4013
ບົດ‌ທີ 13ມັດ­ທາຍ ບົດ‌ທີ 13Matthew 13
ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ເລື່ອງ​ຜູ້​ຫວ່ານ-
(ມຣກ. 4:1-9; ລກ. 8:4-8)-
1 ในมื้อเดียวกันฮั้น พระเยซูได้ลงจากเฮือน ออกไปนั่งอยู่ซายทะเลໃນ​ວັນ​ນັ້ນ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ສະ‌ເດັດ​ອອກ‌ຈາກ​ເຮືອນ​ໄປ​ປະ‌ທັບ​ຢູ່​ແຄມ‌ຝັ່ງ​ທະເລ.ໃນ​ມື້​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ລົງ​ຈາກ​ເຮືອນ ອອກ​ໄປ​ນັ່ງ​ຢູ່​ຊາຍ‌ທະເລThat same day Jesus went out of the house and sat by the sea.
2 แล้วมีคนหลวงหลายได้พากันมาหาเพิ่น พระเยซูจั่งลงไปนั่งอยู่ในเฮือ แล้วคนพวกฮั้นกะยืนอยู่เทิงตะฝั่งມີ​ຄົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ພາ‌ກັນ​ມາ​ຫາ​ພຣະ‌ອົງ ເພາະ​ເຫດ​ນັ້ນ​ພຣະ‌ອົງ​ຈິ່ງ​ສະ‌ເດັດ​ເຂົ້າ​ປະ‌ທັບ​ຢູ່‌ໃນ​ເຮືອ ແລະ​ຝູງ​ຄົນ​ເຫລົ່າ‌ນັ້ນ​ກໍ​ຢືນ‌ຢູ່​ແຄມຝັ່ງ.ແລ້ວ​ມີ​ຄົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ໄດ້​ພາ‌ກັນ​ມາ​ຫາ​ເພິ່ນ ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ​ລົງ​ໄປ​ນັ່ງ​ຢູ່‌ໃນ​ເຮືອ ແລ້ວ​ຄົນ​ພວກ​ນັ້ນ​ກໍ​ຢືນ‌ຢູ່​ເທິງ​ຝັ່ງSuch large crowds gathered around Him that He got into a boat and sat down, while all the people stood on the shore.
3 แล้วพระเยซูจั่งได้เว้ากับเขาหลายอันหลายแนวเป็นคำเปรียบเทียบว่า "นี่แน่ะ มีผู้หว่านคนหนึ่งออกไปหว่านเม็ดข้าวແລ້ວ​ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ກັບ​ເຂົາ​ຫລາຍ​ປະ‌ການ​ເປັນ​ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ວ່າ, “ເບິ່ງ​ແມ, ມີ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຫວ່ານ​ພືດ.ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ‌ໄດ້​ເວົ້າ​ກັບ​ເຂົາ​ຫລາຍ​ອັນ​ຫລາຍ​ແນວ​ເປັນ​ຄຳ‌ປຽບທຽບ​ວ່າ “ນີ້‌ແຫລະ ມີ​ຜູ້​ຫວ່ານ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຫວ່ານ​ເມັດ​ເຂົ້າAnd He told them many things in parables, saying, “A farmer went out to sow his seed.
4 แล้วบัดพวมหว่านอยู่ฮั้น ลางเม็ดกะตกตามแคมทาง แล้วนกกะลงมากินเมิ้ดເມື່ອ​ກຳ‌ລັງ​ຫວ່ານ​ຢູ່​ນັ້ນ​ລາງ​ເມັດ​ກໍ​ຕົກ​ຕາມ​ທາງ ແລ້ວ​ນົກ​ກໍ​ມາ​ກິນ​ເສຍ.ແລ້ວ​ບັດ​ພວມ​ຫວ່ານ​ຢູ່‌ຫັ້ນ ລາງ​ເມັດ​ກໍ​ຕົກ​ຕາມ​ແຄມ​ທາງ ແລ້ວ​ນົກ​ກໍ​ລົງ‌ມາ​ກິນ​ໝົດAnd as he was sowing, some seed fell along the path, and the birds came and devoured it.
5 ลางเม็ดกะตกใส่หม่องที่เป็นพื้นหิน มีเนื้อดินบางๆ จั่งงอกขึ้นโดยไวย้อนดินบ่ลึกລາງ​ເມັດ​ກໍ​ຕົກ​ໃສ່​ບ່ອນ​ຫີນ​ຫລາຍ​ດິນ​ໜ້ອຍ ຈິ່ງ​ງອກ​ຂຶ້ນ​ໂລດ​ເພາະ​ດິນ​ບໍ່​ເລິກ.ລາງ​ເມັດ​ກໍ​ຕົກ​ໃສ່​ໝ້ອງ​ທີ່​ເປັນ​ພື້ນ​ຫີນ ມີ​ເນື້ອ‌ດິນ​ບາງໆ ຈັ່ງ​ງອກ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ໄວ​ຍ້ອນ​ດິນ​ບໍ່​ເລິກSome fell on rocky ground, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow.
6 แล้วบัดตะเว็นขึ้น มันกะถืกแดดเผาย้อนบ่มีฮากเลยเหี่ยวไปແຕ່​ເມື່ອ​ຕາ‌ເວັນ​ອອກ​ມາ​ກໍ​ແຫ້ມ ຈິ່ງ​ຫ່ຽວ‌ແຫ້ງ​ໄປ​ເພາະ​ບໍ່​ມີ​ຮາກ.ແລ້ວ​ບັດ​ຕະເວັນ​ຂຶ້ນ ມັນ​ກໍ​ຖືກ​ແດດ​ເຜົາ​ຍ້ອນ​ບໍ່​ມີ​ຮາກ​ເລີຍ​ຫ່ຽວ​ໄປBut when the sun rose, the seedlings were scorched, and they withered because they had no root.
7 แล้วลางเม็ดกะตกอยู่กลางหนาม แต่หนามได้งอกขึ้นก่อนเลยปกคลุมมันไว้ລາງ​ເມັດ​ກໍ​ຕົກ​ກາງ​ພຸ່ມ​ໜາມ ໜາມ​ກໍ​ປົ່ງ​ຂຶ້ນ​ຫຸ້ມ​ຮັດ​ເສຍ.ແລ້ວ​ລາງ​ເມັດ​ກໍ​ຕົກ​ຢູ່​ກາງ​ໜາມ ແຕ່​ໜາມ​ໄດ້​ງອກ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ເລີຍ​ປົກ​ຄຸມ​ມັນ​ໄວ້Other seed fell among thorns, which grew up and choked the seedlings.
8 แล้วลางเม็ดกะตกใส่ดินดี แล้วเกิดผล ได้ร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้างລາງ​ເມັດ​ກໍ​ຕົກ​ໃສ່​ດິນ​ດີ​ແລ້ວ​ກໍ‌ເກີດ​ຜົນ​ເມັດ​ໜຶ່ງ​ຮ້ອຍ​ຕໍ່, ເມັດ​ໜຶ່ງ​ຫົກ‌ສິບ​ຕໍ່, ເມັດ​ໜຶ່ງ​ສາມ​ສິບ​ຕໍ່.ແລ້ວ​ລາງ​ເມັດ​ກໍ​ຕົກ​ໃສ່​ດິນ​ດີ ແລ້ວ​ເກີດ​ຜົນ ໄດ້​ຮ້ອຍ​ເທົ່າ​ແດ່ ຫົກ‌ສິບ​ເທົ່າ​ແດ່ ສາມ​ສິບ​ເທົ່າ​ແດ່Still other seed fell on good soil and produced a crop—a hundredfold, sixtyfold, or thirtyfold.
9 ใผมีหูกะให้ฟังเอาเด้อ"ຜູ້‌ໃດ​ມີ​ຫູ ຈົ່ງ​ຟັງເອົາ.”ໃຜ​ມີ​ຫູ​ກໍ​ໃຫ້​ຟັງ‌ເອົາ​ເດີ້”He who has ears, let him hear.”
ຈຸດ​ມຸ່ງ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ-
(ມຣກ. 4:10-12; ລກ. 8:9-10)-
10 แล้วฝ่ายพวกลูกศิษย์จั่งถามพระเยซูว่า "เป็นหยังท่านจั่งเว้ากับพวกเขาเป็นแต่คำเปรียบเทียบซื่อๆ"ຝ່າຍ​ພວກ​ສາ‌ວົກ​ຈິ່ງ​ມາ​ທູນ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ເຫດ​ສັນ‌ໃດ​ທ່ານ​ຈິ່ງ​ກ່າວ​ກັບ​ເຂົາ​ເປັນ​ຄຳອຸປະມາ.”ແລ້ວ​ຝ່າຍ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ຈັ່ງ​ຖາມ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ວ່າ “ເປັນ​ຫຍັງ​ທ່ານ​ຈັ່ງ​ເວົ້າ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ແຕ່​ຄຳ‌ປຽບທຽບ​ຊື່​ໆ”Then the disciples came to Jesus and asked, “Why do You speak to the people in parables?”
11 เพิ่นจั่งตอบพวกลูกศิษย์ว่า "ย้อนว่า ถ้อยคำอันลึกลับเรื่องแผ่นดินสวรรค์ฮั้นได้มอบให้พวกเจ้าที่สิฮู้จักนำ แต่สำหรับพวกคนภายนอกฮั้นกะบ่เลยພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ຂໍ້​ຄວາມ‌ເລິກລັບ​ເລື່ອງ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ຊົງ​ໂຜດ‌ໃຫ້​ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ຮູ້​ໄດ້​ແຕ່​ຄົນ​ເຫລົ່າ‌ນັ້ນ​ບໍ່​ຊົງ​ໂຜດ‌ໃຫ້​ຮູ້.ເພິ່ນ​ຈັ່ງ​ຕອບ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ວ່າ “ຍ້ອນ​ວ່າ ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ອັນ​ເລິກ­ລັບ​ເລື່ອງ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຊິ​ຮູ້‌ຈັກ​ນຳ ແຕ່​ສຳ‌ລັບ​ພວກ​ຄົນ​ພາຍນອກ‌ຫັ້ນ​ກໍ​ບໍ່​ເລີຍHe replied, “The knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them.
