4015
ບົດ‌ທີ 15ມັດ­ທາຍ ບົດ‌ທີ 15Matthew 15
ເລື່ອງ​ຮີດ‌ຄອງ​ທີ່​ສືບ​ມາ​ແຕ່​ບູຮານ-
(ມຣກ. 7:1-16)-
1 หว่างฮั้น พวกเสมียนฯ กับพวกฟาริสี ซึ่งมาจากเมืองเยรูซาเล็ม มาถามพระเยซูว่าເມື່ອ‌ນັ້ນ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ​ແລະ​ພວກ‌ນັກທຳ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ກຸງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ ຈິ່ງ​ທູນ​ຖາມ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ວ່າ.ຫວ່າງ‌ນັ້ນ ພວກ​ນັກ‌ທຳ​ກັບ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ ຊຶ່ງ​ມາ​ຈາກ​ເມືອງ​ເຢ­ຣູ­ຊາ­ເລັມ ມາ​ຖາມ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ວ່າThen some Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem and asked,
2 "เป็นหยังพวกลูกศิษย์ของเจ้าจั่งละเมิดประเพณีที่สืบทอดมาจากพวกพ่อตระกูลของไทเฮา คือเขาบ่ได้ล้างมือก่อนกิน"“ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ສິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈິ່ງ​ລະ‌ເມີດ​ຕໍ່​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ຕົກ‌ທອດ​ມາ​ຈາກ​ເຖົ້າ​ເກົ່າ​ບູຮານ​ນັ້ນ ດ້ວຍ​ວ່າ​ເຂົາ​ບໍ່​ລ້າງ​ມື​ກ່ອນ​ຮັບ‌ປະທານ​ອາ­ຫານ?”.“ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈັ່ງ​ລະ‌ເມີດ​ປະ‌ເພນີ​ທີ່​ສືບ‌ທອດ​ມາ​ຈາກ​ພວກ​ບັນພະບຸລຸດ‌ຂອງ‌ເຮາ ຄື​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ລ້າງ​ມື​ກ່ອນ​ກິນ”“Why do Your disciples break the tradition of the elders? They do not wash their hands before they eat.”
3 แต่พระเยซูได้ตอบเขาว่า "แล้วเป็นหยังพวกเจ้าจั่งละเมิดกฎบัญญัติของพระเจ้าด้วยประเพณีของพวกเจ้าเองພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ເຫດ​ສັນ‌ໃດ​ພວກ​ທ່ານ​ຈິ່ງ​ລະ‌ເມີດ​ຕໍ່​ຂໍ້​ບັນ‌ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ດ້ວຍ​ເຫັນ‌ແກ່​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ຕົກ‌ທອດ​ສືບ‌ຕໍ່​ກັນ​ມາ​ນັ້ນ.ແຕ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ “ແລ້ວ​ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຈັ່ງ​ລະ‌ເມີດ​ກົດ­ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ປະ‌ເພນີ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ເອງJesus replied, “And why do you break the command of God for the sake of your tradition?
4 คือ พระเจ้าได้สั่งไว้ว่า 'ให้เกียรติพ่อแม่ของโต' แล้ว 'ผู้ใดแช่งด่าพ่อแม่ของโต ผู้ฮั้นต้องถืกลงโทษเถิงตาย'ເພາະ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ບັນ‌ຍັດ​ໄວ້​ວ່າ ‘ຈົ່ງ​ນັບ‌ຖື​ບິດາ‌ມານດາ​ຂອງ​ເຈົ້າ’ ແລະ ‘ຜູ້‌ໃດ​ໝິ່ນ­ປະ­ໝາດ​ບິດາ‌ມານດາ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ໂທດ​ເຖິງ​ຕາຍ’.ຄື ພຣະ­ເຈົ້າ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໄວ້​ວ່າ ‘ໃຫ້​ກຽດ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ໂຕ’ ແລ້ວ ‘ຜູ້‌ໃດ​ສາບ­ແຊ່ງ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ໂຕ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ລົງ­ໂທດ​ເຖິງ​ຕາຍ’For God said: ‘Honor your father and mother’ and ‘Anyone who curses his father or mother must be put to death.’
5 แต่พวกเจ้าหนิกลับสอนกันว่า "ผู้ใดที่สิบอกพ่อแม่ว่า 'แนวใดของผู้ข้าที่อาจเป็นประโยชน์ให้พ่อแม่ แนวฮั้นกะเป็นของถวายพระเจ้าแล้วແຕ່​ຝ່າຍ​ພວກ​ທ່ານ​ກັບ​ເວົ້າ​ວ່າ ‘ຜູ້‌ໃດ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າ​ກັບ​ບິດາ‌ມານດາ​ວ່າ, “ສິ່ງ‌ໃດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ທີ່​ອາດ​ຊ່ອຍ‌ເຫລືອ​ເຈົ້າ​ໄດ້ ສິ່ງ​ນັ້ນ​ກໍ​ເປັນ​ຂອງ​ຖວາຍ​ໃຫ້​ແລ້ວ.”ແຕ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ນີ້​ກັບ​ສອນ​ກັນ​ວ່າ ‘ຜູ້‌ໃດ​ທີ່​ຊິ‌ບອກ​ພໍ່​ແມ່​ວ່າ “ແນວ​ໃດ​ຂອງ​ຜູ້‌ຂ້າ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ປະ‌ໂຫຍດ​ໃຫ້​ພໍ່​ແມ່ ແນວ​ນັ້ນ​ກໍ​ເປັນ​ຂອງ​ຖວາຍ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ແລ້ວ”But you say that if anyone says to his father or mother, ‘The help you would have received from me has been given to God,’
ຫລື​ວ່າ “ພຣະ‌ບັນຍັດ”-
6 ผู้ฮั้นบ่จำเป็นสิให้เกียรติพ่อแม่ของโต" การที่พวกเจ้าสอนจั่งซั้น กะเฮ็ดให้กฎบัญญัติของพระเจ้าจืดจางไป บ่มีประโยชน์อีหยัง ตามประเพณีของพวกเจ้าหนิຜູ້‌ນັ້ນ​ຈິ່ງ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ນັບ‌ຖື​ບິດາ‌ມານດາ​ຂອງ‌ຕົນ’ ດັ່ງ‌ນັ້ນ​ແຫ‌ລະ, ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ລຶບ‌ລ້າງ​ພຣະ­ທຳ ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ເພາະ​ເຫັນ‌ແກ່​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ຕົກ‌ທອດ​ສືບ‌ຕໍ່​ກັນ​ມາ​ນັ້ນ.ຜູ້‌ນັ້ນ​ບໍ່​ຈຳ‌ເປັນ​ຊິ​ໃຫ້​ກຽດ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ໂຕ’ ການ​ທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ສອນ​ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກົດ­ບັນ­ຍັດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຈືດ‌ຈາງ​ໄປ ບໍ່​ມີ​ປະ‌ໂຫຍດ​ອີ‌ຫຍັງ ຕາມ​ປະ‌ເພນີ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ນີ້he need not honor his father or mother with it. Thus you nullify the word of God for the sake of your tradition.
