4012
ບົດ‌ທີ 12ມັດ­ທາຍ ບົດ‌ທີ 12Matthew 12
ບັນ‌ຫາ​ເລື່ອງ​ວັນ​ຊະ­ບາ­ໂຕ-
(ມຣກ. 2:23-28; ລກ. 6:1-5)-
1 แล้วในยามฮั้น พอดีเป็นมื้อพักงานของซาวยิว พระเยซูได้ย่างลัดไปในท่งนาข้าว แล้วลูกศิษย์ของเพิ่นกะหิว เลยเริ่มเด็ดรวงข้าวกินบ้างໃນ​ເວ‌ລາ​ນັ້ນ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ສະ‌ເດັດ​ຜ່ານ​ທົ່ງ‌ນາ​ໄປ​ໃນ​ວັນ​ຊະ­ບາ­ໂຕ ສ່ວນ​ພວກ​ສິດ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ​ກໍ​ຫິວ​ເຂົ້າ ຈິ່ງ​ຕັ້ງ‌ຕົ້ນ​ເດັດ‌ເອົາ​ຮວງ​ເຂົ້າ​ມາ​ເກັດ​ກິນ.ແລ້ວ​ໃນ​ຍາມ​ນັ້ນ ພໍ‌ດີ​ເປັນ​ມື້­ພັກ­ງານ​ຂອງ​ຊາວ‌ຢິວ ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ຍ່າງລັດ‌ໄປ​ໃນ​ທົ່ງ‌ນາ​ເຂົ້າ ແລ້ວ​ລູກ‌ສິດ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ກໍ​ຫິວ ເລີຍ​ເລີ່ມ​ເດັດ‌ຣວງ​ເຂົ້າ​ກິນ​ແດ່At that time Jesus went through the grainfields on the Sabbath. His disciples were hungry and began to pick the heads of grain and eat them.
2 แต่บัดพอพวกฟาริสีเห็น พวกเขาจั่งเว้าให้พระเยซูว่า "นี่แน่ะ ลูกศิษย์ของเจ้าเฮ็ดแนวที่กฎบัญญัติห้ามไว้ บ่ให้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในมื้อพักงานของซาวยิวเฮา"ເມື່ອ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ​ເຫັນ​ດັ່ງ‌ນັ້ນ​ຈິ່ງ​ທູນ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ເບິ່ງ​ແມ, ພວກ​ສິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຮັດ​ຜິດ​ຕໍ່​ກົດ​ຂອງ​ວັນ​ຊະບາໂຕ.”ແຕ່​ບັດ​ພໍ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ​ເຫັນ ພວກ​ເຂົາ​ຈັ່ງ​ເວົ້າ​ໃຫ້​ພຣະ‌ເຢຊູ​ວ່າ “ນີ້‌ແຫລະ ລູກ‌ສິດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ແນວ​ທີ່​ກົດ­ບັນ­ຍັດ​ຫ້າມ​ໄວ້ ບໍ່​ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ​ເຮັດ‌ງານ​ໃນ​ມື້­ພັກ­ງານ​ຂອງ​ຊາວ‌ຢິວ​ເຮົາ”When the Pharisees saw this, they said to Him, “Look, Your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath.”
3 แต่เพิ่นบอกพวกเขาว่า "พวกเจ้ายังบ่ได้อ่านบ้อ ซึ่งกษัตริย์ดาวิดได้เฮ็ดบัดลาวหิว พร้อมหมู่พวกของลาวนำພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ແກ່​ເຂົາ​ວ່າ, “ພວກ​ທ່ານ​ຍັງ​ບໍ່‌ໄດ້​ອ່ານ​ຫລື ຊຶ່ງ​ດາ­ວິດ​ໄດ້​ເຮັດ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ແລະ​ພັກ‌ພວກ​ອຶດ‌ຫິວ​ນັ້ນ.ແຕ່​ເພິ່ນ​ບອກ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ “ພວກ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ອ່ານ​ບໍ້ ຊຶ່ງ​ກະ­ສັດ​ດາ­ວິດ​ໄດ້​ເຮັດ​ບັດ​ລາວ​ຫິວ ພ້ອມ​ໝູ່​ພວກ​ຂອງ​ລາວ​ນຳJesus replied, “Have you not read what David did when he and his companions were hungry?
4 คือลาวได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้า แล้วได้กินขนมปังอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกฎบัญญัติห้ามไว้บ่ให้ลาวกิน กับบ่ให้หมู่ลาวกินนำ แต่มีไว้เฉพาะผู้นำเครื่องถวายพวกเดียวท่อฮั้นที่สิกินได้ຄື​ດາ­ວິດ​ໄດ້​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ທີ່​ສະ‌ຖິດ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຮັບ‌ປະທານ​ເຂົ້າ‌ຈີ່​ທີ່​ຕັ້ງ​ຖວາຍ​ຕໍ່​ພຣະ‌ພັກ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ແລະ​ພັກ‌ພວກ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ຈະ​ຮັບ‌ປະທານ ຄວນ​ແຕ່​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ພວກ​ດຽວ.ຄື​ລາວ​ໄດ້​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ແລ້ວ​ໄດ້​ກິນ​ເຂົ້າ‌ຈີ່​ອັນ​ສັກ‌ສິດ ຊຶ່ງ​ກົດ­ບັນ­ຍັດ​ຫ້າມ​ໄວ້​ບໍ່​ໃຫ້​ລາວ​ກິນ ກັບ​ບໍ່​ໃຫ້​ໝູ່​ລາວ​ກິນ​ນຳ ແຕ່​ມີ​ໄວ້​ສະ‌ເພາະ​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ພວກ​ດຽວ​ເທົາ‌ນັ້ນ​ທີ່​ຊິ​ກິນ​ໄດ້He entered the house of God, and he and his companions ate the consecrated bread, which was not lawful for them to eat, but only for the priests.
5 หรือพวกเจ้าบ่ได้อ่านในกฎบัญญัติบ้อ ที่ว่าในมื้อพักงานของซาวยิว พวกผู้นำเครื่องถวายในพระวิหาร ได้เฮ็ดงานซึ่งได้พามื้อพักงานฮั้นเป็นมลทิน แต่บ่ได้ถือว่าผิดພວກ​ທ່ານ​ບໍ່‌ໄດ້​ອ່ານ​ໃນ​ພຣະ‌ບັນຍັດ​ຫລື​ທີ່​ວ່າ ທຸກ​ວັນ​ຊະ­ບາ­ໂຕ​ພວກ​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ເຄີຍ​ລະ‌ເມີດ​ຕໍ່​ກົດ​ວັນ​ຊະ­ບາ­ໂຕ ແຕ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ.ຫລື​ພວກ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ອ່ານ​ໃນ​ກົດ­ບັນ­ຍັດ​ບໍ້ ທີ່​ວ່າ​ໃນ​ມື້­ພັກ­ງານ​ຂອງ​ຊາວ‌ຢິວ ພວກ​ປະ­ໂລ­ຫິດ​ໃນ​ພຣະ‌ວິຫານ ໄດ້​ເຮັດ‌ງານ​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ພາ​ມື້­ພັກ­ງານ​ນັ້ນ​ເປັນ​ມົນ­ທິນ ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ຖື​ວ່າ​ຜິດOr haven’t you read in the Law that on the Sabbath the priests in the temple break the Sabbath and yet are innocent?
6 แต่เฮาบอกพวกเจ้าว่า ในหม่องนี้มีผู้หนึ่งซึ่งเป็นใหญ่ สำคัญกว่าพระวิหารอีกເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ມີ​ສິ່ງ​ໜຶ່ງ​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ພຣະ‌ວິຫານ​ອີກ.ແຕ່​ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ວ່າ ໃນ​ໝ້ອງ​ນີ້​ມີ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໃຫຍ່ ສຳ‌ຄັນ​ກວ່າ​ພຣະ‌ວິຫານ​ອີກBut I tell you that something greater than the temple is here.
7 แต่ คั่นพวกเจ้าได้เข้าใจความหมายของข้อที่ว่า 'เฮาปรารถนาความเมตตา บ่แม่นการบูซา' พวกเจ้าคือสิบ่ได้กล่าวโทษให้ผู้บ่มีความผิดຖ້າ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຂົ້າ‌ໃຈ​ຄວາມ‌ໝາຍ​ຂອງ​ພຣະ­ຄຳ­ພີ​ທີ່​ວ່າ, ‘ເຮົາ​ປະ‌ສົງ​ຄວາມ​ເມດ­ຕາ​ບໍ່​ປະ‌ສົງ​ເຄື່ອງ­ບູ­ຊາ’.ແຕ່ ຄັ່ນ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຂົ້າ‌ໃຈ​ຄວາມ‌ໝາຍ​ຂອງ​ຂໍ້​ທີ່​ວ່າ ‘ເຮົາ​ປາດ‌ຖະໜາ​ຄວາມ​ເມດ­ຕາ ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ບູຊາ’ ພວກ​ເຈົ້າ​ຄື​ຊິ​ບໍ່​ໄດ້​ຕັດສິນ‌ລົງໂທດ​ໃຫ້​ຜູ້​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດIf only you had known the meaning of ‘I desire mercy, not sacrifice,’ you would not have condemned the innocent.