12 คือว่าผู้ใดมีอยู่แล้ว กะสิเติมให้ผู้ฮั้นเพิ่มอีก แต่ผู้ใดที่บ่มี แม้นแต่แนวที่เขามีอยู่แล้ว กะสิเอาออกไปจากเขาດ້ວຍ​ວ່າ​ຜູ້‌ໃດ​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ​ຈະ​ຊົງ​ເພີ່ມ‌ເຕີມ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້‌ນັ້ນ​ອີກ ແລະ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ຈະ​ມີ​ບໍ‌ລິ‌ບູນ ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ນັ້ນ ເຖິງ‌ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕົນ​ມີ​ຢູ່​ກໍ​ຈະ​ຊົງ​ຍົກ​ເອົາ​ໄປ​ຈາກ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ເສຍ.ຄື​ວ່າ​ຜູ້‌ໃດ​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ ກໍ​ຊິ​ເຕີມ​ໃຫ້​ຜູ້‌ນັ້ນ​ເພີ່ມ​ອີກ ແຕ່​ຜູ້‌ໃດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ ແມ່ນ​ແຕ່​ແນວ​ທີ່​ເຂົາ​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ ກໍ​ຊິ​ເອົາ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເຂົາWhoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken away from him.
13 จั่งซั้น เฮาจั่งเว้ากับพวกเขาเป็นคำเปรียบเทียบ ย้อนว่าเถิงแม้นเขาเห็นกะคือบ่เห็น เถิงได้ยินกะคือบ่ได้ยิน กับบ่เข้าใจนำດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້‌ແຫລະ, ເຮົາ​ຈິ່ງ​ກ່າວ​ແກ່​ເຂົາ​ເປັນ​ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ເພາະ​ເມື່ອ​ເຂົາ​ເບິ່ງ​ກໍ​ບໍ່‌ໄດ້​ເຫັນ, ເມື່ອ​ເຂົາ​ຟັງ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້‌ຍິນ, ແລະ​ບໍ່​ເຂົ້າໃຈ.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ເຮົາ​ຈັ່ງ​ເວົ້າ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຄຳ‌ປຽບທຽບ ຍ້ອນ​ວ່າ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ເຂົາ​ເຫັນ​ກໍ​ຄື​ບໍ່​ເຫັນ ເຖິງ​ໄດ້‌ຍິນ​ກໍ​ຄື​ບໍ່​ໄດ້‌ຍິນ ກັບ​ບໍ່​ເຂົ້າ‌ໃຈ​ນຳThis is why I speak to them in parables: ‘Though seeing, they do not see; though hearing, they do not hear or understand.’
14 แล้วคำทำนายของอิสยาห์กะสำเร็จอยู่ในคนพวกฮั้นที่ว่า 'พวกเจ้าสิได้ยิน แต่สิบ่เข้าใจ แล้วสิเบิ่งเห็น แต่สิบ่ได้ฮู้จักเลยຄຳ​ທຳ‌ນວາຍ​ຂອງ​ເອ­ຊາ­ຢາ​ກໍ​ຖືກ‌ຕ້ອງ​ກັບ​ເຂົາ ຄື​ຄຳ​ທີ່​ວ່າ, ‘ເຈົ້າ​ທັງ‌ຫລາຍ​ຈະ​ໄດ້‌ຍິນ​ແທ້ ແຕ່​ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ‌ໃຈ​ຈັກ‌ເທື່ອ ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ແທ້ ແຕ່​ຈະ​ບໍ່‌ໄດ້​ສັງ‌ເກດ​ຈັກເທື່ອ.ແລ້ວ​ຄຳ​ທຳ‌ນາຍ​ຂອງ​ເອ­ຊາ­ຢາ​ກໍ​ສຳ‌ເລັດ​ຢູ່‌ໃນ​ຄົນ​ພວກ​ນັ້ນ​ທີ່​ວ່າ ‘ພວກ​ເຈົ້າ​ຊິ​ໄດ້‌ຍິນ ແຕ່​ຊິ​ບໍ່​ເຂົ້າ‌ໃຈ ແລ້ວ​ຊິ​ເບິ່ງ​ເຫັນ ແຕ່​ຊິ​ບໍ່​ໄດ້​ຮູ້‌ຈັກ​ເລີຍIn them the prophecy of Isaiah is fulfilled: ‘You will be ever hearing but never understanding; you will be ever seeing but never perceiving.
15 ย้อนว่า จิตใจของซนซาตินี้กะหนาปึกเป็นเซ่อๆ ซ่าๆ อยู่ หูของเขากะตึง ตาของเขากะปิดไว้แล้ว เกรงว่าในยามใดเขาอาจสิเห็นด้วยตา กับได้ยินด้วยหู กับเข้าใจด้วยใจ แล้วสิหันมากลับใจใหม่ แล้วเฮาจั่งสิปัวเขาให้เซาเป็นดี'ດ້ວຍ​ວ່າ​ໃຈ​ຂອງ​ພົນ‌ລະ‌ເມືອງ​ນີ້​ກໍ​ປຶກ​ໜາ, ຫູ​ກໍ​ໜັກ, ຕາ​ຂອງ​ເຂົາ​ກໍ​ຫລັບ​ເສຍ ຢ້ານ‌ວ່າ​ເຂົາ​ຈະ​ສັງ‌ເກດ​ດ້ວຍ​ຕາ ແລະ​ຈະ​ໄດ້‌ຍິນ​ດ້ວຍ​ຫູ​ແລະ​ຈະ​ຮູ້​ດ້ວຍ​ໃຈ ແລ້ວ​ຈະ​ຕ່າວ​ກັບ​ມາ ແລະ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ‌ໃຫ້​ເຂົາ​ດີ’.ຍ້ອນ​ວ່າ ຈິດ­ໃຈ​ຂອງ​ຊົນ‌ຊາດ​ນີ້​ກໍ​ໜາ‌ປຶກ​ເປັນ​ເຊີ່​ໆ ຊ່າ​ໆ ຢູ່ ຫູ​ຂອງ​ເຂົາ​ກໍ​ຕຶງ ຕາ​ຂອງ​ເຂົາ​ກໍ​ປິດ​ໄວ້​ແລ້ວ ຢ້ານ‌ວ່າ​ໃນ​ຍາມ​ໃດ​ເຂົາ​ອາດ​ຊິ​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ຕາ ກັບ​ໄດ້‌ຍິນ​ດ້ວຍ​ຫູ ກັບ​ເຂົ້າ‌ໃຈ​ດ້ວຍ​ໃຈ ແລ້ວ​ຊິ​ຫັນ​ມາ​ກັບ‌ໃຈ​ໃໝ່ ແລ້ວ​ເຮົາ​ຈັ່ງ​ຊິ​ປົວ​ເຂົາ​ໃຫ້​ເຊົາ​ເປັນ​ດີ’For this people’s heart has grown callous; they hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them.’
16 แต่ฝ่ายพวกเจ้า ตาของเจ้ากะได้พรเป็นสุขแล้วย้อนเจ้าได้เห็น กับหูของเจ้ากะได้พรเป็นสุขแล้วย้อนเจ้าได้ยินແຕ່​ຕາ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ​ເພາະ​ໄດ້​ເຫັນ ແລະ​ຫູ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ​ເພາະ​ໄດ້ຍິນ.ແຕ່​ຝ່າຍ​ພວກ​ເຈົ້າ ຕາ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ກໍ‌ໄດ້​ພົນ​ເປັນ​ສຸກ​ແລ້ວ​ຍ້ອນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ ກັບ​ຫູ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ກໍ‌ໄດ້​ພົນ​ເປັນ​ສຸກ​ແລ້ວ​ຍ້ອນ​ເຈົ້າ​ໄດ້‌ຍິນBut blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear.
17 คือเฮาสิบอกความจริงให้พวกเจ้าโลด ว่า ผู้เป็นปากเป็นเสียงของพระเจ้ากับผู้เที่ยงธรรมหลายคนอยากสิเห็น๏สิ่งที่ตาของพวกเจ้าได้เห็น แต่เขาบ่ได้เห็น กับอยากสิได้ยิน๏สิ่งที่หูของพวกเจ้าได้ยิน แต่เขาบ่ได้ยินເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ຕາມ​ຄວາມ‌ຈິງ​ວ່າ ຜູ້ປະກາດ‌ພຣະທຳ​ແລະ​ຜູ້​ມີ​ສິນ​ທຳ​ຫລາຍ​ຄົນ ໄດ້​ປາດ‌ຖະໜາ​ຢາກ​ເຫັນ​ຊຶ່ງ​ພວກ​ທ່ານ​ເຫັນ​ຢູ່​ນີ້ ແຕ່​ເຂົາ​ບໍ່‌ໄດ້​ເຫັນ ເຂົາ​ປາດ‌ຖະໜາ​ຢາກ​ໄດ້‌ຍິນ​ຊຶ່ງ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້‌ຍິນ ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້ຍິນ.ຄື​ເຮົາ​ຊິ‌ບອກ​ຄວາມ‌ຈິງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໂລດ ວ່າ ຜູ້‌ເປັນ‌ປາກ‌ເປັນ‌ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ກັບ​ຜູ້​ທ່ຽງ‌ທຳ​ຫລາຍ​ຄົນ​ຢາກ​ຊິ​ເຫັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕາ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ ແຕ່​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ ກັບ​ຢາກ​ຊິ​ໄດ້‌ຍິນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຫູ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄດ້‌ຍິນ ແຕ່​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້‌ຍິນFor truly I tell you, many prophets and righteous men longed to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it.