7 โอ้ พวกหน้าซื่อใจคดเอ้ย ผู้เป็นปากเป็นเสียงอิสยาห์ได้เว้าถืกต้องพอแฮงแล้วเถิงพวกเจ้าหนิໂອ ຄົນ​ໜ້າ­ຊື່­ໃຈ­ຄົດ​ເຮີຍ, ເອ­ຊາ­ຢາ​ໄດ້​ທຳ‌ນວາຍ​ຄັກ‌ແນ່​ເຖິງ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ.ໂອ້ ພວກ​ໜ້າ­ຊື່­ໃຈ­ຄົດ​ເອີຍ ຜູ້‌ເປັນ‌ປາກ‌ເປັນ‌ສຽງ​ເອ­ຊາ­ຢາ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ພໍ​ແຮງ​ແລ້ວ​ເຖິງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ນີ້You hypocrites! Isaiah prophesied correctly about you:
8 ว่า 'คนพวกนี้เข้ามาใกล้เฮาด้วยขี้ปาก๏ของเขา กับให้เกียรติเฮาแต่ขี้สบของเขาซื่อๆ แต่ว่าจิตใจของเขาห่างไกลจากเฮาอย่างไกลลิบ‘ພົນ‌ລະ‌ເມືອງ​ເຫລົ່າ‌ນີ້​ໃຫ້​ກຽດ​ເຮົາ​ແຕ່​ປາກ ສ່ວນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ເຮົາ.ວ່າ ‘ຄົນ​ພວກ​ນີ້​ເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້​ເຮົາ​ດ້ວຍ​ປາກ​ຂອງ​ເຂົາ ກັບ​ໃຫ້​ກຽດ​ເຮົາ​ແຕ່​ສົບ​ຂອງ​ເຂົາ​ຊື່​ໆ ແຕ່‌ວ່າ​ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ເຮົາ​ຢ່າງ​ໄກ‌ຫລາຍ‘These people honor Me with their lips, but their hearts are far from Me.
9 คือการที่เขาพวกนี้เคารพบูซาเฮากะไร้สาระ คือเขาเอาบทสอนของคนมาอ้างว่าเป็นหลักคำสอนของพระเจ้าເຂົາ​ນະ­ມັດ­ສະ­ການ​ເຮົາ​ໂດຍ​ອັບ‌ປະໂຫຍດ ດ້ວຍ​ເອົາ​ບົດ​ບັດ​ຍັດ​ຂອງ​ມະ­ນຸດ ມາ​ຕູ່​ວ່າ​ເປັນ​ພຣະ‌ໂອວາດ’.”ຄື​ການ​ທີ່​ເຂົາ​ພວກ​ນີ້​ເຄົາ‌ລົບ​ບູຊາ​ເຮົາ​ກໍ​ຂາດ​ສາ‌ລະ ຄື​ເຂົາ​ເອົາ​ບົດ​ສອນ​ຂອງ​ຄົນ​ມາ​ອ້າງ​ວ່າ​ເປັນ​ຫລັກ‌ຄຳ‌ສອນຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ’”They worship Me in vain; they teach as doctrine the precepts of men.’”
ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ‌ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ຊົ່ວ​ມົວ​ໝອງ-
(ມຣກ. 7:14-23)-
10 เว้าแล้วพระเยซูกะเอิ้นพวกคนหลวงหลายอยู่ฮั้นมา แล้วได้บอกเขาว่า "ให้ฟังเอากับเข้าใจเด้อແລ້ວ​ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ເອົາ​ປະຊາ‌ຊົນ​ແລະ​ຊົງ​ກ່າວ​ກັບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ຈົ່ງ​ຟັງ​ແລະ​ເຂົ້າ‌ໃຈ​ສາ.ເວົ້າ​ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ກໍ​ເອີ້ນ​ພວກ​ຄົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ຢູ່‌ຫັ້ນ​ມາ ແລ້ວ​ໄດ້​ບອກ​ເຂົາ​ວ່າ “ໃຫ້​ຟັງ‌ເອົາ​ກັບ​ເຂົ້າ‌ໃຈ​ເດີ້Jesus called the crowd to Him and said, “Listen and understand.
11 แนวใดที่เข้าไปในปาก กะบ่ได้พาเฮ็ดให้คนเป็นมลทินดอก แต่แนวที่ออกมาจากปากฮั้นล่ะ เป็นแนวที่พาเฮ็ดให้คนเป็นมลทิน"ບໍ່‌ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ປາກ​ນັ້ນ ທີ່​ເຮັດ‌ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ຊົ່ວ​ມົວ​ໝອງ ແຕ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ປາກ​ນັ້ນ​ແຫ‌ລະ ທີ່​ເຮັດ‌ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ຊົ່ວ​ມົວ​ໝອງ.”ແນວ​ໃດ​ທີ່​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ປາກ ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ພາ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ເປັນ​ມົນ­ທິນ​ດອກ ແຕ່​ແນວ​ທີ່​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ປາກ​ນັ້ນ​ເນາະ ເປັນ​ແນວ​ທີ່​ພາ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ເປັນ​ມົນ­ທິນ”A man is not defiled by what enters his mouth, but by what comes out of it.”