8 โดยว่าเฮาผู้เป็นบุตรมนุษย์กะเป็นเจ้าเป็นนาย อยู่เหนือแม้นแต่มื้อพักงานของซาวยิวเฮาซะอีก"ທ່ານ​ກໍ​ຄົງ​ຈະ​ບໍ່​ກ່າວ‌ໂທດ​ໃສ່​ຄົນ‌ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ເພາະ​ວ່າ​ບຸດ­ມະ­ນຸດ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ວັນ​ຊະບາໂຕ.”ໂດຍ​ວ່າ​ເຮົາ​ຜູ້​ເປັນ​ບຸດ​ມະ­ນຸດ​ກໍ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ນາຍ ຢູ່​ເໜືອ​ແມ່ນ​ແຕ່​ມື້­ພັກ­ງານ​ຂອງ​ຊາວ‌ຢິວ​ເຮົາ​ຊະ​ອີກ”For the Son of Man is Lord of the Sabbath.”
ຊົງ​ໂຜດ​ຄົນ​ມື​ລີບ-
(ມຣກ. 3:1-6; ລກ. 6:6-11)-
9 แล้วบัดพระเยซูได้ออกจากท่งนา ฮั้นไป เพิ่นกะเข้าไปในศาลาธรรมของซาวยิวແລ້ວ​ພຣະ‌ອົງ​ໄດ້​ສະ‌ເດັດ​ອອກ‌ຈາກ​ທີ່​ນັ້ນ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ໂຮງ‌ທຳ​ມະ​ເທດ​ສະ‌ໜາ​ຂອງ​ເຂົາ.ແລ້ວ​ບັດ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້​ອອກ‌ຈາກທົ່ງ‌ນາ ນັ້ນ​ໄປ ເພິ່ນ​ກໍ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ສາລາ‌ທຳ​ຂອງ​ຊາວ‌ຢິວMoving on from there, Jesus entered their synagogue,
10 นี่แน่ะ มีซายคนหนึ่งเป็นมือลีบข้างหนึ่ง บัดนี้พวกคนอยู่ฮั้นถามเพิ่นว่า "กฎบัญญัติห้ามไว้บ้อ ที่สิปัวโรคในมื้อพักงานของพวกยิวเฮา" เขาถามจั่งซี้กะเพื่อสิหาแนวจับผิดฟ้องร้องเพิ่นได้ເບິ່ງ​ແມ, ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ມິ​ຄົນ​ມື​ລີບ​ເບື້ອງ​ໜຶ່ງ ເຂົາ​ຈິ່ງ​ທູນ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ຄວນ​ຫລື​ຈະ​ເຮັດ‌ໃຫ້​ດີ​ພະ­ຍາດ​ໃນ​ວັນ​ຊະ­ບາ­ໂຕ” ເພື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ຟ້ອງ​ພຣະ‌ອົງ​ໄດ້.ນີ້‌ແຫລະ ມີ​ຜູ້­ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ເປັນ​ມື​ລີບ​ຂ້າງ​ໜຶ່ງ ບັດ‌ນີ້​ພວກ​ຄົນ​ຢູ່‌ຫັ້ນ​ຖາມ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ກົດ­ບັນ­ຍັດ​ຫ້າມ​ໄວ້​ບໍ້ ທີ່​ຊິ​ປັວໂລກ​ໃນ​ມື້­ພັກ­ງານ​ຂອງ​ພວກ‌ຢິວ​ເຮົາ” ເຂົາ​ຖາມ​ຈັ່ງ‌ຊີ້​ກໍ​ເພື່ອ‌ຊິ​ຫາ​ແນວ​ຈັບ​ຜິດ​ຟ້ອງ‌ຮ້ອງ​ເພິ່ນ​ໄດ້and a man with a withered hand was there. In order to accuse Jesus, they asked Him, “Is it lawful to heal on the Sabbath?”
11 แล้วพระเยซูจั่งถามพวกเขาว่า "มีผู้ใดในพวกเจ้าที่มีแกะโตเดียว แล้วแกะโตฮั้นตกบ่อในมื้อพักงานของซาวยิวเฮา ผู้ฮั้นสิบ่จับแกะโตฮั้นลากขึ้นมาบ้อພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ມີ​ຜູ້‌ໃດ​ໃນ​ພວກ​ທ່ານ ຖ້າ​ມີ​ແກະ​ໂຕ‌ດຽວ​ແລະ​ແກະ​ໂຕ​ນັ້ນ​ຕົກ​ຂຸມ​ໃນ​ວັນ​ຊະ­ບາ­ໂຕ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຈະ​ບໍ່​ດຶງ​ມັນ​ຂຶ້ນ​ຫລື.ແລ້ວ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ​ຖາມ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ “ມີ​ຜູ້‌ໃດ​ໃນ​ພວກ​ເຈົ້າ​ທີ່​ມີ​ແກະ​ໂຕ‌ດຽວ ແລ້ວ​ແກະ​ໂຕ​ນັ້ນ​ຕົກ​ບໍ່​ໃນ​ມື້­ພັກ­ງານ​ຂອງ​ຊາວ‌ຢິວ​ເຮົາ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຊິ​ບໍ່​ຈັບ​ແກະ​ໂຕ​ນັ້ນ​ລາກ​ຂຶ້ນ​ມາ​ບໍ້He replied, “If one of you has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath, will he not take hold of it and lift it out?
12 คนใดคนหนึ่งสิมีคุณค่าสูงกว่าโตแกะบ่แม่นบ้อ จั่งซั้นมันกะเป็นการถืกแล้วบ่มีผิดที่สิเฮ็ดแนวมันดีในมื้อพักงานของซาวยิวเฮา"ມະ­ນຸດ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ປະ‌ເສີດ​ກວ່າ​ໂຕ​ແກະ​ຫລາຍ​ເທົ່າ‌ໃດ​ໜໍ ດ້ວຍ​ເຫດ​ນັ້ນ​ຈິ່ງ​ອະນຸ‌ຍາດ​ໃຫ້​ເຮັດ‌ການ​ດີ​ໃນ​ວັນ​ຊະບາໂຕ.”ຄົນ​ໃດ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຊິ​ມີ​ຄຸນ‌ຄ່າ​ສູງ​ກວ່າ​ໂຕ​ແກະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ້ ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ​ມັນ​ກໍ​ເປັນ​ການ​ຖືກ​ແລ້ວ​ບໍ່​ມີ​ຜິດ​ທີ່​ຊິ​ເຮັດ​ແນວ​ມັນ‌ດີ​ໃນ​ມື້­ພັກ­ງານ​ຂອງ​ຊາວ‌ຢິວ​ເຮົາ”How much more valuable is a man than a sheep! Therefore it is lawful to do good on the Sabbath.”
13 เว้าแล้วเพิ่นได้สั่งซายคนฮั้นว่า "ให้เหยียดมือลีบของเจ้าออกมาเด้อ" พอเหยียดออกมาแล้ว มือฮั้นกะเซาเป็นลีบกับหม่อง ดีคือมืออีกข้างหนึ่งແລ້ວ​ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ບອກ​ຄົນ​ມື​ລີບ​ວ່າ, “ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ຢຽດ​ມື​ອອກ” ຄົນ​ນັ້ນ​ກໍ​ຢຽດ​ມື​ອອກ ແລ້ວ​ມື​ນັ້ນ​ກໍ‌ດີ​ປົກ‌ກະຕິ​ເໝືອນ​ມື​ອີກ​ເບື້ອງ​ໜຶ່ງ.ເວົ້າ​ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ສັ່ງ​ຜູ້­ຊາຍ​ຄົນ​ນັ້ນ​ວ່າ “ໃຫ້​ຢຽດ​ມື​ລີບ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ອອກ​ມາ​ເດີ້” ພໍ​ຢຽດ​ອອກ​ມາ​ແລ້ວ ມື​ນັ້ນ​ກໍ​ເຊົາ​ເປັນ​ລີບ​ກັບ​ໝ້ອງ ດີ​ຄື​ມື​ອີກ​ຂ້າງ​ໜຶ່ງThen Jesus said to the man, “Stretch out your hand.” So he stretched it out, and it was restored to full use, just like the other.
14 บัดนี้ พวกฟาริสีกะออกไปปรึกษากันเถิงว่า สิเฮ็ดจั่งใดจั่งสิจัดการทำร้ายพระเยซูได้ຝ່າຍ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ​ຈິ່ງ​ອອກ​ໄປ​ປຶກ‌ສາ​ກັນ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ຢ່າງ‌ໃດ​ຈິ່ງ​ຈະ​ຂ້າ​ພຣະ‌ອົງ​ໄດ້.ບັດ‌ນີ້ ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ​ກໍ​ອອກ​ໄປ​ປຶກ‌ສາ​ກັນ​ເຖິງ​ວ່າ ຊິ​ເຮັດ​ຈັ່ງ​ໃດ​ຈັ່ງ​ຊິ​ຈັດ‌ການ​ເຮັດ​ຮ້າຍ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ໄດ້But the Pharisees went out and conspired to kill Jesus.