ຊົງ​ອະທິ‌ບາຍ​ເລື່ອງ​ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ເລື່ອງ​ຜູ້​ຫວ່ານ-
(ມຣກ. 4:13-20; ລກ. 8:11-15)-
18 จั่งซั้น ให้พวกเจ้าฮับฟังคำเปรียบเทียบเรื่องผู้หว่านเม็ดข้าวเด้อ“ເຫດ‌ສັນນັ້ນ​ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ຈົ່ງ​ຟັງ​ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ເລື່ອງ​ຜູ້​ຫວ່ານ​ພືດ​ນັ້ນ.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ‌ປຽບທຽບ​ເລື່ອງ​ຜູ້​ຫວ່ານ​ເມັດ​ເຂົ້າ​ເດີ້Consider, then, the parable of the sower:
19 คือ บัดผู้ใดได้ยินพระคำของพระเจ้าเรื่องแผ่นดินของเพิ่นฮั้นแต่บ่เข้าใจ มารร้ายกะมาจิกเอาพระคำที่หว่านในใจของเขาฮั้นออกไปซะ อันนี้กะได้แก่ผู้ซึ่งฮับเม็ดข้าวที่ตกตามแคมทางເມື່ອ​ຜູ້‌ໃດ​ໄດ້‌ຍິນ​ພຣະ­ທຳ​ເລື່ອງ​ລາຊະ‌ອານາຈັກ​ນັ້ນ ແຕ່​ບໍ່​ເຂົ້າ‌ໃຈ ມານ‌ຮ້າຍ​ມາ​ຍາດ​ເອົາ​ເມັດ​ທີ່​ຫວ່ານ​ໃນ​ໃຈ​ຄົນ​ນັ້ນ​ໄປ​ເສຍ ນັ້ນ​ແຫ‌ລະ, ໄດ້‌ແກ່​ເມັດ​ທີ່​ຫວ່ານ​ລົງ​ຕາມ​ທາງ.ຄື ບັດ​ຜູ້‌ໃດ​ໄດ້‌ຍິນ​ພຣະ‌ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ເລື່ອງ​ລາຊະ‌ອານາຈັກ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ນັ້ນ​ແຕ່​ບໍ່​ເຂົ້າ‌ໃຈ ພະຍາ‌ມານ​ຮ້າຍ​ກໍ​ມາ​ຈີກ‌ເອົາ​ພຣະ‌ຄຳ​ທີ່​ຫວ່ານ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ນັ້ນ​ອອກ​ໄປ​ຊະ ອັນ​ນີ້​ກໍ‌ໄດ້​ແກ່​ຜູ້​ຊຶ່ງ​ຮັບ​ເມັດ​ເຂົ້າ​ທີ່​ຕົກ​ຕາມ​ແຄມ​ທາງWhen anyone hears the message of the kingdom but does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path.
20 กับผู้ที่ฮับเอาเม็ดข้าวที่ตกใส่ดินบางที่มีพื้นหินฮั้น ได้แก่ผู้ที่ได้ยินพระคำของพระเจ้า แล้วกะฮับเอาโลดด้วยความดีใจແລະ​ເມັດ​ທີ່​ຫວ່ານ​ຕົກ​ໃນ​ບ່ອນ​ມີ​ຫີນ​ຫລາຍ​ນັ້ນ ໄດ້‌ແກ່​ບຸກ​ຄົນ‌ທີ່​ໄດ້‌ຍິນ​ພຣະ­ທຳ ແລ້ວ​ກໍ​ຮັບ​ເອົາ​ທັນ‌ທີ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຍິນດີ.ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ຮັບ​ເອົາ​ເມັດ​ເຂົ້າ​ທີ່​ຕົກ​ໃສ່​ດິນ​ບາງ​ທີ່​ມີ​ພື້ນ​ຫີນ​ນັ້ນ ໄດ້​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້‌ຍິນ​ພຣະ‌ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ແລ້ວ​ກໍ​ຮັບ​ເອົາ​ໂລດ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ດີ‌ໃຈThe seed sown on rocky ground is the one who hears the word and promptly receives it with joy.
21 แต่บ่มีฮากในโตเอง เลยทนอยู่น้อยหนึ่ง คือบัดเกิดการทุกข์ยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆ ย้อนพระคำของพระเจ้าฮั้น เป็นอุปสรรคให้ใจเขาสะดุ้งแฮงเลยเลิกไปແຕ່​ບໍ່​ມີ​ຮາກ​ໃນ​ຕົວ​ເອງ​ຈິ່ງ​ທົນ​ຢູ່​ຊົ່ວ‌ຄາວ ແລະ​ເມື່ອ​ເກີດ​ຄວາມ​ຍາກ​ລຳ‌ບາກ ຫລື​ການ​ຂົ່ມ­ເຫງ​ເພາະ​ພຣະ­ທຳ​ນັ້ນ ຕົນ​ກໍ​ທໍ້‌ຖອຍ​ໃຈ​ເສຍ​ທັນທີ.ແຕ່​ບໍ່​ມີ​ຮາກ​ໃນ​ໂຕ​ເອງ ເລີຍ​ທົນ​ຢູ່​ນ້ອຍ​ໜຶ່ງ ຄື​ບັດ​ເກີດ​ການ​ທຸກ‌ຍາກ‌ລຳບາກ​ຫລື​ການ​ຂົ່ມ­ເຫງ​ຕ່າງໆ ຍ້ອນ​ພຣະ‌ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ນັ້ນ ເປັນ​ອຸປະ‌ສັກ​ໃຫ້​ໃຈ​ເຂົາ​ສະ‌ດຸ້ງ​ແຮງ​ເລີຍ​ເລີກ​ໄປBut since he has no root, he remains for only a season. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away.
22 ผู้ที่ฮับเม็ดข้าวที่ตกอยู่กลางหนามฮั้น ได้แก่ผู้ที่ได้ฮับฟังพระคำของพระเจ้า ฟังแล้วการวิตกกังวลตามค่านิยมทางโลกนี้ กับการล่อลวงทางทรัพย์สินเงินทอง กะเลยฮัดหุ้มเอาพระคำของพระเจ้าไว้ การเกิดผลของผู้ฮั้นกะเลยเซาไปตามແລະ​ເມັດ​ທີ່​ຫວ່ານ​ຕົກ​ກາງ​ພຸ່ມ​ໜາມ ໄດ້‌ແກ່​ບຸກ​ຄົນ‌ທີ່​ໄດ້‌ຍິນ​ພຣະ­ທຳ ແລ້ວ​ຄວາມ​ກັງ‌ວົນ​ຕາມ​ທຳມະ‌ດາ​ໂລກ ແລະ​ຄວາມ​ຫລອກ‌ລວງ​ແຫ່ງ​ຊັບ‌ສົມບັດ ກໍ​ຫຸ້ມ​ຮັດ​ພຣະ­ທຳ​ນັ້ນ​ເສຍ​ຈິ່ງ​ບໍ່‌ເກີດ​ຜົນ.ຜູ້​ທີ່​ຮັບ​ເມັດ​ເຂົ້າ​ທີ່​ຕົກ​ຢູ່​ກາງ​ໜາມ​ນັ້ນ ໄດ້​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ​ພຣະ‌ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຟັງ​ແລ້ວ​ການ​ວິຕົກ‌ກັງວົນ​ຕາມ​ຄ່າ​ນິຍົມ​ທາງ​ໂລກ​ນີ້ ກັບ​ການ​ລໍ້‌ລວງ​ທາງ​ຊັບສິນ‌ເງິນທອງ ກໍ​ເລີຍ​ຮັດ‌ຫຸ້ມ​ເອົາ​ພຣະ‌ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ໄວ້ ການ​ເກີດ​ຜົນ​ຂອງ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ກໍ​ເລີຍ​ເຊົາ​ໄປ​ຕາມThe seed sown among the thorns is the one who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, and it becomes unfruitful.
23 ส่วนผู้ที่ฮับเม็ดข้าวที่ตกในดินดีฮั้น ได้แก่ผู้ที่ได้ยินพระคำของพระเจ้า แล้วเข้าใจ ผู้ฮั้นเลยเกิดผลในซีวิตร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง"ສ່ວນ​ເມັດ​ທີ່​ຫວ່ານ​ຕົກ‌ລົງ​ໃນ​ດິນ​ດີ​ນັ້ນ ໄດ້‌ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້‌ຍິນ​ພຣະ­ທຳ​ແລະ​ເຂົ້າ‌ໃຈ ຜູ້‌ນັ້ນ​ກໍ‌ເກີດ​ຜົນ​ໄດ້​ຮ້ອຍ​ຕໍ່​ແດ່, ຫົກ‌ສິບ​ຕໍ່​ແດ່, ແລະ​ສາມ​ສິບ​ຕໍ່​ແດ່.”ສ່ວນ​ຜູ້​ທີ່​ຮັບ​ເມັດ​ເຂົ້າ​ທີ່​ຕົກ​ໃນ​ດິນ​ດີ​ນັ້ນ ໄດ້​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້‌ຍິນ​ພຣະ‌ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ແລ້ວ​ເຂົ້າ‌ໃຈ ຜູ້‌ນັ້ນ​ເລີຍ​ເກີດ​ຜົນ​ໃນ​ຊີ­ວິດ​ຮ້ອຍ​ເທົ່າ​ແດ່ ຫົກ‌ສິບ​ເທົ່າ​ແດ່ ສາມ​ສິບ​ເທົ່າ​ແດ່”But the seed sown on good soil is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and produces a crop—a hundredfold, sixtyfold, or thirtyfold.”
ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ເລື່ອງ​ເຂົ້າ‌ນົກ​ປົນ​ເຂົ້າ‌ດີ-
24 แล้วพระเยซูได้เว้าคำเปรียบเทียบอีกเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังว่า "แผ่นดินสวรรค์เปรียบคือซายคนหนึ่ง ได้หว่านเม็ดข้าวพันธุ์ดีในนาของโตພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ອີກ​ເລື່ອງ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ທັງ‌ຫລາຍ​ຟັງ​ວ່າ, “ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ປຽບ‌ເໝືອນ​ຄົນ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຫວ່ານ​ພືດ​ເມັດ​ດີ​ໃນ​ນາ​ຂອງຕົນ.ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຄຳ‌ປຽບທຽບ​ອີກ​ເລື່ອງ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຟັງ​ວ່າ “ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ປຽບ​ຄື​ຜູ້­ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ ໄດ້​ຫວ່ານ​ເມັດ​ເຂົ້າ‌ພັນ‌ດີ​ໃນ​ນາ​ຂອງ​ໂຕJesus presented another parable to them: “The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field.
25 แต่บัดคนใซ้ นอนหลับอยู่ ทางศัตรูของซายคนฮั้น ลักมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวพันธุ์ดีฮั้นไว้ แล้วกะหลบหนีไปແຕ່​ເມື່ອ​ຄົນ​ທັງ‌ຫລາຍ​ກຳ‌ລັງ​ນອນ‌ຫລັບ​ຢູ່ ສັດ‌ຕູ​ຂອງ​ຜູ້‌ນັ້ນ​ມາ​ຫວ່ານ​ເຂົ້າ‌ນົກ​ໃສ່​ຖ້າ‌ມກາງ​ເຂົ້າ‌ດີ ແລ້ວ​ກໍ​ໜີ​ເສຍ.ແຕ່​ບັດ​ຄົນໃຊ້ ນອນ‌ຫລັບ​ຢູ່ ທາງ​ສັດ‌ຕູ​ຂອງ​ຜູ້­ຊາຍ​ຄົນ​ນັ້ນ ລັກ​ມາ​ຫວ່ານ​ເຂົ້າ‌ລະ‌ມານ​ປົນ‌ກັບ​ເຂົ້າ‌ພັນ‌ດີ​ນັ້ນ​ໄວ້ ແລ້ວ​ກໍ​ຫລົບ​ໜີ​ໄປBut while everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds among the wheat, and slipped away.
26 บัดต้นข้าวฮั้นแตกหน่องอกขึ้นออกฮวงแล้ว ข้าวละมานกะได้เติบโตขึ้นมานำຄັນ​ເຂົ້າ‌ດີ​ນັ້ນ​ງອກ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຮວງ​ແລ້ວ ເຂົ້າ‌ນົກ​ກໍ​ປະ‌ກົດ​ຂຶ້ນ​ເໝືອນ​ກັນ.ບັດ​ຕົ້ນ​ເຂົ້າ​ນັ້ນ​ແຕກ​ໜໍ່​ງອກ​ຂຶ້ນ​ອອກ​ຮວງ​ແລ້ວ ເຂົ້າ‌ລະ‌ມານ​ກໍ‌ໄດ້​ເຕີບ‌ໂຕ​ຂຶ້ນ​ມາ​ນຳWhen the wheat sprouted and bore grain, then the weeds also appeared.
27 พวกผู้ฮับใซ้ของนายเฮือนจั่งมาบอกนายว่า 'นายเจ้าข้า นายได้หว่านข้าวพันธุ์ดีในนาของนายบ่แม่นบ้อ แต่ข้าวละมานฮั้นมาแต่ไส'ພວກ‌ຂ້ອຍ​ໃຊ້​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເຮືອນ​ມາ​ແຈ້ງ​ຄວາມ​ແກ່​ນາຍ​ວ່າ, ‘ນາຍ​ເອີຍ, ທ່ານ​ໄດ້​ຫວ່ານ​ເຂົ້າ‌ດີ​ໃນ​ນາ​ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ່‌ແມ່ນ​ຫລື ແລ້ວ​ເຂົ້າ‌ນົກ​ມາ​ແຕ່​ໃສ.’ພວກ​ຜູ້​ຮັບ‌ໃຊ້​ຂອງ​ນາຍ​ເຮືອນ​ຈັ່ງ​ມາ‌ບອກ​ນາຍ​ວ່າ ‘ນາຍ​ເຈົ້າ‌ຂ້າ ນາຍ​ໄດ້​ຫວ່ານ​ເຂົ້າ‌ພັນ‌ດີ​ໃນ​ນາ​ຂອງ​ນາຍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ້ ແຕ່​ເຂົ້າ‌ລະ‌ມານ​ນັ້ນ​ມາ​ແຕ່‌ໄສ’The owner’s servants came to him and said, ‘Sir, didn’t you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from?’
28 นายกะตอบพวกเขาว่า 'นี้เป็นการเฮ็ดของศัตรูเฮา' พวกผู้ฮับใซ้จั่งถามนายว่า 'นายอยากสิให้พวกเฮาไปลกเก็บข้าวละมานฮั้นออกบ้อ'ຝ່າຍ​ນາຍ​ກໍ​ຕອບ​ວ່າ ‘ນີ້‌ແມ່ນ​ການ‌ເຮັດ​ຂອງ​ສັດ‌ຕູ’ ພວກ‌ຂ້ອຍ​ໃຊ້​ຈິ່ງ​ຖາມ​ນາຍ​ວ່າ ‘ຖ້າ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ນາຍ​ຢາກ​ໃຫ້​ໝູ່​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ໄປ​ເກັບ‌ເຂົ້າ​ນົກ​ນັ້ນ​ຫລື?’.ນາຍ​ກໍ​ຕອບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ‘ນີ້​ເປັນ​ການ​ເຮັດ​ຂອງ​ສັດ‌ຕູ​ເຮົາ’ ພວກ​ຜູ້​ຮັບ‌ໃຊ້​ຈັ່ງ​ຖາມ​ນາຍ​ວ່າ ‘ນາຍ​ຢາກ​ຊິ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ​ຫລົກ​ເກັບ​ເຂົ້າ‌ລະ‌ມານ​ນັ້ນ​ອອກ​ບໍ້’‘An enemy did this,’ he replied. So the servants asked him, ‘Do you want us to go and pull them up?’
29 แต่นายตอบว่า 'อย่าเลย หย้านว่าบัดพวมลกข้าวละมานฮั้นออกข้าวพันธุ์ดีของเฮาสิถืกดึงออกมานำນາຍ​ຈິ່ງ​ຕອບ​ວ່າ ‘ຢ່າ‌ຊູ່​ໄປ ເພາະ​ເມື່ອ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຫລົກ​ເຂົ້າ‌ນົກ​ນັ້ນ​ຢ້ານ​ຈະ​ຫລົກ​ເຂົ້າ‌ດີ​ດ້ວຍ.ແຕ່​ນາຍ​ຕອບ​ວ່າ ‘ຢ່າ​ເລີຍ ຢ້ານ​ວ່າ​ບັດ​ພວມ​ຫລົກ​ເຂົ້າ‌ລະ‌ມານ​ນັ້ນ​ອອກ​ເຂົ້າ‌ພັນ‌ດີ​ຂອງ​ເຮົາ​ຊິ​ຖືກ​ດຶງ​ອອກ​ມາ​ນຳ‘No,’ he said, ‘if you pull the weeds now, you might uproot the wheat with them.
30 ให้ทั้งสองใหญ่ไปพร้อมกันจนเถิงยามเก็บเกี่ยว แล้วในยามเก็บเกี่ยวฮั้น เฮาสิสั่งพวกคนเกี่ยวไว้ว่า "ให้เก็บเอาข้าวละมานออกก่อน มัดเป็นฟ่อนๆ ไว้เพื่อเผาไฟซะ แต่ข้าวพันธุ์ดีฮั้น ให้ขนเอาไปเมี้ยนไว้ในเล้าข้าวของเฮา"ປະ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ທັງ​ສອງ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ‌ກັນ​ຈົນ​ເຖິງ​ລະ‌ດູ​ກ່ຽວ ແລະ​ໃນ​ເວ‌ລາ​ກ່ຽວ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ຈະ​ສັ່ງ​ພວກ​ກ່ຽວ​ວ່າ, ຈົ່ງ​ເກັບ‌ເຂົ້າ​ນົກ​ກ່ອນ, ມັດ​ເປັນ​ຟ່ອນ​ເຜົາ​ໄຟ​ເສຍ ສ່ວນ​ເຂົ້າ‌ດີ​ນັ້ນ​ຈົ່ງ​ໂຮມ​ໄວ້​ໃນ​ເລົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ’.”ໃຫ້​ທັງ​ສອງ​ໃຫຍ່​ໄປ​ພ້ອມ​ກັນ​ຈົນ​ເຖິງ​ຍາມ​ເກັບ‌ກ່ຽວ ແລ້ວ​ໃນ​ຍາມ​ເກັບ‌ກ່ຽວ​ນັ້ນ ເຮົາ​ຊິ​ສັ່ງ​ພວກ​ຄົນ​ກ່ຽວ​ໄວ້​ວ່າ “ໃຫ້​ເກັບ​ເອົາ​ເຂົ້າ‌ລະ‌ມານ​ອອກ​ກ່ອນ ມັດ​ເປັນ​ຟ່ອນ​ໆ ໄວ້​ເພື່ອ​ເຜົາ​ໄຟ​ຊະ ແຕ່​ເຂົ້າ‌ພັນ‌ດີ​ນັ້ນ ໃຫ້​ຂົນ​ເອົາ​ໄປ​ມ້ຽນ‌ໄວ້​ໃນ​ເລົ້າ​ເຂົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ”’Let both grow together until the harvest. At that time I will tell the harvesters: First collect the weeds and tie them in bundles to be burned; then gather the wheat into my barn.’”
ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ເລື່ອງ​ເມັດ​ຜັກ‌ກາດ-
(ມຣກ. 4:30-32; ລກ. 13:18-19)-
31 พระเยซูยังเว้าคำเปรียบเทียบอีกเรื่องหนึ่งให้เขาฟังว่า "แผ่นดินสวรรค์เปรียบคือเม็ดมัสตาร์ดเม็ดหนึ่ง ซึ่งซายคนหนึ่งเอาไปเพาะปลูกไว้ในไฮ่นาของโตພຣະ‌ອົງ​ຍັງ​ຊົງ​ກ່າວ​ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ອີກ​ເລື່ອງ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ຟັງ​ວ່າ, “ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ປຽບ‌ເໝືອນ​ແກ່ນ​ຜັກ‌ກາດ​ເມັດ​ໜຶ່ງ ທີ່​ຄົນ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ເອົາ​ໄປ​ຫວ່ານ​ໃນ​ສວນ​ຂອງຕົນ.ພຣະ‌ເຢຊູ​ຍັງ​ເວົ້າ​ຄຳ‌ປຽບທຽບ​ອີກ​ເລື່ອງ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ຟັງ​ວ່າ ‘ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ປຽບ​ຄື​ເມັດ​ຜັກ‌ກາດ​ເມັດ​ໜຶ່ງ ຊຶ່ງ​ຜູ້­ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ເອົາ​ໄປ​ເພາະ‌ປຸກ​ໄວ້​ໃນ​ໄຮ່‌ນາ​ຂອງ​ໂຕJesus put before them another parable: “The kingdom of heaven is like a mustard seed that a man planted in his field.
ໃນ​ປະ‌ເທດ​ນັ້ນ​ມີ​ຕົ້ນ​ຜັກ‌ກາດ​ລາງ​ແນວ​ສູງ​ເຖິງ​ສາມ​ສີ່​ແມັດ.-
32 ซึ่งเม็ดมัสตาร์ดฮั้นกะน้อยกว่าเม็ดอื่นๆ ทั้งเมิ้ด แต่บัดออกงอกโตขึ้นแล้ว มันกะยิ่งใหญ่ที่สุดในพวกกอไม้ทั้งเมิ้ด จั่งเติบโตเป็นกกไม้ใหญ่อีหลีเถิงพวกนกจั่งมาเฮ็ดฮังอาศัยอยู่ตามง่าของกกฮั้นได้"ເມັດ​ນັ້ນ​ນ້ອຍ​ກວ່າ​ເມັດ​ທັງ‌ປວງ ແຕ່​ເມື່ອ​ງອກ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ​ກໍ​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ຜັກ​ອື່ນ ແລະ​ກາຍ​ເປັນ‌ຕົ້ນ​ໄມ້​ຈົນ​ກວ່າ​ນົກ​ປ່າ​ໄດ້​ມາ​ເຮັດ​ຄອນ​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ຕາມ​ກິ່ງ‌ກ້ານ​ມັນ.”ຊຶ່ງ​ເມັດ​ຜັກ‌ກາດ​ນັ້ນ​ກໍ​ນ້ອຍ​ກວ່າ​ເມັດ​ອື່ນ​ໆ ທັງ​ໝົດ ແຕ່​ບັດ​ອອກ​ງອກ​ໂຕ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ ມັນ​ກໍ​ຍິ່ງ‌ໃຫຍ່​ທີ່‌ສຸດ​ໃນ​ພວກ​ກໍ‌ໄມ້​ທັງ​ໝົດ ຈັ່ງ​ເຕີບ‌ໂຕ​ເປັນ​ກົກ‌ໄມ້​ໃຫຍ່​ອີ່‌ຫລີ​ເຖິງ​ພວກ​ນົກ​ຈັ່ງ​ມາ​ເຮັດ​ຮັງ​ອາ‌ໄສ​ຢູ່​ຕາມ​ງ່າ​ຂອງ​ກົກ​ນັ້ນ​ໄດ້’Although it is the smallest of all seeds, yet it grows into the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches.”
ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ເລື່ອງ​ເຊື້ອ­ແປ້ງ-
(ລກ. 13:20-21)-
33 แล้วพระเยซูยังเว้าคำเปรียบเทียบให้เขาฟังอีกเรื่องหนึ่งว่า "แผ่นดินสวรรค์เปรียบคือเซื้อฟู ซึ่งแม่ญิงผู้หนึ่งได้เอามาเจือลงในแป้งสามถัง แล้วมันกะลามไปจนแป้งฮั้นฟูขึ้นทั้งเมิ้ด"ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ອີກ​ເລື່ອງ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ຟັງ​ວ່າ, “ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ປຽບ‌ເໝືອນ​ເຊື້ອ­ແປ້ງ ທີ່​ຜູ້­ຍິງ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ເອົາ​ປົນ​ໃສ່​ໃນ​ແປ້ງ​ສາມ​ຜອງ ຈົນ​ແປ້ງ​ນັ້ນ​ຟູ​ຂຶ້ນ​ທັງ​ໝົດ.”ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຍັງ​ເວົ້າ​ຄຳ‌ປຽບທຽບ​ໃຫ້​ເຂົາ​ຟັງ​ອີກ​ເລື່ອງ​ໜຶ່ງ​ວ່າ ‘ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ປຽບ​ຄື​ເຊື້ອ‌ຟູ ຊຶ່ງ​ແມ່‌ຍິງ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ເອົາ​ມາ​ເຈືອ​ລົງ​ໃນ​ແປ້ງ​ສາມ​ຖັງ ແລ້ວ​ມັນ​ກໍ​ລາມ​ໄປ​ຈົນ​ແປ້ງ​ນັ້ນ​ຟູ​ຂຶ້ນ​ທັງ​ໝົດ’He told them still another parable: “The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into three measures of flour, until all of it was leavened.”
ການ​ທີ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ໃຊ້​ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ-
(ມຣກ. 4:33-34)-
34 ถ้อยคำแนวหมู่นี้ทั้งเมิ้ด พระเยซูได้เว้ากับหมู่คนหลวงหลายเป็นแต่คำเปรียบเทียบ แล้วนอกจากใซ้คำเปรียบเทียบเพิ่นกะบ่ได้เว้าอีหยังกับพวกเขาอีกเลยຂໍ້‌ຄວາມ​ເຫລົ່າ‌ນີ້​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ແກ່​ປວງ‌ຊົນ​ເປັນ​ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ທັງ​ໝົດ ແລະ​ນອກ‌ຈາກ​ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ພຣະ‌ອົງ​ບໍ່‌ໄດ້​ຊົງ​ກ່າວ​ກັບ​ເຂົາ​ຈັກ​ປະການ.ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ແນວ​ໝູ່​ນີ້​ທັງ​ໝົດ ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ເວົ້າ​ກັບ​ໝູ່​ຄົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ເປັນ​ແຕ່​ຄຳ‌ປຽບທຽບ ແລ້ວ​ນອກ​ຈາກ​ໃຊ້​ຄຳ‌ປຽບທຽບ​ເພິ່ນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ອີ‌ຫຍັງ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ເລີຍJesus spoke all these things to the crowds in parables. He did not tell them anything without using a parable.
35 ทั้งนี้กะเพื่อสิให้เป็นไปตามพระคำของพระเจ้าที่เว้าไว้โดยผู้เป็นปากเป็นเสียงของเพิ่นว่า 'เฮาสิเว้าคำเปรียบเทียบด้วยปากเฮา กับเฮาสิกล่าวถ้อยคำซึ่งถืกปิดซ่อนไว้ตั้งแต่ก่อนสิสร้างโลก'ທັງ​ນີ້​ເພື່ອ‌ຈະ​ໃຫ້​ສຳ‌ເລັດ​ຕາມ​ທີ່​ຊົງ​ກ່າວ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ຜູ້ປະກາດ‌ພຣະທຳ​ວ່າ, “ເຮົາ​ຈະ​ອ້າ‌ປາກ​ເປັນ​ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ ເຮົາ​ຈະ​ບອກ​ຂໍ້‌ຄວາມ​ທີ່​ປົກ​ອຳ​ໄວ້ ຕັ້ງ‌ແຕ່​ແຮກ​ສ້າງ​ໂລກ.”ທັງ​ນີ້​ກໍ​ເພື່ອ‌ຊິ​ໃຫ້‌ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ພຣະ‌ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ທີ່​ເວົ້າ​ໄວ້​ໂດຍ​ຜູ້‌ເປັນ‌ປາກ‌ເປັນ‌ສຽງ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ວ່າ ‘ເຮົາ​ຊິ​ເວົ້າ​ຄຳ‌ປຽບທຽບ​ດ້ວຍ​ປາກ​ເຮົາ ກັບ​ເຮົາ​ຊິ​ກ່າວ​ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ຊຶ່ງ​ຖືກ​ປິດ​ຊ່ອນ​ໄວ້​ຕັ້ງ​ແຕ່‌ກ່ອນ​ຊິ​ສ້າງ​ໂລກ’So was fulfilled what was spoken through the prophet: “I will open My mouth in parables; I will utter things hidden since the foundation of the world.”
ຊົງ​ອະທິ‌ບາຍ​ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ເລື່ອງ​ເຂົ້າ‌ນົກ-
36 แล้วพอพระเยซูได้ส่งคนพวกฮั้นเมือแล้ว กะได้เข้าไปในเฮือน พวกลูกศิษย์ของเพิ่นกะเลยมาขอนำเพิ่นว่า "ซ่อยอธิบายให้พวกผู้ข้าเข้าใจแหน่คำเปรียบเทียบเรื่องข้าวละมานในไฮ่นาฮั้น"ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ສະ‌ເດັດ​ໄປ​ຈາກ​ຄົນ​ເຫລົ່າ‌ນັ້ນ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ເຮືອນ ພວກ​ສາ‌ວົກ​ມາ​ເຝົ້າ​ພຣະ‌ອົງ​ທູນ​ວ່າ, “ຂໍ​ທ່ານ​ໂຜດ​ອະທິ‌ບາຍ​ໃຫ້​ພວກ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ເຂົ້າ‌ໃຈ​ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ເລື່ອງ​ເຂົ້າ‌ນົກ​ໃນ​ນາ​ນັ້ນ​ແດ່.”ແລ້ວ​ພໍ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄົນ​ພວກ​ນັ້ນ​ເມືອ​ແລ້ວ ກໍ‌ໄດ້​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ເຮືອນ ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ກໍ​ເລີຍ​ມາ​ຂໍ​ນຳ​ເພິ່ນ​ວ່າ ‘ຊ່ອຍ​ອະທິ‌ບາຍ​ໃຫ້​ພວກ​ຜູ້‌ຂ້າ​ເຂົ້າ‌ໃຈ​ແໜ່​ຄຳ‌ປຽບທຽບ​ເລື່ອງ​ເຂົ້າ‌ລະ‌ມານ​ໃນ​ໄຮ່‌ນາ​ນັ້ນ’Then Jesus dismissed the crowds and went into the house. His disciples came to Him and said, “Explain to us the parable of the weeds in the field.”