12 ยามฮั้น พวกลูกศิษย์มาเว้ากับเพิ่นว่า "ท่านฮู้บ้อว่า บัดพวกฟาริสีได้ยินคำเว้าฮั้น เขากะสะดุดบ่พอใจเลย"ຂະ‌ນະ​ນັ້ນ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ມາ​ທູນ​ຖາມ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ທ່ານ​ຊາບ​ແລ້ວ​ຫລື​ວ່າ​ເມື່ອ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ​ໄດ້‌ຍິນ​ຄຳ​ກ່າວ​ນັ້ນ ເຂົາ​ກໍ​ເສຍໃຈ.”ຍາມ​ນັ້ນ ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ມາ​ເວົ້າ​ກັບ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ທ່ານ​ຮູ້​ບໍ້​ວ່າ ບັດ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ​ໄດ້‌ຍິນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ນັ້ນ ເຂົາ​ກໍ​ສະ‌ດຸດ​ບໍ່​ພໍ‌ໃຈ​ເລີຍ”Then the disciples came to Him and said, “Are You aware that the Pharisees were offended when they heard this?”
13 พระเยซูจั่งตอบว่า "กกไม้ใดที่พระเจ้าผู้เป็นพ่อของเฮา (ผู้เพิ่นสถิตในสวรรค์) บ่ได้ปลูก กกฮั้นสิต้องถืกถอนออกเมิ้ดทั้งฮากພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ຕອບ​ວ່າ, “ໄມ້​ທຸກ​ຕົ້ນ​ທີ່​ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ເຮົາ ຜູ້​ຊົງ​ສະ‌ຖິດ​ຢູ່‌ໃນ​ສະ­ຫວັນ ບໍ່‌ໄດ້​ຊົງ​ປູກ​ໄວ້​ຈະ​ຕ້ອງ​ຫລົກ​ເສຍ.ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ​ຕອບ​ວ່າ “ກົກ‌ໄມ້​ໃດ​ທີ່​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ເຮົາ (ຜູ້​ເພິ່ນ​ສະ‌ຖິດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ) ບໍ່​ໄດ້​ປຸກ ກົກ​ນັ້ນ​ຊິ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ຖອນ​ອອກ​ໝົດ​ທັງ​ຮາກBut Jesus replied, “Every plant that My Heavenly Father has not planted will be pulled up by its roots.
14 อย่าลำไลพวกเขาเลย คือพวกนี้เป็นคนตาบอดจูงคนตาบอดไป คือว่า คั่นคนตาบอดจูงคนตาบอด เขาทั้งสองสิมีแต่พากันตกคลองเอาโลด"ຊ່າງ​ເຂົາ​ເທາະ ເຂົາ​ເປັນ​ຄົນ​ນຳ​ທາງ​ຕາ‌ບອດ ຖ້າ​ຄົນ​ຕາ‌ບອດ​ຈູງ​ຄົນ​ຕາ‌ບອດ​ໄປ​ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ກໍ​ຈະ​ຕົກ​ໃນ​ຂຸມ.”ຢ່າ​ສົນ‌ນຳ​ພວກ​ເຂົາ​ເລີຍ ຄື​ພວກ​ນີ້​ເປັນ​ຄົນ​ຕາ‌ບອດ​ຈູງ​ຄົນ​ຕາ‌ບອດ​ໄປ ຄື​ວ່າ ຄັ່ນ​ຄົນ​ຕາ‌ບອດ​ຈູງ​ຄົນ​ຕາ‌ບອດ ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ຊິ​ມີ​ແຕ່​ພາ‌ກັນ​ຕົກ​ຄອງ​ເອົາ​ໂລດ”Disregard them! They are blind guides. If a blind man leads a blind man, both will fall into a pit.”
15 ฝ่ายเปโตรได้ขอเพิ่นว่า "ซ่อยอธิบายคำเปรียบเทียบนี้ให้พวกผู้ข้าฮู้จักนำแหน่"ຝ່າຍ​ເປ­ໂຕ​ຈິ່ງ​ທູນ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ຂໍ​ທ່ານ​ໂຜດ​ແກ້‌ໄຂ​ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ນີ້​ໃຫ້​ພວກ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ແດ່.”ຝ່າຍ​ເປ­ໂຕ​ໄດ້​ຂໍ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ຊ່ອຍ​ອະທິ‌ບາຍ​ຄຳ‌ປຽບທຽບ​ນີ້​ໃຫ້​ພວກ​ຜູ້‌ຂ້າ​ຮູ້‌ຈັກ​ນຳ​ແໜ່”Peter said to Him, “Explain this parable to us.”
16 ส่วนพระเยซูเลยตอบว่า "พวกเจ้ายังขาดความเข้าใจบ้อພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ວ່າ, “ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ຍັງ​ຂາດ​ຄວາມ​ເຂົ້າ‌ໃຈ​ເໝືອນ​ກັນ​ຫລື.ສ່ວນ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ເລີຍ​ຕອບ​ວ່າ “ພວກ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຂາດ​ຄວາມ​ເຂົ້າ‌ໃຈ​ບໍ້“Do you still not understand?” Jesus asked.