ຜູ້­ຮັບ­ໃຊ້​ທີ່​ຖືກ​ຊົງ‌ເລືອກ​ໄວ້-
15 แต่บัดพอพระเยซูฮู้ทันในแผนการของเขา เพิ่นจั่งออกจากหม่องฮั้นไป แล้วมีคนหลวงหลายได้ตามเพิ่นไป พระเยซูจั่งปัวพวกเขาให้เซาเป็นโรค เมิ้ดคู่คนແຕ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຊາບ ຈິ່ງ​ສະ‌ເດັດ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ທີ່​ນັ້ນ ແລະ​ປະຊາ‌ຊົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ກໍ​ຕິດ‌ຕາມ​ພຣະ‌ອົງ​ໄປ ພຣະ‌ອົງ​ກໍ​ຊົງ​ໂຜດ‌ໃຫ້​ເຂົາ​ດີ​ພະ­ຍາດ​ທຸກ​ຄົນ.ແຕ່​ບັດ​ພໍ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຮູ້​ທັນໃນ​ແຜນ‌ການ​ຂອງ​ເຂົາ ເພິ່ນ​ຈັ່ງ​ອອກ‌ຈາກ​ໝ້ອງ​ນັ້ນ​ໄປ ແລ້ວ​ມີ​ຄົນ​ຫລວງ‌ຫລາຍ​ໄດ້​ຕາມ​ເພິ່ນ​ໄປ ພຣະ‌ເຢຊູ​ຈັ່ງ​ປົວ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ເຊົາ​ເປັນ​ພະ­ຍາດ ໝົດ‌ຄູ່​ຄົນAware of this, Jesus withdrew from that place. Large crowds followed Him, and He healed them all,
16 ปัวแล้ว เพิ่นได้สั่งพวกเขาไว้ ห้ามบ่ให้เผยว่าเพิ่นเป็นผู้ใดແລ້ວ​ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ຢ່າງ‌ເດັດຂາດ​ບໍ່‌ໃຫ້​ເປີດ‌ເຜີຍ​ພຣະ‌ນາມ​ຂອງ​ພຣະອົງ.ປົວ​ແລ້ວ ເພິ່ນ​ໄດ້​ສັ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄວ້ ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຜີຍ​ວ່າ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ຜູ້‌ໃດwarning them not to make Him known.
17 นี้กะเพื่อสิเป็นไปตามถ้อยคำของอิสยาห์ผู้เป็นปากเป็นเสียงของพระเจ้า ที่ทำนายไว้ว่าທັງ​ນີ້​ເພື່ອ‌ຈະ​ໃຫ້​ສຳ‌ເລັດ​ຕາມ​ຄຳ​ທີ່​ເອ­ຊາ­ຢາ​ຜູ້ປະກາດ‌ພຣະທຳ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ.ນີ້​ກໍ​ເພື່ອ‌ຊິ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ຂອງ​ເອ­ຊາ­ຢາ​ຜູ້‌ເປັນ‌ປາກ‌ເປັນ‌ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ທີ່​ທຳ‌ນາຍ​ໄວ້​ວ່າThis was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah:
18 'นี่แน่ะ ผู้ฮับใซ้ของเฮาซึ่งเฮาได้เลือกสรรไว้ ผู้ที่เฮาฮักแพงพอใจหลาย เฮาสิให้พระวิญญาณของเฮาสถิตอยู่นำเขา แล้วเขาสิประกาศทางของความยุติธรรมให้พวกคนต่างซาติ“ເບິ່ງ​ແມ, ຜູ້­ຮັບ­ໃຊ້​ຂອງ​ເຮົາ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້‌ເລືອກ​ໄວ້ ຜູ້​ເປັນ​ທີ່​ຮັກ​ແລະ​ຊອບ​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ. ເຮົາ​ຈະ​ເອົາ​ວິນ­ຍານ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃສ່​ໄວ້​ເທິງ​ເພິ່ນ ເພື່ອ‌ຈະ​ປະ­ກາດ​ຄວາມ‌ຍຸດຕິທຳ​ແກ່​ບັນ‌ດາ​ປະຊາຊາດ.“ນີ້‌ແຫລະ ຜູ້​ຮັບ‌ໃຊ້​ຂອງ​ເຮົາ​ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ໄດ້‌ເລືອກ​ໄວ້ ຜູ້​ທີ່​ເຮົາ​ຮັກ‌ແພງ​ພໍ‌ໃຈ​ຫລາຍ ເຮົາ​ຊິ​ໃຫ້​ພຣະ‌ວິນຍານ​ຂອງ​ເຮົາ​ສະ‌ຖິດ​ຢູ່​ນຳ​ເຂົາ ແລ້ວ​ເຂົາ​ຊິ​ປະ­ກາດ​ທາງ​ຂອງ​ຄວາມ‌ຍຸດຕິທຳ​ໃຫ້​ພວກ​ຄົນ​ຕ່າງ‌ຊາດ“Here is My servant, whom I have chosen, My beloved, in whom My soul delights. I will put My Spirit on Him, and He will proclaim justice to the nations.
19 แล้วเพิ่นสิบ่ทะเลาะวิวาทกับใผ กับเพิ่นสิบ่ออกเสียงโห่ฮ้อง แล้วบ่มีใผสิได้ยินเสียงโด่งดังของเพิ่นตามหนทางເພິ່ນ​ຈະ​ບໍ່​ກໍ່‌ການ​ວິ‌ວາດ​ຜິດ‌ຖຽງ​ແລະ​ບໍ່​ຮ້ອງ​ສຽງ​ດັງ ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຈະ​ໄດ້‌ຍິນ​ສຳ‌ນຽງ​ສຽງ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຕາມ​ຖະໜົນ.ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ຊິ​ບໍ່​ທະ‌ເລາະ​ວິ‌ວາດ​ກັບ​ໃຜ ກັບ​ເພິ່ນ​ຊິ​ບໍ່​ອອກ‌ສຽງ​ໂຫ່‌ຮ້ອງ ແລ້ວ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຊິ​ໄດ້‌ຍິນ​ສຽງ​ໂດ່‌ງດັ່ງ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຕາມ​ຫົນ‌ທາງHe will not quarrel or cry out; no one will hear His voice in the streets.
20 แล้วเพิ่นสิบ่ได้หักไม้อ้อที่ซ้ำ กับสิบ่ดับไส้ตะเกียงที่ใกล้สิมอด จนกว่าผู้ยุติธรรมสิปรากฎขึ้นด้วยการชัยชนะໄມ້‌ອໍ້​ບວບ​ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ຈະ​ບໍ່​ຫັກ ໃສ້‌ຕະກຽງ​ເປັນ​ຄວັນ​ຈວນ​ຈະ​ມອດ​ເພິ່ນ​ຈະ​ບໍ່​ມອດ ຈົນ​ກວ່າ​ເພິ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ນຳ​ຄວາມ‌ຍຸດຕິທຳ​ໃຫ້​ມີໄຊຊະນະ.ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ຊິ​ບໍ່​ໄດ້​ຫັກ​ໄມ້‌ອໍ້​ທີ່​ຊ້ຳ ກັບ​ຊິ​ບໍ່​ດັບ​ໄສ້‌ຕະກຽງ​ທີ່​ໃກ້​ຊິ​ມອດ ຈົນ​ກວ່າ​ຜູ້​ຍຸດຕິ‌ທຳ​ຊິ​ປາ‌ກົດ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ການ​ໄຊ‌ຊະນະA bruised reed He will not break, and a smoldering wick He will not extinguish, till He leads justice to victory.
21 แล้วพวกคนต่างซาติกะสิวางใจในนามของเพิ่น'ແລະ​ບັນ‌ດາ​ປະຊາ‌ຊາດ​ຈະ​ຝາກ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໄວ້​ກັບ​ນາມ​ຂອງ​ເພິ່ນ.”ແລ້ວ​ພວກ​ຄົນ​ຕ່າງ‌ຊາດ​ກໍ​ຊິ​ວາງ‌ໃຈ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ເພິ່ນ”In His name the nations will put their hope.”
ພຣະ‌ເຢຊູ​ກັບ​ເບ­ເອນ­ເຊ­ບຸບ-
(ມຣກ. 3:19-30; ລກ. 11:14-23; 12:10)-
22 อยู่มามีพวกคนได้พาผู้ซายคนหนึ่งมีผีเข้าสิง มาหาพระเยซู คนฮั้นเป็นทั้งตาบอดพร้อมปากกืกนำ พระเยซูกะเลยปัวเขาให้เซาเป็นดีกับหม่อง คือตากะเห็นได้กับปากกะเว้าได้ເມື່ອ‌ນັ້ນ​ເຂົາ​ໄດ້​ພາ​ຄົນ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ຜີ‌ຮ້າຍ​ເຂົ້າ​ສິງ​ຢູ່ ທັງ​ຕາ‌ບອດ​ແລະ​ປາກ‌ກືກ​ມາ​ຫາ​ພຣະ‌ອົງ ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ໃຫ້​ດີ​ປົກ‌ກະຕິ ຄົນ​ນັ້ນ​ຈິ່ງ​ປາກ​ໄດ້​ເຫັນ​ໄດ້.ຢູ່​ມາ​ມີ​ພວກ​ຄົນ​ໄດ້​ພາ​ຜູ້­ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ມີ​ຜີ​ເຂົ້າ​ສິງ ມາ​ຫາ​ພຣະ‌ເຢຊູ ຄົນ​ນັ້ນ​ເປັນ​ທັງ​ຕາ‌ບອດ​ພ້ອມ​ປາກ​ກືກ​ນຳ ພຣະ‌ເຢຊູ​ກໍ​ເລີຍ​ປົວ​ເຂົາ​ໃຫ້​ເຊົາ​ເປັນ​ດີ​ກັບ​ໝ້ອງ ຄື​ຕາ​ກໍ​ເຫັນ​ໄດ້​ກັບ​ປາກ​ກໍ​ເວົ້າ​ໄດ້Then a demon-possessed man who was blind and mute was brought to Jesus, and He healed the man so that he could speak and see.