37 พระเยซูเลยตอบเขาว่า "ผู้หว่านเม็ดข้าวดีฮั้นได้แก่เฮาผู้เป็นบุตรมนุษย์ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ຜູ້​ຫວ່ານ​ເມັດ​ດີ​ນັ້ນ​ຄື​ບຸດ­ມະ­ນຸດ.ພຣະ‌ເຢຊູ​ເລີຍ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ ‘ຜູ້​ຫວ່ານ​ເມັດ​ເຂົ້າ​ດີ​ນັ້ນ​ໄດ້​ແກ່​ເຮົາ​ຜູ້​ເປັນ​ບຸດ​ມະ­ນຸດHe replied, “The One who sows the good seed is the Son of Man.
38 ไฮ่นาฮั้นได้แก่โลกนี้ ส่วนเม็ดข้าวดีได้แก่ลูกๆ ของแผ่นดินฯ แต่ข้าวละมานฮั้นได้แก่ลูกๆ ของเจ้ามารร้ายແລະ​ນາ​ນັ້ນ​ຄື​ແຜ່ນດິນ‌ໂລກ ສ່ວນ​ເມັດ​ດີ​ນັ້ນ​ໄດ້‌ແກ່​ພົນ‌ລະ‌ເມືອງ​ແຫ່ງ​ລາຊະ‌ອານາຈັກ ແຕ່​ເຂົ້າ‌ນົກ​ໄດ້‌ແກ່​ພົນ‌ລະ‌ເມືອງ​ຂອງ​ມານຮ້າຍ.ໄຮ່‌ນາ​ນັ້ນ​ໄດ້​ແກ່​ໂລກ​ນີ້ ສ່ວນ​ເມັດ​ເຂົ້າ​ດີ​ໄດ້​ແກ່​ລູກໆ ຂອງ​ລາຊະ‌ອານາຈັກ ແຕ່​ເຂົ້າ‌ລະ‌ມານ​ນັ້ນ​ໄດ້​ແກ່​ລູກໆ ຂອງ​ເຈົ້າ​ພະຍາ‌ມານ​ຮ້າຍThe field is the world, and the good seed represents the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one,
39 ศัตรูผู้หว่านข้าวละมานได้แก่ผีมารซาตาน ยามเก็บเกี่ยวได้แก่การจบลงของโลกนี้ กับผู้เก็บเกี่ยวฮั้นได้แก่พวกเทวทูตของเฮาສັດ‌ຕູ​ຜູ້​ຫວ່ານ​ເຂົ້າ‌ນົກ​ຄື​ພະຍາ‌ມານ ລະ‌ດູ​ກ່ຽວ​ໄດ້‌ແກ່​ຄາວ​ສຸດ​ໂລກ ແລະ​ຜູ້‌ກ່ຽວ​ນັ້ນ​ຄື​ພວກ​ເທ­ວະ­ດາ.ສັດ‌ຕູ​ຜູ້​ຫວ່ານ​ເຂົ້າ‌ລະ‌ມານ​ໄດ້​ແກ່​ຜີ​ພະຍາ‌ມານ​ຊາ­ຕານ ຍາມ​ເກັບ‌ກ່ຽວ​ໄດ້​ແກ່​ການ‌ຈົບລົງ​ຂອງ​ໂລກ​ນີ້ ກັບ​ຜູ້​ເກັບ‌ກ່ຽວ​ນັ້ນ​ໄດ້​ແກ່​ພວກ​ເທວະ‌ທູດຂອງ​ເຮົາand the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels.
40 จั่งซั้น การที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวละมานไปเผาไฟเป็นไปจั่งใด การจบลงของโลกนี้กะสิเป็นไปจั่งซั้นເຫດ‌ສັນນັ້ນ​ເຂົາ​ເກັບ‌ເຂົ້າ​ນົກ​ເຜົາ​ໄຟ​ເສຍ​ຢ່າງ‌ໃດ ຄາວ​ສຸດ​ໂລກ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ຢ່າງ​ນັ້ນ.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ການ​ທີ່​ເຂົາ​ເກັບ‌ກ່ຽວ​ເຂົ້າ‌ລະ‌ມານ​ໄປ​ເຜົາ​ໄຟ​ເປັນ​ໄປ​ຈັ່ງ​ໃດ ການ‌ຈົບລົງ​ຂອງ​ໂລກ​ນີ້​ກໍ​ຊິ​ເປັນ​ໄປ​ຈັ່ງ‌ຊັ້ນAs the weeds are collected and burned in the fire, so will it be at the end of the age.
41 คือเฮาผู้เป็นบุตรมนุษย์สิใซ้พวกเทวทูตของเฮาออกไปเก็บรวบรวมเมิ้ดคู่แนวที่เป็นอุปสรรคให้สะดุ้งหลงผิด พร้อมกับพวกผู้ที่เฮ็ดความซั่วช้าเลวทรามບຸດ­ມະ­ນຸດ​ຈະ​ໃຊ້​ພວກ​ເທ­ວະ­ດາ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ອອກ​ໄປ ເຂົາ​ຈະ​ເກັບ​ກວາດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ‌ໃຫ້​ຫລົງ‌ຜິດ ກັບ​ບັນ‌ດາ​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ຊົ່ວ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ລາ‌ຊະ​ແຜ່ນ‌ດິນ​ຂອງ​ເພິ່ນ.ຄື​ເຮົາ​ຜູ້​ເປັນ​ບຸດ​ມະ­ນຸດ​ຊິ​ໃຊ້​ພວກ​ເທວະ‌ທູດ​ຂອງ​ເຮົາ​ອອກ​ໄປ​ເກັບ​ລວບ‌ລວມ​ໝົດ‌ຄູ່​ແນວ​ທີ່​ເປັນ​ອຸປະ‌ສັກ​ໃຫ້​ສະ‌ດຸ້ງ​ຫລົງ‌ຜິດ ພ້ອມ​ກັບ​ພວກ​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວຊ້າ‌ເລວ‌ຊາມThe Son of Man will send out His angels, and they will weed out of His kingdom every cause of sin and all who practice lawlessness.
42 แล้วเทวทูตเฮา สิโยนมันถิ้มลงในเตาใหญ่ที่มีไฟลุกแฮงแสงจ้า หม่องที่สิมีการฮ้องไห้กัดแข้วอยู่ตลอดແລ້ວ​ຈະ​ເອົາ​ໄປ​ຖິ້ມ​ໃສ່​ເຕົາ‌ໄຟ​ຮ້ອນ​ກ້າ ທີ່​ນັ້ນ​ຈະ​ມີ​ການ​ຮ້ອງ‌ໄຫ້​ກັດ‌ແຂ້ວ​ຄ້ຽວ​ຟັນ.ແລ້ວເທວະ‌ທູດ​ເຮົາ ຊິ​ໂຍນ​ມັນ​ຖິ້ມ​ລົງ​ໃນ​ເຕົາ​ໃຫຍ່​ທີ່​ມີ​ໄຟ‌ລຸກ​ແຮງ​ແສງ‌ຈ້າ ໝ້ອງ​ທີ່​ຊິ​ມີ​ການ​ຮ້ອງ‌ໄຫ້​ກັດ‌ແຂ້ວ​ຢູ່​ຕະຫລອດAnd they will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth.
43 ในยามฮั้นผู้เที่ยงธรรม๏สิส่องแสงจ้าสะท้อนออกไปคือจั่งตะเว็น อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า ผู้เป็นพ่อของเขา ใผมีหูกะให้ฟังเอาเด้อ"ຄາວ​ນັ້ນ​ພວກ​ສິນ​ທຳ​ຈະ​ຮຸ່ງ‌ເຮືອງ​ໃນ​ລາ‌ຊະ​ແຜ່ນ‌ດິນ​ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ເຂົາ ເໝືອນ​ດັ່ງ​ດວງ‌ອາທິດ ຜູ້‌ໃດ​ມີ​ຫູ ຈົ່ງ​ຟັງເອົາ.ໃນ​ຍາມ​ນັ້ນ​ຜູ້​ທ່ຽງ‌ທຳ​ຊິ​ສ່ອງແສງ‌ຈ້າ​ສະ‌ທ້ອນ​ອອກ​ໄປ​ຄື‌ກັນກັບ​ຕະເວັນ ຢູ່‌ໃນ​ລາຊະ‌ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ເຂົາ ໃຜ​ມີ​ຫູ​ກໍ​ໃຫ້​ຟັງ‌ເອົາ​ເດີ້’Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear.
ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ເລື່ອງ​ຊັບ​ທີ່​ເຊື່ອງ‌ໄວ້-
44 อีกแนวหนึ่ง แผ่นดินสวรรค์เปรียบคือขุมทรัพย์ที่ถืกซ่อนไว้กลางท่งนาท่งหนึ่ง ซึ่งบัดมีคนหนึ่งได้พ้อ กะเลยเสื่องไว้อีก แล้วออกไปขายเมิ้ดคู่อันคู่แนวที่เขามีอยู่ ด้วยความดีอกดีใจ แล้วเอาเงินไปซื้อท่งนาฮั้นไว้เป็นของโต“ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ປຽບ‌ເໝືອນ​ຊັບ​ທີ່​ເຊື່ອງ‌ໄວ້​ໃນ​ທົ່ງ‌ນາ ຊຶ່ງ​ມີ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ພົບ​ແລ້ວ​ຈິ່ງ​ເຊື່ອງ‌ໄວ້​ອີກ ແລະ​ເພາະ​ຄວາມ​ຍິນ‌ດີ​ຈິ່ງ​ໄປ​ຂາຍ​ສິ່ງ​ທັງ‌ປວງ​ທີ່​ຕົນ​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ‌ໄປ​ຊື້​ນາ​ນັ້ນ.ອີກ​ແນວ​ໜຶ່ງ ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ປຽບ​ຄື​ຂຸມ‌ຊັບ​ທີ່​ຖືກ‌ຊ່ອນ‌ໄວ້​ກາງ​ທົ່ງ​ນາ‌ທົ່ງ​ໜຶ່ງ ຊຶ່ງ​ບັດ​ມີ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ ກໍ​ເລີຍ​ເຊື່ອງ‌ໄວ້​ອີກ ແລ້ວ​ອອກ​ໄປ​ຂາຍ​ໝົດ‌ຄູ່​ອັນ​ຄູ່​ແນວ​ທີ່​ເຂົາ​ມີ​ຢູ່ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ດີ‌ອົກ‌ດີໃຈ ແລ້ວ​ເອົາ​ເງິນ​ໄປ​ຊື້​ທົ່ງ‌ນາ​ນັ້ນ​ໄວ້​ເປັນ​ຂອງ​ໂຕThe kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and in his joy he went and sold all he had and bought that field.
ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ເລື່ອງ​ໄຂ່‌ມຸກ​ທີ່​ມີ‌ຄ່າ​ແພງ-
45 แล้วอีกแนวหนึ่ง แผ่นดินสวรรค์เปรียบคือพ่อค้าที่ซอกหาไข่มุกอย่างดี“ອີກ​ປະ‌ການ​ໜຶ່ງ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ປຽບ‌ເໝືອນ​ພໍ່‌ຄ້າ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຊອກ‌ຫາ​ໄຂ່‌ມຸກ​ຢ່າງ​ດີ.ແລ້ວ​ອີກ​ແນວ​ໜຶ່ງ ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ປຽບ​ຄື​ພໍ່‌ຄ້າ​ທີ່​ຊອກ‌ຫາ​ໄຂ່‌ມຸກ​ຢ່າງ​ດີAgain, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls.
46 ซึ่งบัดลาวได้พ้อไข่มุกที่ล้ำค่าเม็ดหนึ่ง จั่งออกไปขายเมิ้ดคู่อันคู่แนวที่เขามีอยู่ แล้วไปซื้อไข่มุกเม็ดฮั้นເມື່ອ​ໄດ້​ພົບ​ໄຂ່‌ມຸກ​ເມັດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ‌ຄ່າ​ຫລາຍ ກໍ​ໄປ​ຂາຍ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕົນ​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ‌ໄປ​ຊື້​ໄຂ່‌ມຸກ​ນັ້ນ.ຊຶ່ງ​ບັດ​ລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຂ່‌ມຸກ​ທີ່​ລ້ຳ​ຄ່າ​ເມັດ​ໜຶ່ງ ຈັ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຂາຍ​ໝົດ‌ຄູ່​ອັນ​ຄູ່​ແນວ​ທີ່​ເຂົາ​ມີ​ຢູ່ ແລ້ວ​ໄປ​ຊື້​ໄຂ່‌ມຸກ​ເມັດ​ນັ້ນWhen he found one very precious pearl, he went away and sold all he had and bought it.
ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ເລື່ອງ​ມອງ-
47 อีกแนวหนึ่ง แผ่นดินสวรรค์เปรียบคืออวนที่ลากอยู่ในทะเล จั่งติดปลาเมิ้ดคู่แนว“ອີກ​ປະ‌ການ​ໜຶ່ງ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ປຽບ‌ເໝືອນ​ມອງ​ທີ່​ຖິ້ມ​ລົງ​ໃນ​ທະ‌ເລ ຮ່ວມ​ເອົາ​ປາ​ທຸກ​ຊະນິດ.ອີກ​ແນວ​ໜຶ່ງ ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ​ປຽບ​ຄື​ອວນ​ທີ່​ລາກ​ຢູ່‌ໃນ​ທະ‌ເລ ຈັ່ງ​ຕິດ​ປາ​ໝົດ‌ຄູ່​ແນວOnce again, the kingdom of heaven is like a net that was cast into the sea and caught all kinds of fish.
48 ซึ่งบัดอวนฮั้นเต็มแล้วเขากะลากขึ้นตะฝั่ง แล้วนั่งลงเลือกเอาแต่ปลาโตดีๆ ใส่เข่งไว้ แต่ปลาบ่เป็นตาเอาฮั้นกะถิ้มซะເມື່ອ​ເຕັມ​ແລ້ວ​ກໍ​ດຶງ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ຝັ່ງ ນັ່ງ​ລົງ​ເລືອກ­ເອົາ​ໂຕ​ດີ​ໃສ່​ໃນ​ກະ‌ຕ່າ ສ່ວນ​ໂຕ​ບໍ່​ດີ​ນັ້ນ​ກໍ​ຖິ້ມ​ເສຍ.ຊຶ່ງ​ບັດ​ອວນ​ນັ້ນ​ເຕັມ​ແລ້ວ​ເຂົາ​ກໍ​ລາກ​ຂຶ້ນ​ຝັ່ງ ແລ້ວ​ນັ່ງ​ລົງ​ເລືອກ​ເອົາ​ແຕ່​ປາ​ໂຕ​ດີ​ໆ ໃສ່​ເຂັ່ງ​ໄວ້ ແຕ່​ປາ​ບໍ່​ເປັນ‌ຕາ​ເອົາ​ນັ້ນ​ກໍ​ຖິ້ມ​ຊະWhen it was full, the men pulled it ashore. Then they sat down and sorted the good fish into containers, but threw the bad away.
49 คือในยามการจบลงของโลกที่สิมาฮั้น มันกะสิเป็นจั่งซั้น คือพวกเทวทูตสิออกมาแยกคัดคนซั่วออกจากคนเที่ยงธรรมໃນ​ຄາວ​ສຸດ​ໂລກ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ແຫ‌ລະ ພວກ​ເທ­ວະ­ດາ​ຈະ​ອອກ​ມາ​ແຍກ​ຄົນ‌ຊົ່ວ​ອອກ‌ຈາກ​ຄົນ​ສິນ​ທຳ.ຄື​ໃນ​ຍາມ​ການ‌ຈົບລົງ​ຂອງ​ໂລກ​ທີ່​ຊິ​ມາ​ນັ້ນ ມັນ​ກໍ​ຊິ​ເປັນ​ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ຄື​ພວກ​ເທວະ‌ທູດ​ຊິ​ອອກ​ມາ​ແຍກ​ຄັດ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ອອກ‌ຈາກ​ຄົນ​ທ່ຽງ‌ທຳSo will it be at the end of the age: The angels will come and separate the wicked from the righteous,
50 แล้วกะสิโยนถิ้มคนซั่วฮั้นลงในเตาใหญ่ที่มีไฟลุกแฮงแสงจ้า เป็นหม่องที่สิมีการฮ้องไห้กัดแข้วอยู่ตลอด"ແລ້ວ​ຈະ​ເອົາ​ໄປ​ຖິ້ມ​ໃສ່​ເຕົາ‌ໄຟ​ຮ້ອນ​ກ້າ ທີ່​ນັ້ນ​ຈະ​ມີ​ການ​ຮ້ອງ‌ໄຫ້​ກັດ‌ແຂ້ວ​ຄ້ຽວ​ຟັນ.ແລ້ວ​ກໍ​ຊິ​ໂຍນ​ຖິ້ມ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ນັ້ນ​ລົງ​ໃນ​ເຕົາ​ໃຫຍ່​ທີ່​ມີ​ໄຟ‌ລຸກ​ແຮງ​ແສງ‌ຈ້າ ເປັນ​ໝ້ອງ​ທີ່​ຊິ​ມີ​ການ​ຮ້ອງ‌ໄຫ້​ກັດ‌ແຂ້ວ​ຢູ່​ຕະຫລອດ”and throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth.
ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ໃໝ່​ແລະ​ຂອງ​ເກົ່າ-
51 เว้าแล้วพระเยซูถามเขาว่า "ถ้อยคำแนวหมู่นี้พวกเจ้าเข้าใจแล้วบ้อ" เขาตอบเพิ่นว่า "เข้าใจ ท่านเจ้าข้า"“ຂໍ້‌ຄວາມ​ເຫລົ່າ‌ນີ້​ພວກ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໃນ​ແລ້ວ​ຫລື” ເຂົາ​ທູນ​ຕອບ​ວ່າ, “ໂດຍ, ເຂົ້າ‌ໃຈ​ແລ້ວ.”ເວົ້າ​ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຖາມ​ເຂົາ​ວ່າ “ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ແນວ​ໝູ່​ນີ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ເຂົ້າ‌ໃຈ​ແລ້ວ​ບໍ້” ເຂົາ​ຕອບ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ເຂົ້າ‌ໃຈ ທ່ານ‌ເຈົ້າຂ້າ”Have you understood all these things?” “Yes,” they answered.