17 คือพวกเจ้ายังบ่ทันเข้าใจดี ว่าอีหยังๆ ที่เข้าไปในปากกะกลืนลงในท้อง แล้วกะถ่ายออกไปພວກ​ທ່ານ​ບໍ່‌ໄດ້​ສັງ‌ເກດ​ຫລື​ວ່າ ສິ່ງ‌ໃດ​ທີ່​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ປາກ​ກໍ​ລົງ​ໃນ​ທ້ອງ​ແລ້ວ​ກໍ​ຖ່າຍ​ອອກ​ມາ.ຄື​ພວກ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເຂົ້າ‌ໃຈ​ດີ ວ່າ​ອີ‌ຫຍັງ​ໆ ທີ່​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ປາກ​ກໍ​ກືນ​ລົງ​ໃນ​ທ້ອງ ແລ້ວ​ກໍ​ຖ່າຍ​ອອກ​ໄປ“Do you not yet realize that whatever enters the mouth goes into the stomach and then is eliminated?
18 แต่แนวที่ออกจากปากฮั้น กะต้องออกมาจากใจซะก่อน แนวฮั้นล่ะได้เฮ็ดให้คนเป็นมลทินແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່​ອອກ‌ຈາກ​ປາກ​ກໍ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ໃຈ ສິ່ງ​ນັ້ນ​ແຫ‌ລະ, ເຮັດ‌ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ຊົ່ວ​ມົວ​ໝອງ.ແຕ່​ແນວ​ທີ່​ອອກ‌ຈາກ​ປາກ​ນັ້ນ ກໍ​ຕ້ອງ‌ອອກ​ມາ​ຈາກ​ໃຈ​ຊະ​ກ່ອນ ແນວ​ນັ້ນ​ເນາະ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ເປັນ​ມົນ­ທິນBut the things that come out of the mouth come from the heart, and these things defile a man.
19 คือแนวฮั่นที่ออกมาจากใจของคน มีแต่ความคึดซั่วฮ้าย คือการฆ่า การผิดผัวผิดเมีย การเล่นซู้ล่วงประเวณี การลักขโมย การเป็นพยานเท็จ การเว้าหมิ่นประมาทເພາະ​ວ່າ‌ຄວາມ​ຄຶດ​ຊົ່ວ‌ຮ້າຍ, ການ​ຂ້າ​ຄົນ, ການ​ຫລິ້ນ­ຊູ້​ຈາກ​ຜົວ‌ເມຍ, ການ​ຜິດ​ຊາຍ‌ຍິງ, ການ​ລັກ​ຊັບ, ການ​ເປັນ​ພະຍານ‌ບໍ່ຈິງ, ແລະ​ການ​ນິນ‌ທາ ກໍ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ໃຈ.ຄື​ແນວ​ນັ້ນ​ທີ່​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ໃຈ​ຂອງ​ຄົນ ມີ​ແຕ່​ຄວາມ​ຄຶດ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ຄື​ການ​ຂ້າ ການ​ຜິດ​ຜົວ​ຜິດ​ເມຍ ການ​ຫລິ້ນ­ຊູ້ ການ​ລັກ‌ເອົາ ການ​ເປັນ​ພະຍານ‌ບໍ່ຈິງ ການ​ເວົ້າ​ໝິ່ນ‌ປະ‌ມາດFor out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander.
20 สิ่งแนวหมู่นี้ล่ะ เป็นแนวที่เฮ็ดให้คนเป็นมลทิน แต่ว่าการกินโดยบ่ล้างมือก่อน ส่ำนี้บ่ได้เฮ็ดให้คนเป็นมลทินดอก"ສິ່ງ​ເຫລົ່າ‌ນີ້​ແຫ‌ລະ, ທີ່​ເຮັດ‌ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ຊົ່ວ​ມົວ​ໝອງ ແຕ່​ການ​ຮັບ‌ປະທານ​ອາ­ຫານ​ບໍ່​ລ້າງ​ມື​ກ່ອນ‌ນັ້ນ ບໍ່‌ໄດ້​ເຮັດ‌ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ຊົ່ວ​ມົວ​ໝອງ.”ສິ່ງ​ແນວ​ໝູ່​ນີ້​ເນາະ ເປັນ​ແນວ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ເປັນ​ມົນ­ທິນ ແຕ່‌ວ່າ​ການ​ກິນ​ໂດຍ​ບໍ່​ລ້າງ​ມື​ກ່ອນ ສ່ຳ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ເປັນ​ມົນ­ທິນ​ດອກ”These are what defile a man, but eating with unwashed hands does not defile him.”
ຄວາມ­ເຊື່ອ​ຂອງ​ຍິງ​ຊາດ​ກາ­ນາ­ອານ-
(ມຣກ. 7:24-30)-
21 เว้าแล้วพระเยซูได้ออกจากหม่องฮั้น เข้าไปทางเขตเมืองไทระกับเมืองไซดอนແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ສະ‌ເດັດ​ຈາກ​ບ່ອນ‌ນັ້ນ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ​ຕີ­ເຣ​ແລະ​ເມືອງ​ຊີ­ໂດນ.ເວົ້າ​ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ອອກ‌ຈາກ​ໝ້ອງ​ນັ້ນ ເຂົ້າ‌ໄປ​ທາງ​ເຂດ​ເມືອງ​ຕີ­ເຣ​ກັບ​ເມືອງ​ຊີ­ໂດນLeaving that place, Jesus withdrew to the district of Tyre and Sidon.
