11

ປະຖົມມະການ

ບົດ­ທີ 1Genesis 1
ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊົງ​ສ້າງ​ໂລກ
1ໃນ​ຕົ້ນ​ເດີມ​ນັ້ນ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊົງ​ນິ­ລະ­ມິດ​ສ້າງ​ແຜ່ນ­ດິນ ແລະ​ສັບ­ພະ​ທຸກ​ສິ່ງ​ໃນ​ທ້ອງ­ຟ້າ.In the beginning God created the heavens and the earth.
2ໂລກ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ຮູບ­ຮ່າງ​ເທື່ອ ຄວາມ​ມືດ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ມະ­ຫາ­ສະ­ໝຸດ​ອັນ​ກວ້າງ​ໃຫຍ່​ໄພ­ສານ ແລະ​ພຣະ­ວິນ­ຍານ​ຂອງ​ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊົງ​ວົນ­ວຽນ​ຢູ່​ເທິງ​ນ້ຳ.Now the earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters.
3ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັ່ງ​ວ່າ, “ໃຫ້​ແສງ­ສະ­ຫວ່າງ​ເກີດ​ມີ​ຂຶ້ນ” ແສງ­ສະ­ຫວ່າງ​ກໍ​ມີ​ຂຶ້ນ​ມາ.And God said, “Let there be light,” and there was light.
4ພຣະ­ອົງ​ຈຶ່ງ​ຊົງ​ທອດ​ພຣະ­ເນດ​ແສງ­ສະ­ຫວ່າງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ພໍ­ພຣະ­ໄທ. ດັ່ງ­ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ຊົງ​ແຍກ​ແສງ­ສະ­ຫວ່າງ​ອອກ­ຈາກ​ຄວາມ​ມືດAnd seeing that the light was good, God separated the light from the darkness.
5ພຣະ­ອົງ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ແສງ­ສະ­ຫວ່າງ​ນັ້ນ​ວ່າ, “ກາງ­ເວັນ” ແລະ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ຄວາມ​ມືດ​ນັ້ນ​ວ່າ, “ກາງ­ຄືນ” ມື້​ຄືນ​ຜ່ານ­ໄປ ມື້​ເຊົ້າ​ຕ່າວ​ມາ ແມ່ນ​ມື້​ທີ​ໜຶ່ງ.God called the light “day,” and the darkness He called “night.” And there was evening, and there was morning—the first day.
6ຕໍ່­ມາ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັ່ງ​ວ່າ, “ໃຫ້​ມີ​ວົງ​ໂຄ້ງ​ແຍກ​ນ້ຳ​ອອກ­ຈາກ​ກັນ​ເປັນ​ສອງ​ສ່ວນ ຄື: ນ້ຳ​ຢູ່​ເທິງ​ວົງ​ໂຄ້ງ ແລະ​ນ້ຳ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ວົງ​ໂຄ້ງ.”And God said, “Let there be an expanse between the waters, to separate the waters from the waters.”
7ແລ້ວ​ສິ່ງ​ນັ້ນ​ກໍ­ເກີດ​ມີ​ມາ.So God made the expanse and separated the waters beneath it from the waters above. And it was so.
8ດັ່ງ­ນັ້ນ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຊົງ​ເຮັດ​ວົງ​ໂຄ້ງ ແລະ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ວົງ​ໂຄ້ງ​ນັ້ນ​ວ່າ, “ຟ້າ” ມື້​ຄືນ​ຜ່ານ­ໄປ ແລະ​ມື້​ເຊົ້າ​ຕ່າວ​ມາ ແມ່ນ​ມື້​ທີ​ສອງ.God called the expanse “sky.” And there was evening, and there was morning—the second day.
9ຕໍ່­ມາ​ອີກ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັ່ງ​ວ່າ, “ໃຫ້​ນ້ຳ​ທີ່­ຢູ່​ລຸ່ມ​ທ້ອງ­ຟ້າ​ໂຮມ​ເຂົ້າ­ກັນ​ຢູ່​ບ່ອນ​ດຽວ ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ວັດ­ຖຸ​ແຫ້ງ​ປະ­ກົດ​ຂຶ້ນ” ແລ້ວ​ສິ່ງ​ນັ້ນ​ກໍ­ເກີດ​ມີ​ມາ.And God said, “Let the waters under the sky be gathered into one place, so that the dry land may appear.” And it was so.