52 แล้วพระเยซูเว้ากับเขาว่า "จั่งซั้น เสมียนฯ คู่คนที่ได้ฮับการสอนเถิงแผ่นดินสวรรค์ เปรียบคือปานนายเฮือนที่สินำเอาทั้งของใหม่กับของเก่าออกจากคลังของเขา"ຝ່າຍ​ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ກັບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ດ້ວຍ​ເຫດ​ນັ້ນ​ນັກ‌ທຳ​ທຸກ​ຄົນ‌ທີ່​ໄດ້​ຮຽນ‌ຮູ້​ເຖິງ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ ກໍ​ເໝືອນ​ເຈົ້າ​ເຮືອນ​ທີ່​ເອົາ​ຂອງ​ໃໝ່​ທັງ​ຂອງ​ເກົ່າ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ສາງ​ຂອງຕົນ.”ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ເວົ້າ​ກັບ​ເຂົາ​ວ່າ “ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ນັກ‌ທຳ​ຄູ່​ຄົນ‌ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສອນ​ເຖິງ​ລາຊະອານາຈັກ‌ສະຫວັນ ປຽບ​ຄື​ນາຍ​ເຮືອນ​ທີ່​ຊິ​ນຳ​ເອົາ​ທັງ​ຂອງ​ໃໝ່​ກັບ​ຂອງ​ເກົ່າ​ອອກ‌ຈາກ​ຄັງ​ຂອງ​ເຂົາ”Then He told them, “For this reason, every scribe who has been discipled in the kingdom of heaven is like a homeowner who brings out of his storeroom new treasures as well as old.”
ໄທ​ນາ­ຊາ­ເຣັດ​ມີ‌ໃຈ​ໜ່າຍ​ພຣະ‌ອົງ-
(ມຣກ. 6:1-6; ລກ. 4:16:30)-
53 ต่อมาบัดพระเยซูได้เว้าคำเปรียบเทียบแนวหมู่นี้เมิ้ดแล้ว เพิ่นกะออกจากหม่องฮั้นไปເມື່ອ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ຄຳ­ອຸ­ປະ­ມາ​ເຫລົ່າ‌ນີ້​ສິ້ນ‌ສຸດ​ລົງ​ແລ້ວ ກໍ​ສະ‌ເດັດ​ໄປ​ຈາກ​ທີ່​ນັ້ນ.ຕໍ່‌ມາ​ບັດ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຄຳ‌ປຽບທຽບ​ແນວ​ໝູ່​ນີ້​ໝົດ​ແລ້ວ ເພິ່ນ​ກໍ​ອອກ‌ຈາກ​ໝ້ອງ​ນັ້ນ​ໄປWhen Jesus had finished these parables, He withdrew from that place.
54 แล้วบัดพระเยซูมาฮอดบ้านเมืองของเพิ่นแล้ว เพิ่นกะสอนในศาลาธรรมของพวกเขา จนคนทั้งหลายอยู่ฮั้นแปลกใจหลาย แล้วเว้ากันว่า "คนผู้นี้มีสติปัญญากับการอัศจรรย์แนวเป็นตางึดนี้มาแต่ไสເມື່ອ​ສະ‌ເດັດ​ມາ​ເຖິງ​ເມືອງ​ເດີມ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ​ແລ້ວ ກໍ​ຊົງ​ສັ່ງ‌ສອນ​ຄົນ​ທັງ‌ຫລາຍ​ໃນ​ໂຮງ‌ທຳ​ມະ​ເທດ​ສະ‌ໜາ​ຂອງ​ເຂົາ ຈົນ​ເຂົາ​ງຶດ​ປະ‌ຫລາດ​ໃຈ​ແລ້ວ​ເວົ້າ​ກັນ​ວ່າ, “ຜູ້​ນີ້​ໄດ້​ສະຕິ‌ປັນຍາ​ແລະ​ການ​ອິດ‌ທິລິດ​ຢ່າງ​ນີ້​ມາ​ແຕ່​ໃສ.ແລ້ວ​ບັດ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ມາ​ຮອດ​ບ້ານ‌ເມືອງ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ແລ້ວ ເພິ່ນ​ກໍ​ສອນ​ໃນ​ສາລາ‌ທຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ຈົນ​ຄົນ​ທັງ‌ຫລາຍ​ຢູ່‌ຫັ້ນ​ແປກ‌ໃຈ​ຫລາຍ ແລ້ວ​ເວົ້າ​ກັນ​ວ່າ “ຄົນ​ຜູ້​ນີ້​ມີ​ສະຕິ‌ປັນຍາ​ກັບ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ແນວ​ເປັນຕາ‌ງຶດ​ນີ້​ມາ​ແຕ່‌ໄສComing to His hometown, He taught the people in their synagogue, and they were astonished. “Where did this man get such wisdom and miraculous powers?” they asked.
55 คนผู้นี้เป็นลูกซายของซ่างไม้ฮั้นบ่แม่นบ้อ แล้วแม่ของเขาชื่อมารีย์บ่แม่นบ้อ กับพวกน้องซายของเขาชื่อยากอบ โยเสส ซีโมน กับยูดาสบ่แม่นบ้อຄົນ​ຜູ້​ນີ້​ເປັນ​ລູກ​ຊ່າງ‌ໄມ້​ນັ້ນ ບໍ່‌ແມ່ນ​ຫລື ແມ່​ຂອງ​ລາວ​ຊື່​ມາ­ຣິ­ອາ ບໍ່‌ແມ່ນ​ຫລື ພວກ​ນ້ອງ‌ຊາຍ​ຂອງ​ລາວ​ຊື່ ຢາ­ໂກ­ໂບ, ໂຢ­ເຊັບ, ຊີ­ໂມນ, ແລະ​ຢູ­ດາ ບໍ່‌ແມ່ນ​ຫລື.ຄົນ​ຜູ້​ນີ້​ເປັນ​ລູກ‌ຊາຍ​ຂອງ​ຊ່າງ‌ໄມ້​ນັ້ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ້ ແລ້ວ​ແມ່​ຂອງ​ເຂົາ​ຊື່​ມາ­ຣິ­ອາ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ້ ກັບ​ພວກ​ນ້ອງ‌ຊາຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ຊື່​ຢາ­ໂກ­ໂບ ໂຢ­ເຊ ຊີ­ໂມນ ກັບ​ຢູ­ດາ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ້“Isn’t this the carpenter’s son? Isn’t His mother’s name Mary, and aren’t His brothers James, Joseph, Simon, and Judas?
56 แล้วพวกน้องสาวของเขาคู่คนกะอยู่กับเฮาทางนี้บ่แม่นบ้อ ถ้าเป็นจั่งซั้น ซายผู้นี้ได้ปัญญากับการอัศจรรย์ แนวหมู่นี้มาแต่ไสสั่น"ແລະ​ພວກ​ນ້ອງ‌ສາວ​ຂອງ​ລາວ​ກໍ​ຢູ່​ກັບ​ໝູ່​ເຮົາ​ບໍ່‌ແມ່ນ​ຫລື ລາວ​ຈິ່ງ​ໄດ້​ສິ່ງ​ທັງ‌ປວງ​ເຫລົ່າ‌ນີ້​ມາ​ແຕ່​ໃສ.”ແລ້ວ​ພວກ​ນ້ອງ‌ສາວ​ຂອງ​ເຂົາ​ຄູ່​ຄົນ​ກໍ​ຢູ່​ກັບ​ເຮົາ​ທາງ​ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ້ ຖ້າ​ເປັນ​ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ຜູ້­ຊາຍ​ຜູ້​ນີ້​ໄດ້ປັນ­ຍາ​ກັບ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ ແນວ​ໝູ່​ນີ້​ມາ​ແຕ່‌ໄສ​ສັ່ນ”Aren’t all His sisters with us as well? Where then did this man get all these things?”
57 แล้วพวกไทบ้านจั่งเกิดการสะดุดบ่พอใจในเพิ่น ส่วนพระเยซูกะเว้ากับเขาว่า "ผู้เป็นปากเป็นเสียงของพระเจ้าสิบ่ขาดการนับถือ เว้นแต่อยู่ในบ้านเมืองของเขาเอง กับในครัวเฮือนของเขานำ"ເຂົາ​ຈິ່ງ​ມີ​ໃນ​ໜ່າຍ‌ແໜງ​ພຣະ‌ອົງ ແຕ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ກ່າວ​ກັບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ຜູ້ປະກາດ‌ພຣະທຳ​ຈະ​ບໍ່​ຂາດ​ຄວາມ​ນັບ‌ຖື ເວັ້ນ​ໄວ້​ແຕ່​ໃນ​ເມືອງ​ເດີມ​ແລະ​ໃນ​ຄົວ‌ເຮືອນ​ຂອງຕົນ.”ແລ້ວ​ພວກ​ໄທ‌ບ້ານ​ຈັ່ງ​ເກີດ​ການ‌ສະດຸດ​ບໍ່​ພໍ‌ໃຈ​ໃນ​ເພິ່ນ ສ່ວນ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ກໍ​ເວົ້າ​ກັບ​ເຂົາ​ວ່າ “ຜູ້‌ເປັນ‌ປາກ‌ເປັນ‌ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊິ​ບໍ່​ຂາດ​ການ​ນັບ​ຖື ເວັ້ນ​ແຕ່​ຢູ່‌ໃນ​ບ້ານ‌ເມືອງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເອງ ກັບ​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ນຳ”And they took offense at Him. But Jesus said to them, “Only in his hometown and in his own household is a prophet without honor.”
58 แล้วเพิ่นบ่ได้เฮ็ดการอัศจรรย์แนวเป็นตางึดหลายปานใดอยู่ในเมืองฮั้น ย้อนว่าพวกเขาบ่มีความเซื่อเลยໃນ​ທີ່​ນັ້ນ​ພຣະ‌ອົງ​ບໍ່‌ໄດ້​ຊົງ​ກະທຳ‌ການ​ອິດ‌ທິລິດ​ຫລາຍ​ເພາະ​ເຂົາ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມເຊື່ອ.ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ການ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ແນວ​ເປັນຕາ‌ງຶດ​ຫລາຍ​ປານ‌ໃດ​ຢູ່‌ໃນ​ເມືອງ​ນັ້ນ ຍ້ອນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ­ເຊື່ອ​ເລີຍAnd He did not do many miracles there, because of their unbelief.