22 แล้วนี่แน่ะ มีญิงซาวคานาอันคนหนึ่งมาจากเขตแดนฮั้น ฮ้องวอนขอเพิ่นว่า "โอ้ พระเยซูผู้เพิ่นเป็นลูกดาวิดเจ้าข้า ขอโปรดเมตตาผู้ข้าท้อน คือลูกสาวของผู้ข้าถืกผีเข้าครอบงำไว้อยู่ เป็นทุกข์เป็นยากหลายขนาด"ມີ​ຍິງ​ຊາດ​ກາ­ນາ­ອານ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ມາ​ຈາກ​ເຂດ​ນັ້ນ​ຮ້ອງ​ທູນ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ນາຍ​ຜູ້​ເປັນ​ບຸດ​ດາ­ວິດ​ເອີຍ, ຂໍ​ໂຜດ​ເມດ­ຕາ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ແດ່‌ທ້ອນ ລູກ‌ສາວ​ຂອງ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ມີ​ຄວາມ​ລຳ‌ບາກ​ຫລາຍ​ຍ້ອນ​ຜີ‌ຮ້າຍ​ບັງຄັບ.”ແລ້ວ​ນີ້‌ແຫລະ ມີ​ຍິງ​ຊາວ​ກາ­ນາ­ອານ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ມາ​ຈາກ​ເຂດ‌ແດນ​ນັ້ນ ຮ້ອງ​ວອນ​ຂໍ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ໂອ້ ພຣະ‌ເຢຊູ​ຜູ້​ເພິ່ນ​ເປັນ​ລູກ​ດາ­ວິດ​ເຈົ້າ‌ຂ້າ ຂໍ​ກະ‌ລຸ‌ນາ​ເມດ­ຕາ​ຜູ້‌ຂ້າ​ທ້ອນ ຄື​ລູກ‌ສາວ​ຂອງ​ຜູ້‌ຂ້າ​ຖືກ​ຜີ​ເຂົ້າ​ຄອບ‌ງຳ​ໄວ້​ຢູ່ ເປັນ​ທຸກ​ເປັນ​ຍາກ​ຫລາຍ​ຂະ‌ໜາດ”And a Canaanite woman from that region came to Him, crying out, “Lord, Son of David, have mercy on me! My daughter is miserably possessed by a demon.”
23 ส่วนพระเยซูกะบ่ได้ตอบเขาจักคำเลย ฝ่ายพวกลูกศิษย์ของเพิ่นได้ขอนำเพิ่นว่า "ไล่นางนี้ออกไปซะ ย้อนเขามีแต่ฮ้องแบบนี้ตามพวกเฮามา"ຝ່າຍ​ພຣະ‌ອົງ​ບໍ່‌ໄດ້​ຊົງ​ຕອບ​ຍິງ​ນັ້ນ​ຈັກ​ຄຳ ແລ້ວ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ໄດ້​ມາ​ທູນ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ຂໍ​ບອກ​ໃຫ້​ມັນ​ເມືອ​ເສຍ ເພາະ​ມັນ​ຮ້ອງ​ຕາມ​ເຮົາ​ມາ.”ສ່ວນ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຕອບ​ເຂົາ​ຈັກ​ຄຳ​ເລີຍ ຝ່າຍ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ຂໍ​ນຳ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ໄລ່​ນາງ​ນີ້​ອອກ​ໄປ​ຊະ ຍ້ອນ​ເຂົາ​ມີ​ແຕ່​ຮ້ອງ​ແບບ​ນີ້​ຕາມ​ພວກ​ເຮົາ​ມາ”But Jesus did not answer a word. So His disciples came and urged Him, “Send her away, for she keeps crying out after us.”
24 แต่พระเยซูตอบว่า "เฮาบ่ได้ฮับการใซ้มาเพื่อหาซาติอื่นๆ นอกจากแกะหลงทางของพี่น้องซาวอิสราเอลท่อฮั้น"ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ຕອບ​ວ່າ, “ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ມາ​ຫາ​ຜູ້‌ໃດ ເວັ້ນ​ແຕ່​ຝູງ​ແກະ​ທີ່​ເສຍ​ແລ້ວ ຄື​ກະ​ກຸນ​ອິດສະຣາເອນ.”ແຕ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຕອບ​ວ່າ “ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໃຊ້​ມາ​ເພື່ອ​ຫາ​ຊາດ​ອື່ນ​ໆ ນອກ​ຈາກ​ແກະ​ຫລົງ‌ທາງ​ຂອງ​ພີ່­ນ້ອງ​ຊາວ​ອິດ­ສະ­ຣາ­ເອນ​ເທົາ‌ນັ້ນ”He answered, “I was sent only to the lost sheep of the house of Israel.”
25 ฝ่ายแม่ญิงฮั้นกะมากราบมาไหว้พระเยซูเว้าว่า "ท่านเจ้าข้า ขอซ่อยผู้ข้าแหน่ท้อน"ຝ່າຍ​ຍິງ​ນັ້ນ​ໄດ້​ມາ​ຂາບ​ທູນ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ນາຍ​ເອີຍ, ຂໍ​ໂຜດ‌ຊ່ອຍ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ແດ່ທ້ອນ.”ຝ່າຍ​ແມ່‌ຍິງ​ນັ້ນ​ກໍ​ມາ‌ຂາບ‌ມາ‌ໄຫວ້​ພຣະ‌ເຢຊູ​ເວົ້າ​ວ່າ “ທ່ານ‌ເຈົ້າຂ້າ ຂໍ​ຊ່ອຍ​ຜູ້‌ຂ້າ​ແໜ່​ທ້ອນ”The woman came and knelt before him. “Lord, help me!” she said.
26 แต่เพิ่นตอบนางว่า "มันบ่สมควรแล้ว ที่สิเอาแนวกินของลูกๆ โยนลงให้หมากินดอก"ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ຕອບ​ວ່າ, “ບໍ່​ສົມ‌ຄວນ​ຈະ​ເອົາ​ອາ­ຫານ​ຂອງ​ລູກ​ໂຍນ​ໃຫ້​ແກ່​ໝານ້ອຍ.”ແຕ່​ເພິ່ນ​ຕອບ​ນາງ​ວ່າ “ມັນ​ບໍ່​ສົມ‌ຄວນ​ແລ້ວ ທີ່​ຊິ​ເອົາ​ແນວ​ກິນ​ຂອງ​ລູກໆ ໂຍນ​ລົງ​ໃຫ້​ໝາ​ກິນ​ດອກ”But Jesus replied, “It is not right to take the children’s bread and toss it to the dogs.”