23 แล้วเมิ้ดคู่คนกะแปลกใจเป็นตางึดจั่งถามกันว่า "คนนี้เป็นลูกหลานของกษัตริย์ดาวิดบ่แม่นบ้อ"ແລະ​ປະຊາ‌ຊົນ​ກໍ​ອັດ­ສະ­ຈັນ​ໃຈ​ຖາມ​ກັນ​ວ່າ, “ຄົນ​ນີ້​ເປັນ​ບຸດ​ກະ­ສັດ​ດາ­ວິດ​ບໍ່‌ແມ່ນ​ຫລື?”ແລ້ວ​ໝົດ‌ຄູ່​ຄົນ​ກໍ​ແປກ‌ໃຈ​ເປັນຕາ‌ງຶດ​ຈັ່ງ​ຖາມ​ກັນ​ວ່າ “ຄົນ​ນີ້​ເປັນ​ລູກ‌ຫລານ​ຂອງ​ກະ­ສັດ​ດາ­ວິດ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ້”The crowds were astounded and asked, “Could this be the Son of David?”
24 แต่ฝ่ายพวกฟาริสี บัดได้ยินเรื่องการปัวเขากะเว้าว่า "ผู้นี้บ่ได้ขับไล่ผีออกดอก นอกจากโดยอำนาจของ เจ้ามารเบเอลเซบูล เจ้าผีใหญ่ของความมืดฮั้น"ແຕ່​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ ເມື່ອ​ໄດ້‌ຍິນ​ດັ່ງ‌ນັ້ນ​ກໍ​ເວົ້າ​ກັນ​ວ່າ, “ຜູ້​ນີ້​ຂັບ‌ໄລ່​ຜີ​ອອກ​ໄດ້​ໂດຍ​ໃຊ້​ອຳ‌ນາດ​ເບ­ເອນ­ເຊ­ບູນ​ຄື​ນາຍ​ຜີ​ນັ້ນ.”ແຕ່​ຝ່າຍ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ ບັດ​ໄດ້‌ຍິນ​ເລື່ອງ​ການ‌ປົວ​ເຂົາ​ກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ “ຜູ້​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ຂັບ‌ໄລ່​ຜີ​ອອກ​ດອກ ນອກ​ຈາກ​ໂດຍ​ອຳ‌ນາດ​ຂອງ ເຈົ້າ​ພະຍາ‌ມານ​ເບ­ເອນ­ເຊ­ບູນ ເຈົ້າ​ຜີ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຄວາມ​ມືດ​ນັ້ນ”But when the Pharisees heard this, they said, “Only by Beelzebul, the prince of the demons, does this man drive out demons.”
25 ส่วนพระเยซูกะฮู้จักความคึดของพวกเขา จั่งบอกเขาว่า "แผ่นดินใดๆ ซึ่งแตกแยกกันภายในกะสิต้องล้มลง แล้วเมืองใดๆ ครัวเฮือนใดๆ ที่แตกแยกกันภายในกะสิพังทลาย อยู่ต่อไปบ่ได้เลยຝ່າຍ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຊົງ​ຊາບ​ຄວາມ​ຄຶດ​ຂອງ​ເຂົາ​ຈິ່ງ​ຊົງ​ກ່າວ​ແກ່​ເຂົາ​ວ່າ, “ອານາ‌ຈັກ​ໃດໆ ທີ່​ແຕກ​ຈາກ​ກັນ​ແລ້ວ​ກໍ​ຄົງ​ຈິບ‌ຫາຍ ເມືອງ​ໃດ​ຫລື​ເຮືອນ​ໃດໆ ທີ່​ແຕກ​ຈາກ​ກັນ​ແລ້ວ​ຈະ​ຕັ້ງ​ໝັ້ນ​ຢູ່​ບໍ່ໄດ້.ສ່ວນ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ກໍ​ຮູ້‌ຈັກ​ຄວາມ​ຄຶດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ຈັ່ງ​ບອກ​ເຂົາ​ວ່າ “ລາຊະ‌ອານາຈັກ​ໃດ​ໆ ຊຶ່ງ​ແຕກ‌ແຍກ​ກັນ​ພາຍ‌ໃນ​ກໍ​ຊິ​ຕ້ອງ​ລົ້ມ‌ລົງ ແລ້ວ​ເມືອງ​ໃດ​ໆ ເຮືອນ​ໃດ​ໆ ທີ່​ແຕກ‌ແຍກ​ກັນ​ພາຍ‌ໃນ​ກໍ​ຊິ​ພັງ‌ທະລາຍ ຢູ່​ຕໍ່‌ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ເລີຍKnowing their thoughts, Jesus said to them, “Every kingdom divided against itself will be laid waste, and every city or household divided against itself will not stand.
26 คือคั่นผีมารซาตานสามารถสิขับไล่โตมันเองออกไป แสดงว่ามันกะแตกแยกกันภายในอยู่แล้ว คั่นจั่งซั้นแผ่นดินของมันสิอยู่ต่อไปได้จั่งใดແລະ​ຖ້າ​ຊາ­ຕານ​ຂັບ‌ໄລ່​ຊາ­ຕານ​ອອກ ມັນ​ກໍ​ແຕກ‌ແຍກ​ກັນ​ໃນ​ຕົນ​ມັນ​ເອງ ແລ້ວ​ອານາ‌ຈັກ​ຂອງ​ມັນ​ຈະ​ຕັ້ງ​ໝັ້ນ​ໄດ້​ຢ່າງໃດ.ຄື​ຄັ່ນ​ຜີ​ພະຍາ‌ມານ​ຊາ­ຕານ​ສາ‌ມາດ​ຊິ​ຂັບ‌ໄລ່​ໂຕ​ມັນ​ເອງ​ອອກ​ໄປ ສະ‌ແດງ​ວ່າ​ມັນ​ກໍ​ແຕກ‌ແຍກ​ກັນ​ພາຍ‌ໃນ​ຢູ່​ແລ້ວ ຄັ່ນ​ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ​ລາຊະ‌ອານາຈັກ​ຂອງ​ມັນ​ຊິ​ຢູ່​ຕໍ່‌ໄປ​ໄດ້​ຈັ່ງ​ໃດIf Satan drives out Satan, he is divided against himself. How then can his kingdom stand?
27 แล้วคั่นเฮาขับไล่ผีออกโดยอำนาจของเจ้ามารเบเอลเซบูลฮั้น (ตามที่เจ้าหาเว้าหนิ) หมู่พวกของเจ้าขับไล่ผีออกโดยอำนาจของใผสั่น จั่งซั้นพวกเขาเองสิเป็นผู้ซี้หน้าตัดสินพวกเจ้าเอาโลดແລະ​ຖ້າ​ເຮົາ​ຂັບ‌ໄລ່​ຜີ​ອອກ​ດ້ວຍ​ອຳ‌ນາດ​ເບ­ເອນ­ເຊ­ບູນ ພວກ‌ລູກຫລານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທັງ‌ຫລາຍ​ເຄີຍ​ຂັບ​ມັນ​ອອກ​ດ້ວຍ​ອຳ‌ນາດ​ຂອງ​ຜູ້‌ໃດ ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້‌ແຫລະ, ເຂົາ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ຕັດ​ສີນ​ພວກ​ທ່ານ.ແລ້ວ​ຄັ່ນ​ເຮົາ​ຂັບ‌ໄລ່​ຜີ​ອອກ​ໂດຍ​ອຳ‌ນາດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ພະຍາ‌ມານ​ເບ­ເອນ­ເຊ­ບູນ​ນັ້ນ (ຕາມ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຫາ​ເວົ້າ​ນີ້) ໝູ່​ພວກ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຂັບ‌ໄລ່​ຜີ​ອອກ​ໂດຍ​ອຳ‌ນາດ​ຂອງ​ໃຜ​ສັ່ນ ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ​ຊິ​ເປັນ​ຜູ້​ຊີ້​ໜ້າ​ຕັດ‌ສິນ​ພວກ​ເຈົ້າ​ເອົາ​ໂລດAnd if I drive out demons by Beelzebul, by whom do your sons drive them out? So then, they will be your judges.
