ​ເງິນ​ນັ້ນ​ໄປ​ຈ່າຍ​ພວກ​ເຂົາ ບອກ‌ວ່າ​ມາ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ກັບ​ເຮົາ​ກໍ​ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ບຳລຸງ​ວິ­ຫານ​ເດີ້”“But so that we may not offend them, go to the sea, cast a hook, and take the first fish you catch. When you open its mouth, you will find a four-drachma coin. Take it and give it to them for My tax and yours.”