27 แล้วแม่ญิงฮั้นตอบฮับว่า "แม่นความอยู่ ท่านเจ้าข้า แต่ตามหลักแล้ว หมากินของเดนที่ตกจากโต๊ะของนายเฮือนบ่แม่นตี่"ຍິງ​ນັ້ນ​ທູນ​ຕອບ​ວ່າ, “ຈິງ​ຢູ່​ຂ້າ‌ນ້ອຍ ແຕ່​ເຖິງ‌ແມ່ນ​ໝາ‌ນ້ອຍ​ກໍ​ເຄີຍ​ກິນ​ເມັດ​ທີ່​ຕົກ​ຈາກ​ໂຕະ​ນາຍ​ຂອງ​ມັນ.”ແລ້ວ​ແມ່‌ຍິງ​ນັ້ນ​ຕອບ​ຮັບ​ວ່າ “ແມ່ນ​ຄວາມ​ຢູ່ ທ່ານ‌ເຈົ້າຂ້າ ແຕ່​ຕາມ‌ຫລັກ​ແລ້ວ ໝາ​ກິນ​ເສດ‌ເຫລືອ​ທີ່​ຕົກ​ຈາກ​ໂຕະ​ຂອງ​ນາຍ​ເຮືອນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຕີ່”“Yes, Lord,” she said, “even the dogs eat the crumbs that fall from their master’s table.”
28 บัดนี้พระเยซูตอบนางว่า "โอ้ ญิงเอ้ย เจ้ามีความเซื่อหลายอีหลี ให้เป็นไปตามความปรารถนาของนางเด้อ" แล้วลูกสาวของนางได้เซาเป็นดีแต่โมงฮั้นมาແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຕອບ​ຍິງ​ນັ້ນ​ວ່າ, “ນາງ​ເອີຍ, ຄວາມ­ເຊື່ອ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ກໍ​ໃຫຍ່​ໃຫ້‌ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ຄວາມ​ປະ‌ສົງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເທີນ” ລູກ‌ສາວ​ຂອງ​ຍິງ​ນັ້ນ​ກໍ‌ດີ​ເປັນ​ປົກ‌ກະຕິ​ຕັ້ງ‌ແຕ່​ໂມງ​ນັ້ນ.ບັດ‌ນີ້​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຕອບ​ນາງ​ວ່າ “ໂອ້ ຍິງ​ເອີຍ ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ­ເຊື່ອ​ຫລາຍ​ອີ່‌ຫລີ ໃຫ້‌ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ຄວາມ​ປາດ‌ຖະໜາ​ຂອງ​ນາງ​ເດີ້” ແລ້ວ​ລູກ‌ສາວ​ຂອງ​ນາງ​ໄດ້​ເຊົາ​ເປັນ​ດີ​ແຕ່​ໂມງ​ນັ້ນ​ມາ“O woman,” Jesus answered, “your faith is great! Let it be done for you as you desire.” And her daughter was healed from that very hour.
ຊົງ​ໂຜດ​ຫລາຍ​ຄົນ​ໃຫ້​ດີ-
29 แล้วพระเยซูได้ออกจากหม่องฮั้น มาทางทะเลกาลิลี แล้วขึ้นไปเทิงภูเขา นั่งลงอยู่ฮั้นພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ສະ‌ເດັດ​ອອກ‌ຈາກ​ທີ່​ນັ້ນ​ລຽບ‌ຝັ່ງ​ທະ‌ເລ​ຄາ­ລີ­ເລ​ໄປ ແລ້ວ​ສະ‌ເດັດ​ຂຶ້ນ​ພູ​ຊົງ​ປະ‌ທັບ​ນັ່ງ​ລົງ​ທີ່​ນັ້ນ.ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ອອກ‌ຈາກ​ໝ້ອງ​ນັ້ນ ມາ​ທາງ​ທະ‌ເລ​ຄາ­ລີ­ເລ ແລ້ວ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເທິງ​ພູ‌ເຂົາ ນັ່ງ​ລົງ​ຢູ່‌ຫັ້ນMoving on from there, Jesus went along the Sea of Galilee. Then He went up on a mountain and sat down.
30 แล้วมีคนหลวงหลายได้มาหาเพิ่น ได้พาคนง่อย คนตาบอด คนปากกืก คนพิการ กับเป็นแนวอื่นๆ อีกหลายแนว มาวางลงต่อหน้าพระเยซู แล้วเพิ่นได้ปัวเขาให้เซาเป็นดีเมิ้ดແລະ​ມີ​ປະຊາ‌ຊົນ​ຈຳນວນ‌ຫລາຍ​ມາ​ຫາ​ພຣະ‌ອົງ ເຂົາ​ພາ​ຄົນ​ຂາ​ເສັ້ງ, ຄົນ​ຕາ‌ບອດ, ຄົນ​ແຂນ​ຂາ​ເສັ້ງ, ຄົນ​ປາກ‌ກືກ, ແລະ​ຄົນ‌ເຈັບ​ອື່ນໆ​ຫລາຍ​ຄົນ ມາ​ວາງ​ໄວ້​ແທບ​ພຣະ‌ບາດ​ຂອງ​ພຣະ‌ເຢຊູ ແລ້ວ​ພຣະ‌ອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ໂຜດ‌ໃຫ້​ເຂົາ​ດີ.ແລ້ວ​ມີ​ຄົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ໄດ້​ມາ​ຫາ​ເພິ່ນ ໄດ້​ພາ​ຄົນ‌ເປັ້ຍ ຄົນ​ຕາ‌ບອດ ຄົນ​ປາກ​ກືກ ຄົນ​ພິການ ກັບ​ເປັນ​ແນວ​ອື່ນ​ໆ ອີກ​ຫລາຍ​ແນວ ມາ​ວາງ​ລົງ​ຕໍ່​ໜ້າ​ພຣະ‌ເຢຊູ ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ປົວ​ເຂົາ​ໃຫ້​ເຊົາ​ເປັນ​ດີ​ໝົດLarge crowds came to Him, bringing the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others, and laid them at His feet, and He healed them.