28 แต่คั่นเฮาขับไล่ผีออกด้วยอำนาจของพระวิญญาณของพระเจ้า กะแสดงว่าแผ่นดินของพระเจ้าฮั้นได้มาฮอดมาเถิงพวกเจ้าแล้วແຕ່​ຖ້າ​ເຮົາ​ຂັບ‌ໄລ່​ຜິ​ອອກ​ດ້ວຍ​ພຣະ‌ວິນຍານ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ດັ່ງ‌ນັ້ນ​ລາ­ຊະ­ອາ­ນາ­ຈັກ­ຂອງ­ພຣະ­ເຈົ້າ​ກໍ​ມາ​ເຖິງ​ພວກ​ທ່ານ​ແລ້ວ.ແຕ່​ຄັ່ນ​ເຮົາ​ຂັບ‌ໄລ່​ຜີ​ອອກ​ດ້ວຍ​ອຳ‌ນາດ​ຂອງ​ພຣະ‌ວິນຍານ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ກໍ​ສະ‌ແດງ​ວ່າ​ລາຊະ‌ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ມາ​ຮອດ​ມາ​ເຖິງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ແລ້ວBut if I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you.
29 บ่ซั้น เว้าพื้น คนสิเข้าไปปล้นเอาทรัพย์ในเฮือนของคนผู้มีกำลังได้จั่งใด นอกจากสิจับมัดคนผู้มีกำลังฮั้นไว้ซะก่อน จั่งสิปล้นเอาทรัพย์ในเฮือนของเขาได้ຫລື​ໃຜ​ຈະ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຄົນ​ແຂງ‌ແຮງ ແລະ​ຈະ​ປຸ້ນ​ເອົາ​ຊັບ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ຢ່າງ‌ໃດ ເວັ້ນ​ໄວ້​ແຕ່​ຈະ​ມັດ​ຄົນ​ແຂງ‌ແຮງ​ນັ້ນ​ໄວ້​ເສຍ‌ກ່ອນ ແລ້ວ​ຈິ່ງ​ຈະ​ປຸ້ນ​ເອົາ​ຊັບ​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໄດ້.ບໍ່​ຊັ້ນ ເວົ້າ‌ພື້ນ ຄົນ​ຊິ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ປຸ້ນ​ເອົາ​ຊັບ​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຄົນ​ຜູ້​ມີ​ກຳ‌ລັງ​ໄດ້​ຈັ່ງ​ໃດ ນອກ​ຈາກ​ຊິ​ຈັບ​ມັດ​ຄົນ​ຜູ້​ມີ​ກຳ‌ລັງ​ນັ້ນ​ໄວ້​ຊະ​ກ່ອນ ຈັ່ງ​ຊິ​ປຸ້ນ​ເອົາ​ຊັບ​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ໄດ້How can anyone enter a strong man’s house and steal his possessions, unless he first ties up the strong man? Then he can plunder his house.
30 คือผู้ที่บ่อยู่ฝ่ายเฮากะเป็นปฏิปักษ์ต่อเฮา กับผู้ที่บ่ได้ฮ่วมซ่อยเฮาในการเก็บเกี่ยว ผู้ฮั้นกะอยู่ฝ่ายการแตกแยกให้กระจัดกระจายออกไปຜູ້‌ໃດ​ບໍ່‌ຢູ່​ຝ່າຍ​ເຮົາ​ກໍ​ຕໍ່‌ສູ້​ກັບ​ເຮົາ ແລະ​ຜູ້‌ໃດ​ບໍ່​ໂຮມ​ເຂົ້າ​ກັບ​ເຮົາ​ກໍ​ເປັນ​ຜູ້​ເຮັດ‌ໃຫ້​ແຕກ​ກະ‌ຈາຍ​ໄປ.ຄື​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່‌ຢູ່​ຝ່າຍ​ເຮົາ​ກໍ​ເປັນ​ປະຕິ‌ປັກ​ຕໍ່​ເຮົາ ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮ່ວມ​ຊ່ອຍ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ເກັບ‌ກ່ຽວ ຜູ້‌ນັ້ນ​ກໍ​ຢູ່​ຝ່າຍ​ການ​ແຕກ‌ແຍກ​ໃຫ້​ກະ‌ຈັກ‌ກະຈາຍ​ອອກ​ໄປHe who is not with Me is against Me, and he who does not gather with Me scatters.
31 จั่งซั้น เฮาบอกพวกเจ้าว่า ความผิดบาปกับคำหมิ่นประมาทเมิ้ดคู่แนวของคนสิได้ฮับการยกโทษให้อภัยได้เมิ้ด เว้นแต่คำหลบหลู่ดูหมิ่นพระวิญญาณ ผู้ฮั้นสิบ่ได้ฮับการยกโทษให้อภัยจักเทื่อเลยດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້​ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ‌ຄວາມ​ຜິດ‌ບາບ​ແລະ​ຄວາມ​ໝິ່ນ­ປະ­ໝາດ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຈະ​ຊົງ​ໂຜດ​ອະ‌ໄພ​ໃຫ້​ມະ­ນຸດ​ໄດ້ ແຕ່​ຄຳ​ໝິ່ນ­ປະ­ໝາດ​ພຣະ‌ວິນຍານ​ຈະ​ຊົງ​ໂຜດ​ອະ‌ໄພ​ໃຫ້​ບໍ່ໄດ້.ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ວ່າ ຄວາມ​ຜິດ‌ບາບ​ກັບ​ຄຳ​ໝິ່ນ‌ປະ‌ມາດ​ໝົດ‌ຄູ່​ແນວ​ຂອງ​ຄົນ​ຊິ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ໂທດ​ໃຫ້​ອະ‌ໄພ​ໄດ້​ໝົດ ເວັ້ນ​ແຕ່​ຄຳ​ຫລົບ‌ຫລູ່​ດູ‌ໝິ່ນ​ພຣະ‌ວິນຍານ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຊິ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ໂທດ​ໃຫ້​ອະ‌ໄພ​ຈັກ‌ເທື່ອ​ເລີຍTherefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven.
32 แล้วแม้นผู้ใดสิเว้าดูหมิ่นเหยียดหยามใส่เฮาผู้เป็นบุตรมนุษย์ ผู้ฮั้นกะสิได้ฮับการยกโทษให้อภัยได้โลด แต่ว่าผู้ใดที่เว้าดูหมิ่นเหยียดหยามใส่พระวิญญาณ ผู้ฮั้นสิบ่ได้ฮับการยกโทษให้อภัยจักเทื่อเลย บ่ว่าสิอยู่ในโลกนี้ หรือในโลกที่สิมาในภายหน้าฮั้น กะบ่ได้คือกันຜູ້‌ໃດ​ທີ່​ເວົ້າ​ຄຳ​ຂັດ‌ຂວາງ​ຕໍ່​ບຸດ­ມະ­ນຸດ ກໍ​ຈະ​ຊົງ​ໂຜດ‌ໃຫ້​ອະ‌ໄພ​ແກ່​ຜູ້‌ນັ້ນ​ໄດ້ ແຕ່​ຜູ້‌ໃດ​ທີ່​ເວົ້າ​ຄຳ​ຂັດ‌ຂວາງ​ຕໍ່​ພຣະ­ວິນ­ຍານ­ບໍ­ລິ­ສຸດ ກໍ​ຈະ​ຊົງ​ໂຜດ​ອະ‌ໄພ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້‌ນັ້ນ​ບໍ່‌ໄດ້ ທັງ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້​ແລະ​ໃນ​ໂລກ​ໜ້າ.ແລ້ວ​ແມ່ນ​ຜູ້‌ໃດ​ຊິ​ເວົ້າ​ດູ‌ໝິ່ນ​ດູ‌ຖູກ​ໃສ່​ເຮົາ​ຜູ້​ເປັນ​ບຸດ​ມະ­ນຸດ ຜູ້‌ນັ້ນ​ກໍ​ຊິ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ໂທດ​ໃຫ້​ອະ‌ໄພ​ໄດ້​ໂລດ ແຕ່‌ວ່າ​ຜູ້‌ໃດ​ທີ່​ເວົ້າ​ດູ‌ໝິ່ນ​ດູ‌ຖູກ​ໃສ່​ພຣະ‌ວິນຍານ ຜູ້‌ນັ້ນ​ຊິ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ໂທດ​ໃຫ້​ອະ‌ໄພ​ຈັກ‌ເທື່ອ​ເລີຍ ບໍ່​ວ່າ​ຊິ​ຢູ່‌ໃນ​ໂລກ​ນີ້ ຫລື​ໃນ​ໂລກ​ທີ່​ຊິ​ມາ​ໃນ​ພາຍ‌ໜ້າ​ນັ້ນ ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຄື​ກັນWhoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the one to come.