10ພຣະ­ອົງ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ວັດ­ຖຸ​ແຫ້ງ​ນັ້ນ​ວ່າ, “ແຜ່ນ­ດິນ” ແລະ​ຊົງ​ເອີ້ນ​ນ້ຳ​ທີ່​ໂຮມ​ເຂົ້າ­ກັນ​ນັ້ນ​ວ່າ, “ມະ­ຫາ­ສະ­ໝຸດ” ພຣະ­ອົງ​ຊົງ​ຊົມ​ສິ່ງ​ທີ່​ນິ­ລະ­ມິດ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ກໍ​ຊົງ​ພໍ­ພຣະ­ໄທ.God called the dry land “earth,” and the collection of waters He called “seas.” And God saw that it was good.
11ຈຶ່ງ​ຊົງ​ສັ່ງ​ວ່າ, “ໃຫ້​ແຜ່ນ­ດິນ​ເກີດ​ພືດ​ທຸກ​ຊະ­ນິດ ທັງ​ແນວ​ເປັນ​ເມັດ ແລະ​ແນວ​ເປັນ​ໝາກ” ແລ້ວ​ທຸກ​ສິ່ງ​ກໍ­ເກີດ​ມີ​ມາ.Then God said, “Let the earth bring forth vegetation, seed-bearing plants and fruit trees, each bearing fruit with seed according to its kind.” And it was so.
12ດັ່ງ­ນັ້ນ ພືດ​ທຸກ​ຊະ­ນິດ​ຈຶ່ງ​ເກີດ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຕາມ​ທີ່​ພຣະ­ອົງ​ຊົງ​ສັ່ງ ພຣະ­ອົງ​ຊົງ​ທອດ​ພຣະ­ເນດ ສິ່ງ​ທີ່​ຊົງ​ນິ­ລະ­ມິດ​ສ້າງ​ກໍ​ຊົງ​ພໍ­ພຣະ­ໄທ.The earth produced vegetation, seed-bearing plants according to their kinds and trees bearing fruit with seed according to their kinds. And God saw that it was good.
13ມື້​ຄືນ​ຜ່ານ­ໄປ ແລະ​ມື້​ເຊົ້າ​ຕ່າວ​ມາ ແມ່ນ​ມື້​ທີ​ສາມ.And there was evening, and there was morning—the third day.
14ຕໍ່­ມາ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັ່ງ​ວ່າ, “ໃຫ້​ມີ​ດວງ​ແຈ້ງ​ໃນ​ທ້ອງ­ຟ້າ ແຍກ​ກາງ­ເວັນ ແລະ​ກາງ­ຄືນ ແລະ​ໃຫ້​ກຳ­ນົດ​ເວ­ລາ​ຂອງ​ມື້ ຂອງ​ປີ ແລະ​ຂອງ​ລະ­ດູ­ການ.And God said, “Let there be lights in the expanse of the sky to distinguish between the day and the night, and to mark the seasons and days and years.
15ພ້ອມ​ທັງ​ສົ່ງ​ແສງ​ລົງ­ມາ​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ ແລ້ວ​ສິ່ງ​ນັ້ນ​ກໍ­ເກີດ​ມີ​ມາ.And let them serve as lights in the expanse of the sky to shine upon the earth.” And it was so.
16ດັ່ງ­ນັ້ນ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຊົງ​ສ້າງ​ດວງ​ແຈ້ງ​ໃຫຍ່​ສອງ​ດວງ ຄື​ດວງ​ຕາ­ເວັນ ສຳ­ລັບ​ຄອບ­ຄອງ​ກາງ­ເວັນ ແລະ​ດວງ­ຈັນ​ສຳ­ລັບ​ຄອບ­ຄອງ​ກາງ­ຄືນ ພຣະ­ອົງ​ຍັງ​ໄດ້​ຊົງ​ສ້າງ​ໝູ່​ດວງ​ດາວ​ຕ່າງໆ ອີກ.God made two great lights: the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. And He made the stars as well.