31 พวกคนอยู่ฮั้นจั่งแปลกใจเป็นตางึดหลายบัดเห็นคนปากกืกเว้าได้ คนพิการเซาเป็นคนแข็งแฮงดี คนง่อยย่างได้สบาย คนตาบอดเห็นได้ แล้วเขาจั่งสรรเสริญพระเจ้าของซนซาติอิสราเอลฮั้นຈົນ​ຝູງ​ຄົນ​ເຫລົ່າ‌ນັ້ນ​ງຶດ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ໃຈ ເມື່ອ​ເຫັນ​ຄົນ​ປາກ‌ກືກ​ປາກ​ໄດ້, ຄົນ​ແຂນ​ຂາ​ເສັ້ງ​ດີ​ປົກ‌ກະຕິ, ຄົນ​ຂາ​ເສັ້ງ​ຍ່າງ​ໄປ​ໄດ້, ແລະ​ຄົນ​ຕາ‌ບອດ​ເຫັນ​ໄດ້ ແລ້ວ​ເຂົາ​ຈິ່ງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຂອງ​ຊາດ​ອິດສະຣາເອນ.ພວກ​ຄົນ​ຢູ່‌ຫັ້ນ​ຈັ່ງ​ແປກ‌ໃຈ​ເປັນຕາ‌ງຶດ​ຫລາຍ​ບັດ​ເຫັນ​ຄົນ​ປາກ​ກືກ​ເວົ້າ​ໄດ້ ຄົນ​ພິການ​ເຊົາ​ເປັນ​ຄົນ​ແຂງ​ແຮງ​ດີ ຄົນ‌ເປັ້ຍ​ຍ່າງ​ໄດ້​ສະ‌ບາຍ ຄົນ​ຕາ‌ບອດ​ເຫັນ​ໄດ້ ແລ້ວ​ເຂົາ​ຈັ່ງ​ສັນ­ລະ­ເສີນ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຂອງ​ຊົນ‌ຊາດ​ອິດ­ສະ­ຣາ­ເອນ​ນັ້ນThe crowd was amazed when they saw the mute speaking, the crippled restored, the lame walking, and the blind seeing. And they glorified the God of Israel.
ຊົງ​ລ້ຽງ​ຄົນ​ສີ່​ພັນ-
(ມຣກ. 8:1-10)-
32 ส่วนพระเยซูกะเอิ้นพวกลูกศิษย์ของเพิ่นมาบอกว่า "เฮาอิตนคนหลวงหลายพวกนี้ ย้อนเขาติดตามเฮามาฮอดสามมื้อแล้ว แล้วเขาบ่มีแนวสิกิน เฮาเลยบ่อยากส่งเขาเมือบัดยังอดหิว หย้านว่าเขาสิเมิ้ดแฮงตามทาง"ຝ່າຍ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ຂອງ‌ຕົນ​ມາ ແລ້ວ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ, “ເຮົາ​ສົງ‌ສານ​ຄົນ​ເຫລົ່າ‌ນີ້ ເພາະ​ເຂົາ​ຄ້າງ​ຢູ່​ກັບ​ເຮົາ​ໄດ້​ສາມ​ວັນ​ແລ້ວ ແລະ​ບໍ່​ມີ​ອາ­ຫານ​ກິນ​ເຮົາ​ບໍ່‌ຢາກ​ໃຫ້​ເຂົາ​ກັບ​ໄປ​ໃນ​ຂະ‌ນະ​ທີ່​ຍັງ​ຫິວ​ຢູ່ ເພາະ​ຢ້ານ‌ວ່າ​ເຂົາ​ຈະ​ເມື່ອຍ​ອິດ​ອ່ອນ​ຕາມ​ທາງ.”ສ່ວນ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ກໍ​ເອີ້ນ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ມາ​ບອກ‌ວ່າ “ເຮົາ​ອິຕົນ​ຄົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ພວກ​ນີ້ ຍ້ອນ​ເຂົາ​ຕິດ​ຕາມ​ເຮົາ​ມາ​ຮອດ​ສາມ​ມື້​ແລ້ວ ແລ້ວ​ເຂົາ​ບໍ່​ມີ​ແນວ​ຊິ​ກິນ ເຮົາ​ເລີຍ​ບໍ່‌ຢາກ​ສົ່ງ​ເຂົາ​ເມືອ​ບັດ​ຍັງ​ອົດ​ຫິວ ຢ້ານ​ວ່າ​ເຂົາ​ຊິ​ໝົດ​ແຮງ​ຕາມ​ທາງ”Then Jesus called His disciples to Him and said, “I have compassion for this crowd, because they have already been with Me three days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, or they may faint along the way.”
33 พวกลูกศิษย์เลยเว้ากับเพิ่นว่า "ในถิ่นแห้งแล้งนี้ พวกผู้ข้าสิหาแนวกินอยู่ไส พอสิเลี้ยงคนหลายขนาดนี้ให้อิ่มได้"ພວກ​ສາ‌ວົກ​ທູນ​ຖາມ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ໃນ​ປ່າ​ຢ່າງ​ນີ້​ພວກ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ຈະ​ຊອກ​ອາ­ຫານ​ທີ່​ໃດ​ພໍ​ລ້ຽງ​ຄົນ​ເຫລົ່າ‌ນີ້​ໃຫ້​ອີ່ມ​ໄດ້.”ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ເລີຍ​ເວົ້າ​ກັບ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ໃນ​ຖິ່ນ‌ແຫ້ງແລ້ງ​ນີ້ ພວກ​ຜູ້‌ຂ້າ​ຊິ​ຫາ​ແນວ​ກິນ​ຢູ່‌ໄສ ພໍ​ຊິ​ລ້ຽງ​ຄົນ​ຫລາຍ​ຂະ‌ໜາດ​ນີ້​ໃຫ້​ອິ່ມ​ໄດ້”The disciples replied, “Where in this desolate place could we find enough bread to feed such a large crowd?”