ຕົ້ນ­ໄມ້​ກັບ​ຜົນ​ຂອງ​ມັນ-
(ລກ. 6:43-45)-
33 คือว่า คั่นกกไม้ดี หมากของมันกะสิดีไปนำ แต่คั่นกกไม้เลว หมากของมันกะสิเลวตาม โดยว่าคนเฮาสามารถฮู้จักว่าดีหรือบ่ดีได้โดยพิจารณาเบิ่งหมากเบิ่งผล“ຕ້ອງ​ມີ​ຕົ້ນ­ໄມ້​ດີ ໝາກ​ມັນ​ຈິ່ງ​ດີ ຖ້າ​ຕົ້ນ­ໄມ້​ບໍ່​ດີ ໝາກ​ມັນ​ກໍ​ບໍ່​ດີ ເພາະ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້‌ຈັກ​ຕົ້ນ­ໄມ້​ດ້ວຍ​ໝາກ​ຂອງ​ມັນ.ຄື​ວ່າ ຄັ່ນ​ກົກ‌ໄມ້​ດີ ໝາກ​ຂອງ​ມັນ​ກໍ​ຊິ​ດີ​ໄປ​ນຳ ແຕ່​ຄັ່ນ​ກົກ​ໄມ້‌ເລວ ໝາກ​ຂອງ​ມັນ​ກໍ​ຊິ​ເລວ​ຕາມ ໂດຍ​ວ່າ​ຄົນ​ເຮົາ​ສາ‌ມາດ​ຮູ້‌ຈັກ​ວ່າ​ດີ​ຫລື​ບໍ່​ດີ​ໄດ້​ໂດຍ​ພິຈາລະນາ​ເບິ່ງ​ໝາກ​ເບິ່ງ​ຜົນMake a tree good and its fruit will be good, or make a tree bad and its fruit will be bad; for a tree is known by its fruit.
34 โอ้ ซาติงูฮ้ายเอ้ย เจ้าพวกซาติซั่ว สิเว้าในทางดีได้จั่งใด คือปากมักสิเว้าออกจากใจที่เต็มล้นด้วยแนวใดแนวหนึ่งໂອ ຊາດ​ງູ‌ຮ້າຍ​ເອີຍ, ພວກ​ຜູ້​ຊົ່ວ​ແລ້ວ​ຈະ​ເວົ້າ​ຄວາມ​ດີ​ໄດ້​ຢ່າງ‌ໃດ ດ້ວຍ​ວ່າ​ໃຈ​ເຕັມ​ລົ້ນ​ດ້ວຍ​ສິ່ງ‌ໃດ ປາກ​ກໍ​ເວົ້າ​ຕາມ​ສິ່ງ​ນັ້ນ.ໂອ້ ຊາດ​ງູ‌ຮ້າຍ​ເອີຍ ເຈົ້າ​ພວກ​ຊາດ​ຊົ່ວ ຊິ​ເວົ້າ​ໃນ​ທາງ​ດີ​ໄດ້​ຈັ່ງ​ໃດ ຄື​ປາກ​ມັກ​ຊິ​ເວົ້າ​ອອກ‌ຈາກ​ໃຈ​ທີ່​ເຕັມ​ລົ້ນ​ດ້ວຍ​ແນວ​ໃດ​ແນວ​ໜຶ່ງYou brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks.
35 คือผู้ดีกะสิเว้าแนวดีออกจากสมบัติอันดีในใจของเขา แต่คนซั่วกะสิเว้าแนวซั่วออกจากสมบัติอันซั่วในใจของเขาคือกันຄົນ​ດີ​ກໍ​ເອົາ​ຂອງ​ດີ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຄັງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ດີ​ຂອງ‌ຕົນ ຄົນ‌ຊົ່ວ​ກໍ​ເອົາ​ຂອງ​ຊົ່ວ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຄັງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຂອງຕົນ.ຄື​ຜູ້​ດີ​ກໍ​ຊິ​ເວົ້າ​ແນວ‌ດີ​ອອກ‌ຈາກ​ສົມ‌ບັດ​ອັນ​ດີ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ ແຕ່​ຄົນ​ຊົ່ວ​ກໍ​ຊິ​ເວົ້າ​ແນວ​ຊົ່ວ​ອອກ‌ຈາກ​ສົມ‌ບັດ​ອັນ​ຊົ່ວ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ຄື​ກັນThe good man brings good things out of his good store of treasure, and the evil man brings evil things out of his evil store of treasure.
36 แต่เฮาบอกพวกเจ้าว่า เมิ้ดคู่คำที่บ่เป็นสาระซึ่งคนเว้าออกมาฮั้น เขาสิต้องให้การสำหรับคำแนวหมู่ฮั้น ในมื้อการพิพากษาที่สิมาในทางหน้าฮั้นເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ເປົ່າໆ ທຸກ​ຄຳ​ທີ່​ມະ­ນຸດ​ເວົ້າ ເຂົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຫ້‌ການ​ເພາະ​ຄຳ​ນັ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພິພາກສາ.ແຕ່​ເຮົາ​ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ວ່າ ໝົດ‌ຄູ່​ຄຳ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ສາ‌ລະ​ຊຶ່ງ​ຄົນ​ເວົ້າ​ອອກ​ມາ​ນັ້ນ ເຂົາ​ຊິ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ການ​ສຳ‌ລັບ​ຄຳ​ແນວ​ໝູ່​ນັ້ນ ໃນ​ມື້​ການ​ພິ­ພາກ­ສາ​ທີ່​ຊິ​ມາ​ໃນ​ທາງ‌ໜ້າ​ນັ້ນBut I tell you that men will give an account on the day of judgment for every careless word they have spoken.
37 คือ โดยถ้อยคำของเจ้าฮั้น อาจพิสูจน์ได้ว่าเจ้าเป็นคนซอบธรรม หรือว่าโดยถ้อยคำของเจ้า อาจพิสูจน์ได้ว่าเจ้าต้องถืกการกล่าวโทษ"ດ້ວຍ​ເຫດ​ວ່າ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ພົ້ນ​ໂທດ​ໄດ້​ຫລື​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ໂທດ​ນັ້ນ ກໍ​ເພາະ​ດ້ວຍ​ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ຂອງຕົນ.”ຄື ໂດຍ​ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ ອາດ​ພິສູດ​ໄດ້​ວ່າ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ຊອບ­ທຳ ຫລື​ວ່າ​ໂດຍ​ຖ້ອຍ‌ຄຳ​ຂອງ​ເຈົ້າ ອາດ​ພິສູດ​ໄດ້​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ການ​ຕັດສິນ‌ລົງໂທດ”For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned.”
ຄົນ​ຊາດ​ຊົ່ວ​ຢາກ​ເຫັນ​ໝາຍ­ສຳ­ຄັນ-
(ມຣກ. 8:12; ລກ. 11:29-32)-
38 ยามฮั้นพอดี มีผู้ลางคนในพวกเสมียนฯ กับพวกฟาริสีเว้าเป็นการปะซดกับพระเยซูว่า "อาจารย์เจ้าข้า พวกผู้ข้าอยากสิเห็นเครื่องหมายสำคัญจากท่านแหน่"ຄາວ​ນັ້ນ​ມີ​ບາງ​ຄົນ​ໃນ​ພວກ‌ນັກທຳ​ແລະ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ​ມາ​ທູນ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ອາຈານ‌ເອີຍ, ພວກ​ຂ້າ‌ນ້ອຍ​ຢາກ​ເຫັນ​ໝາຍ­ສຳ­ຄັນ​ຈາກ​ທ່ານ.”ຍາມ​ນັ້ນ​ພໍ‌ດີ ມີ​ຜູ້​ລາງ​ຄົນ​ໃນ​ພວກ​ນັກ‌ທຳ​ກັບ​ພວກ​ຟາ­ຣີ­ຊາຍ​ເວົ້າ​ເປັນ​ການ​ເຍາະ‌ເຍີ້ຍ​ກັບ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ວ່າ “ອາ­ຈານ​ເຈົ້າ‌ຂ້າ ພວກ​ຜູ້‌ຂ້າ​ຢາກ​ຊິ​ເຫັນ​ເຄື່ອງ‌ໝາຍ​ສຳ‌ຄັນ​ຈາກ​ທ່ານ​ແໜ່”Then some of the scribes and Pharisees said to Him, “Teacher, we want to see a sign from You.”
39 แต่พระเยซูตอบเขาว่า "พวกซาติซั่วที่เล่นซู้นอกใจพระเจ้า ซอกหาเครื่องหมายสำคัญ แต่สิบ่มีให้เขาดอก เว้นแต่เครื่องหมายสำคัญของโยนาห์ ผู้เป็นปากเป็นเสียงของพระเจ้าฮั้นພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ, “ຄົນ​ສະ‌ໄໝ​ຊົ່ວ​ແລະ​ຄຶດ​ທໍລະ‌ຍົດ​ຕໍ່​ພຣະ­ເຈົ້າ​ສະແຫວງ‌ຫາ​ໝາຍ­ສຳ­ຄັນ ແລະ​ຈະ​ບໍ່​ຊົງ​ໂຜດ​ໝາຍ­ສຳ­ຄັນ​ໃຫ້​ແກ່​ເຂົາ ເວັ້ນ​ໄວ້​ແຕ່​ໝາຍ­ສຳ­ຄັນ​ເລື່ອງ​ໂຢ­ນາ​ຜູ້ປະກາດພຣະທຳ.ແຕ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຕອບ​ເຂົາ​ວ່າ “ພວກ​ຊາດ​ຊົ່ວ​ທີ່​ຫລິ້ນ­ຊູ້ນອກ​ໃຈ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຊອກ‌ຫາ​ເຄື່ອງ‌ໝາຍ​ສຳ‌ຄັນ ແຕ່​ຊິ​ບໍ່​ມີ​ໃຫ້​ເຂົາ​ດອກ ເວັ້ນ​ແຕ່​ເຄື່ອງ‌ໝາຍ​ສຳ‌ຄັນ​ຂອງ​ໂຢ­ນາ ຜູ້‌ເປັນ‌ປາກ‌ເປັນ‌ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ນັ້ນJesus replied, “A wicked and adulterous generation demands a sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah.