17ພຣະ­ອົງ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ດວງ​ຕາ­ເວັນ ດວງ­ຈັນ ແລະ​ດວງ​ດາວ​ຕ່າງໆ ທີ່­ຢູ່​ເທິງ​ຟ້າ ໃຫ້​ສົ່ງ​ແສງ­ສະ­ຫວ່າງ ລົງ​ມາ­ສູ່​ແຜ່ນ­ດິນ­ໂລກ.God set these lights in the expanse of the sky to shine upon the earth,
18ເພື່ອ​ກຳ­ນົດ​ກາງ­ເວັນ​ກາງ­ຄືນ ແລະ​ແຍກ​ແສງ­ສະ­ຫວ່າງ​ອອກ­ຈາກ​ຄວາມ​ມືດ ພຣະ­ອົງ​ຊົງ​ທອດ​ພຣະ­ເນດ​ສິ່ງ​ທີ່​ນິ­ລະ­ມິດ​ສ້າງ ກໍ​ຊົງ​ພໍ­ພຣະ­ໄທ.to preside over the day and the night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good.
19ມື້​ຄືນ​ຜ່ານ­ໄປ ແລະ​ມື້​ເຊົ້າ​ຕ່າວ​ມາ ແມ່ນ​ມື້​ທີ​ສີ່.And there was evening, and there was morning—the fourth day.
20ແລ້ວ​ຕໍ່­ມາ ພຣະ­ອົງ​ຊົງ​ສັ່ງ​ວ່າ, “ໃຫ້​ສັດ​ຫລາຍ​ແນວ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ນ້ຳ ແລະ​ໃຫ້​ມີ​ນົກ​ບິນ​ໄປ​ມາ​ໃນ​ທ້ອງ­ຟ້າ​ອາ­ກາດ” ແລ້ວ​ກໍ​ເປັນ​ດັ່ງ­ນັ້ນ.And God said, “Let the waters teem with living creatures, and let birds fly above the earth in the open expanse of the sky.”
21ສະ­ນັ້ນ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຊົງ​ນິ­ລະ­ມິດ​ສ້າງ​ສັດ­ທະ​ເລ​ຂະ­ໜາດ​ໃຫຍ່ ແລະ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ­ຊີ­ວິດ​ທຸກ​ຊະ­ນິດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໃນ​ນ້ຳ ແລະ​ຊົງ​ສ້າງ​ນົກ​ທຸກ​ຊະ­ນິດ​ໃນ​ທ້ອງ­ຟ້າ​ອາ­ກາດ ພຣະ­ອົງ​ຊົງ​ທອດ​ພຣະ­ເນດ​ສິ່ງ​ທີ່​ນິ­ລະ­ມິດ​ສ້າງ ກໍ​ຊົງ​ພໍ­ພຣະ­ໄທ.So God created the great sea creatures and every living thing that moves, with which the waters teemed according to their kinds, and every bird of flight after its kind. And God saw that it was good.
22ແລ້ວ​ຊົງ​ອວຍ­ພອນ​ແກ່​ສັດ​ເຫລົ່າ­ນັ້ນ​ວ່າ, “ຈົ່ງ​ອອກ​ແມ່​ແຜ່​ລູກ​ໃຫ້​ເຕັມ​ມະ­ຫາ­ສະ­ໝຸດ ແລະ​ໃຫ້​ມີ​ຝູງ​ນົກ​ແຜ່­ຜາຍ​ຂະ­ຫຍາຍ​ພັນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ແຜ່ນ­ດິນ​ໂລກ.”Then God blessed them and said, “Be fruitful and multiply and fill the waters of the seas, and let birds multiply on the earth.”
23ມື້​ຄືນ​ຜ່ານ­ໄປ ແລະ​ມື້​ເຊົ້າ​ຕ່າວ​ມາ ແມ່ນ​ມື້​ທີ​ຫ້າ.And there was evening, and there was morning—the fifth day.
24ຄັນ​ຕໍ່­ມາ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັ່ງ​ອີກ­ວ່າ, “ໃຫ້​ສັດ​ຕ່າງໆ ຄື​ສັດ­ບ້ານ​ສັດ­ປ່າ ແລະ​ສັດ­ເລືອ­ຄານ​ເກີດ​ມີ​ຂຶ້ນ​ທົ່ວ­ໂລກ” ແລ້ວ​ສິ່ງ​ນັ້ນ​ກໍ­ເກີດ​ມີ​ມາ.And God said, “Let the earth bring forth living creatures according to their kinds: livestock, land crawlers, and wild animals according to their kinds.” And it was so.