34 แล้วพระเยซูเลยถามเขาว่า "เจ้ามีขนมปังจักก้อน" เขาตอบว่า "มีอยู่เจ็ดก้อน กับปลาน้อยสองสามโต"ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຖາມ​ເຂົາ​ວ່າ, “ພວກ​ທ່ານ​ມີ​ເຂົ້າ‌ຈີ່​ຈັກ​ກ້ອນ” ເຂົາ​ທູນ​ຕອບ​ວ່າ, “ມີ​ເຈັດ​ກ່ອນ​ກັບ​ປາ​ນ້ອຍ​ສອງ​ສາມ​ໂຕ.”ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ເລີຍ​ຖາມ​ເຂົາ​ວ່າ “ເຈົ້າ​ມີ​ເຂົ້າ‌ຈີ່​ຈັກ​ກ້ອນ” ເຂົາ​ຕອບ​ວ່າ “ມີ​ຢູ່​ເຈັດ​ກ້ອນ ກັບ​ປາ​ນ້ອຍ​ສອງ​ສາມ​ໂຕ”“How many loaves do you have?” Jesus asked. “Seven,” they replied, “and a few small fish.”
35 แล้วเพิ่นกะสั่งให้พวกคนหลวงหลายนั่งลงกับพื้นดินພຣະ‌ອົງ​ຈິ່ງ​ຊົງ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ປະຊາ‌ຊົນ​ນັ່ງ​ລົງ​ຕາມ​ດິນ.ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ກໍ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ຄົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ນັ່ງ​ລົງ​ກັບ​ພື້ນ​ດິນAnd He directed the crowd to sit down on the ground.
36 แล้วเพิ่นฮับเอาขนมปังเจ็ดก้อนกับปลาฮั้นขึ้นมาขอบพระคุณพระเจ้า แล้วจั่งบิออกเป็นซิ้นๆ ส่งให้พวกลูกศิษย์ของเพิ่น พวกลูกศิษย์กะเลยแจกให้คนทั้งหลายอยู่ฮั้นແລ້ວ​ຊົງ​ຮັບ​ເຂົ້າ‌ຈີ່​ເຈັດ​ກ້ອນ​ກັບ​ປາ​ເຫລົ່າ‌ນັ້ນ​ມາ​ໂມ‌ທະ‌ນາ​ພຣະ­ຄຸນ ຈິ່ງ​ຊົງ​ຫັກ​ຍື່ນ​ໃຫ້​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ຂອງ‌ຕົນ ພວກ​ສາ‌ວົກ​ກໍ‌ໄດ້​ແຈກ​ຢາຍ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ.ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ຮັບ​ເອົາ​ເຂົ້າ‌ຈີ່​ເຈັດ​ກ້ອນ​ກັບ​ປາ​ນັ້ນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຂອບ‌ຄຸນພຣະ­ເຈົ້າ ແລ້ວ​ຈັ່ງ​ບິ​ອອກ​ເປັນ​ທ່ອນ​ໆ ສົ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ຂອງ​ເພິ່ນ ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ກໍ​ເລີຍ​ແຈກ​ໃຫ້​ຄົນ​ທັງ‌ຫລາຍ​ຢູ່‌ຫັ້ນTaking the seven loaves and the fish, He gave thanks and broke them. Then He gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people.
37 แล้วพวกเขาได้กินอิ่มเมิ้ดคู่คน แนวกินที่เหลืออยู่ฮั้น เขาเก็บได้เจ็ดกระบุงเต็มແລະ​ຄົນ​ທັງ‌ປວງ​ໄດ້​ກິນ​ອີ່ມ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ​ຕ່ອນ​ຫັກ​ທີ່​ເຫລືອ‌ນັ້ນ​ເຂົາ​ເກັບ​ໄດ້​ເຕັມ​ເຈັດ​ບຸງ.ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ກິນ​ອິ່ມ​ໝົດ‌ຄູ່​ຄົນ ແນວ​ກິນ​ທີ່​ເຫ‌ລືອ​ຢູ່‌ຫັ້ນ ເຂົາ​ເກັບ​ໄດ້​ເຈັດ​ກະ‌ບຸງ​ເຕັມThey all ate and were satisfied, and the disciples picked up seven basketfuls of broken pieces that were left over.
38 แล้วจำนวนคนที่ได้กินฮั้น นอกจากแม่ญิงกับพวกเด็ก มีผู้ซายประมาณสี่พันคนສ່ວນ​ຄົນ‌ທີ່​ໄດ້​ກິນ​ນັ້ນ​ມີ​ຜູ້­ຊາຍ​ເຖິງ​ສີ່​ພັນ​ຄົນ ບໍ່​ນັບ​ແມ່‌ຍິງ​ກັບ​ເດັກນ້ອຍ.ແລ້ວ​ຈຳ‌ນວນ​ຄົນ‌ທີ່​ໄດ້​ກິນ​ນັ້ນ ນອກ​ຈາກ​ແມ່‌ຍິງ​ກັບ​ພວກ​ເດັກ ມີ​ຜູ້­ຊາຍ​ປະ‌ມານ​ສີ່​ພັນ​ຄົນA total of four thousand men were fed, in addition to women and children.
39 แล้วพอเพิ่นได้ส่งคนหลวงหลายพวกฮั้นออกไปแล้ว จั่งลงเฮือมายังฝั่งเขตเมืองมักดาลาເມື່ອ​ຊົງ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເລີກ​ໄປ​ແລ້ວ ພຣະ‌ອົງ​ກໍ​ສະ‌ເດັດ​ລົງ​ເຮືອ​ໄປ​ຍັງ​ເຂດ​ເມືອງ​ມາ­ຄາ­ດານ.ແລ້ວ​ພໍ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ພວກ​ນັ້ນ​ອອກ​ໄປ​ແລ້ວ ຈັ່ງ​ລົງ​ເຮືອ​ມາ‌ຍັງ​ຝັ່ງ​ເຂດ​ເມືອງ​ມັກ­ດາ­ລາAfter Jesus had dismissed the crowds, He got into the boat and went to the region of Magadan.