40 คือว่า 'โยนาห์ได้อยู่ในท้องปลาวาฬสามมื้อสามคืน' ส่ำใด เฮาผู้เป็นบุตรมนุษย์กะสิอยู่ในท้องแผ่นดินโลกสามมื้อสามคืนส่ำฮั้นດ້ວຍ​ວ່າ​ໂຢ­ນາ​ໄດ້​ຢູ່‌ໃນ​ທ້ອງ​ປາ​ໃຫຍ່​ສາມ​ວັນ​ສາມ​ຄືນ​ສັນ‌ໃດ ບຸດ­ມະ­ນຸດ​ຈະ​ຢູ່‌ໃນ​ທ້ອງ​ແຜ່ນ‌ດິນ​ສາມ​ວັນ​ສາມ​ຄືນ​ສັນນັ້ນ.ຄື​ວ່າ ‘ໂຢ­ນາ​ໄດ້​ຢູ່‌ໃນ​ທ້ອງ​ປາ‌ວານ​ສາມ​ມື້​ສາມ​ຄືນ’ ສ່ຳ​ໃດ ເຮົາ​ຜູ້​ເປັນ​ບຸດ​ມະ­ນຸດ​ກໍ​ຊິ​ຢູ່‌ໃນ​ທ້ອງ​ແຜ່ນດິນ‌ໂລກ​ສາມ​ມື້​ສາມ​ຄືນ​ສ່ຳ​ນັ້ນFor just as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so the Son of Man will be three days and three nights in the heart of the earth.
41 แล้วซาวเมืองนีนะเวห์ฮั้น สิลุกขึ้นในมื้อพิพากษาของคนยุคนี้ แล้วสิซี้หน้ากล่าวโทษเขา ย้อนว่าซาวเมืองนีนะเวห์ฮั้นได้กลับใจใหม่ตามคำประกาศของโยนาห์ แล้วนี่แน่ะ มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาห์ได้อยู่นี้แล้วໄທ‌ເມືອງ​ນີ­ເນ­ເວ​ຈະ​ຢືນ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພິ­ພາກ­ສາ ພ້ອມ‌ກັບ​ຄົນ​ສະ‌ໄໝ​ນີ້​ກ່າວ‌ໂທດ​ໃສ່​ເຂົາ ດ້ວຍ​ວ່າ​ໄທ‌ເມືອງ​ນີ­ເນ­ເວ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໃຈ​ເກົ່າ​ເອົາ‌ໃຈ​ໃໝ່​ເພາະ​ຄຳ​ປະ­ກາດ​ຂອງ​ໂຢ­ນາ ແລະ​ເບິ່ງ​ແມ, ຊຶ່ງ​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ໂຢ­ນາ​ກໍ​ມີ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້.ແລ້ວ​ຊາວ‌ເມືອງ​ນີ­ເນ­ເວ​ນັ້ນ ຊິ​ລຸກ‌ຂຶ້ນ​ໃນ​ມື້​ພິ­ພາກ­ສາ​ຂອງ​ຄົນ​ຍຸກ​ນີ້ ແລ້ວ​ຊິ​ຊີ້​ໜ້າ​ຕັດສິນ‌ລົງໂທດ​ເຂົາ ຍ້ອນ​ວ່າ​ຊາວ‌ເມືອງ​ນີ­ເນ­ເວ​ນັ້ນ​ໄດ້​ກັບ‌ໃຈ​ໃໝ່​ຕາມ​ຄຳ​ປະ­ກາດ​ຂອງ​ໂຢ­ນາ ແລ້ວ​ນີ້‌ແຫລະ ມີ​ຜູ້​ຍິ່ງ‌ໃຫຍ່​ກວ່າ​ໂຢ­ນາ​ໄດ້​ຢູ່​ນີ້​ແລ້ວThe men of Nineveh will stand at the judgment with this generation and condemn it; for they repented at the preaching of Jonah, and now One greater than Jonah is here.
42 แล้วพระนางราชินีที่มาจากทางทิศใต้ พระนางสิลุกขึ้นในมื้อพิพากษาของพวกคนยุคนี้ แล้วสิซี้หน้ากล่าวโทษเขา คือว่าพระนางฮั้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลก เพื่อสิฟังสติปัญญาของกษัตริย์ซาโลมอน แล้วนี่แน่ะ มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนได้อยู่นี้แล้วນາງ​ກະ­ສັດ​ຝ່າຍ​ທິດ‌ໃຕ້​ຈະ​ລຸກ‌ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພິ­ພາກ­ສາ​ພ້ອມ‌ກັບ​ຄົນ​ສະ‌ໄໝ​ນີ້​ກ່າວ‌ໂທດ​ໃສ່​ເຂົາ ເພາະ​ພະ‌ນາງ​ໄດ້​ສະ‌ເດັດ​ມາ​ແຕ່​ທີ່‌ສຸດ​ໂລກ​ເພື່ອ‌ຈະ​ຊົງ​ຟັງ​ພຣະ‌ສະຕິປັນຍາ​ຂອງ​ກະ­ສັດ​ໂຊ­ໂລ­ໂມນ ແລະ​ເບິ່ງ​ແມ, ຊຶ່ງ​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ກະ­ສັດ​ໂຊ­ໂລ­ໂມນ​ກໍ​ມີ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້.ແລ້ວ​ລາ‌ຊິ‌ນີ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ທາງ​ທິດ‌ໃຕ້ ລາ‌ຊິ‌ນີ​ຊິ​ລຸກ‌ຂຶ້ນ​ໃນ​ມື້​ພິ­ພາກ­ສາ​ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ຍຸກ​ນີ້ ແລ້ວ​ຊິ​ຊີ້​ໜ້າ​ຕັດສິນ‌ລົງໂທດ​ເຂົາ ຄື​ວ່າ​ລາ‌ຊິ‌ນີ​ນັ້ນ​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ທີ່‌ສຸດ​ປາຍ‌ແຜ່ນດິນໂລກ ເພື່ອ‌ຊິ​ຟັງ​ສະຕິ‌ປັນຍາ​ຂອງ​ກະ­ສັດ​ໂຊ­ໂລ­ໂມນ ແລ້ວ​ນີ້‌ແຫລະ ມີ​ຜູ້​ຍິ່ງ‌ໃຫຍ່​ກວ່າ​ກະ­ສັດ​ໂຊ­ໂລ­ໂມນ​ໄດ້​ຢູ່​ນີ້​ແລ້ວThe queen of the south will rise at the judgment with this generation and condemn it; for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and now One greater than Solomon is here.
ຜີ‌ຮ້າຍ​ກັບ​ຄືນ​ເຮືອນ​ເກົ່າ-
(ລກ. 11:24-26)-
43 คือว่า บัดผีโสมมออกจากคนแล้ว มันกะวนไปเวียนมาในถิ่นแห้งแล้ง ซอกหาหม่องหยุดพักแต่บ่พ้อเลย“ເມື່ອ​ຜີ​ຖ່ອຍ​ຮ້າຍ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຜູ້‌ໃດ​ແລ້ວ ມັນ​ກໍ​ທຽວ​ໄປ​ໃນ​ບ່ອນ​ກັນ‌ດານ​ເພື່ອ​ສະແຫວງ‌ຫາ​ບ່ອນ​ເຊົາ​ເມື່ອຍ ແຕ່​ມັນ​ບໍ່​ພົບ.ຄື​ວ່າ ບັດ​ຜີ‌ໂສໂຄກ​ອອກ‌ຈາກ​ຄົນ​ແລ້ວ ມັນ​ກໍ​ວົນ​ໄປ​ວຽນ‌ມາ​ໃນ​ຖິ່ນ‌ແຫ້ງແລ້ງ ຊອກ‌ຫາ​ໝ້ອງ​ຢຸດ​ພັກ​ແຕ່​ບໍ່​ພໍ້​ເລີຍWhen an unclean spirit comes out of a man, it passes through arid places seeking rest and does not find it.
44 มันเลยเว้าว่า 'ข้อยสิหลบไปอยู่เฮือนเก่าของข้อยที่ออกมาฮั้น' แล้วบัดผีฮั้นหลบไป กะเห็นเฮือนฮั้นยังว่างอยู่ กับถืกปัดกวาด ตกแต่งไว้อย่างสวยงามແລ້ວ​ມັນ​ເວົ້າ​ວ່າ ‘ເຮົາ​ຈະ​ຕ່າວ​ຄືນ​ໄປ​ຍັງ​ເຮືອນ​ຂອງ​ເຮົາ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ນັ້ນ’ ແລະ​ເມື່ອ​ມັນ​ມາ​ເຖິງ​ກໍ​ເຫັນ​ວ່າ​ເຮືອນ​ນັ້ນ​ເປົ່າ​ຫວ່າງ​ກວາດ​ດີ​ແລະ​ຕົກ‌ແຕ່ງ​ໄວ້​ແລ້ວ.ມັນ​ເລີຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ‘ຂ້ອຍ​ຊິ​ຫລົບ​ໄປ​ຢູ່​ເຮືອນ​ເກົ່າ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ທີ່​ອອກ​ມາ​ນັ້ນ’ ແລ້ວ​ບັດ​ຜີ​ນັ້ນ​ຫລົບ​ໄປ ກໍ​ເຫັນ​ເຮືອນ​ນັ້ນ​ຍັງ​ຫວ່າງ​ຢູ່ ກັບ​ຖືກ​ປັດ‌ກວາດ ຕົກ‌ແຕ່ງ​ໄວ້​ຢ່າງ​ສວຍ‌ງາມThen it says, ‘I will return to the house I left.’ On its return, it finds the house vacant, swept clean and put in order.