25ດັ່ງ­ນັ້ນ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຊົງ​ນິ­ລະ­ມິດ​ສ້າງ​ສັດ­ບ້ານ ສັດ­ປ່າ ແລະ​ສັດ­ເລືອ­ຄານ​ທຸກ​ຊະ­ນິດ ພຣະ­ອົງ​ຊົງ​ທອດ​ພຣະ­ເນດ​ສັດ​ເຫລົ່າ­ນັ້ນ ກໍ​ຊົງ​ພໍ­ພຣະ­ໄທ.God made the beasts of the earth according to their kinds, the livestock according to their kinds, and everything that crawls upon the earth according to its kind. And God saw that it was good.
26ຄັນ​ແລ້ວ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ, “ບັດ­ນີ້​ເຮົາ​ຈະ​ສ້າງ​ມະ­ນຸດ​ໃຫ້​ມີ​ຮູບ­ຮ່າງ­ຄ້າຍ­ຄື​ເຮົາ​ເອງ ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ອຳ­ນາດ​ເໜືອກ​ວ່າ​ປາ ນົກ ສັດ­ປ່າ ແລະ​ສັດ­ເລືອ­ຄານ​ຕ່າງໆ.”Then God said, “Let Us make man in Our image, after Our likeness, to rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, and over all the earth itself and every creature that crawls upon it.”
27ດັ່ງ­ນັ້ນ ພຣະ­ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຊົງ​ສ້າງ​ມະ­ນຸດ​ໃຫ້​ມີ​ຮູບ­ຮ່າງ​ຄ້າຍ ຄື­ກັນ­ກັບ​ພຣະ­ອົງ ພຣະ­ອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ສ້າງ​ຊາຍ ແລະ​ຍິງ.So God created man in His own image; in the image of God He created him; male and female He created them.
28ຄັນ​ສ້າງ​ແລ້ວ ກໍ​ຊົງ​ອວຍ­ພອນ​ໃຫ້​ແກ່​ເຂົາ​ວ່າ, “ຈົ່ງ​ມີ​ລູກ­ເຕົ້າ​ໃຫ້​ມາກ​ຫລາຍ ໃຫ້​ເຊື້ອ­ສາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ມີ​ຢູ່​ທົ່ວ​ທຸກ​ແຫ່ງ​ເພື່ອ​ຄຸ້ມ­ຄອງ​ໂລກ​ເຮົາ ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ມີ​ອຳ­ນາດ​ເໜືອກ​ວ່າ​ປາ ນົກ ສັດ­ປ່າ ແລະ​ສັດ­ເລືອ­ຄານ​ທຸກ​ຊະ­ນິດ.”God blessed them and said to them, “Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it; rule over the fish of the sea and the birds of the air and every creature that crawls upon the earth.”
29ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊົງ​ກ່າວ​ຕໍ່­ໄປ​ວ່າ, “ສຳ­ລັບ​ພວກ​ເຈົ້າ​ເຮົາ​ໄດ້​ໃຫ້​ພືດ ແລະ​ໝາກ​ໄມ້​ທຸກ​ຊະ­ນິດ​ເປັນ​ອາ­ຫານ.Then God said, “Behold, I have given you every seed-bearing plant on the face of all the earth, and every tree whose fruit contains seed. They will be yours for food.
30ແຕ່​ສຳ­ລັບ​ສັດ­ປ່າ ສັດ­ເລືອ­ຄານ ແລະ​ຝູງ​ນົກ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ໄດ້​ໃຫ້​ຫຍ້າ​ເປັນ​ອາ­ຫານ” ແລ້ວ​ສິ່ງ​ນັ້ນ​ກໍ­ເກີດ​ມີ​ມາ.And to every beast of the earth and every bird of the air and every creature that crawls upon the earth—everything that has the breath of life in it—I have given every green plant for food.” And it was so.
31ພຣະ­ເຈົ້າ​ຊົງ​ທອດ​ພຣະ­ເນດ​ສັບ­ພະ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ຊົງ​ນິ­ລະ­ມິດ​ສ້າງ ກໍ​ຊົງ​ພໍ­ພຣະ­ໄທ​ຫລາຍ ມື້​ຄືນ​ຜ່ານ­ໄປ​ມື້​ເຊົ້າ​ຕ່າວ​ມາ ແມ່ນ​ມື້​ທີ​ຫົກ.And God looked upon all that He had made, and indeed, it was very good. And there was evening, and there was morning—the sixth day.