45 แล้วมันจั่งไปซวนผีอีกเจ็ดโตแฮงฮ้ายกว่ามันอีก แล้วพวกมันกะพากันเข้าอยู่เฮือนฮั้น แล้วในยามสุดท้ายคนฮั้นกะตกอยู่ในสภาพแฮงฮ้ายกว่าตำอิด แล้วส่วนคนซาติซั่วนี้กะเป็นจั่งซั้น"ເມື່ອ‌ນັ້ນ​ມັນ​ຈິ່ງ​ໄປ​ຮັບ​ເອົາ​ຜີ​ອື່ນ​ອີກ​ເຈັດ​ໂຕ​ຮ້າຍ​ກວ່າ​ມັນ​ເອງ ແລ້ວ​ກໍ​ເຂົ້າ‌ໄປ​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ແລະ​ສະ‌ພາບ​ບັ້ນ‌ປາຍ​ຂອງ​ຄົນ​ນັ້ນ​ກໍ​ຮ້າຍ​ກວ່າ​ບັ້ນ​ຕົ້ນ ຄົນ​ສະ‌ໄໝ​ຊົ່ວ​ນີ້​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ແຫລະ.”ແລ້ວ​ມັນ​ຈັ່ງ​ໄປ​ຊວນ​ຜີ​ອີກ​ເຈັດ​ໂຕ​ແຮງ‌ຮ້າຍ​ກວ່າ​ມັນ​ອີກ ແລ້ວ​ພວກ​ມັນ​ກໍ‌ພາກັນ​ເຂົ້າ​ຢູ່​ເຮືອນ​ນັ້ນ ແລ້ວ​ໃນ​ຍາມ​ສຸດ‌ທ້າຍ​ຄົນ​ນັ້ນ​ກໍ​ຕົກ​ຢູ່‌ໃນ​ສະ‌ພາບ​ແຮງ‌ຮ້າຍ​ກວ່າ​ທຳ‌ອິດ ແລ້ວ​ສ່ວນ​ຄົນ​ຊາດ​ຊົ່ວ​ນີ້​ກໍ​ເປັນ​ຈັ່ງ‌ຊັ້ນ”Then it goes and brings with it seven other spirits more wicked than itself, and they go in and dwell there; and the final plight of that man is worse than the first. So will it be with this wicked generation.”
ມານ‌ດາ​ແລະ​ພວກ​ນ້ອງ​ຂອງ​ພຣະ‌ເຢຊູ-
(ມຣກ. 3:31-35; ລກ. 8:19-21)-
46 บัดพอพระเยซูยังเว้ากับพวกคนอยู่ฮั้น นี่แน่ะ แม่กับพวกน้องซายของเพิ่นพากันมาหายืนอยู่ทางนอก อยากซุมกับเพิ่นຂະ‌ນະ​ທີ່​ພຣະ‌ອົງ​ກຳ‌ລັງ​ຊົງ​ກ່າວ​ກັບ‌ປະຊາຊົນ​ຢູ່​ນັ້ນ ເບິ່ງ​ແມ, ມານ‌ດາ​ກັບ​ພວກ​ນ້ອງ‌ຊາຍ​ຂອງ​ພຣະ‌ອົງ​ກໍ​ຢືນ‌ຢູ່​ຂ້າງ​ນອກ ຫາ​ໂອ‌ກາດ​ຈະ​ເວົ້າ​ກັບ​ພຣະອົງ.ບັດ​ພໍ​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຍັງ​ເວົ້າ​ກັບ​ພວກ​ຄົນ​ຢູ່‌ຫັ້ນ ນີ້‌ແຫລະ ແມ່​ກັບ​ພວກ​ນ້ອງ‌ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ພາ‌ກັນ​ມາ​ຫາ​ຢືນ‌ຢູ່​ທາງ​ນອກ ຢາກ​ຊຸມ​ກັບ​ເພິ່ນWhile Jesus was still speaking to the crowds, His mother and brothers stood outside, wanting to speak to Him.
47 แล้วมีคนหนึ่งเว้ากับเพิ่นว่า "นี่แน่ะ แม่กับพวกน้องซายของท่านยืนอยู่ทางนอกอยากสิเว้านำท่าน"ມີ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທູນ​ພຣະ‌ອົງ​ວ່າ, “ເບິ່ງ​ແມ, ມານ‌ດາ​ກັບ​ພວກ​ນ້ອງ‌ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢືນ‌ຢູ່​ຂ້າງ​ນອກ ຫາ​ໂອ‌ກາດ​ຈະ​ເວົ້າ​ກັບ​ທ່ານ.”ແລ້ວ​ມີ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ເວົ້າ​ກັບ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ນີ້‌ແຫລະ ແມ່​ກັບ​ພວກ​ນ້ອງ‌ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢືນ‌ຢູ່​ທາງ​ນອກ​ຢາກ​ຊິ​ເວົ້າ​ນຳ​ທ່ານ”Someone told Him, “Look, Your mother and brothers are standing outside, wanting to speak to You.”
48 แต่พระเยซูตอบผู้ที่เว้าฮั้นว่า "ใผแหน่เป็นแม่ของเฮา กับเป็นพี่น้องกันกับเฮา"ແຕ່​ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ມາ​ທູນ​ນັ້ນ​ວ່າ “ໃຜ​ເປັນ​ມານ‌ດາ​ແລະ​ໃຜ​ເປັນ​ນ້ອງ‌ຊາຍ​ຂອງ​ເຮົາ.”ແຕ່​ພຣະ‌ເຢຊູ​ຕອບ​ຜູ້​ທີ່​ເວົ້າ​ນັ້ນ​ວ່າ “ໃຜ​ແໜ່​ເປັນ​ແມ່​ຂອງ​ເຮົາ ກັບ​ເປັນ​ພີ່­ນ້ອງ​ກັນ‌ກັບ​ເຮົາ”But Jesus replied, “Who is My mother, and who are My brothers?”
49 เว้าแล้วเพิ่นกะเหยียดมือออกไปทางพวกลูกศิษย์ของเพิ่น เว้าว่า "นี่แน่ะ นี่เป็นแม่กับพี่น้องของเฮาແລ້ວ​ພຣະ‌ອົງ​ຊົງ​ຊີ້​ໄປ​ທາງ​ພວກ​ສິດ​ຂອງ‌ຕົນ ແລະ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ, “ນີ້‌ແຫລະ, ຄື​ມານ‌ດາ​ແລະ​ນ້ອງ‌ຊາຍ​ຂອງ​ເຮົາ.ເວົ້າ​ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ກໍ​ຢຽດ​ມື​ອອກ​ໄປ​ທາງ​ພວກ​ລູກ‌ສິດ​ຂອງ​ເພິ່ນ ເວົ້າ​ວ່າ “ນີ້‌ແຫລະ ນີ້‌ແມ່ນ​ແມ່​ກັບ​ພີ່­ນ້ອງ​ຂອງ​ເຮົາPointing to His disciples, He said, “Here are My mother and My brothers.
50 คือว่า ผู้ใดกะตามที่สิเฮ็ดตามจุดประสงค์ของพระเจ้า ผู้เป็นพ่อของเฮา ผู้เพิ่นสถิตในสวรรค์ ผู้ฮั้นล่ะเป็นพี่น้องซายญิงกับเป็นแม่ของเฮา"ດ້ວຍ​ວ່າ​ຜູ້‌ໃດ​ຈະ​ເຮັດ​ຕາມ​ນ້ຳ​ພຣະ‌ໄທ​ພຣະ­ບິ­ດາ​ຂອງ​ເຮົາ​ຜູ້​ຊົງ​ສະ‌ຖິດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ຜູ້‌ນັ້ນ​ແຫ‌ລະ, ເປັນ​ນ້ອງ‌ຊາຍ, ເປັນ​ນ້ອງ‌ສາວ, ແລະ​ເປັນ​ມານ‌ດາ​ຂອງ​ເຮົາ.”ຄື​ວ່າ ຜູ້‌ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຊິ​ເຮັດ​ຕາມ​ຈຸດ‌ປະສົງ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ຂອງ​ເຮົາ ຜູ້​ເພິ່ນ​ສະ‌ຖິດ​ໃນ​ສະ­ຫວັນ ຜູ້‌ນັ້ນ​ເນາະ​ເປັນ​ພີ່ນ້ອງ‌ຊາຍຍິງ​ກັບ​ເປັນ​ແມ່​ຂອງ​ເຮົາ”For whoever does the will of My Father in heaven is My brother and sister and mother.”